אתר תנ"ך ממלכתינבחני משנה ואקסטרניים

נבחני משנה ואקסטרניים

בחינת הבגרות בתנ"ך בהיקף 2 יח"ל תחולק לשני שאלונים:

  • שאלון 1261 – 70%
  • שאלון 1262 – 30% (בשאלון זה – 30% אין בחינה מותאמת.)

בחינת הבגרות בתנ"ך בהשלמה ל- 5 יח"ל תחולק לשני שאלונים:

  • 1361 – הולך נגד הרוח
  • 1362 – מנהיגות במבחן ושייכות וזרות

תוכנית הלימודים המלאה לאקסטרניים לשנת תשפ"א (2 יח"ל ו- 5יח"ל)

תוכנית הלימודים תנ"ך ממלכתי לנבחני משנה ואקסטרנים – מיקוד תשפ"ג (2 יח"ל ו- 5 יח"ל)