סגור תצוגת כיתה
הפרק

"אַל תִּפְגְּעִי בִי לְעָזְבֵךְ"

פסוקים ד-יח

שיעור שני מתוך שלושה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

בפסוקים אלו מתוארת דרכן של נעמי וכלותיה אל יהודה, השתדלותה לשכנען לחזור בהן בגבול מואב ודבקותה של רות בנעמי בעוד ערפה שבה למואב.
במהלך זה נזהה את מנהיגותה של נעמי מתוך ניתוח הפעלים, נלמד את הדיאלוג ביניהן ואת מגוון הפירושים לרצונה להיפרד מכלותיה ונדון בבחירתה של רות ללכת אחרי חמותה נגד ההיגיון.

הזמנה ללימוד

הצעה ראשונה – שאלה לדיון:
נשאל את התלמידים:

 • האם יכול לקרות מצב שבו מישהו שאנחנו אוהבים יבקש מאתנו להיפרד ואנחנו נבחר בכל זאת להישאר אתו או אתה?
 • למה שנישאר בכל זאת?

הצעה שנייה – משימת כתיבה:
נזכיר לתלמידים את המעמד החדש של נעמי – אלמנה ואם שכולה שלה שתי כלות מואביות. נבקש מהתלמידים לכתוב לה המלצה:

 • מה הייתם עושים במקומה במצב הזה?
 • האם לדעתכם בבית לחם היהודית ישמחו לקבל אותה חזרה במעמדה החדש?

הזמנה לקריאה

נקרא את פסוקים ו-יח ונסביר אותם. לאחר מכן נתמקד בפסוקים ו-ז.

פסוקים ו-ז – ההחלטה על השיבה:
נקרא שוב את פסוקים ו-ז ונשאל:

 • מהי ההחלטה המתקבלת בפסוקים? (לחזור לבית לחם כי נגמר הרעב ביהודה)
 • אילו פעלים מופיעים בפסוקים?

נכתוב על הלוח: "וַתָּקָם… וַתָּשָׁב… שָׁמְעָה… (פָקַד)… וַתֵּצֵא… וַתֵּלַכְנָה".
נתייחס רק לפעלים המורים על פעולותיה של נעמי וכלותיה:

 • מהו הפועל יוצא הדופן ובמה הוא יוצא דופן? (ותלכנה, בלשון נסתרות בשונה מהאחרים שבלשון נסתרת)
 • מה אפשר ללמוד מעיצוב הפעלים על קבלת ההחלטה לשוב ליהודה? מי מוביל ומי נגרר בהחלטה? (לכאורה נעמי דוחפת והכלות בעקבותיה)

נקרא את פירושו של המלבי"ם לסיבת העזיבה של רות וערפה עם נעמי.
נשאל את התלמידים:

 • המלבי"ם דן בסיבות ליציאת רות וערפה עם נעמי ליהודה. מדוע לדעת המלבי"ם עזבו רות וערפה יחד עם נעמי לכיוון יהודה? (שתי כלותיה של נעמי חוו קושי גם הן בעיר שגרו בה. הרעות שפקדו אותן הובילו את שלוש הנשים לרצות לעזוב ולהמשיך הלאה. לא ברור שרות וערפה תכננו לעזוב לגמרי את מואב)

פסוקים ח-יג – נעמי מפצירה בכלות לשוב למואב:
בשלב זה נחלק לתלמידים את דף העבודה להתמודדות עם הפסוקים בזוגות (שאלה חמש היא שאלת מחשבה והשוואה בין פרשנים, לכן בכיתות שקשה להן אפשר להגדיר אותה כשאלת רשות או לענות עליה במליאה. ראו פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).
ניפגש במליאה ונחזור במילים שלנו על פרטי העלילה שקראו התלמידים בפסוקים – הפרדה, הדיאלוג וכו'.

פסוקים יד-יח – רות בוחרת להישאר:
נקרא את פסוק יד ונבקש לחלק אותו לשניים:

 • באיזה חלק של הפסוק רות וערפה עוד יחד ובאיזה חלק הן נפרדות?
 • איזו מילה מסתתרת במילה "דָּבְקָה"? (דבק)
 • מה היא רומזת? (אפשר להציב זו מול זו את המילה "דָּבְקָה" למילה "וַתִּשַּׁק" – קשר נצחי וצמוד, לעומת קשר קרוב שבסופו פרדה)

נקרין לכיתה את פירוש רלב"ג לפסוק יד.
נשאל:

 • איזה הבדל קיים בין רות לערפה בהתקשרות הראשונית למשפחת אלימלך לפי הרלב"ג?
 • על מה הוא מסתמך בטענתו זו?
 • האם אתם חושבים כמוהו?
 • על איזו פעולה שלא תוארה בפסוקים במפורש אנחנו לומדים מדברי נעמי? (עזיבתה של ערפה)

נקרא בפסוקים טז-יז את תשובתה לדבריה של נעמי. נסביר שהכוונה במילה "תִּפְגְּעִי" היא 'תשכנעי', 'תבקשי'. רות מבקשת מנעמי שתחדל מניסיונות השכנוע, ונותנת לה תשובה ניצחת. כעת נאמר לתלמידים שרות מבהירה שהיא קשורה לנעמי מבחינה אישית-משפחתית, לאומית ודתית. נקרין על הלוח את הטבלה שבעזר ההוראה. ונסב את תשומת לב התלמידים לדמיון בין המילים – רות עונה לנעמי במילים ובתוכן שבו נעמי ניסתה לשכנע אותה לעזוב.

נשים לב שהקשר בין רות לנעמי הוא קשר אישי – "הַמָּוֶת יַפְרִיד בֵּינִי וּבֵינֵךְ"; לאומי – "עַמֵּךְ עַמִּי" ודתי – "וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי". מהציטוטים אפשר ללמוד שרות מקבלת על עצמה את דרכה הלאומית והדתית של נעמי בשלמות ושהיא קשורה בה מאוד, ונראה שגם נעמי מבינה זאת – נקרא יחד את פסוק יח וניווכח שנעמי מפסיקה לנסות לשכנע את רות.

 • האם לדעתכם מבחינה הגיונית קרה, מי פועלת בהתאם לאינטרסים האישיים שלה, רות או ערפה? הסבירו.
 • מה רות מפסידה מהליכתה אחרי נעמי ומה היא מרוויחה?
 • בשיעור שעבר למדנו על הלך הרוח בתקופה זו – "אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה". האם רות נוהגת לפי הכלל הזה?
 • האם היא מונעת מהאינטרסים שלה או שהיא שוללת אותם?

לפי הפירוש שלמדנו לעזיבתו של אלימלך, הן לפני רות הן לפני אלימלך עמדה האפשרות ללכת לדרכם ולהפנות את עורפם למי שזקוק להם: רות – לנעמי האלמנה והאם השכולה; ואלימלך – לאנשי יהודה הגוועים ברעב.

 • במה שונה בחירתה של רות מבחירתו של אלימלך?
 • איזה חידוש רות מביאה אתה לארץ יהודה? (אפשר לראות במעשיה של רות דאגה לאחר, שימת צורכי האחר לפני אלו שלה – שלא כאלימלך. אפשר גם כמובן לראות בבחירתה בחירה בעם ישראל בלי דאגה לאחרים סביבה, ומבחינה זו היא הולכת אחרי צו ליבה)

דמותה של רות ובחירתה בדבקות בחמותה נותרו כדגם וסמל, המדרש מעצים כוח זה של רות. נקרא את המדרש ונדון בשאלות המובאות בעקבותיו.
דבקותה של רות בנעמי זכתה להערכה רבה והפכה להיות סמל לנאמנות ולאהבה. רות היא זו שיכלה לחנך את העם שמרד באלוהיו לאהבה בלי תנאי ולנאמנות.

מבט לחיים

נקרין לתלמידים את מילות שירה של נעמי שמר 'אנשים טובים באמצע הדרך' שמביא איל שבי במאמרו באתר 929 או שרק נשמיע את השיר ונגלה לתלמידים שאיל שבי במאמרו מקדיש את השיר הזה לאחת משלוש הדמויות בסצנת הפרדה. נשאל את התלמידים:

 • למי מהדמויות לדעתכם מוקדש השיר?

השיר מוקדש לנעמי, איל שבי מציג נקודת מבט מרעננת ולפיה הליכתה של רות עם נעמי אינה הליכה של רחמים, חסד ועזרה, אלא רצון אמתי להיות עם אישה טובה ומרשימה בצורה יוצאת דופן כמותה. נשאל את התלמידים:

 • לאיזו תפיסה אתם מתחברים יותר – שרות עושה מעשה של צדקה עם נעמי או מונעת מהערצה אליה?
 • האם בעיניכם שתי התפיסות סותרות זו את זו או שייתכן שהן דווקא משתלבות?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: למדנו על יציאתן של נעמי וכלותיה לשוב לבית לחם עם תום הרעב ועל השתדלותה לשכנען לחזור בהן. ההשתדלות של נעמי פועלת על ערפה, והיא שבה למואב, אך אינה משפיעה על רות, והיא דבקה בה, בדתה ובעמה.
מיומנויות: ניתוח פעלים, התמצאות, השוואה בין פרשנים.
מתודות: ניתוח פעלים, דף לימוד עצמי, חלוקת פסוק, סידור ציטוטים בטבלה.

אפשר עוד...

אברהם, לוט ורות:
בבראשית פרק יב פסוק א מתבקש אברהם לעזוב את ארצו, את מולדתו ואת בית אביו וללכת אל הארץ אשר אלוהים יראה לו. בפרק שלפנינו עוזבת רות את עמה, את משפחתה ואת אלוהיה והולכת אחרי נעמי. אפשר להשוות בין העזיבות, בין "לֶךְ לְךָ" האלוהי לבין "אֶל אֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ" האנושי והמתמסר.

אברהם לקח אתו את לוט, שלפי ספר בראשית מואב הוא מצאצאיו ולכן הוא אבי אבותיה של רות, אך לוט לא דבק באברהם ועזב לסדום. רות עומדת כנגד לוט ודבקה באברהם.

מקורות לעיון ולתוספת מחשבה:

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
מלבי"ם על רות פרק א פסוקים ו-ז
הנה כלם הסכימו לצאת מן המקום הזה כי חשבו שמזל המקום גורם (יש מזל רע...
מלבי"ם על רות פרק א פסוקים ו-ז

הנה כלם הסכימו לצאת מן המקום הזה כי חשבו שמזל המקום גורם (יש מזל רע במקום שבו הם היו)… רק נעמי לבדה גמרה בדעתה לשוב משדי מואב… אחר שהחזיקו בדרך ובאו עד סוף ארץ מואב שהוא הדרך ההולך רק אל ארץ יהודה אז הסכימו גם הם לשוב אל ארץ יהודה.

דפי עבודה והעשרה לשיעור
פירוש רלב"ג לפסוקי יד
"וַתִּשַּׁק עָרְפָּה לַחֲמוֹתָהּ" – להיפרד ממנה והראתה בזה דעתה שלא נתגיירה כי אם מפני חשקה...
פירוש רלב"ג לפסוקי יד

"וַתִּשַּׁק עָרְפָּה לַחֲמוֹתָהּ" – להיפרד ממנה והראתה בזה דעתה שלא נתגיירה כי אם מפני חשקה בבן נעמי, אך רות דבקה בה [בנעמי] עם כל זה, כי בחרה בדת ישראל ולא רצתה להמיר דתה ולזה אמרה: "אֶל אֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ… עַמֵּךְ עַמִּי, וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי."

השוואה בין דברי נעמי לדברי רות
מתוך מאמרה של יעל ציגלר באתר תנ"ך הרצוג
רות זוטא א
אמר הקב"ה תבוא רות שהיא גיורת ולא כיחשה בחמותה, ותוכיח את ישראל שמרדו בי. מה...
רות זוטא א

אמר הקב"ה תבוא רות שהיא גיורת ולא כיחשה בחמותה, ותוכיח את ישראל שמרדו בי.

 • מה מדגיש המדרש בדמותה של רות?
 • מה תפקידה מתוך כוח זה?
אלימלך ובניו - פַּרְנָסֵי הדור
היה רבי שמעון בן יוחאי אומר: אלימלך, מחלון וכליון, גדולי הדור היו וּפַרְנָסֵי הדור היו....
אלימלך ובניו - פַּרְנָסֵי הדור
"וַיְהִי בִּימֵי שְׁפֹט הַשֹּׁפְטִים וַיְהִי רָעָב בָּאָרֶץ, וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֶחֶם יְהוּדָה לָגוּר בִּשְׂדֵי מוֹאָב הוּא וְאִשְׁתּוֹ וּשְׁנֵי בָנָיו." (פסוק א)

אלכסנדר בידה, הגלות מיהודה, המאה ה-19, מתוך ויקישיתוף

היה רבי שמעון בן יוחאי אומר: אלימלך, מחלון וכליון, גדולי הדור היו וּפַרְנָסֵי הדור היו. ומפני מה נענשו ומתו בגולה? מפני שיצאו מהארץ לחוץ לארץ. שנאמר: "וַתֵּהֹם כָּל הָעִיר עֲלֵיהֶן וַתֹּאמַרְנָה הֲזֹאת נָעֳמִי" (רות א, יט).
להמשך המדרש

ומה פירוש "הֲזֹאת נָעֳמִי"?
אמר ר' יצחק: אמרו – ראיתם מה עלה בגורלה של נעמי, שיצאה מהארץ לחוץ לארץ ולא זאת בלבד שלא ניצלה שם מצרות, אלא ירדה לגמרי ממעמדה.

(עיבוד. על פי: תלמוד בבלי, בבא בתרא, דף צא, עמוד א. ביאור שטיינזלץ)

 • בדרך כלל מדרשים מנסים לענות על שאלה שעולה ואין לה מענה ברור בפסוקים, תוך התבססות על הכתוב במקומות אחרים במקרא. מהי השאלה העולה בפרק? ועל סמך מה ניתנה התשובה במדרש זה?
מדרשי שם
  רַבִּי מֵאִיר הָיָה דּוֹרֵשׁ שֵׁמוֹת… וְשֵׁם הָאִישׁ אֱלִימֶלֶךְ, מִשּׁוּם שֶׁהָיָה אוֹמֵר: אֵלַי תָבוֹא מַלְכוּת....
מדרשי שם
"וְשֵׁם הָאִישׁ אֱלִימֶלֶךְ וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ נָעֳמִי וְשֵׁם שְׁנֵי בָנָיו מַחְלוֹן וְכִלְיוֹן אֶפְרָתִים מִבֵּית לֶחֶם יְהוּדָה, וַיָּבֹאוּ שְׂדֵי מוֹאָב וַיִּהְיוּ שָׁם." (פסוק ב)

יצירה של זאב רבן מ-1930 המתארת את משפחת אבימלך בעזבה את העיר בית לחם לשדה מואב. באדיבות משפחת האמן.

 

רַבִּי מֵאִיר הָיָה דּוֹרֵשׁ שֵׁמוֹת… וְשֵׁם הָאִישׁ אֱלִימֶלֶךְ, מִשּׁוּם שֶׁהָיָה אוֹמֵר: אֵלַי תָבוֹא מַלְכוּת. וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ נָעֳמִי, מִשּׁוּם שֶׁהָיוּ מַעֲשֶׂיהָ נָאִים וּנְעִימִים. וְשֵׁם שְׁנֵי בָנָיו מַחְלוֹן וְכִלְיוֹן. מַחְלוֹן, מִשּׁוּם שֶׁנִּמְחוּ מִן הָעוֹלָם. וְכִלְיוֹן, מִשּׁוּם שֶׁכָּלוּ מִן הָעוֹלָם.

(מדרש רות רבה, פרשה ב, ה)

 • יש הרואים בדברים המיוחסים לאלימלך במדרש טעם לפגם, ומזהים בהם יוהרה, ויש הרואים בהם נבואה לעתיד לבוא. הסבירו את שתי הדעות.
אֶל אֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵך
דבריה של רות לנעמי הפכו לסמל לנאמנות ולאהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר. רות מבקשת מנעמי...
אֶל אֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵך
"וַתֹּאמֶר רוּת אַל תִּפְגְּעִי בִי לְעָזְבֵךְ לָשׁוּב מֵאַחֲרָיִךְ, כִּי אֶל אֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ וּבַאֲשֶׁר תָּלִינִי אָלִין עַמֵּךְ עַמִּי וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי." (פסוק טז)

דבריה של רות לנעמי הפכו לסמל לנאמנות ולאהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר. רות מבקשת מנעמי "אַל תִּפְגְּעִי בִי לְעָזְבֵךְ", כלומר אל תפצירי בי לעזוב אותך, וממשיכה את דבריה בפירוט: דרכך דרכי, עַמך עַמי ואלוהייך אלוהיי. רות מצהירה כי בחירתה נעשית בלב שלם.

בשירו של אביתר בנאי "תל אביב" שילב האמן את הכרזתה של רות.

למילות השיר

תל אביב

שוב אני בתל אביב
דירה ריקה
יש כאן מישהו?
הכול איננו
איפה את?
כמה לא מפתיע
הרי אם יש משהו שראיתי בחיי
זה שאין כלום
עפים כמו פרחים לבנים ברוח

כנראה שאני עדיין לא לגמרי
מאמין שהשתניתי
השינוי היה מהיר מדי וחיצוני
כנראה שאני עדיין לא לגמרי מאמין
שאתה סולח
ועכשיו צריך לנשום את זה פנימה באמת
באמונה באמת

אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין
עַמך עַמי ואלוהייך אלוהיי
המוות יפריד ביני ובינך.

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.

 • אביתר בנאי משתף מהרהורי ליבו בעקבות שינוי שעבר – התקרבות לדת. מדוע לדעתכם הוא בחר לשלב בשירו את הפסוק ממגילת רות? מה ההבדל בין דבריו לבין הביטוי כפי שהוא מופיע בפסוק?
הֲזֹאת נָעֳמִי?
נשות בית לחם מקבלות את נעמי ואת רות כמקהלה יוונית ובפיהן שאלה: "הֲזֹאת נָעֳמִי"? פליאתן...
הֲזֹאת נָעֳמִי?
"וַתֵּלַכְנָה שְׁתֵּיהֶם עַד בּוֹאָנָה בֵּית לָחֶם, וַיְהִי כְּבֹאָנָה בֵּית לֶחֶם וַתֵּהֹם כָּל הָעִיר עֲלֵיהֶן וַתֹּאמַרְנָה הֲזֹאת נָעֳמִי." (פסוק יט)

החזרה לבית לחם. זאב רבן. באדיבות משפחת האמן

נשות בית לחם מקבלות את נעמי ואת רות כמקהלה יוונית ובפיהן שאלה: "הֲזֹאת נָעֳמִי"? פליאתן מספרת לקורא שוב ובקצרה את סיפורה של נעמי – גבירה שירדה מגדולתה. פניה אינן יכולות להסתיר את האובדן שחוותה.
היום הביטוי "הזאת נעמי?" מבטא שינוי גדול שעשה אדם, לטוב או לרע, המעורר תדהמה בקרב מכריו.

 • כיצד אתם מבינים את שאלתן של הנשים: הזאת נעמי? באיזו אִינְטוֹנַצְיָה (הַנְגָנָה) נאמרו הדברים? ובאיזה אופן המשמעות משתנה בעקבות האינטונציה?
פֹּה גָרָה גֵרָה
גֵרָה אַל תֵּלְכִי אִתִּי, רוּת, עַכְשָׁו נַעֲצֹראֶת הַגְּבוּל הַזֶּה לְבַדִּי אֶעֱבֹרוְאַתְּ עוֹדֵךְ בִּנְקֻדַּת הֶחָזוֹרעַל עִקְבוֹתָיִךְ...
פֹּה גָרָה גֵרָה
"וַתֵּרֶא כִּי מִתְאַמֶּצֶת הִיא לָלֶכֶת אִתָּהּ, וַתֶּחְדַּל לְדַבֵּר אֵלֶיהָ." (פסוק יח)

נעמי וכלותיה, גוסטב דורה, המאה ה-19

צילום: נאוה סמל. צילום: איציק שוקל, Nava Semel, CC BY 4.0

למילות השיר

גֵרָה

אַל תֵּלְכִי אִתִּי, רוּת, עַכְשָׁו נַעֲצֹר
אֶת הַגְּבוּל הַזֶּה לְבַדִּי אֶעֱבֹר
וְאַתְּ עוֹדֵךְ בִּנְקֻדַּת הֶחָזוֹר
עַל עִקְבוֹתָיִךְ שוּבִי אָחוֹר

אַל תֵּלְכִי אִתִּי, רוּת, נִפָּרֵד יְקָרָה
מִן הָעֵבֶר הַהוּא זוֹ לֹא אֶרֶץ בְּחִירָה
שָם יַצְבִּיעוּ עָלַיִךְ, יְדַבְּרוּ בָּךְ סָרָה
לְעוֹלָם תִּהְיִי בִּשְבִילָם "הַזָּרָה"
נָכְרִיָּה כָּאן בֵּינֵינוּ, אֵשֶת צָרָה
עַל מַשְקוֹף יֵרָשֵם "פֹּה גָּרָה גֵּרָה".

אַל תֵּלְכִי אִתִּי, רוּת
אַלְמָנָה – לֹא כַּלָּה
בַּמּוֹלֶדֶת שֶלִי
כְּבָר אָבְדָה הַחֶמְלָה
כִּי הָעָם שֶלִי בִּפְחָדָיו מְכֻתָּר
וְנועֵל אֶת עַצְמוֹ מִפְּנֵי כָּל אִיש זָר
שָם שָׂרָה שָלְחָה לַמִּדְבָּר אֶת הָגָר
הֵם קוֹרְאִים לְעַצְמָם " הָעָם הַנִּבְחָר"
נְצוּרִים בִּגְבוּלָם, לִבָּם הַנִּסְגָר
וְהַכּוֹל מֵאֵימַת הָאַחֵר, לֹא מֻכָּר
בַּשּׁוּק, בָּרְחוֹב, בַּכִּכָּר
תָּמִיד יְזַהוּ בָּךְ אֶת אוֹת הַנֵּכָר.
הַלַּיְלָה יוֹרֵד רוּת,
שְמֵי מוֹאָב הֵם שֶלָּךְ
עַמִּי לֹא עַמֵּךְ
אֱלוֹהַי הוּא לֹא לָךְ
שוּבִי אָחוֹר, כַּלָּתִי כְּמוֹ בִּתִּי

כִּי בֵּיתִי לֹא בֵּיתֵךְ
וּבֵיתֵךְ לֹא בֵּיתִי.
אַל תֵּלְכִי אִתִּי, רוּת
אַתְּ בְּתּוֹךְ נִשְמָתִי
עַד יוֹם מוֹתֵךְ
עַד יוֹם מוֹתִי.

© כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם.

 • בשירה של נאווה סמל, השיחה בין נעמי לרות ממשיכה מעבר לנאמר בפסוקים. השיר מעלה שאלות בנוגע ליחס של החברה הישראלית היום לזרים שבקרבה. איזו מין מראָה מוצבת כאן לפנינו כחברה?
רות ונעמי - אז והיום
  בתצלום נראות שתי נשים, מבוגרת וצעירה, אוספות בצלים הזרוקים על הקרקע, במרכזו של אזור...
רות ונעמי - אז והיום
"...וְרוּת דָּבְקָה בָּהּ." (פסוק יד)

רות ונעמי מלקטות, יצירה של האמן עדי נס. © עדי נס.

ז'אן פרנסואה מילה, המלקטות, 1857, מאוסף מוזיאון ד'אורסה, מתוך ויקישיתוף

 

בתצלום נראות שתי נשים, מבוגרת וצעירה, אוספות בצלים הזרוקים על הקרקע, במרכזו של אזור שנראה כמו שוק ירקות לאחר שעות הפעילות. הברית, הקשר בין רות ונעמי המקראיות והגורל המשותף שלהן ("עַמֵּךְ עַמִּי וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי"), מורגשים היטב גם בין שתי הנשים שבתצלום. 

להמשך קריאה

נעמי ורות המקראיות מגיעות ליהודה כשהן חסרות כול. רות מלקטת בשדה, שהרי לפי חוק מתנות העניים – בעלי השדה חייבים היו להשאיר לקט עבור הנזקקים. בתצלום, הרקע הפסטורלי והטבעי של השדה מתחלף ברקע מלוכלך ובסיטואציה שנראית משפילה. במקום ללקט את התבואה מהשדה, אוספות שתי הנשים שאריות שהושלכו, כשברקע מאחוריהן ערמות אשפה. גם האישה המבוגרת יותר נאלצת להתכופף וללקט.
נדמה שהיחס לעניים היום חסר את הכבוד שהיה קיים בתקופה המקראית. המלקטות שתיאר ז'אן פרנסואה מילה באמצע המאה ה-19, למרות היותן איכרות עניות הנאלצות לאסוף את התבואה שנשארה אחרי הקציר, נדמה שמצבן היה טוב יותר ומשפיל פחות מזה של הדמויות בתצלום של עדי נס.

על פי: ענת בסר, אתר מקראנט. © מטח

 • הרקע הפסטורלי והטבעי של השדה ביצירה של הצייר מילה מתחלף אצל הצלם עדי נס בתמונת סוף יום בשוק מקומי. מדוע לדעתכם בחר הצלם בתפאורה זו לתצלום המבוים?
בית לחם יהודה
  בית לחם יהודה היא עיר בנחלת יהודה, מדרום לירושלים, בדרך לחברון. העיר שוכנת בהרי...
בית לחם יהודה
"וְשֵׁם הָאִישׁ אֱלִימֶלֶךְ וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ נָעֳמִי וְשֵׁם שְׁנֵי בָנָיו מַחְלוֹן וְכִלְיוֹן אֶפְרָתִים מִבֵּית לֶחֶם יְהוּדָה." (פסוק ב)

חיתוך עץ צבעוני של האומן יעקב שטיינהרדט המתאר את השביל המוביל אל חומות בית לחם, 1955. באדיבות משפחת האומן יעקב שטיינהרדט

 

בית לחם יהודה היא עיר בנחלת יהודה, מדרום לירושלים, בדרך לחברון. העיר שוכנת בהרי חברון על גבול מדבר יהודה. צירוף השם "יהודה" נועד כדי להבדילה מיישוב אחר, שנמצא בצפון הארץ – בית לחם הגלילית שבנחלת שבט זבולון (יהושע יט, טו).

להמשך קריאה

נראה שבית לחם נוסדה בתקופת ההתנחלות הישראלית. מוצאו של דוד בן ישי, מלך ישראל, הוא מבית לחם: דוד הוא דור רביעי לרות המואבייה, אשר הגיעה לבית לחם עם נעמי חמוֹתה כמסופר במגילת רות.

 • מה היא האירוניה (משמעות הפוכה ממה שנאמר בפועל, עוקצנות, לעגנות) הנוצרת בפרק ומתלווה אל שם המקום "בית לחם"?
תקופת הקציר
הסיפור במגילת רות מתרחש בין תקופת קציר השעורים לתקופת קציר החיטים. תקופת הקציר כולה מתחילה...
תקופת הקציר
"וַתָּשָׁב נָעֳמִי וְרוּת הַמּוֹאֲבִיָּה כַלָּתָהּ עִמָּהּ הַשָּׁבָה מִשְּׂדֵי מוֹאָב, וְהֵמָּה בָּאוּ בֵּית לֶחֶם בִּתְחִלַּת קְצִיר שְׂעֹרִים." (פסוק כב)

קציר במצרים, המאה ה-11-13, מתוך ויקישיתוף

הסיפור במגילת רות מתרחש בין תקופת קציר השעורים לתקופת קציר החיטים. תקופת הקציר כולה מתחילה בראשית הקיץ – "עָבַר קָצִיר כָּלָה קָיִץ" (ירמיה, ח, כ) – ואורכה כשלושה חודשים. אך בעוד תחילת קציר השעורים סמוכה לחג הפסח, קציר החיטים נערך כשבעה שבועות לאחר מכן, סמוך לחג השבועות.
השעורה והחיטה הן משבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ (דברים ח, ח), והן הרקע לסיפור אהבה ארץ ישראלי.

 • המקרא אינו נוהג להזכיר תיאורי זמן לציון מועדי התרחשותם של אירועים, אלא אם כן שמור לתיאור הזמן תפקיד מיוחד בעלילה. הציעו הסבר מדוע בסיפור זה מצוין הזמן המדויק.
ויהי רעב בארץ
במילים "וַיְהִי רָעָב בָּאָרֶץ" מהדהדת פתיחתו של דגם סיפורי-מקראי מוכר על יציאת משפחה חשובה מן...
ויהי רעב בארץ
"וַיְהִי בִּימֵי שְׁפֹט הַשֹּׁפְטִים וַיְהִי רָעָב בָּאָרֶץ..." (פסוק א)

אלכסנדר בידה, משפחת אלימלך בדרכה למואב, בציור "גלות מיהודה", המאה ה-19, מתוך ויקישיתוף

במילים "וַיְהִי רָעָב בָּאָרֶץ" מהדהדת פתיחתו של דגם סיפורי-מקראי מוכר על יציאת משפחה חשובה מן הארץ בשל רעב. כך עשה אברם וכך עשה גם יצחק, וגם בנוגע אליהם נכתב: "וַיְהִי רָעָב בָּאָרֶץ". נראה כי המספר המקראי מבקש ליצור זיקה לסיפורי האבות.

להמשך קריאה

אך למרות השימוש באותו התיאור, הסיפור במגילת רות הוא גם ההיפוך של הסיפורים בספר בראשית. אברם שב ממצרים ברכוש גדול, יצחק הצליח בגרר ובני ישראל שירדו למצרים מעטים יצאו ממנה רבים.
גורלה של נעמי לא שפר עליה כגורל שאר הגולים מארצם: היא שבה לארצה ולעירה לאחר שבעלה ובניה מתו.

 • הגירתם של בני משפחת אלימלך מוצגת כנובעת מהרעב ששרר בארץ. אילו סיבות מביאות להגירה לארץ אחרת היום?
רות בזווית אישית
https://www.youtube.com/watch?v=Eza_m0e-2gU פלורנס רואו מספרת על הגיור האישי שלה ועל החיבור שלה לרות הגיורת.
רות בזווית אישית
"...כִּי אֶל אֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ וּבַאֲשֶׁר תָּלִינִי אָלִין, עַמֵּךְ עַמִּי וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי." (פסוק טז)

https://www.youtube.com/watch?v=Eza_m0e-2gU

פלורנס רואו מספרת על הגיור האישי שלה ועל החיבור שלה לרות הגיורת.

 • מהו הרגע בתהליך הגיור של פלורנס רואו, שהזכיר לה את חילופי הדברים בין נעמי לרות בפרק?

קרדיט: תנך לכולם: רות מזוית אישית/מקראנט אתר התנך, 2012