השתלמויות מפמ"ר

השתלמות ורוח נכון

"ורוח נכון חדש בקרבי"- השתלמויות בהתאמה אישית:

במסגרת התוכנית הלאומית בתנ"ך, ועם הטמעת תוכנית הלימודים החדשה ברצוננו להציג לצד ההשתלמויות המתוקשבות שלנו (חקר, ראשית העמ"ר ותוכנית ממירת הבגרות) תוכנית חדשנית ומהפכנית שהיא "מחוץ" לקופסה שמטרתה להכשיר את המורים לתוכנית החדשה ברוח העמ"ר ועקרונותיה הנוספים ולתת מענה באופן מדויק למורים שונים באשר הם ובפריסה רחבה, תוך הכפלת מספר המשתלמים בתשע"ט. מבנה ההשתלמות מהווה במהותו "מודלינג" למורים בשטח הנצרכים להוראה מותאמת בכיתות.

מתווה תוכנית ההשתלמויות:
1. מתווה תוכנית ההשתלמויות החדשה בתשע"ט – "השתלמות בהתאמה אישית ובלווי אישי" מאפשר מתן מענה דיפרנציאלי למנעד הרחב של המורים:

  • ע"פ שכבת הגיל : יסודי, חט"ב, עי"ס.
  • על פי ותק וניסיון בהוראת תנ"ך: מורים ותיקים וחדשים.
  • על פי צורך: ידע, מיומנויות, ערכים, עמ"ר, תקשוב, וכד'.
  • על פי עניין אישי ואישיות.
  • על פי העדפה ואפשרות (פנים כל פנים, מתוקשב, סינכרוני וא-סינכרוני, הרצאתי, סדנאי, למידת עמיתים, קהילות מורים, סיורים וכד')

2. ליווי אישי של המשתלמים "יד ביד לאורך כל התל"מ (העצמה, תמיכה, ליווי ומעקב). ליווי אישי של המשתלמים על ידי המדריכים המחוזיים והארציים ובכך הרחבת מעגל המודרכים באופן משמעותי, ונתינת מענה הוליסטי למורה המודרך גם באמצעות הפיתוח המקצועי שלו.
3. פיתוח מקצועי שמקיים תהליכי הל"ה (הוראה, למידה, הערכה) מגוונים וחדשניים המפתחים ומטמיעים תפקודי לומד.
4. למידה מבוססת תוצר:

  • יומן מסע רפלקטיבי המייצר דיאלוג בין הנלמד לבין יישום הנלמד בשטח.
  • יישום מושכל של כלים דיגיטליים בהוראה ובלמידה.
  • עיבוד תכנים חדשים ליחידות הוראה, להערכה חלופית, לפרויקטים כיתתיים ובית ספריים ועוד.

מבנה ההשתלמות:
1. ההשתלמות הינה מקוונת ברובה והרישום נעשה דרך מט"ח בקישור ייעודי המפורסם בכל שנה.
2. כל משתלם יצוות למדריך במחוז שלו שיהוה המלווה האישי.

3. ההתשלמות מציעה מגוון רחב של תכנים מקוונים (סינכרוניים וא-סינכרוניים) ומפגשי פנים אל פנים.
3. מפגש פתיחה פתיחת ההשתלמות, כפי שיפורסם, הינו מפגש חובה. שאר המפגשים ניתנים לבחירת המורה.
4. כל משתלם מתקדם בהשתלמות שבנה לעצמו על פי צרכיו (פנים אל פנים או באופן מקוון, בימי עיון וסיורים או קהילות לומדים וכד') על פי לוח הזמנים שסוכם מראש, תוך ניהול יומן למידה רפלקטיבי יישומי. יתקיים קשר רציף וליווי של המדריך, ומתן מענה לקשיים שאלות ואתגרים שעולים. באם עולה הרצון והצורך- ניתן להרחיב את הקשר עם המדריך בהדרכה בתוך בית הספר תוך שילוב הלמידה בהשתלמות עם הנעשה בכיתה.
5. עם סיום היחידות השונות של ההשתלמות הגשת יומן הלמידה למדריך כמטלת סיכום (עליה יתקבל ציון). תתקיים שיחת משוב אישית  עם המדריך לסיכום וליבון התהליך בסיוע יומן הלמידה, והגשת כרטיס ההחתמה האישי.

ההרשמה להשתלמות דרך המדריכים.