מיזם מבראשית

מיזם מבראשית

אנו מזמינים אתכם להצטרף למיזם חלוצי בלימודי התנ"ך בחינוך הממלכתי. בואו להיות בין מובילי למידה חדשנית ופדגוגיה ייחודית, המנצלות את מהפכת המידע לכדי יצירת חוויה מעמיקה ומהנה, ומתמודדות עם אתגרי המאה העשרים ואחת. בשלוש השנים האחרונות, נעשה פיילוט בשישה בתי ספר ברחבי הארץ. עם  הצלחתו של הפיילוט בשנים אלה, והתקופה שאנו ניצבים בפתחה, הקוראת למענה מקצועי מגוון מתאים וייחודי, אנו מעוניינים להרחיב את המיזם לבתי ספר נוספים.

רציונאל: 

התכנית משתמשת בכלים דיגיטליים ליצירת חוויה לימודית משמעותית בבית הספר. משמע, שילוב המחשב בהוראה תוך ניצול מרבי של הכלים הדיגיטליים לטובת חווית למידה עצמאית, בה כל לומד בוחר את דרכו אל הטקסט ואת קצב הלימוד שלו. המורה משמש כמנחה, המלווה את התלמידים במסע האישי שלהם אל בינות דפי האירועים, הסיפורים והדמויות של ספר הספרים. במהלך הלימוד התלמידים חווים למידה הנוגעת ברבדי העומק של חייהם ומקרבת  אותם אל סיפורי התנ"ך. השימוש ביתרונותיה של הלמידה המקוונת, יוצר קומה נוספת של למידה אינטרטקסטואלית ומאפשר עיסוק בערכים והעצמת הקשר האישי בין המורה לתלמיד . 

 

 עקרונות  התכנית:

א.     התכנית מושתת על כ- 18 יחידות לימוד לבגרות על פי הנושאים ופרקי תכנית הלימודים. למידה זו כוללת קריאה, צפיה בסרטים, מטלות שיתופיות, מטלות כתיבה, ואפשרויות רבות להרחבת ידע מעבר לחומר הבסיסי הנלמד לבגרות.  

ב.     הלמידה העצמאית באמצעות המחשב תהיה בהיקף של שני שלישים מהשעות. בנוסף, שליש מהשיעורים יעסקו בכיתה באיסוף ודיון עומק והרחבה ביחידות הלימוד.

ג.      הלמידה תהיה מצטברת וקבועה בכל שבוע במהלך השנה, תוך ביצוע מטלות, המחליפות את ציון הבגרות. כל יחידה תדרוש מהתלמידים עבודה עצמאית וכתיבת תשובות. כתיבה זו  תוערך  על ידי  המורה או על ידי מורים מבתי ספר אחרים השותפים למיזם.

ד.      המורה ילמד את התלמידים הן על ידי  ליווי של העבודה במחשב והן בהובלת השיעורים הנוספים.

ה.      תלמידים שילמדו תנ"ך במסגרת המיזם, לא ייגשו לבגרות בתנ"ך. הציון שיקבלו יחליף את הציון בתעודת הבגרות.

ו.      בית הספר יקבל תמיכה  בתהליך והדרכה לאורך השנה.

 

אנו מזמינים בתי ספר להשתתף במיזם. ניתן להגיש מועמדות בהיקף כיתה אחת מתוך מחזור. ההשתתפות תלויה בעמידה בתנאים המפורטים ובחתימה של המנהל והמורה על התחייבות  המצורף להלן. אין הבטחה שכל בית ספר שירשם, יתקבל לתכנית. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור את בתי הספר המתאימים ביותר לתכנית. הרחבת המיזם, הפעלתו ויישומו, מותנים בהקצאת תקציב מתאים. 

להצטרפות למיזם לשנת תשפ"א ראו פרטים בקול קורא: מיזם מבראשית תשפ"ב

  

תנאים להשתתפות במיזם:

א.    בית הספר רשאי לשתף כיתה אחת בלבד בקורס ממיר בגרות בתנ"ך, תוך שמירה על הדרישה שתלמיד לא ייגש ליותר משני ממירי בגרות.   

ב.     מחשב  או טאבלט לכל תלמיד בכיתה, חיבור לרשת האינטרנט, אוזניות, תמיכה טכנית. 

ג.      הקצאת מינימום של 3 ש"ש תנ"ך בפריסה של שנתיים, כאשר בכל השיעורים תהיה לתלמידים גישה וזמינות למחשבים. מבנה השיעורים יהיה שלוש שעות  לאורך  מערכת השעות השבועית.

ד.     מורה בעל ניסיון של הוראת התנ"ך לבגרות במשך שלש שנים לפחות.

ה.     רצון של המורה להיות שותף להליך פדגוגי מתמשך.

ו.      המורה לקח חלק בהשתלמויות מפמ"ר בשלוש השנים האחרונות

 ז.      השתתפות המורה בהשתלמות מלווה בהיקף של 30 שעות שיחל במהלך אוגוסט 2020

         ח. נכונות לליווי והדרכה מטעם הפקוח על הוראת התנ"ך