אתר תנ"ך ממלכתיבחינות בגרותשאלוני בחינות בגרות

שאלוני בחינות בגרות

יחידות לימוד מספר שאלון מועד הבחינה
2 יח"ל – 70%

1261

חורף תשפ"א
2 יח"ל – 30%

1262

חורף תשפ"א
2 יח"ל – 70% עולים

1264

חורף תשפ"א
מועד קורונה – 2 יח"ל 70%

1261

אוגוסט תש"ף
מועד קורונה 2 יח"ל – 70%

1281

אוגוסט תש"ף
2 יח"ל – 70%

1261

קיץ תש"ף
2 יח"ל – 70% עולים

1264

קיץ תש"ף
2 יח"ל – 30%

1282

קיץ תש"ף
2 יח"ל – 70%

1281

קיץ תש"ף
2 יח"ל 70% עולים

1284

קיץ תש"ף
2 יח"ל – 30% עולים

1272

קיץ תש"ף
2 יח"ל 70%

1281

חורף תש"ף
2 יח"ל 70%

1261

חורף תש"ף
2 יח"ל 70% עולים

1284

חורף תש"ף
2 יח"ל 70% עולים

1264

חורף תש"ף
2 יח"ל 30% 

1282

חורף תש"ף
2 יח"ל 30% עולים

1272

חורף תש"ף
2 יח"ל 70%

1281

קיץ תשע"ט

2 יח"ל 30%

1282

קיץ תשע"ט

2 יח"ל 70% עולים

1284

קיץ תשע"ט

2 יח"ל 30% עולים

1272

קיץ תשע"ט

מורחבות יחידת מגילות

1381

קיץ תשע"ט

מורחבות יחידת נשים ומנהיגות

1382

קיץ תשע"ט

2 יח"ל 70%

1281

חורף תשע"ט

2 יח"ל 30%

1282

חורף תשע"ט

2 יח"ל 70% עולים

1284

חורף תשע"ט

2 יח"ל 30% עולים

1272

חורף תשע"ט

2 יח"ל 70%

1281

חורף תשע"ח

2 יח"ל 30%

1282

חורף תשע"ח

2 יח"ל 70% עולים

1284

חורף תשע"ח

2 יח"ל 30% עולים

1272

חורף תשע"ח

2 יח"ל 70%

1281

קיץ תשע"ז

2 יח"ל 30%

1282

קיץ תשע"ז

2 יח"ל עתירת מדיה

1287

קיץ תשע"ז

2 יח"ל 70% עולים

1284

קיץ תשע"ז

2 יח"ל 30% עולים

1272

קיץ תשע"ז

מורחבות יחידת מגילות

1381

קיץ תשע"ז

מורחבות יחידת נשים ומנהיגות

1382

קיץ תשע"ז

2 יח"ל רפורמה 70% 1281 חורף תשע"ז
2 יח"ל רפורמה 30% לנבחני משנה 1282 חורף תשע"ז
2 יח"ל נבחני משנה 1206 חורף תשע"ז
2 יח"ל עולים 1284 חורף תשע"ז
2 יח"ל עולים נבחני משנה 900161 חורף תשע"ז
2 יח"ל 1206 קיץ תשע"ו
2 יח"ל רפורמה 70% 1281 קיץ תשע"ו
2 יח"ל רפורמה 30% לנבחני משנה 1282 קיץ תשע"ו
עולים 900161 קיץ תשע"ו
עולים רפורמה 1284 קיץ תשע"ו
יחידה שלישית 1106 קיץ תשע"ו
יחידה רביעית 1107 קיץ תשע"ו
יחידה חמישית 1108 קיץ תשע"ו
2 יח"ל נספח לשאלון חורף תשע"ו
עולים רפורמה 1284 חורף תשע"ו
2 יח"ל רפורמה 1281 חורף תשע"ו
2 יח"ל 1206 חורף תשע"ו
2 יח"ל 1206 קיץ תשע"ה
יחידה שלישית 1106 קיץ תשע"ה
יחידה רביעית 1107 קיץ תשע"ה
יחידה חמישית 1108 קיץ תשע"ה
שאלון חקר 1204 קיץ תשע"ה
2 יח"ל 1206 חורף תשע"ה
2 יח"ל חדשה 1205 חורף תשע"ה
2 יח"ל מעודכנת 1206 קיץ תשע"ד
2 יח"ל חדשה 1205 קיץ תשע"ד
יחידה שלישית 1106 קיץ תשע"ד
יחידה רביעית 1107 קיץ תשע"ד
יחידה חמישית 1108 קיץ תשע"ד
שאלון חקר 1204 קיץ תשע"ד
2 יח"ל חדשה 1205 חורף תשע"ג
2 יח"ל חדשה 1205 חצב תשע"ג
2 יח"ל חדשה 1205 קיץ תשע"ג
יחידה שלישית 1106 קיץ תשע"ג
יחידה רביעית 1107 קיץ תשע"ג
יחידה חמישית 1108 קיץ תשע"ג
שאלון חקר 1204 קיץ תשע"ג
2 יח"ל חדשה 1205 חורף תשע"ג
2 יח"ל חדשה 1205 קיץ תשע"ב
יחידה שלישית 1106 קיץ תשע"ב
יחידה רביעית  1105 קיץ תשע"ב
יחידה חמישית 1108 קיץ תשע"ב
בחינת עולים  

קיץ תשע"ה
חורף תשע"ה
קיץ תשע"ד
חורף תשע"ד
קיץ תשע"ג
חורף תשע"ג
קיץ תשע"ב
קיץ תשע"א
חורף תשע"א
קיץ תש"ע
חורף תש"ע
קיץ תשס"ט
חורף תשס"ט
קיץ תשס"ח