אתר תנ"ך ממלכתיתכניות הלימודיםחט"עתוכנית עולים חדשים במסגרת 30/70

תוכנית עולים חדשים במסגרת 30/70

  הכתובים המקראיים תכנית 70%
הנושא: ראשית
בריאת העולם בראשית: א', ב', ג', ד', ו' 5 – 22, ט' 1 – 17, י"א 1 – 9
אבות האומה בראשית: י"ב, י"ז, י"ח, כ"א 1 – 21, כ"ב 1 – 19, כ"ג, כ"ז כ"ח, כ"ט, ל' 1 – 26*, ל"ה 23 – 29*, ל"ז, מ"ד 18 – 34, מ"ה 1 – 16.
עבדות וחירות שמות: א', ב', ג' 1- 14, י"ד 15 – 31
הנושא: עם וארצו
מההתנחלות לשופטים ולמלוכה יהושע: א' 1 – 11, ב'
שופטים: ב' 6 – 23*
שמ"א: א', ח', ט' – י' 1, ט"ז, י"ז 1 – 11, 17 – 20, 32 – 54, כ"ח
שמ"ב: ז' 1 – 17
עם אחד שתי ממלכות מל"א: ג', י"א 1 – 13, 26 – 43, י"ב, כ"א
מל"ב: י"ז, כ"ד 8-20, כ" ה
ירמיהו: כ"ח
ישעיה: א' 1 – 20, ב' 1- 4
גאולה ותקומה עזרא: א' 1- 7
יחזקאל ל"ז 1 – 14
תהילים: קל"ז
הנושא: הכתובים המקראיים תוכנית 30%
המסגרת החוקית של העם
חומרי עזר למורה:פרקי חוק 1
פרקי חוק 2
פרקי חוק 3
שמות: י"ט, כ' 1 – 18
ויקרא: י"ט 1- 4, 9 – 18, 32 – 37.
דברים: ו' 1 – 15, ט"ז 1 – 20; י"ז 8 – 20
רות – הגיורת הראשונה
חומרי עזר למורה:

רות א'
רות ב'
רות ג'
רות ד'

רות: א', ב', ג', ד'
  • פרקי ההלימה בתוכנית 70%- פרקים שלא יילמדו: בראשית ל' 1-26, ל"ה 29-23, שופטים ב' 23-6