אתר בגרות עולים

אתר האינטרנט בגרות עולים מציע לעולים החדשים סביבה לימודית, הכוללת:

  1. קורס ללימוד עצמאי, המאפשר לתלמיד לבחון את קצב ההתקדמות שלו ואת איכות הלמידה שלו ביחס לעצמו וביחס ללומדים האחרים בקורס.
  2. סיכום של פרקי מתוכנית הלימודים בשילוב משימות, תמונות וקטעי וידיאו.
  3. מטלת סיום לכל פרק.
  4. תיקייה אישית, שבה יכול התלמיד לרכז חומרים רלוונטיים לקראת הלימוד לבחינה.
  5. אפשרות מעקב של מורים אחרי התקדמות תלמידיהם בקורס.