נתיב למידה דיגיטלית

נתיב למידה דיגיטלית

תכנית "מבראשית"  נותנת מענה  לנתיב הלמידה הדיגיטלית, בקורסי היסוד, ברפורמת התחדשות הלמידה. 

תכנית מבראשית, פועלת זו השנה השישית, עוד קודם הגעתה של רפורמת ההתחדשות בלמידה והנתיב הדיגיטלי כחלק ממנה.

הלמידה בתוכנית "מבראשית",  מבוססת על פלטפורמה מתוקשבת ייעודית, המאפשרת יצירת חוויה לימודית משמעותית. פלטפורמה זו משלבת בין למידה אישית מתוקשבת ומותאמת לתלמיד לבין שמירה על המסגרת הלמידה בכיתה.

כל נושא בתוכנית הלימודים נלמד בשילוב בין למידה מקוונת ולמידה פנים אל פנים.

בתכנית "מבראשית", תהליכי ההוראה הלמידה וההערכה, מקבלים פנים אחרות  ומגוונות, ואינם כאותם תהליכים בהוראה הקונבנציונלית המוכרים.

המורה מעצב את ההוראה בהתאם לשיקוליו והופך למנחה. התלמיד לומד באופן עצמי את התכנים והמידע בטקסט, וההערכות הן מסכמות ומעצבות כאחד, להבניית הידע.

המורים הלוקחים חלק בתכנית "מבראשית", זוכים   למערך ליווי ותמיכה מקצועיים  של מדריכי מפמ"ר, והן בפיתוח מקצועי ייעודי לפני תחילת השנה ובמהלכה.

 לפרטים נוספים ולהרשמה לתכנית "מבראשית", ופיתוח מקצועי ייעודי, ניתן לפנות למדריכה הארצית האמונה על התכנית מיקה יצחקי mika656@gmail.com