כיתה י

יחידות לימוד לכתה י

בראשית

יחידה
בריאת העולם
בראשית א-ב

בריאת העולם

תחילת התורה מתארת את תחילת העולם: על פי תוכנית שנשמעת...

בראשית
יחידה
חטא עץ הדעת
בראשית ג

חטא עץ הדעת

בפרק ג מתוארים חייהם של אדם וחוה בגן עדן ומיד...

בראשית
יחידה
הרצח הראשון
בראשית ד

הרצח הראשון

בפרק ד מתוארים צעדיה הראשונים של האנושות מחוץ לגן עדן....

בראשית
יחידה
תיבת נח
בראשית ו, ה-כב

תיבת נח

עשרה דורות מאז אדם הראשון, והעולם מתמלא חמס וגזל, אלוהים...

בראשית
יחידה
העולם אחרי המבול
בראשית ט

העולם אחרי המבול

המבול תם, והאנושות מתחילה מחדש. אלוהים מברך את נח בברכת...

בראשית
יחידה
מגדל בבל
בראשית יא, א-ט

מגדל בבל

סיפור מגדל בבל הוא הסיפור האחרון בחטיבת הסיפורים האוניברסליים, בספר...

בראשית
יחידה
לֶךְ לְךָ
בראשית יב-יג

לֶךְ לְךָ

"לֶךְ לְךָ", הקריאה הראשונה של אלוהים לאברם. אברם הולך לארץ...

בראשית
יחידה
ברית בין הבתרים
בראשית טו

ברית בין הבתרים

פרק טו בבראשית מתחיל בדיאלוג שבו אלוהים מבטיח לאברם ארץ...

בראשית
יחידה
הגר וישמעאל
בראשית טז

הגר וישמעאל

עשר שנים עברו מאז הגיעו אברם ושרי לארץ כנען, וזרע...

בראשית
יחידה
אברהם והמלאכים ומשא ומתן
בראשית יח

אברהם והמלאכים ומשא ומתן

פרק יח מכיל בתוכו שני סיפורים, שתי בשורות שמקבל אברהם,...

בראשית
יחידה
חורבן סדום
בראשית יט

חורבן סדום

המלאכים מגיעים לסדום חווים את רשעת העיר על בשרם, ומבשרים...

בראשית
יחידה
הולדת יצחק
בראשית כא

הולדת יצחק

פרק כא בבראשית מורכב משלושה סיפורים: הולדת יצחק, גירוש ישמעאל,...

בראשית
יחידה
עקדת יצחק
בראשית כב, א-יט

עקדת יצחק

אלוהים מצווה על אברהם להעלות את יצחק בנו לעולה. סיפור...

בראשית
יחידה
מות שרה
בראשית כג

מות שרה

פרק כג פותח במות שרה ובאבלו של אברהם, אך רוב...

בראשית

יחידת בחירה: דוד ויונתן

יחידה
בקשת מלך
שמואל א ח-ט

בקשת מלך

סיפור המלכת שאול פורש בפנינו דילמות על השלטון הראוי: מה...

שמואל א
יחידה
המלחמה בבני עמון
שמואל א יא

המלחמה בבני עמון

בפרק זה הופך שאול מאדם פשוט למלך בפועל. בצל האיום...

שמואל א
יחידה
המלחמה בעמלק
שמואל א טו

המלחמה בעמלק

שמואל מצווה על שאול בשם אלוהים להשמיד את עמלק, שאול...

שמואל א
יחידה
המלכת דוד
שמואל א טז

המלכת דוד

דוד נמשח למלך עוד בזמן כהונת שאול. נבחן את ההתמקדות...

שמואל א
יחידה
דוד וגליית
שמואל א יז

דוד וגליית

נעיין בסיפור הקרב בעמק האלה. נבחן את המפגש בין דוד...

שמואל א
יחידה
נישואי דוד ומיכל, דוד ויונתן
שמואל א יח

נישואי דוד ומיכל, דוד ויונתן

בפרק זה נעמיק בשלושה קשרים של דוד עם בני בית...

שמואל א
יחידה
המרדף
שמואל א כד

המרדף

ביחידה זו נלמד על רגע מכונן ביחסי דוד ושאול: הנרדף...

שמואל א
יחידה
בעלת האוב
שמואל א כח

בעלת האוב

נלמד את סיפור שאול ובעלת האוב בעין דור. נבחן את...

שמואל א
יחידה
מות שאול
שמואל א לא, שמואל ב א

מות שאול

נלמד על המלחמה הקשה בין ישראל לפלשתים בגלבוע ועל מות...

שמואל א