מבחן מפמ"ר לתלמידים עולים

30/07/2020

מורים יקרים,
ביום שני 3/8 תתקיים בגרות מועד אוגוסט המיועדת לתלמידים ששהו בבידוד ביום בחינת הבגרות.

רק תלמידים עם אישור רפואי ושקיבלו אישור אגף בחינות יוכלו להיבחן במועד זה.
סמלי השאלונים למועד אוגוסט הם: 1281, 1261 בלבד.
תלמידים הזכאים לבחינת עולים (סמל שאלון 1264, 1284) יעשו במקום בגרות מבחן מפמ״ר.
יש לפנות לאגף בחינות ולקבל אישור ולשלוח את האישור למדריכות הארציות, רחלה דרור ומי-טל הדדי במייל:
מי-טל הדדי meytalhadady@gmail.com
רחלה דרור rehela.dror@gmail.com
כמו כן, באחריות המורים לכתוב מבחן מפמ״ר במתכונת בגרות ולשלוח את הבחינה לאישור המדריכות ולקבוע מועד למבחן.
ניתן לקיים את מבחני המפמ״ר עד ה- 17/9.
בהצלחה לתלמידים ולמורים.