נוהל הגשת בקשה לאישור חריג לבוחן בע"פ

15/12/2019

מורים יקרים,

בתחילת חודש דצמבר 2019 פורסם חוזר מנכ"ל חדש המתייחס לרישום בוחנים במאגר הבחינות במרב"ד. קישור לחוזר מנכ"ל.

לפי חוזר זה על כל מורה להגיש בקשה לאישורו כבוחן בגרות בע"פ לפי הקריטריונים הבאים:

  • בעל תואר אקדמי או תואר מקביל אחר במקצוע שבו הוא מבקש להעריך/לבחון או במקצוע דומה
  • בעל תעודת הוראה ורישיון הוראה במקצוע
  • מורה פעיל במערכת החינוך שיציג אישור של מנהל בית הספר שבו הוא מלמד.
  • מורה שלימד והגיש לבחינות בגרות או לבחינות הסמכה לטכנאים ולהנדסאים במקצוע המבוקש לפחות שלוש פעמים (ב3 מועדי בחינות לפחות) במרוצת חמש השנים האחרונות.
  • מורה שיציג אישור השתתפות בהשתלמות אחת לפחות מטעם המפמ"ר במהלך ארבע השנים האחרונות.
  • להרשמה למאגר יש להיכנס לכתובת http://experts.education.gov.il, למלא את הפרטים הנדרשים ולצרף את המסמכים בשלבי ההרשמה השונים. כל זאת לא יאוחר מ-31 בדצמבר עבור בחינות הקיץ העוקבות ואילך. נרשם יקבל אישור בתוקף לשנה עד שלוש שנים, בהתאם לסטטוס שלו ובהתאם למסמכים שהגיש.

אישור חריג לבוחנים עבור בגרות חורף תש"ף בלבד:

על מנהל בית הספר לכתוב מכתב מפורט עם הסיבה לבקשת אישור חריג עם הפרטים הבאים:

  • מספר הזכאים לבחינה בע"פ.
  • מספר המורים המאושרים במרב"ד שמותיהם ות.ז. שלהם.
  • שמות המורים ות.ז. עליהם נדרש אישור חריג והסיבה מדוע אינם רשומים במרב"ד (אילו מבין התנאים, כפי שמפורט לעיל, אינם מתקיימים עבורו).
  • יש לצרף מסמכים רלוונטים לכל מורה.

את הבקשות לאישורים חריגים יש לשלוח למי-טל הדדי, מדריכה ארצית לתנ"ך, לצורך אישור פדגוגי והעברת הבקשות לאגף בחינות במייל: meytal.hadady@gmail.com.

את הבקשות יש להעביר לא יאוחר מיום שני 23/12/19.

פניות שיגיעו מאוחר יותר לא יטופלו.