יחידות מורחבות – תוכנית לימודים חדשה (תשע"ט)

24/06/2020

מורים יקרים,

מצ"ב פרטי תוכנית הלימודים ביחידות המורחבות – לפי תוכנית לימודים שנכנסה לתוקפה בתשע"ט.

תוכנית הלימודים ליחידות מורחבות