חומרי למידה והעשרה

חומרי למידה והעשרה:

מורים יקרים,

קישור למרחבי הוראה:

חומרי למידה והעשרה חלוקה לפי ספרי התנ"ך:

בראשית א'

בראשית ב'  

בראשית ג'

בראשית ד'

בראשית ו'

בראשית י"א 1 – 9

מבוא לסיפורי אבות:

 

מבוא לספר שמות:

שמות א'

שמות ב'

שמות ג'-ד'

שמות ה'-ו'

שמות ז'-ח'

שמות י"א

שמות י"ב

שמות י"ד קריעת ים סוף

שמות ט"ו שירת הים

תהילים קי"ד

שמות ט"ו התלונה במרה

שמות ט"ז

שמות י"ח

שמות י"ט

שמות כ'

שמות ל"ב

במדבר י"ג-י"ד

במדבר כ'

במדבר כ"ב- כ"ג

דברים ל"ד

יהושע א'

יהושע ב'

יהושע ו'

יהושע ט'

לסיכום ספר יהושע

מבוא לספר שופטים

שופטים ב'

שופטים ג'

שופטים ה'

שופטים ו'

שופטים ז'

שופטים ט'

שופטים י"ז- י"ח

הרצאת פתיחה על ספר שמואל: ספר המעבר ממלכות שמים למלכות בשר ודם

שמואל א' א'

שמואל א' ב'

שמואל מלידה עד מינוי

שמואל א' ח'

חוק המלך- דברים י"ז

שמואל א' ט'

שמואל א' י"א

שמואל א' ט"ו

שמואל א' ט"ז

מהמלכה להדחה

שמואל א' י"ז

שמואל א' י"ח

שמואל א' י"ט

שמואל א' כ"ה

שמואל א' כ"ח

מלכות דוד

מות שאול – שמואל א' ל"א

שמואל ב' א' 19 – 27 – קינת דוד

שמואל ב' ב'-ג

שמואל ב' ה'

שמואל ב' ו'

שמואל ב' י"א

שמואל ב' י"ב

תהילים נ"א

שמואל ב' י"ג

מרד אבשלום

שמואל ב' י"ח

שמואל ב' י"ט

מלכים א' א'

מלכים א' ב'

מלכים א' ג'

מלכים א' ח'