נש"ף – נתיב שותפי פיתוח

נתיב מורים שותפי פיתוח

נתיב הלמידה של מורים שותפי פיתוח, מזמין אתכם המורים לבנות תכנית הוראה למידה והערכה חדשנית וייחודית לבית הספר.

התכנית הייחודית והחדשנית שתבנה על ידי הצוות המקצועי, מתבססת על תכנית הלימודים הנדרשת בתנ"ך.

התכנית מזמנת ארגון מחדש של תהליכי ההוראה הלמידה והערכה.

התכנית מאפשרת בחירה והזדמנויות לצוות המקצועי, להביא לידי ביטוי מאווים, יצירתיות,  חדשנות ויוזמות, תוך כדי מתן גיוון בדרכי ה.ל.ה, המשלבים סדר חשיבה גבוה, מיומנויות גנריות ודיסציפלינריות ופרקטיקות שונות.

אנא קראו את ההנחיות למתווה נש"ף בתנ"ך ממלכתי תשפ"ד

נתיב זה, מבוסס ומוכר למורים שהובילו את תכנית תמ"ר וחלוצי הערכה בתנ"ך בשנים הקודמות.

המורים הלוקחים חלק בנתיב הלמידה של מורים שותפי פיתוח, זוכים ליווי ותמיכה מקצועיים של מדריכי מפמ"ר, והן בפיתוח מקצועי לפני תחילת השנה ובמהלכה.

הבקשה להצטרף לנתיב הלמידה של מורים שותפי פיתוח, ואישורה הפדגוגי של התכנית הייחודית על כל מרכיבי הה.ל.ה, ישלחו באמצעות המערכת הדיגיטלית המשרדית.

לפרטים נוספים ודרכי הרשמה  ופיתוח מקצועי לנתיב הלמידה של מורים שותפי פיתוח, ניתן לפנות אל המדריכות האמונות על  נתיב זה.

רקפת אבני קליין, 052-2298846

החל משנת תשפ"ד, תכנית תמ"ר וחלוצי הערכה יתאחדו תחת שם חדש: נש"ף – נתיב שותפי פיתוח.

תוכנית נש"ף נועדה לקידום החינוך לחשיבה. מטרתה לטפח לומד עצמאי, בעל כישורי חשיבה גבוהים, אשר יאפשרו לו להבנות ידע חדש תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית.

תהליך הלמידה מבוסס בעיקרו על תכנית הלימודים, ומתרחש בשני מישורים:

א.  לימוד לקראת בחינת בגרות פנימית באישור מפמ"ר (פרקי שמות ונושאי בחירה).

ב.  למידת חקר תוך שילוב עבודת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים (עלילות הראשית, על אהבה וחסד/ בין שאול לדוד, סיפורי האבות, סיפורי יוסף).

     בחלק זה המורה אוטונומי לתכנן את הלמידה ולקבוע תכנים ודרכי לימוד והערכה – שימו לב כי אין לחזור על הערכות המוצעות בנתיב הרגיל ללמידה.

     המורה יכין תכנית עבודה סדורה ויגיש אותה לאישור ועדת מפמ"ר.

    מתווה הערכה חלופית בדרך חקר 

   מורי נש"ף מלווים באופן אישי וצמוד ע"י מדריך מפמ"ר תנ"ך ומחוייבים בהשתלמות מלווה לאורך הוראתם המוצעת דרך השתלמות "ורוח נכון".

נוהל הצטרפות לתוכנית נש"ף תשפ"ד