כיתה יא

יחידות לימוד לכתה יא

בראשית

יחידה
יצחק ורבקה
בראשית כד

יצחק ורבקה

בפרק זה יוצא עבד אברהם בשליחות אדונו למצוא אישה ליצחק...

בראשית
יחידה
עשיו ויעקב
בראשית כה, יט-לד

עשיו ויעקב

יעקב ועשו, בניהם של יצחק ורבקה, היו אחים תאומים יריבים....

בראשית
יחידה
ברכות יצחק
בראשית כז

ברכות יצחק

ביחידה זו נלמד על ברכות יצחק לבניו, נתוודע למתח בין...

בראשית
יחידה
יעקב בדרך
בראשית כח

יעקב בדרך

פרק כח עוסק במסעו של יעקב, החל בפרדתו ממשפחתו עבור...

בראשית
יחידה
משפחת יעקב
בראשית כט, לב

משפחת יעקב

ביחידה זו נלמד על קורותיו של יעקב לאחר גנבת הבכורה...

בראשית
יחידה
חלומות יוסף
בראשית לז

חלומות יוסף

פרק לז פורס בפנינו את היחסים המורכבים במשפחתו של יעקב...

בראשית
יחידה
יהודה ותמר
בראשית לח

יהודה ותמר

פרק זה קוטע את סיפורי יוסף באמצע העלילה ובו מסופר...

בראשית
יחידה
יוסף במצרים
בראשית לט, מ

יוסף במצרים

בפרק לט מסופר על הגעתו של יוסף למצרים לאחר שאחיו...

בראשית
יחידה
משנה למלך מצרים
בראשית מ-מא

משנה למלך מצרים

בפרקים אלו יוסף יוצא מן הבור, באופן ממשי וסמלי, ופותר...

בראשית
יחידה
יוסף ואחיו
בראשית מב-מד (א- יז)

יוסף ואחיו

יחידה זו תעסוק בבני יעקב היורדים לשבור שבר במצרים ומגיעים...

בראשית
יחידה
פגישת יוסף ואחיו
בראשית מד-מה

פגישת יוסף ואחיו

בפרקים מד-מה מגיע מחזור סיפורי יוסף ואחיו לשיאו – יוסף...

בראשית
יחידה
ברכות יעקב
בראשית מח-נ

ברכות יעקב

פרקים מח ונ מסכמים ומסיימים את ספר בראשית. לפני מותו,...

בראשית

שמות

יחידה
שעבוד מצרים
שמות א

שעבוד מצרים

ספר שמות נפתח ברשימת שמות בני יעקב היורדים למצרים והפיכתם...

שמות
יחידה
משה
שמות ב

משה

לאחר הפתיחה הטרגית של ספר שמות עובר הסיפור להתמקד באיש...

שמות
יחידה
שליחות משה
שמות ג

שליחות משה

פרק‎ ‎ג עוסק בהתגלות הראשונה של אלוהים למשה ובמינוי שלו...

שמות
יחידה
‎מכת בכורות ויציאת מצרים
שמות יב

‎מכת בכורות ויציאת מצרים

מכת בכורות הכריעה את הכף וגרמה לפרעה ולמצרים כולה למהר...

שמות
יחידה
קריעת ים סוף
שמות יג-יד

קריעת ים סוף

היחידה שלנו עוסקת בסיפור מפורסם ודרמטי: קריעת ים סוף. עם...

שמות
יחידה
מעמד הר סיני ומתן תורה
שמות יט-כ

מעמד הר סיני ומתן תורה

בפרק יט בני ישראל בהנהגתו של משה עומדים רגע לפני...

שמות
יחידה
חטא העגל וחידוש הברית
שמות לב

חטא העגל וחידוש הברית

רגע אחרי מעמד הר סיני, בני ישראל רואים כי משה...

שמות
יחידה
מנהיגות משה לאחר משבר
שמות לג-לד

מנהיגות משה לאחר משבר

נלמד על המבנה החדש שנוצר לאחר חטא העגל: אוהל מועד...

שמות