אתר תנ"ך ממלכתיתכניות הלימודיםחט"עתכנית הלימודים ביחידות המורחבות

תכנית הלימודים ביחידות המורחבות

יחידות ההרחבה בלימודי המקרא מיועדות לתלמידים שבוחרים ללמוד מקרא כמקצוע התמחות. הנושאים ביחידות אלה מבוססים על נושאי חתך (= תֵימות) המצויים במקרא לספריו השונים. לימוד באמצעות תימות רוחביות אלה מאפשר העמקה ופריסה של יריעת לימוד נושאית, המתמקדת בנושאים הפרושים על פני הקורפוס התנ"כי לרבדיו. מטרת הלימוד ביחידות המוגברות היא העמקה בחומר הנלמד, תוך הרחבת היריעה של הספרות המקראית יחד עם שילוב מאמרים ופרשנות מסורתית, מחקרית וחדשה. עיקר חידושה של התוכנית הוא הבחירה בין יחידות הלימוד, וברוחב היריעה הנושאית שתיפרש לפני הלומדים והמלמדים.

רציונל כללי

ספר התנ"ך הוא אחד הספרים מעוררי השראה לעם היהודי בפרט, ולעמים ודתות בעולם בכלל. היבט פרטיקולרי ואוניברסלי זה מהווה ממד חשוב בספר הספרים. לפיכך, נושאי ההרחבה המוצעים מסוגלים לעורר השראה, חשיבה ביקורתית וריבוי דעות גם היום. אלה נושאים החותרים לרלוונטיות לעולמנו הקיומי, הרוחני והתרבותי, ויש בהם כדי לעודד חשיבה אמפתית וביקורתית הן על התנ"ך, הן על החברה הסובבת אותנו. דומה, כי לימוד היבטים אלה יכול לחולל שיח משמעותי בין עולם התנ"ך ובין עולמם של לומדיו.

 

ביחידות המורחבות מוצעים שלושה נושאים, בהתאם למחוון באתר התנ"ך ביחידות אלה:

לתלמידים אינטרניים: היחידות 'שייכות וזרות' ו'מנהיגות במבחן' הן יחידות בהערכה חלופית. אפשר להמיר אחת מהן ביחידה שהמורה בונה בעצמו, בכפוף לקבלת אישור מהפיקוח על הוראת המקרא. היחידה 'הולך נגד הרוח' היא יחידה בהערכה חיצונית (בגרות חיצונית).

יחידות אלה עוסקות באתגרים ובדילמות שאיתם מתמודדים בני אדם באשר הם, ובמבחן החיים והנהגה שעליהם לצלוח. הן מצביעות על מתח קיומי בדרגות שונות בין ערכים מנוגדים, שיכולים להיות בסיס לתהיותיו ולמשאלותיו של האדם. המתח בין נורמות ובין אמת פנימית, בין הצורך להשתייך ובין תחושת הניכור והזרות במישור הפרטי ובמישור הציבורי. לצד כל יחידה יוצעו מאמרים לעיון ולהרחבה, המתכתבים עם התימה, שיהיו חלק בלתי נפרד מלימוד היחידה. הטקסט התנ"כי ופרשנויותיו יעמדו במרכז השיח, ועליהם ייסוב הדיון להיבטיו השונים.

לשאלות בנושא מבחן מותאם ליחידות המורחבות אנא היכנסו לקישור הבא.

מטרות כלליות

 • התלמידים יאהבו תנ"ך ויעמיקו את הלמידה בו, מתוך שיח משמעותי על ההיבטים הערכיים והמגוונים המפורשים בו והמשתמעים ממנו.
 • גיבוש של שיח ערכי בחברה מורכבת. נתינת הדעת לַמצבים המורכבים המצויים בתנ"ך תאפשר לתלמידים להדהד היבטים אלה בחייהם הפרטיים, כיחידים וכקהילות.
 • יצירת דיאלוג רב־פנים המאפשר שיח ביקורתי ואמפתי כאחד בין השותפים לו, ובעיקר בין התלמידים ובין מושא השיח, התנ"ך.
 • הטקסט התנ"כי ופרשנויותיו יעמדו במרכז השיח, וסביבם ייסוב הדיון להיבטיו השונים.
 • מטרת המאמרים היא לפרוש לפני התלמידים פרשנות והבנה אפשרית, המרחיבות את היריעה של הטקסט המקראי. שיח מאמרים זה יעודד את התלמידים לבנות את פרשנותם שלהם, נוסף על הפרשנויות שלמדו, ויאפשר להם לפתח פרשנות אישית וחיבור משלהם לטקסט.
 • התלמידים יעמדו על המתח בין הערכים, המתבטאים במצבים השונים של כותבי הטקסט התנ"כי וגיבוריו. הם יתמודדו עם דילמות ערכיות העולות מתוך הטקסט המקראי, וילמדו לנהל שיח ערכי, מעמיק ומורכב.

עקרונות פדגוגיים דידקטיים כלליים

תכנית הלימודים מתבססת על העקרונות הבאים:

 1. ערכים – הנושאים שנבחרו מזמינים דיון וטיפוח של ערכים כמו
  סובלנות, אחריות, מוסר, צדק, משפט קדושת החיים.
 2. גיוון-התכנית מזמנת דרכי הוראה למידה והערכה מגוונות המאפשרים ביטוי לאינטליגנציות מרובות כמענה לשונות בין התלמידים.
 3. פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית- הנושאים בתכנית הלימודים יידונו תוך שימוש באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה כגון: ניתוח, השוואה, יישום, נקודות מבט, טיעון וטענה לצורך פיתוח למידה משמעותית מבוססת ידע.
 4. רלוונטיות- התכנית מזמנת יצירת שיח לימודי המקשר בין דמויות וסוגיות לבין סוגיות אישיות ודילמות עכשוויות.

 

קישור לתוכנית המלאה