כשכולם שוחים בזרם

בסרטון מתואר ניסוי הקונפורמיות של אָש, ניסוי פסיכולוגי שמציג את ההתנהגות של היחיד בסיטואציה שבה כולם חושבים אותו הדבר.

מה שלא מסופר על אחאב בתנ"ך

בסרטון תוכלו להתרשם מדמותו של אחאב כפי שהיא מצטיירת מהממצאים החוץ- מקראיים.

עֲלֵה וְהַצְלַח

alphaspirit/shutterstock.com

לאחר ש-400 נביאי השקר מנבאים לאחאב הצלחה במלחמה, מאחל מיכיהו בן ימלא לאחאב: "עֲלֵה וְהַצְלַח", כלומר צא אל המלחמה ונצח בה.
היום מקובל להשתמש בביטוי זה כדי לעודד אדם העומד לפני ביצוע משימה (לאו דווקא לפני יציאה למלחמה).

פֶּה אֶחָד

פה אחד robodread/shutterstock.com

משמעות הביטוי "פֶּה אחד" בסיפורנו היא שארבע מאות הנביאים שעמדו לפני המלך ניבאו את אותה הנבואה, כאילו היו פֶּה אחד שאומר דבר אחד.
היום מקובל להשתמש בביטוי כדי לתאר הכרעה שהתקבלה ללא מתנגדים.

מות אחאב

בתחריט מתואר רגע מותו של אחאב בעיניו של האומן גוסטב דורה, שחי במאה ה-19 בצרפת.

מות אחאב

מות אחאב, Julius Schnorr von Carolsfeld, המאה ה-19

בתחריט מתואר רגע מותו של אחאב בעיניו של האומן יוליוס שנור פון קרולספלד, שחי בין המאות ה-18 וה-19 לספירה בגרמניה.

מעשה סמלי

כיפת ברונזה מעוגלת, מעוטרת בזוג קרניים, מסופוטמיה. עולם התנ"ך, מלכים א. כל הזכויות בעולם התנ"ך שייכות לד"ר יהודה עתי.

מעשה סמלי הוא מעשה שמיועד להביע רעיון מסוים. נביאי ישראל הרבו לעשות מעשים סמליים כדי להבהיר את נבואותיהם, לדוגמה שמואל, שקרע את מעילו כדי להמחיש את קריעת המלוכה משאול.

יציאה למלחמה בעולם העתיק

האורים והתומים היו קבועים בחושן של הכהן הגדול Andreas F. Borchert, commons.wikimedia, CC BY 4.0

 

לפני יציאה למלחמה בעולם העתיק היה נהוג לפנות אל האלים, כדי לקבל את אישורם ליציאה לקרב וכדי לדעת מראש את תוצאות המלחמה. הפנייה אל האלים הייתה באמצעות הכוהנים או הנביאים.

ארם

קרטוגרפיה: תמר סופר, סופר מיפוי

ארם הוא שם כולל לשבטים שמיים-מערביים מתחילת האלף הראשון לפני הספירה, שחיו בכל ארצות הקשת הפורייה (הסהר הפורה), אלה הארצות שבין איראן, תורכיה, ארמניה, סוריה וארץ ישראל, עד מדבר עֲרָב בדרום, באזור המכונה מֶסוֹפּוֹטַמְיָה. יש עדויות ארכאולוגיות לקיומם של הארמים כבר מהמאה ה-14 לפני הספירה.

שומרון

מי הוא נביא השקר?

מערה 4 בקומראן, שבה נמצאה רשימה של נביאי שקר (בדומה לרשימה המוזכרת בגמרא), וביניהם מוזכר צדקיה בן כנענה. צילום: Sopotnicki/shutterstock.com

 

הגמרא מפרטת סוגים של נביאי שקר:
המתנבא מה שלא שמע ומה שלא נאמר לו, והמתנבא בשם עבודת כוכבים [עבודה זרה], מיתתם בידי אדם… המתנבא מה שלא שמע: כגון צדקיה בן כנענה.

(תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף פט, עמוד א)

רוחות רפאים

איור רוח רפאים, Earlymorningproject/shutterstock.com

וַיֵּצֵא הָרוּחַ וַיַּעֲמֹד לִפְנֵי ה' וַיֹּאמֶר אֲנִי אֲפַתֶּנּוּ […]
מאי רוח?
אמר רבי יוחנן: רוחו של נבות היזרעאלי הוה ליה למידק [הגיעה כדי לדקדק].

(תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף פט, עמוד א)

סוף ימי אחאב ויהושפט