כיתה ב

יחידות לימוד לכתה ב

בראשית

יחידה
ראשית הבריאה
בראשית א (א - יא)

ראשית הבריאה

ספר בראשית הוא הספר הראשון בחמשת חומשי התורה. פרשת בראשית...

בראשית
יחידה
הצומח והחי, האדם והשבת
בראשית א (ט-לא), ב (א-ד)

הצומח והחי, האדם והשבת

ביחידה זו נתמקד בארבעת ימי הבריאה האחרונים שבהם נבראו הצמחים,...

בראשית
יחידה
שבת
בראשית ב, א-ד

שבת

לַשַּׁבָּת אין אח ורע בכל ספרות המזרח הקדום, והיא תרומה...

בראשית
יחידה
גן עדן ובריאת האדם
בראשית ב, ה-כד

גן עדן ובריאת האדם

פרק ב בספר בראשית הוא פיתוח והמשך של סיפור הבריאה...

בראשית
יחידה
חטא אדם וחווה
בראשית ג

חטא אדם וחווה

בפרק ג מתוארים חייהם של אדם וחוה בגן עדן ומיד...

בראשית
יחידה
קין והבל
בראשית ד

קין והבל

פרק ד בחומש בראשית מתאר את לידתם של קין והבל...

בראשית
יחידה
נח והמבול
בראשית ו-ז

נח והמבול

בפרשת נח מתואר דור המבול שהשחית את הארץ ומילא אותה...

בראשית
יחידה
אחרי המבול
בראשית ח-ט

אחרי המבול

לאחר המבול נח שולח את העורב ולאחר מכן את היונה...

בראשית
יחידה
מגדל בבל
בראשית יא

מגדל בבל

לאחר המבול האנושות מנסה להפיק לקחים מתקופת המבול. הלקח העיקרי...

בראשית
יחידה
לֶךְ לְךָ
בראשית יב

לֶךְ לְךָ

אברם ושרי יוצאים מחרן בדרכם לארץ שבה יתקיימו ההבטחות "אֶעֶשְׂךָ...

בראשית
יחידה
אברהם ולוט
בראשית יג

אברהם ולוט

בפרק נעסוק בחלוקת משאבי המרעה בין לוט ואברם ובפרדתם לאזורים...

בראשית
יחידה
המלחמה וברית בין הבתרים
בראשית יד, טו

המלחמה וברית בין הבתרים

פרק יד פותח במלחמה גדולה שבה היו מעורבים מלכים חזקים...

בראשית
יחידה
הגר, שרה וישמעאל
בראשית טז

הגר, שרה וישמעאל

אברם ושרי אינם זוכים לפרי בטן, שרי מבקשת מאברם לבוא...

בראשית
יחידה
ברית מילה והולדת יצחק
פרק יז ופרק יח (א-כ)

ברית מילה והולדת יצחק

ביחידה זו נלמד על השמות חדשים ששרי ואברם מקבלים, מעתה...

בראשית
יחידה
משא ומתן על סדום ועמורה
בראשית יח, יז-לג

משא ומתן על סדום ועמורה

אלוהים מודיע לאברהם על כוונתו לכלות את סדום, בשונה מנוח...

בראשית
יחידה
סדום ועמורה
בראשית יט

סדום ועמורה

אלוהים מחליט להשמיד את העיר סדום בשל התנהגותם הרעה. הוא...

בראשית
יחידה
אצל אבימלך
בראשית כ

אצל אבימלך

ביחידה זו נתלווה אל אברהם ושרה המגיעים לגרר ונבין את...

בראשית
יחידה
גירוש הגר וישמעאל
בראשית כא

גירוש הגר וישמעאל

נפתח במשתה לכבוד לידת יצחק ונשמח בשמחתם של אברהם ושרה....

בראשית
יחידה
עקדת יצחק
בראשית כב

עקדת יצחק

סיפור העקדה הוא סיפור מכונן של העם היהודי, וביחידה זו...

בראשית
יחידה
קבורת שרה
בראשית כג

קבורת שרה

בפסוקי היחידה מתוארים פטירתה של שרה בגיל 127 ואבלו של...

בראשית