אתר תנ"ך ממלכתיתכניות הלימודיםנתיב מורים שותפי פיתוח

נתיב מורים שותפי פיתוח

נתיב מורים שותפי פיתוח

נתיב הלמידה של מורים שותפי פיתוח, מזמין אתכם המורים לבנות תכנית הוראה למידה והערכה חדשנית וייחודית לבית הספר.

התכנית הייחודית והחדשנית שתבנה על ידי הצוות המקצועי, מתבססת על תכנית הלימודים הנדרשת בתנ"ך.

התכנית מזמנת ארגון מחדש של תהליכי ההוראה הלמידה והערכה.

התכנית מאפשרת בחירה והזדמנויות לצוות המקצועי, להביא לידי ביטוי מאווים, יצירתיות,  חדשנות ויוזמות, תוך כדי מתן גיוון בדרכי ה.ל.ה, המשלבים סדר חשיבה גבוה, מיומנויות גנריות ודיסציפלינריות ופרקטיקות שונות.

אנא קראו את ההנחיות למתווה נש"ף בתנ"ך ממלכתי תשפ"ד

נתיב זה, מבוסס ומוכר למורים שהובילו את תכנית תמ"ר וחלוצי הערכה בתנ"ך בשנים הקודמות.

המורים הלוקחים חלק בנתיב הלמידה של מורים שותפי פיתוח, זוכים ליווי ותמיכה מקצועיים של מדריכי מפמ"ר, והן בפיתוח מקצועי לפני תחילת השנה ובמהלכה.

הבקשה להצטרף לנתיב הלמידה של מורים שותפי פיתוח, ואישורה הפדגוגי של התכנית הייחודית על כל מרכיבי הה.ל.ה, ישלחו באמצעות המערכת הדיגיטלית המשרדית.

לפרטים נוספים ודרכי הרשמה  ופיתוח מקצועי לנתיב הלמידה של מורים שותפי פיתוח, ניתן לפנות אל המדריכות האמונות על  נתיב זה.

רקפת אבני קליין, 052-2298846