מתווה הבגרויות הגמישה תשפ"ד

27/04/2023

מורים ומורות יקרים,

מצ"ב קובץ ההנחיות למתווה הבגרויות הגמישה על הרציונל ועקרונותיה.