הצעות להערכה מסכמת בתחום הדעת תנ"ך ממלכתי

17/04/2020

מורים יקרים,

מצ"ב הצעות להערכה מסכמת לציון בית ספרי לבחירת המורה ובהתאמה לתלמידיו.

הצעות להערכה מסכמת נועדו לבתי ספר שהחליטו לתת ציון בית ספרי במקום בגרות חיצונית בתנ"ך.

בהצלחה,

ענת.