סגור תצוגת כיתה
הפרק

אֶתפָּנֶיךָ ה' אֲבַקֵּשׁ

שיעור שני מתוך שלושה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

שיעור זה ממשיך בנושא הריחוק והקרבה, הפעם דרך מוטיב הפנים. משה, שרואה כיצד ‏אלוהים מרחיק את פניו מן העם, מבקש את הקרבה המחודשת בראיית פניו של האל, ‏ואלוהים מבקש להיענות לבקשתו באופן חלקי. נעסוק במפגש פנים-אל-פנים שבו טמון ‏פוטנציאל ליצירת קרבה גדולה יותר ממפגשים אחרים.‏

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה: שיר
נאזין לשיר 'את פניך אבקש' שהלחין ושר יונתן רזאל (ראו עזר הוראה: את פניך אבקש).‏

נשאל את התלמידים:‏

 • כיצד אתם מבינים בקשה זו של האדם לראות את פני האלוהים? ‏
 • מה למעשה הוא מבקש ממנו? ‏
 • בהנחה שזו בקשה מטפורית, מהי כוונתה? ‏

נשמע כמה הצעות ונוביל לכך שבפסוקים שלפנינו משה מבקש בקשה דומה מה'.‏

אפשרות שנייה: שיר
נקרא עם התלמידים את שירו של דן פגיס "מחבואים"(ראו דף עבודה: מחבואים / דן פגיס).‏

נשאל:‏

 • במה עוסק השיר?‏
 • מה מבקש הדובר בו? ‏
 • מדוע יש לאדם צורך שאלוהים "יצא ממחבואו" ושהוא יראה אותו? ‏
 • מדוע קשה לנו לקיים קשר עם אלוהים הלא-נראה? ‏

נשוחח בקצרה על הנושא ונסביר שהיום נפגוש במשה המבקש מאלוהים שיראה לו את פניו.‏

הזמנה לקריאה

נקדים וניזכר שבשיעור הקודם למדנו על דרך התקשרות חדשה בין העם לה', שעוברת ‏באוהל מועד, השוכן מחוץ למחנה. כעת אנו עומדים לקרוא שיחה בין משה לאלוהים.‏

נקרא את פסוקים יב-כג קריאה ראשונה. הטקסט שלפנינו דורש פענוח והבנה. ראשית, נבחין ‏בין דברי משה לדברי אלוהים בטבלה מסודרת שנקרין על הלוח (ראו דף עבודה: טבלה – ‏דברי משה ודברי אלוהים). ‏

נביט בטבלה ונשאל את התלמידים:‏

 • מה המילה המנחה בטקסט? (פנים) (אפשר להיעזר בדף העבודה: מילה מנחה – ‏פנים)‏

נסביר שמשה מבקש בפסוקים אלה שאלוהים יראה לו עד כמה הוא מצא חן בעיניו. נחלק דף ‏לשיחה ועבודה בזוגות בנושא זה (ראו דף עבודה: דף עבודה: בקשתו של משה).‏

כי לא יראני האדם וחי – תשובתו של אלוהים
נקרא יחד את פסוקים יד-כג ונשאל:‏

 • מהי תשובתו של אלוהים לבקשת משה "הַרְאֵנִי נָא אֶת כְּבֹדֶךָ"? ‏

נמנה את השלבים על הלוח:‏

 1. אֲנִי אַעֲבִיר כָּלטוּבִי עַלפָּנֶיךָ.‏
 2. לֹא תוּכַל לִרְאֹת אֶתפָּנָי, כִּי לֹאיִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי‎.‎
 3. וְנִצַּבְתָּ עַלהַצּוּר, וְהָיָה בַּעֲבֹר כְּבֹדִי וְשַׂמְתִּיךָ בְּנִקְרַת הַצּוּר, וְשַׂכֹּתִי כַפִּי עָלֶיךָ ‏עַדעָבְרִי, וַהֲסִרֹתִי אֶתכַּפִּי, וְרָאִיתָ אֶתאֲחֹרָי, וּפָנַי לֹא יֵרָאוּ‎.‎

נסביר במילים שלנו: מתוך תשובתו של אלוהים שמדבר על פניו אנו מבינים שהכוונה ‏ב"הַרְאֵנִי נָא אֶת כְּבֹדֶךָ" היא לראות את פני האל. אלוהים יוצר מצב שבו משה יעמוד בנקרת ‏הצור והוא יסוכך על משה בכפו, במעין ליטוף או שמירה, (אולי בדומה לאופן שבו מניחים יד ‏על העיניים בתפילת "שמע ישראל"). לאחר מכן ה'יסיר את היד, ומשה יראה את אחוריו. ‏אומנם אין כאן ראיה של פנים בפנים, אך אפשר לדמות זאת לקשר הורי – ההורה מחזיק את ‏הילד או מלטף אותו, ובכך מעביר לו את תחושת נוכחותו הקרובה מאוד.‏

נשאל:‏

 • מדוע מלכתחילה ביקש משה לראות את פני האלוהים? ‏
 • האם הוא אינו יודע שאי אפשר לראותם?‏

נחלק לתלמידים דפי לימוד בזוגות על השאלה למה התכוון משה כשביקש לראות את "פני ‏האלוהים" (ראו דף עבודה: למה התכוון משה?).‏

נשוב למליאה ונשמע את התשובות. נסכם שבפסוקים שלמדנו אנו ממשיכים לבחון את נושא ‏הקרבה והריחוק, הפעם דרך מוטיב הפנים. משה מבקש את הקרבה המחודשת באמצעות ‏ראיית פניו של האל, ואלוהים מבקש להיענות לבקשתו באופן חלקי כך שיראה את אחוריו ולא ‏את פניו, כי את פני האל אי אפשר לראות. האדם העשוי מגוף וחומר אינו יכול לתפוס את ‏הדבר הרוחני המופשט. ‏

משימת סיכום: מנהיגותו של משה
נפנה את התלמידים לקרוא בדף העבודה: מנהיגותו של משה את דברי אחד העם על משה.‏

לאחר הקריאה נבחן ונדון יחד בכיתה:‏

מהן שתי התכונות של הנביא על פי דברי אחד העם, ומהי התכונה הנוספת הנוצרת ‏מן החיבור בין שתי תכונות אלה?‏

 • כיצד באה לידי ביטוי דרישת הצדק הבלתי מתפשרת של משה בהתנהגותו לאחר ‏חטא העגל מול העם ומול אלוהים? (מול בני ישראל- עונש חמור על חטא העגל ‏ומחיקה מוחלטת של זכרו, הרג של החוטאים בלי רחמים. מול אלוהים- ריכוך של ‏העונש שהציע והצבת דרישות: 1. שאלוהים ימשיך לשכון בתוך העם ולהנהיג אותם ‏אל הארץ. 2. לדעת את דרכי ה' ולראות את פניו. ניכר גם שמשה שואף לצדק ולא ‏לטובתו האישית כשהוא מסרב לדרישה של ה' לכלות את עם ישראל ולהחליפו בזרעו ‏של משה עצמו) ‏
 • כיצד באה לידי ביטוי הקיצוניות של משה באופן שהוא פונה לאלוהים ובתוכן דבריו? ‏‏(משה מציב לאלוהים אולטימטום- "אִם אֵין פָּנֶיךָ הֹלְכִים, אַל תַּעֲלֵנוּ מִזֶּה!" ומצליח ‏לסנגר על עם ישראל גם לאחר חטא חמור, בלי לתת לכעס שלו על העם להנחות ‏אותו)‏
 • מה דעתכם על אופי מנהיגותו של משה בסיפור?‏
 • האם הייתם רוצים מנהיג כזה? מדוע?‏

נסכם ונאמר כי זוהי שעתו הגדולה של משה כמנהיג, הוא מציל פעם נוספת את עם ישראל ‏מכליה ודואג למימוש ההבטחה לאבות ולענישה הוגנת מצד אחד, ולחינוך של העם ולהנחלת ‏ערכי האמונה והדת העברית מצד שני. הוא חותר לצדק ולאמת בתיווך שלו בין העם ובין ‏אלוהים ואינו מהסס לדרוש מאלוהים את מה שהוא חושב שנכון להשלמת המשימה שהוטלה ‏עליו, כל זאת בלי שמץ של אינטרס אישי או בריחה מאחריות.‏

מבט לחיים

נעסוק ברצון של האדם להצליח להשיג את מה שמעל ליכולת הבנתו.‏
נקרין את מילות השיר 'אל נבקש' שכתבה תמי לוי ושר זוהר ארגוב (ראו דף עבודה: אל נבקש ‏‏/ תמי לוי).‏

נשאל בכיתה:‏

 • האם אתם מסכימים עם השורות האחרונות? ‏
 • האם באמת יש דברים שלא צריך לחקור?‏
 • אילו דברים נסתרים הייתם רוצים לדעת?‏
 • האם לדעתכם טוב שהאדם ידע איך מתנהל העולם, או עדיף שלא ידע?‏

סיכום - מה היה לנו?

תוכן: למדנו עלבקשתו של משה להתקרב אל אלוהים יותר במפגש פנים אל פנים, ובתשובת ‏אלוהים שיוכל לראות רק את אחוריו כדי שיישאר בחיים.‏
מיומנות: השווינו בין פרשנויות.‏
מתודה: צפינו בסרטון קצר ושוחחנו בעקבותיו.‏

אפשר עוד...

רשימתו של מיכאל הלנדזלץ 'משא ומתן על הפנים' מתוך אתר 929 בקישור ‏זה:‏https://www.929.org.il/page/83/post/2232‎
מאמרו של יאיר ברקאי 'מה ביקש משה ומה קיבל ממנו' מתוך אתר אוניברסיטת בר אילן.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
את פניך אבקש
  מילות השיראת פניך ה' אבקש את פניך ה' אבקש ‏‎ לך אמר לבי בקשו...
את פניך אבקש

 

מילות השיר
את פניך ה' אבקש

את פניך ה' אבקש ‏‎
לך אמר לבי בקשו פני ‏‎
את פניך אבקש ‏‎

אל תסתר פניך ממני ‏‎
קוה אל ה'‏‎
חזק ויאמץ לבך ‏‎
וקוה אל ה'‏

מילים: מתוך תהילים פרק כז

לחן וביצוע: יונתן רזאל

פורסם על ידי התו השמיני ב-26 בנובמבר 2012.‏

דפי עבודה והעשרה לשיעור