מאגר סרטים של מכון מגלים

24/09/2020

מורים ומורות שלום,

לפניכם מאגר הסרטים הדיגיטלי של מכון מגלים.