929 – מגילת אסתר

מגילת אסתר – 929, 2018

המגילה קרויה על שם אסתר, משום שאסתר היא דמות המפתח בסיפור. היא עמדה בפני בחירה קשה ביותר – להציל את חייה או להסתכן ולנסות להציל את בני עמה. אסתר בחרה לנסות להציל את בני עמה, פעלה בתבונה והצליחה. ומאז היא ה-מלכה לדורות.

מבנה הארמון הפרסי- החצר הפנימית

תואם את התיאור במגילה. דגם הארמון. באדיבות מוזאון ארצות המקרא ירושלים. צלם: מ. עמר ומ. גרייבסקי.

החצר הפנימית של הארמון היתה המקום הרשמי שבו קיבל המלך את שליחי המדינות, את אנשי ביתו, את שבעת השרים הראשונים וכדומה. מן הפסוק עולה כי היה אפשרי מצב שבו אפילו המלכה לא נקראה אל המלך במשך שלושים יום. המחבר המקראי איננו מפרש את מטרת החוק, אך מסתבר שנועד לשמור על ביטחונו האישי של המלך.

מבוסס על: יעקב קליין (עורך ראשי), עולם התנ"ך – מגילות, 2002, עמ' 246. הוצאת דברי הימים. ­ הזכויות בעולם התנ"ך שמורות לד"ר יהודה עתי

אסתר, ג-ה