מתווה הערכה חלופית מיני חקר במסגרת ה- 30%

02/12/2020

מורים יקרים,

מצורף מתווה להערכה חלופית מיני חקר במסגרת 30% לתוכנית הלימודים תשע"ט (החדשה).

רק בשימוש במתווה זה ניתן לקבל אישור מפמ"ר לתשלום למורים.