חוזר מפמ"ר תנ"ך לשנה"ל תשפ"ד

24/08/2023

מורים יקרים,
חוזר מפמ"ר תנ"ך בחינוך הממלכתי תשפ"ד פורסם.

מוזמנים להיכנס לקישור ולקרוא אותו.