מיקוד הוראה למידה והערכה – תנ"ך ממלכתי 2 יח"ל ויחידות מורחבות

17/08/2020

מורים יקרים,

לקראת שנת הלימודים תשפ"א פורסמו חוזר מפמ"ר ומיקוד בתנ"ך לכל שכבות הגיל.

מפמ"ר תנ"ך וצוות ההדרכה מאחלים לכולם הצלחה בשנת הלימודים!