נש"ף – נתיב שותפי פיתוח

החל משנת תשפ"ד, תכנית תמ"ר וחלוצי הערכה יתאחדו תחת שם חדש: נש"ף – נתיב שותפי פיתוח.

תוכנית נש"ף נועדה לקידום החינוך לחשיבה. מטרתה לטפח לומד עצמאי, בעל כישורי חשיבה גבוהים, אשר יאפשרו לו להבנות ידע חדש תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית.

תהליך הלמידה מבוסס בעיקרו על תכנית הלימודים, ומתרחש בשני מישורים:

א.  לימוד לקראת בחינת בגרות פנימית באישור מפמ"ר (פרקי שמות ונושאי בחירה).

ב.  למידת חקר תוך שילוב עבודת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים (עלילות הראשית, על אהבה וחסד/ בין שאול לדוד, סיפורי האבות, סיפורי יוסף).

     בחלק זה המורה אוטונומי לתכנן את הלמידה ולקבוע תכנים ודרכי לימוד והערכה – שימו לב כי אין לחזור על הערכות המוצעות בנתיב הרגיל ללמידה.

     המורה יכין תכנית עבודה סדורה ויגיש אותה לאישור ועדת מפמ"ר.

    מתווה הערכה חלופית בדרך חקר 

   מורי נש"ף מלווים באופן אישי וצמוד ע"י מדריך מפמ"ר תנ"ך ומחוייבים בהשתלמות מלווה לאורך הוראתם המוצעת דרך השתלמות "ורוח נכון".

נוהל הצטרפות לתוכנית נש"ף תשפ"ד