אתר תנ"ך ממלכתיבחינות בגרותשאלוני בחינות בגרות

שאלוני בחינות בגרות

יחידות לימוד מספר שאלון מועד הבחינה
2 יח"ל – 30% 1262 קיץ תשפ"ג
מורחבות – שייכות וזרות ומנהיגות 1362 קיץ תשפ"ג
2 יח"ל – 70% 1261 קיץ תשפ"ב
2 יח"ל – 30% 1262 קיץ תשפ"ב
עולים – 70% 1264 קיץ תשפ"ב
עולים – 30% 1252 קיץ תשפ"ב
מורחבות – הולך נגד הרוח 1361 קיץ תשפ"ב
מורחבות – שייכות וזרות ומנהיגות 1362 קיץ תשפ"ב
2 יח"ל – 70% 1261 חורף תשפ"ב
2 יח"ל – 30% 1262 חורף תשפ"ב
עולים – 70% 1264 חורף תשפ"ב
עולים – 30% 1252 חורף תשפ"ב
2 יח"ל – 70% 1261 קיץ תשפ"א
2 יח"ל – 30% 1262 קיץ תשפ"א
עולים – 70% 1264 קיץ תשפ"א
עולים – 30% 1252 קיץ תשפ"א
מורחבות – הולך נגד הרוח 1361 קיץ תשפ"א
מורחבות – יחידת שייכות וזרות ומנהיגות 1362 קיץ תשפ"א
2 יח"ל – 70% 1261 חורף תשפ"א
2 יח"ל – 30% 1262 חורף תשפ"א
2 יח"ל – 70% עולים 1264 חורף תשפ"א
מועד קורונה – 2 יח"ל 70% 1261 אוגוסט תש"ף
מועד קורונה 2 יח"ל – 70% 1281 אוגוסט תש"ף
2 יח"ל – 70% 1261 קיץ תש"ף
2 יח"ל – 70% עולים 1264 קיץ תש"ף
2 יח"ל – 30% 1282 קיץ תש"ף
2 יח"ל – 70% 1281 קיץ תש"ף
2 יח"ל 70% עולים 1284 קיץ תש"ף
2 יח"ל – 30% עולים 1272 קיץ תש"ף
2 יח"ל 70% 1281 חורף תש"ף
2 יח"ל 70% 1261 חורף תש"ף
2 יח"ל 70% עולים 1284 חורף תש"ף
2 יח"ל 70% עולים 1264 חורף תש"ף
2 יח"ל 30%  1282 חורף תש"ף
2 יח"ל 30% עולים 1272 חורף תש"ף
2 יח"ל 70% 1281 קיץ תשע"ט
2 יח"ל 30% 1282 קיץ תשע"ט
2 יח"ל 70% עולים 1284 קיץ תשע"ט
2 יח"ל 30% עולים 1272 קיץ תשע"ט
מורחבות יחידת מגילות 1381 קיץ תשע"ט
מורחבות יחידת נשים ומנהיגות 1382 קיץ תשע"ט
2 יח"ל 70% 1281 חורף תשע"ט
2 יח"ל 30% 1282 חורף תשע"ט
2 יח"ל 70% עולים 1284 חורף תשע"ט
2 יח"ל 30% עולים 1272 חורף תשע"ט
2 יח"ל 70% 1281 חורף תשע"ח
2 יח"ל 30% 1282 חורף תשע"ח
2 יח"ל 70% עולים 1284 חורף תשע"ח
2 יח"ל 30% עולים 1272 חורף תשע"ח
2 יח"ל 70% 1281 קיץ תשע"ז
2 יח"ל 30% 1282 קיץ תשע"ז
2 יח"ל עתירת מדיה 1287 קיץ תשע"ז
2 יח"ל 70% עולים 1284 קיץ תשע"ז
2 יח"ל 30% עולים 1272 קיץ תשע"ז
מורחבות יחידת מגילות 1381 קיץ תשע"ז
מורחבות יחידת נשים ומנהיגות 1382 קיץ תשע"ז
2 יח"ל רפורמה 70% 1281 חורף תשע"ז
2 יח"ל רפורמה 30% לנבחני משנה 1282 חורף תשע"ז
2 יח"ל נבחני משנה 1206 חורף תשע"ז
2 יח"ל עולים 1284 חורף תשע"ז
2 יח"ל עולים נבחני משנה 900161 חורף תשע"ז
2 יח"ל 1206 קיץ תשע"ו
2 יח"ל רפורמה 70% 1281 קיץ תשע"ו
2 יח"ל רפורמה 30% לנבחני משנה 1282 קיץ תשע"ו
עולים 900161 קיץ תשע"ו
עולים רפורמה 1284 קיץ תשע"ו
יחידה שלישית 1106 קיץ תשע"ו
יחידה רביעית 1107 קיץ תשע"ו
יחידה חמישית 1108 קיץ תשע"ו
2 יח"ל נספח לשאלון חורף תשע"ו
עולים רפורמה 1284 חורף תשע"ו
2 יח"ל רפורמה 1281 חורף תשע"ו
2 יח"ל 1206 חורף תשע"ו
2 יח"ל 1206 קיץ תשע"ה
יחידה שלישית 1106 קיץ תשע"ה
יחידה רביעית 1107 קיץ תשע"ה
יחידה חמישית 1108 קיץ תשע"ה
שאלון חקר 1204 קיץ תשע"ה
2 יח"ל 1206 חורף תשע"ה
2 יח"ל חדשה 1205 חורף תשע"ה
2 יח"ל מעודכנת 1206 קיץ תשע"ד
2 יח"ל חדשה 1205 קיץ תשע"ד
יחידה שלישית 1106 קיץ תשע"ד
יחידה רביעית 1107 קיץ תשע"ד
יחידה חמישית 1108 קיץ תשע"ד
שאלון חקר 1204 קיץ תשע"ד
2 יח"ל חדשה 1205 חורף תשע"ג
2 יח"ל חדשה 1205 חצב תשע"ג
2 יח"ל חדשה 1205 קיץ תשע"ג
יחידה שלישית 1106 קיץ תשע"ג
יחידה רביעית 1107 קיץ תשע"ג
יחידה חמישית 1108 קיץ תשע"ג
שאלון חקר 1204 קיץ תשע"ג
2 יח"ל חדשה 1205 חורף תשע"ג
2 יח"ל חדשה 1205 קיץ תשע"ב
יחידה שלישית 1106 קיץ תשע"ב
יחידה רביעית  1105 קיץ תשע"ב
יחידה חמישית 1108 קיץ תשע"ב
בחינת עולים קיץ תשע"ה
חורף תשע"ה
קיץ תשע"ד
חורף תשע"ד
קיץ תשע"ג
חורף תשע"ג
קיץ תשע"ב
קיץ תשע"א
חורף תשע"א
קיץ תש"ע
חורף תש"ע
קיץ תשס"ט
חורף תשס"ט
קיץ תשס"ח