מנהיגות במבחן (יחידת בחירה)

מנהיגות במבחן (יחידת בחירה)

רציונל

התנ"ך מציג לקוראיו דפוסי מנהיגים ומנהיגות שונים. היחידה פותחת בדמות המנהיג האידיאלי בעיני ישעיהו (פרק יא). לאור אידיאל זה, לאורך היחידה נכיר מנהיגים שונים, ודפוסי התמודדות עם משברים ואתגרים שהמנהיגות מציבה. מתוך כך יידון הפער בין האידיאל למציאות. הלימוד ייערך מתוך אמפתיה, אך בו־זמנית מתוך ביקורתיות מורכבת. חשוב לציין כי העולם התנ"כי אינו מציג את גיבוריו כמושלמים, גם לא את המעולים שבמנהיגים. כולם דמויות אנושיות השואפות לשלמות, שאינה ממומשת באופן מלא. התלמידים ישוו בין דפוסי ההתמודדות של המנהיגים השונים, וינסו לעמוד על ההיגיון שבמעשיהם.

 מטרות

 • התלמידים יכירו מנהיגים תנ"כיים שונים.
 • התלמידים יעמדו על לבטיה של המנהיגות התנ"כית ועל התמודדותה האישית, הפוליטית והערכית.
 • התלמידים יעמדו על עולמם המנהיגותי והערכי, וידעו להעריך את אישיות המנהיג על אורותיו וצלליו.
 • התלמידים יעמדו על מורכבויות שונות של המנהיגות התנ"כית, תוך הבנה ברורה שאין בתנ"ך דמות מושלמת.
 • התלמידים יפיקו מן השיח המנהיגותי-התנ"כי שיח רלוונטי לעולמם, העוסק בסוגיית המנהיגות התנ"כית בכללותה תוך השוואה למנהיגות בימינו.

מטרות אופרטיביות

 1. התלמיד יכיר דפוסי מנהיגים ומנהיגות שונים וידע להעריכם.
 2. התלמידים ירכשו מיומנות להבנת פרשנות עכשווית לנושאים הנדונים באמצעות קריאת מאמרים, מאמרים אקדמיים או באמצעות קריאת פרשנות הגותית ומסורתית לסוגיה.
 3. התלמידים יזהו מורכבות בדפוסי מנהיגים ומנהיגות שונים ויפתחו יכולת שיפוטית ערכית תוך שימוש בחשיבה ביקורתית ובגילויי אמפתיה.

מיומנויות

ראוי להדגיש את המיומנויות הבאות:

 1. התלמידים ירכשו כלים לחשיבה ביקורתית, ליכולת פתרון בעיות ולהצגת טיעונים לכאן ולכאן.
 2. התלמידים ירכשו מיומנויות להבנת פרשנות עכשווית לנושאים הנלמדים אם באמצעות קריאת מאמרים אקדמיים והפקת דעות ומסקנות לאורם או באמצעות קריאת פרשנות הגותית ומסורתית לסוגיה.

פרקי הלימוד – מנהיגות במבחן

 • מנהיגות- מנהיגות במבחן
 • חוטר מגזע ישי ישעיהו י"א, א-י
 • אהוד בן גרא שופטים ג'
 • דבורה וברק שופטים ד'
 • חוק המלך דברים י"ז, יד-כ
 • גדעון שופטים ו'-ח'
 • אבימלך ומשל יותם שופטים ט'
 • יפתח שופטים י"א; יב, א-ז
 • בקשת העם למלך ומשפט המלך שמואל א' ח'
 • דוד כמלך שמואל ב' ג'-ד, ה', (א-י), ו', יא-טו, מלכים א' א'
 • שלמה מלכים א' ג', י"א
 • פילוג הממלכה: ירבעם ורחבעם מלכים א' י"ב
 • משל הרועים יחזקאל ל"ד

מאמרים:

זקוביץ יאיר," על דמות המנהיג במקרא", "מתוך "דמות המנהיג הריאלי והאידאלי במקרא", בתוך: חוג התנ"ך בבית הנשיא, ירושלים תשנ"ה.