נתיב הבגרות הגמיש

נתיב הבגרות הגמיש

מטרתה‏ המוצהרת ‏של‏ מערכת‏ החינוך,‏ היא‏ לטפח ‏בוגרים ‏ערכיים,‏ בעלי‏ ידע‏ ומיומנויות,‏ שיאפשרו‏ להם ‏לעצב‏ את ‏זהותם ‏ולהתפתח ‏כאנשים ‏משכילים ‏בעלי ‏חוסן ‏חברתי ‏ורגשי. ‏לימודי ‏התנ"ך ‏אמורים ‏לקדם ‏מטרה ‏זו.‏‏
החל ‏משנת ‏הלימודים ‏תשפ"ד,‏ כיתות ‏י' ‏ילמדו ‏את‏ לימודי ‏התנ"ך ‏בדרך ‏שתאפשר ‏להם ‏בחירה ‏גדולה ‏יותר,‏ עבודה‏ תהליכית, חיזוק‏ הידע,‏ ערכים, מיומנויות והגדרה ‏מחודשת ‏של ‏התוצרים ‏הנדרשים ‏מהתלמידים.‏
בתכנית‏ הבגרויות ‏הגמישה ניתן‏ למצוא ‏את‏ עקרונות‏ ומבנה ‏המתווה,‏ תכנית‏ הלימודים ‏ופריסת ‏נושאי‏ הלימוד,‏ ארגון ‏הלמידה, ‏דרכי ‏הערכה ‏והיבחנות ‏על ‏מרכיביהן ‏השונים, ‏משימות ‏הבצוע ‏לבקרה ‏חיצונית ‏בהתאמה‏ לעולים ‏ולזכאים‏‏ לשירותי‏ חינוך‏ מיוחדים.

אנא ‏עקבו‏ אחר ‏עדכונים ‏וההנחיות ‏באתר‏ תנ"ך‏ ממלכתי.
צוות‏ ההדרכה‏ יסייע ‏בידכם,‏ בבניית ‏תכנית‏ ה.ל.ה.‏ המותאמת‏ לכם‏ ולכיתתכם.‏

המורים מוזמנים לבנות תהליכי הוראה, למידה והערכה מותאמים להם ולתלמידיהם,  תוך מתן דגש על קידום יכולות התלמידים ומיומנויות הלמידה שלהם.

הצעה לתכנון הוראה, למידה והערכה  ניתן לראות  בקישור.

בקישור הבא תמצאו קובץ ההנחיות למתווה הבגרויות הגמישה על הרציונל ועקרונותיה.

כמו כן צוות ההדרכה אסף למענכם, דוגמאות למשימות הערכה חלופיות, לשימושכם "לא בשמים היא…". אותו תמצאו באתר תנ"ך ממלכתי תחת לשונית תוכניות לימודים.   

טבלת  תכנון ההוראה למידה והערכה, יסייעו בידי המורה  להיערך נכונה לתהליכים אלה בקורסי היסוד.

צוות ההדרכה יסייע לצוות המקצועי בבניית תכנית ה.ל.ה האישית שלכם.

בקישור המצורף תמצאו טבלת תכנון ה.ל.ה ריקה.