מסמכי תובנות

אנו פורשים לפניכם תובנות ולקחים המופקים בעקבות כל מועד של בחינת הבגרות.

תובנות אלה אמורות לסייע באיתור ובזיהוי קשיי הבנה ויישום של החומר אצל התלמידים.

הלקחים הם של כולנו, המורים, ואני מקווה שיהיו לכם לעזר.