מיזם מבראשית

מיזם מבראשית

אנו מזמינים אתכם להצטרף לתכנית 'מבראשית', תכנית ממירת בגרות דיגיטלית בלימודי התנ"ך בחינוך הממלכתי. התכנית מובילה פדגוגיה חדשנית וייחודית בלמידה, הוראה והערכה, ומשלבת למידה עצמית ופדגוגיה דיגיטלית.

למידה זו, באמצעות קורסים דיגיטליים מובנים, מנצלת את מהפכת המידע לכדי יצירת חוויית למידה מעמיקה ומהנה, ומכוונת להתמודדות עם אתגרי המאה העשרים ואחת. התכנית פועלת מזה שבע שנים בבתי ספר ברחבי הארץ.
רציונאל:
התכנית משתמשת בכלים דיגיטליים ליצירת חוויה לימודית משמעותית בבית הספר. משמע, שילוב המחשב בלמידה ויצירת חווית למידה עצמית, בה כל לומד בוחר את דרכו אל הטקסט ואת קצב הלימוד שלו.
המורה משמש כמנחה המלווה את התלמידים במסע האישי שלהם אל בינות דפי האירועים, הסיפורים והדמויות של ספר הספרים. במהלך הלימוד התלמידים חווים למידה הנוגעת ברבדי העומק של חייהם ומקרבת אותם אל סיפורי התנ"ך. השימוש ביתרונותיה של הלמידה המקוונת יוצר קומה נוספת של למידה אינטרטקסטואלית ומאפשר עיסוק בערכים והעצמת הקשר האישי בין המורה לתלמיד.

עקרונות התכנית:
א. מטרת העל של תכנית 'מבראשית' היא פיתוח מיומנות של למידה עצמית. בהתאם לכך, למידה באמצעות המחשב מהווה חלק ניכר מתהליך הלמידה וההערכה, וכוללת קריאה, צפייה בסרטים, מטלות שיתופיות, הצגת רפרט, מטלות כתיבה, ואפשרויות רבות להרחבת הידע מעבר לחומר הבסיסי הנלמד בתכנית הלימודים.

ב. ההערכה בתכנית מתבססת על ניקוד נצבר לאורך כל תהליך הלמידה. התכנית מורכבת משישה קורסים מקוונים שונים, על פי תכנית הלימודים בתנ"ך. התלמיד לומד בעצמו, באופן מקוון, את יחידות הלימוד. הוא מקבל על עבודתו משוב מיידי וצובר נקודות בציון הקורס הנלמד. בנוסף, בכל אחד מן הקורסים מתקיימת הערכה מעצבת / מסכמת הנבדקת על ידי המורה. הציון על הערכות אל ה מתווסף לציון הנצבר ביחידות.

ג. המורה משמש מנחה, המוביל את התלמידים הן על ידי ליווי של העבודה העצמית במחשב, הן בהנחיית המטלות המעצבות והן בהובלת השיעורים פנים אל פנים.

ד. מורה המלמד בתכנית מקבל ליווי מקצועי, הדרכה פדגוגית ותמיכה טכנית צמודים, ומחויב בהשתלמות שנתית המיועדת למורי התכנית.

ה. הלמידה בתכנית 'מבראשית' פירושה תהליך מתמשך של רכישת מיומנויות, כפי שצוין לעיל. אי לכך, הצטרפות של תלמיד חדש לתכנית תתאפשר רק עד למועד סיומו של הקורס הראשון – 'סיפורי
הראשית'.

תנאי סף להשתתפות בתכנית 'מבראשית':
א. על בית הספר לספק את כל התנאים הטכניים הנדרשים להוראת התכנית: הקצאת מחשב או טאבלט לכל תלמיד בכיתה, חיבור לרשת האינטרנט, אוזניות, פס אינטרנט רחב, תמיכה טכנית זמינה בבית הספר (ע"י רכז.ת התקשוב).

ב. על בית הספר להתחייב להקצאת 6 שעות לפחות בפריסה של שנתיים, כאשר בכל השיעורים תהיה לתלמידים גישה וזמינות למחשבים.

ג. על המורה המלמד בתכנית להיות מומחה ובעל הסמכה בתנ"ך וכן מורה בעל ניסיון של הוראת התנ"ך לבגרות במשך שלש שנים לפחות.

ד. התחייבות המורה המלמד בתוכנית להשתתף בהשתלמות ייעודית למורי התכנית החל מהקיץ ועד סיום ההוראה בתכנית.

ה. התחייבות המורה המלמד בתכנית לעמוד בקשר רציף עם צוות ההדרכה האמון על התכנית (מעקב אחר הנחיות הקשורות בהוראת התכנית ובהשתלמות המלווה, תיאום מפגשי הדרכה וכו').

למידע ושאלות בנוגע למיזם ניתן לפנות לצוות ההדרכה האמון על נושא זה במייל: tanachdigital@gmail.com