הולך נגד הרוח (יחידת חובה)

הולך נגד הרוח (יחידת חובה) 

 • רציונל ומטרות

כל אדם נתקל בחייו במצבים שונים, שבהם עליו להכריע אם להתאים את עצמו לדעת הרוב, לחברה ולסמכות או לעמוד על צרכיו, על ערכיו ועל עמדותיו ולצאת נגד.

התנ"ך הוא מקור השראה לעולם ערכי נרחב. הוא מקור השראה לשינויים חברתיים, התנהגות החוצה קווים נורמטיביים ולעיתים מגיעה עד לכדי מרידה, כנגד הפוגעים בערכים ובאושיות הומניסטיות ומוסריות. מצד אחד יש בו מעשי מרד וחתרנות שדורשים יחס אמפתי וחיובי, ומצד שני יש בו מעשי מרד וחתרנות הראויים לביקורת. אל שני הצדדים מצטרפים מצבי ביניים, המעוררים התלבטות אמיתית. עמדות מורכבות אלה יידונו ביחידה העוסקת בהליכה נגד הזרם.

גיבורי התנ"ך מתמודדים עם סוגיית ההליכה נגד הרוח בדרכים שונות. ביחידה זו יילמדו סיפורים שבהם דמויות שבוחרות לצאת נגד הרוח. כל דמות והמניע שלה, כל דמות בדרכה שלה, עם הרווחים שבהם היא זוכה והמחירים שהיא משלמת.

מטרות אופרטיביות

 1. התלמידים יזהו את המאפיינים הייחודיים והמשותפים של פרקי הלימוד ביחידה מתוך זיקה למתח שבין נורמה מקובלת ויציאה כנגדה.
 2. התלמידים יכירו בקיומה ומקומה של הנורמה המקובלת.
 3. התלמידים יכירו ויעריכו את היציאה כנגד נורמה מחייבת ויבינו את מניעיו של האדם היוצא כנגד סמכות.
 4. התלמידים יבקרו נורמה מחייבת ואף יבקרו את היוצא כנגדה.
 5. התלמידים יזהו תמונה מורכבת המתייחסת לנורמה וחשיבותה בחיי אדם מחד גיסא ולמרידה וחשיבותה לחיי אדם מאידך גיסא.
 6. התלמידים יבחינו בין מרד ראוי למרד שאינו ראוי, וכן בין נורמה ראויה לבין נורמה שאינה ראויה.
 7. התלמידים יעמדו על מידת האחריות הנדרשת לאור נקיטת צעדים אם בהתאם לנורמה או בניגוד לה.
 8. התלמידים יפתחו יכולת שיפוט ערכית ומוסרית ויבינו כי יציאה כנגד הנורמה מלווה במחיר אישי וחברתי.
 9. התלמידים ירכשו חשיבה ביקורתית, יכולת לפתרון בעיות ולהצגת טיעונים לכאן ולכאן.
 • התלמידים ירכשו מיומנויות להבנת פרשנות עכשווית לנושאים הנלמדים אם באמצעות קריאת מאמרים אקדמיים או באמצעות קריאת פרשנות הגותית לסוגה.

 

פרקי הלימוד- הולך כנגד הרוח

הולך נגד הרוח
(יציאה נגד הזרם, יציאה נגד סמכות, מחאה, יציאה נגד נורמות חברתיות)
 

 • תמר בראשית ל"ח
 • המיילדות שמות א', ח-כב
 • בת פרעה שמות ב' א-י
 • מרים במדבר י"ב
 • פרשת המרגלים במדבר י"ג-י"ד
 • קורח במדבר ט"ז
 • בלק ובלעם במדבר כ"ב-כ"ג, א-יג
 • בנות צלפחד במדבר כ"ז א-יא, לו
 • רחב יהושע ב'
 • משל נתן בכבשת הרש שמואל ב' י"ב
 • האישה החכמה מתקוע שמואל ב' י"ד, א-כד
 • מרד אבשלום, איתי הגיתי שמואל ב' ט"ו
 • מרד שבע בן בכרי שמואל ב', כ'
 • רצפה בת  איה שמואל ב' כ"א
 • אליהו מלכים א' י"ח-י"ט, כ"א
 • מכיהו בן ימלה מלכים א' כ"ב
 • ירמיהו לז, ט–לח, יג' (המורה ילמד את הרקע לירמיהו)
 • חוזה לך ברח עמוס ז' י-סוף
 • שיר השירים ה', ב-ח, ג' א-ה, ח' ח-יד, – בדגש על הפשט ולא על הפרשנות האלגורית. 

מאמרים:

מגידוב רוני, שמ"ב כא: רצפה בת איה, מאמרים דידקטיים על פי תוכנית הלימודים במקרא, אגף מורשת, משרד החינוך 2012 (אתר מקראנט).

רמון עינת, "לב הארי של תמר", בתוך: רביצקי רות (עורכת), קוראות מבראשית, משכל, תל אביב 1999, עמ' 300-293.