אתר תנ"ך ממלכתיבחינות בגרותהצטרפות למאגר מעריכים

הצטרפות למאגר מעריכים

על פי חוזר מנכ"ל, תנאי הסף לקליטת עובדי הוראה במאגר המעריכים של בחינות הבגרות הם:

  • בעלי תעודת הוראה/רשיון הוראה במקצוע שבו הם מבקשים להעריך.
  • בעלי תואר אקדמי במקצוע שבו הם מבקשים להעריך.
  • הגישו לבחינות בגרות במקצוע המבוקש לפחות 4 פעמים במרוצת 5 השנים האחרונות.
  • בעלי אישור השתלמויות מהמפקח המרכז בתחום המקצוע המבוקש והמלצה של מנהל בית הספר.
  • מורה שלא לימד לפחות כיתה אחת במסגרת כיתתית והגיש תלמידים לבחינות הבגרות במסגרת בית ספר אינטרני במשך שנתיים רצופות לא יוכל להמשיך לשמש מעריך.

מורים המעוניינים להצטרף למאגר המעריכים יגישו לאגף הבחינות את מועמדותם עד 31 בדצמבר שלפני סיום שנת הלימודים של מועד בחינות הבגרות של הקיץ.

להצעת מועמדות להצטרפות למאגר מעריכי בחינות הבגרות בתנ"ך