תמ"ר – תוכניות ממירות בגרות

תכנית תמ"ר נועדה לקידום החינוך לחשיבה. מטרתה לטפח לומד עצמאי, בעל כישורי חשיבה גבוהים, אשר יאפשרו לו להבנות ידע חדש תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית.

תהליך הלמידה מבוסס בעיקרו על תכנית הלימודים, ומתרחש בשני מישורים:

א.  לימוד לקראת בחינת בגרות פנימית באישור מפמ"ר (פרקי שמות ונושאי בחירה).

ב.  למידת חקר תוך שילוב עבודת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים (בראשית, נושאי 30%).

     בחלק זה המורה אוטונומי לתכנן את הלמידה ולקבוע תכנים ודרכי לימוד והערכה.

     המורה יכין תכנית עבודה סדורה ויגיש אותה לאישור ועדת מפמ"ר.

    מתווה הערכה חלופית בדרך חקר 

    מצגת תוכנית תמ"ר תנ"ך

מורי תמ"ר מלווים באופן אישי וצמוד ע"י מדריך מפמ"ר תנ"ך.

לפרטים והרשמה היכנסו לקישור הבא