תכניות ממירות בגרות

  • תמ"ר – בחינת בגרות פנימית בשילוב עבודת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים.
  • מבראשית – בחינת בגרות פנימית ולמידת התכנים באופן עצמאי בקורס מקוון.