שאלות עמ"ר

שילוב שאלות עמ"ר (ערכים, מעורבות ורלוונטיות) בבחינות הבגרות

במטרה לעודד למידה מעמיקה הכוללת את מכלול אישיותו של התלמיד, למידה שתרחיב את היכולות האינטלקטואליות לצד עולמו הפנימי, שיפוטו וערכיו, המזכירות הפדגוגית מבקשת להמשיך ולקדם מהלך של פיתוח שאלות חשיבה המערבות גם עֹמ"ר (ערכים, מעורבות ורלוונטיות).

בנוסף להיבטים מרכזיים של ההבנה והחשיבה, השאלות יכללו גם היבטים משמעותיים של רגש, מעורבות אישית, ועמדה ערכית. שאלות מן הסוג הזה יכנסו לבחינות בהדרגה ותוך כדי בחינה מדוקדקת של השפעתן על ההיבטים השונים של החינוך וההוראה.

לחוברת שאלות עמ"ר תשע"ח

שאלות העומר שנשאלו בבחינות הבגרות בשנת תשע"ז

לסרטון בנושא שאלות עמ"ר

לחוברת שאלות עמ"ר לדוגמה

למסמך שאלות העמ"ר-חלק א

למסמך שאלות העמ"ר-חלק ב

למצגת שאלות עמ"ר