סגור תצוגת כיתה
הפרק

אובדן ההנהגה

פרק כד, ח-כ

שיעור ראשון מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

בפרק הקודם יהויקים בן יאשיהו הומלך בידי מלך מצרים, אבל מצרים מאבדת את כוחה כמעצמה משפיעה על יהודה כאשר נבוכדנצר מלך בבל מגיע לירושלים. יהויקים מורד בבבל ויהויכין בנו נושא בתוצאות ומולך בפועל כשלושה חודשים. מלכותו מסתיימת במצור נבוכדנצר על העיר. יהויכין נכנע בניסיון להציל את ירושלים, והעם נותר בלא הנהגה. נבוכדנצר ממליך את בן דודו של יהויכין, מתניה, וקורא לו בשם צדקיהו.

הזמנה ללימוד

הצעה ראשונה – שאלת פתיחה:
נשאל את התלמידים:

 • כיצד מרגיש עם בלי הנהגה?
 • מה ההשלכות לחוסר הנהגה?

הצעה שנייה – קריאת כתבה ודיון:
נקרא עם התלמידים את הכתבה (ראו קישור לכתבה גם בממערך השיעור), ונדון בשאלות המובאות בעזר ההוראה.

הצעה שלישית – 'עדר ללא רועה':
בכיתות שיש להן גישה למחשבים נבקש מהתלמידים לחפש באינטרנט כתבות אקטואליה שמשתמשות בביטוי 'עדר ללא רועה'. לכיתות בלי מחשבים נחלק כמה כתבות (ראו קישורים לכתבות בממערך השיעור).

נחלק את התלמידים לקבוצות לחיפוש הכתבות ונשאל את הקבוצות:

 • במה עסקו הכתבות שמצאתם?
 • האם האירועים היו חיוביים או שליליים?
 • מהי משמעות הביטוי?

הצעה רביעית – מנהיגים ומונהגים:
נחלק לתלמידים דף ובו ציורים המייצגים את המילה מנהיג (כדי להדפיס תמונות יש להיכנס לאתר The Noun Project, להירשם בחינם לאתר ולכתוב בחיפוש 'Leader').
נשאל את התלמידים:

 • איזה ציור מבטא בעיניכם את המילה מנהיג בצורה הטובה ביותר?
 • איזה ציור אינו מבטא בעיניכם את המילה מנהיג?
 • האם מנהיג חייב מונהגים?
 • האם יש תכונות או מאפיינים שמנהיגים חייבים שיהיו להם?

נשתף במליאה את תשובות התלמידים.

הזמנה לקריאה

נשלים לתלמידים את אירועי הפרק הקודם שלא למדו: יהויקים בן יאשיהו הומלך בידי מלך מצרים, אבל מצרים איבדה את כוחה כמעצמה משפיעה על יהודה כאשר נבוכדנצר מלך בבל הגיע לירושלים.

נקרא ונסביר את פסוקים ח-יח.

נקרא שוב עם התלמידים את פסוקים ח-יא ונענה על השאלות:

 • מי המלך בממלכת יהודה ואיך הוא מתואר? (יהויכין, עושה הרע בעיני אלוהים)
 • מי היה מלך בבל ומה הוא עשה? (נבוכדנצר מלך בבל צר על העיר ירושלים)
 • מה לדעתכם ייעשה יהויכין? מה האפשרויות העומדות בפניו ובאיזו אפשרות עליו לבחור לדעתכם? הסבירו.

לאחר דיון קצר נקרא יחד את פסוק יב: יהויכין בוחר להיכנע כי הוא מנסה להציל את ירושלים. נשאל את התלמידים:

 • מה אתם חושבים על המעשה של יהויכין?

פסוקים יג-טז מתארים את שיטת ההגליה הבבלית, נבקש מהתלמידים לקרוא את הפסוקים ולהגדיר מהי מדיניות ההגליה של הבבלים ומה מטרתה של שיטה זו.

 • מי המוגלים?
 • מה עוד מוגלה איתם?

מדיניות ההגליה של הבבלים הייתה להגלות את נכבדי העם ולהשאיר בארץ את דלת העם. המטרה היא להחליש את כוח ההתנגדות של העם הנותר בארץ כלפי האימפריה הבבלית. הם הושארו בארץ לצורך עבודת אדמה וכדי לשרת את הצבא הכובש. גלות זו מכונה גלות החרש והמסגר כפי שמתואר בפסוקים יד וטז (יש פרשנויות שונות לשם זה. אחת מקשרת את החרש והמסגר לצבא, לדוגמה רלב"ג ומלבי"ם; ואחרת רואה בהם גדולי הדור מבחינה רוחנית, לדוגמה רש"י). ירושלים נכבשת אך הבבלים עדיין אינם מחריבים אותה.

נשאל את התלמידים:

 • מה לדעתכם ההשפעה של האירוע הזה על העם?
 • כיצד תיאור האירוע יכול להוסיף לנו ללמידה עליו?

זיהוי מילה מנחה ותפקידה בתיאור האירוע:
נחלק את התלמידים לזוגות ונבקש מהם לזהות את המילה המנחה בפסוקים יג-יד ולכתוב כיצד מילה זו תורמת לזיהוי עמדתו של המחבר המקראי ותחושותיו כלפי האירוע. לאחר החיפוש בזוגות נקרין את הפסוקים על הלוח ונסמן את המילה המנחה.
המילה המנחה היא כול.

 • האם אמנם כל האליטה הוגלתה?
 • האם הוא לקח את כל האוצרות?

המילה כול בפסוקים יוצרת תחושה של ריבוי וטוטאליות – לקחו גם וגם וגם…; יוצרת רושם דרמטי לאירוע הטראומתי והמכריע בתולדות ממלכת יהודה; ומדגישה שדבר ה' לגבי החורבן הקשה של יהודה מתגשם בצורה מלאה.
במליאה בכיתה נבקש מהתלמידים לקרוא את פסוקים ח-יז, ולהדגים כיצד האירוע פגע במעמד מוסדות המלוכה, במצב החברתי בממלכה ובמצבה הכלכלי.

המלכת צדקיהו – למידה במליאת הכיתה:
נקרא יחד את פסוקים יז-כ – לאחר שיהויכין המלך גולה לבבל, נבוכדנצר ממליך את מתניה (בנו השלישי של יאשיהו, דודו של יהויכין) למלך במקום יהויכין. הוא משנה את שמו לצדקיהו. נשאל את התלמידים:

 • מה המשמעות של הענקת השם? (בכך נבוכדנצר מבטא את שליטתו עליו)
 • איך לדעתכם צדקיהו מרגיש במלכותו?
 • האם הוא מלך אמיתי הוא מלך 'מטעם'?
 • מה מטרתו של מלך בבל בהמלכה של צדקיהו?

בפסוק יט צדקיהו מתואר כמלך חוטא (משרת את ההסבר הדתי לחורבן שיגיע בימיו). צדקיהו, אף שהומלך בידי מלך בבל מחליט למרוד בבבל. נשאל את התלמידים:

 • מה דעתכם על החלטה זו של צדקיהו?
 • האם זו החלטה שמעידה על מנהיגות או לאו דווקא? מדוע?

בפסוק כ מתוארים הגורמים לחורבן על פי עקרון 'הסיבתיות הכפולה'. נשאל את התלמידים:

 • מהו הגורם הריאלי-פוליטי לחורבן ומהו הגורם הדתי לחורבן לפי הפסוקים? (הגורם הריאלי-פוליטי הוא שבתחילת דרכו של צדקיהו הוא שמר אמונים לנבוכדנצר שהמליך אותו ולא מרד בבבל, אולם בהמשך מרד בבבל – החלטה שהובילה לחורבן יהודה, ירושלים ובית המקדש. הגורם הדתי הוא שהחורבן מתרחש בעקבות כעס ה' על חטאי העם)

נחלק לתלמידים את הפרשנויות של רש"י ומלב"ים (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור) ונבקש מהם לכתוב כיצד המפרשים מסבירים את הסיבה למרד צדקיהו במלך בבל וכיצד הפרשנויות משלבות בין הגורם הריאלי-פוליטי לבין הגורם הדתי.

מבט לחיים

אם אין מנהיג, מה עושים? ראינו שגלות ההנהגה מתוארת כאירוע טראומתי וקשה שמסמל את תחילת חורבן ממלכת יהודה. נשאל את התלמידים:

 • האם גלות של רוב העם – השלטון, החלת שלטון זר וחוקים חדשים הם אירועים טראומתיים לדעתכם? מדוע?
 • מה קורה במצב כזה?
 • מה נדרש מהעם במצב של חוסר הנהגה?
 • לאחר הגלות מתואר המשך המלכות תחת כובש זר, איך מתנהל עם תחת כובש זר?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: דנו במשמעות של הנהגה ומה קורה בזמן של גלות קשה ושלטון זר. הכרנו את מלך יהודה יהויכין, ליווינו אותו ואת שכבת ההנהגה בממלכת יהודה להגליה לבבל שסימלה את תחילתו של חורבן ירושלים. ניתחנו את התיאור של המחבר המקראי ואיך באמצעים שונים הוא מביע את תחושותיו כלפי האירוע.
מיומנויות: מילה מנחה והגזמה.
מתודות: ניתחנו את הטקסט של גלות יהויכין, זיהינו את המילה המנחה וכיצד היא תורמת לתיאור ההתרחשות. בחנו את התיאור המוגזם של המחבר המקראי.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
יש קרונות אין קטר
'יש קרונות אין קטר – מכבי תל אביב תתרסק בלי מנהיגות' מתוך אתר Sport5, גיל ברק,...
יש קרונות אין קטר

'יש קרונות אין קטר – מכבי תל אביב תתרסק בלי מנהיגות' מתוך אתר Sport5, גיל ברק, 19.11.13.

 • מה הטענה העיקרית בכתבה?
 • האם אתם מסכימים עם הטענה?
 • מה המשמעות של הנהגה?
כתבות 'עדר ללא רועה'
להלן מובאות כתבות המשתמשות בביטוי 'עדר ללא רועה': כתבה ראשונה: לוויית הרב שמואל אוירבך, מאקו,...
כתבות 'עדר ללא רועה'

להלן מובאות כתבות המשתמשות בביטוי 'עדר ללא רועה':

דפי עבודה והעשרה לשיעור
דפי עבודה והעשרה לשיעור
בעד מי אתה, אלוהים?
  כְּשֶׁרָאָה צִדְקִיָּהוּ כֵּן, יָצָא לִבְרֹחַ בַּמְּחִלָּה שֶׁהָיְתָה הוֹלֶכֶת מִבֵּיתוֹ עַד עַרְבוֹת יְרֵחוֹ, מְקוֹם אַמַּת...
בעד מי אתה, אלוהים?
"וַיִּרְדְּפוּ חֵיל כַּשְׂדִּים אַחַר הַמֶּלֶךְ וַיַּשִּׂגוּ אֹתוֹ בְּעַרְבוֹת יְרֵחוֹ וְכָל חֵילוֹ נָפֹצוּ מֵעָלָיו. וַיִּתְפְּשׂוּ אֶת הַמֶּלֶךְ וַיַּעֲלוּ אֹתוֹ אֶל מֶלֶךְ בָּבֶל רִבְלָתָה וַיְדַבְּרוּ אִתּוֹ מִשְׁפָּט." (כה, ה–ו)

צדקיהו הכבול בפני נבוכדנצר, 1670, ציור מכתב היד. מתוך: Petrus Comestor's "Bible Historiale" (manuscript "Den Haag, MMW, 10 B 23") Bodleian Library, University of Oxford: 1670. מתוך ויקישיתוף

 

כְּשֶׁרָאָה צִדְקִיָּהוּ כֵּן, יָצָא לִבְרֹחַ בַּמְּחִלָּה שֶׁהָיְתָה הוֹלֶכֶת מִבֵּיתוֹ עַד עַרְבוֹת יְרֵחוֹ, מְקוֹם אַמַּת הַמַּיִם בָּאָה. זִמֵּן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא צְבִי, שֶׁהָלַךְ עַל גַּג הַמְּחִלָּה, וְרָדְפוּ כַּשְׂדִּים אַחֲרֵי הַצְּבִי, וּכְשֶׁהִגִּיעוּ לְפֶתַח הַמְּחִלָּה בְּעַרְבוֹת יְרֵחוֹ הָיָה צִדְקִיָּהוּ וּבָנָיו יוֹצְאִים, רָאוּם הַכַּשְׂדִּים וּתְפָסוּם.

מתוך אתר ספר האגדה מבית סנונית

 • לפי המדרש, כיצד הצליחו הבבלים לתפּוס את המלך צדקיהו?
 • לפי המדרש, מה אפשר לומר על עמדתו של אלוהים ביחס לבריחה של צדקיהו? בצד של מי הוא? מדוע?
מי אשם? מי אחראי?
משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל...
מי אשם? מי אחראי?
"וַיִּקַּח רַב טַבָּחִים אֶת שְׂרָיָה כֹּהֵן הָרֹאשׁ וְאֶת צְפַנְיָהוּ כֹּהֵן מִשְׁנֶה וְאֶת שְׁלֹשֶׁת שֹׁמְרֵי הַסַּף." (כה, יח)

Stokkete / Shutterstock.com

משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו רבונו של עולם הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים יהיו מפתחות מסורות לך וזרקום כלפי מעלה ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתן מהם

(תלמוד בבלי, תענית כט)

 • לפי המדרש, מי האחראי לחורבנו של בית המקדש?
החרש והמסגר
גם אתם שמתם לב שבכל עיר שיש בה רחוב "המסגר" תמיד לידו יש רחוב "החרש"?...
החרש והמסגר
"וְהִגְלָה אֶת כָּל יְרוּשָׁלַ‍ִם וְאֶת כָּל הַשָּׂרִים וְאֵת כָּל גִּבּוֹרֵי הַחַיִל עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים גּוֹלֶה וְכָל הֶחָרָשׁ וְהַמַּסְגֵּר לֹא נִשְׁאַר זוּלַת דַּלַּת עַם הָאָרֶץ." (כד, יד)

גם אתם שמתם לב שבכל עיר שיש בה רחוב "המסגר" תמיד לידו יש רחוב "החרש"? מוזר, לא? לא!

להמשך קריאה

"החרש והמסגר" הוא כינוי לאנשי מלאכה שעוסקים בעבודות ברזל. גלות יהויכין הייתה הגל הראשון של גלות יהודה לבבל בשנת 597 לפני הספירה; הוגלו בה כ־10,000 אנשים. המאפיין המרכזי של הגלות הוא שהגולים היו בעלי תפקידים בכירים בממלכה (ובראשם המלך יהויכין ואימא שלו).

 • מדוע לדעתכם הוגלו בגלות ה"אליטה" של הבכירים גם החרש והמסגר? איזה אינטרס היה לבבלים להגלות אותם?

קרדיט: היקארי סכיני שף – סרטון תדמית. ערוץ היוטיוב של היקארי סכיני שף

דלת העם
שיטת ההגליה של הבבלים את אנשי מלכת יהודה, מלמדת על תפיסה מעמדית הקשורה בתפקידים חברתיים...
דלת העם
"וְאֵת יֶתֶר הָעָם הַנִּשְׁאָרִים בָּעִיר וְאֶת הַנֹּפְלִים אֲשֶׁר נָפְלוּ עַל הַמֶּלֶךְ בָּבֶל וְאֵת יֶתֶר הֶהָמוֹן הֶגְלָה נְבוּזַרְאֲדָן רַב טַבָּחִים. וּמִדַּלַּת הָאָרֶץ הִשְׁאִיר רַב טַבָּחִים לְכֹרְמִים וּלְיֹגְבִים" (כה, יא–יב)

שיטת ההגליה של הבבלים את אנשי מלכת יהודה, מלמדת על תפיסה מעמדית הקשורה בתפקידים חברתיים ובמצב כלכלי.

להמשך קריאה

בגל הראשון של הגלות, בשנת 597 לפני הספירה, הגלו הבבלים את עשירי העם, בעיקר כדי לעקור את המנהיגות. בהמשך, בשנת 586 לפני הספירה, פגעו הבבלים בכל מי שנשאר. גם אותם הם חילקו לשתי קבוצות: את "ההמון" – הם הגלו לבבל, ומה לגבי "דלת העם"?

 • לפי הפסוק, במה עסקו מי שהיו מכונים "דלת העם"?
 • להבנתכם, מה משמעות הביטוי "דלת העם" בפסוק? האם זה כינוי חיובי או שלילי?
 • האזינו לשיר. אילו היבטים חיוביים של "כורמים ויוגבים" השיר מציג?
 • מה היה האינטרס של הבבלים להשאיר באדמת יהודה את דלת העם?

קרדיט: 'שיר עד'. מילים: מתתיהו שלם (1904-1975), לחן: מתתישהו שלם (1904-1975), עיבוד: גיל אלדמע (1928-2014), ביצוע: להקת כרמון. פורסם בתאריך 31 במרץ 2017.

יוצאים לאור
    היום זה נראה רגיל: מכשיר נייד, ספר, ספרייה עירונית וספרייה בית ספרית, אפשר...
יוצאים לאור
"וְאֵת יֶתֶר הָעָם הַנִּשְׁאָרִים בָּעִיר וְאֶת-הַנֹּפְלִים אֲשֶׁר נָפְלוּ עַל-הַמֶּלֶךְ בָּבֶל וְאֵת יֶתֶר הֶהָמוֹן הֶגְלָה נְבוּזַרְאֲדָן רַב-טַבָּחִים" (כה, יא)

גירוש היהודים מירושלים. חיתוך עץ צבוע מתוך "כרוניקת נירנברג", מאת הרטמן שֶׁדֶל, 1493, איורים: מיכאל וולגמאט וויליאם פליידנוורף, המוציא לאור: אנטון קוברברג. מתוך ויקיפדיה העברית

חורבן ירושלים ובית המקדש הראשון על ידי הבבלים. חיתוך עץ צבוע מתוך "כרוניקת נירנברג", מאת הרטמן שֶׁדֶל, 1493, איורים: מיכאל וולגמאט וויליאם פליידנוורף, המוציא לאור: אנטון קוברברג. מתוך ויקיפדיה העברית

 

 

היום זה נראה רגיל: מכשיר נייד, ספר, ספרייה עירונית וספרייה בית ספרית, אפשר לקנות עיתון ואפילו מחלקים עיתונים בחינם. אבל עד לפני 600 שנה המילה הכתובה הייתה מצרך נדיר.

להמשך קריאה

בימי הביניים התחוללה "מהפכת הדפוס" ובשנת 1456 יצא לאור הספר הראשון. (נחשו איזה ספר זה היה…) איש גרמני בשם גוטנברג המציא מכונת דפוס. הרעיון שלו היה לאפשר הדפסה בכמויות גדולות. יצירת אותיות יצוקות עופרת, סידור, הידוק, משיחת דיו, הצמדת גיליונות נייר – וקדימה, למכבש! תחשבו מה המשמעות של הדבר!

לא עוד העתקה של כתבים ביד! לא עוד השכלה רק לעשירים! ידע נגיש לכול! הרחבת הלימודים האקדמיים! נגישות לכתבי הדת לכולם (כך עלתה הנצרות הפרוטסטנטית)! הדפסת הברית הישנה (תנ"ך)! הרחבת סוג ספרותי שנקרא רומן ואפשרות לעיתונים –
מהפכה!
האיור לקוח מתוך "כרוניקת נירנברג". ספר ייחודי שיצא לאור בשנת 1493, ספר שמסכם את ההיסטוריה של העולם מתקופת התנ"ך ובו טקסט ואיורים.

התבוננו באיור שלפניכם. קל לזהות מי הם הבבלים ומי הם היהודים…

 • בעין ביקורתית – מהם המאפיינים החזותיים של הדמויות בציור?
 • כיצד האיור משקף את הזמן שבו נוצר?
אלי אלי נפשי בכי
המצור על ירושלים, המוות בתנאי המצור, חורבן בית המקדש וממלכת יהודה והגליית התושבים לבבל –...
אלי אלי נפשי בכי
"וּבַחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי בְּשִׁבְעָה לַחֹדֶשׁ הִיא שְׁנַת תְּשַׁע עֶשְׂרֵה שָׁנָה לַמֶּלֶךְ נְבֻכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל בָּא נְבוּזַרְאֲדָן רַב טַבָּחִים עֶבֶד מֶלֶךְ בָּבֶל יְרוּשָׁלָ‍ִם." (כה, ח)

המצור על ירושלים, המוות בתנאי המצור, חורבן בית המקדש וממלכת יהודה והגליית התושבים לבבל – כל אלה היו אסון גדול. שואה.

להמשך קריאה

האירוע בשנת 586 לפני הספירה היה כל כך טראומטי, שמיד לאחריו נקבעו ארבעה ימי אבל וצום לזכר האסון, והמרכזי שבהם הוא תשעה באב. מי האמין בכלל שייבנה בית מקדש שני ושהגולים יחזרו לירושלים? ומי האמין שאחרי 500 שנה, בשנת 70 לספירה, שוב ייחרב בית המקדש, ובאותו תאריך בלוח השנה?
תשעה באב – במשך דורות זוכרים היהודים את יום החורבן על ידי צום, תפילות, קינות, פיוטים ולימוד. הבכי הוא על חורבנה של ירושלים, ועל הפגיעה באנשים, בנשים, בזקנים, בילדים, בתינוקות. המגילה שנוהגים לקרוא בתשעה באב היא מגילת "איכה" המתארת את נפילתה של העיר ואת המצוקה האנושית הגדולה.

לפניכם שני פיוטים:
"אלי ציון ועריה" – פיוט שנכתב בימי הביניים על ידי מחבר לא ידוע, שנתקבע כפיוט מרכזי בתשעה באב.
"אלי אלי נפשי בכי" – פיוט שכתב יהודה לייב ביאלר [סופר, משורר, פעיל ציבור וחבר בתנועת 'המזרחי', 1896–1977]. את הפיוט הוא כתב לזכר היהודים שנספו בשואה.

 • האזינו לשני הפיוטים. נסו למצוא בכל אחד מהם רמזים היסטוריים לאירוע שבו הם עוסקים.
 • איזה מהם הוא הפיוט המאוחר יותר?
 • קראו בעיון את המילים. אילו קישורים טקסטואלים יצר הפייטן המאוחר עם הפייטן הקודם לו?
 • האזינו היטב למנגינה. אילו קשרים מוזיקליים יצר הפייטן המאוחר עם הפיוט הקודם לו?
 • מה לדעתכם מבקש הפייטן המאוחר להגיד על האירוע שעליו הוא כותב דרך הקשרים לפיוט הקודם?

קרדיט: הגשה עכשווית ומרגשת של רונה קינן לפיוט אלי ציון ועריה מתוך המופע "מוצ"ש -רונה קינן" שנערך בבית אבי חי, 2009 באדיבות בית אבי חי

גלות יהודה לבבל – עונשם של הבכירים
המפה מתארת את מסלול ההגליה של היהודים מיהודה לבבל, בגל ההגליה שהתרחש בשנת 586 לפני...
גלות יהודה לבבל – עונשם של הבכירים
"וַיִּתְפְּשׂוּ אֶת הַמֶּלֶךְ וַיַּעֲלוּ אֹתוֹ אֶל מֶלֶךְ בָּבֶל רִבְלָתָה וַיְדַבְּרוּ אִתּוֹ מִשְׁפָּט... וּמִן הָעִיר לָקַח סָרִיס אֶחָד אֲ‍שֶׁר הוּא פָקִיד עַל אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה... וַיִּקַּח אֹתָם נְבוּזַרְאֲדָן רַב טַבָּחִים וַיֹּלֶךְ אֹתָם עַל מֶלֶךְ בָּבֶל רִבְלָתָה. וַיַּךְ אֹתָם מֶלֶךְ בָּבֶל וַיְמִיתֵם בְּרִבְלָה בְּאֶרֶץ חֲמָת וַיִּגֶל יְהוּדָה מֵעַל אַדְמָתוֹ" (כה, פסוקים ו, יט–כא)

מפת גלות בבל. קרטוגרפיה: אורנה צפריר-ראובן. © מטח

המפה מתארת את מסלול ההגליה של היהודים מיהודה לבבל, בגל ההגליה שהתרחש בשנת 586 לפני הספירה.מרבית הגולים הגלו לעיר הבירה, בבל, אשר שכנה ליד העיר תל אביב, שם כבר היו הגולים בגל ההגליה הראשון (גלות יהויכין, 596 לפני הספירה).

בפסוקים מופיע שלוש פעמים שם של מקום נוסף.

 • מצאו את שם המקום.
 • מצאו את המקום על המפה.
 • על פי מחקרים, ככל הנראה באותו המקום היה ממוקם המחנה של נבוכדנצר, מלך בבל.
גבולות האימפריה הבבלית
מה היה גודלה של האימפריה הבבלית? לפי התנ"ך, היא השתרעה מנחל פרת שבצפון עד ל"נחל...
גבולות האימפריה הבבלית
"וְלֹא הֹסִיף עוֹד מֶלֶךְ מִצְרַיִם לָצֵאת מֵאַרְצוֹ כִּי לָקַח מֶלֶךְ בָּבֶל מִנַּחַל מִצְרַיִם עַד נְהַר פְּרָת כֹּל אֲשֶׁר הָיְתָה לְמֶלֶךְ מִצְרָיִם." (כד, ז)

כרטוגרפיה: ארנה צפריר-ראובן. © מטח

מה היה גודלה של האימפריה הבבלית? לפי התנ"ך, היא השתרעה מנחל פרת שבצפון עד ל"נחל מצרים" שבדרום. (נחל מצרים, לפי רוב החוקרים מזוהה עם נחל אל עריש, לידו נמצאת היום עיר בצפון חצי האי סיני).

 • מצאו את גבולות האימפריה המסומנים במפה.
 • לפי הפסוק- באיזה אופן היו נוהגים לסמן גבולות באותה התקופה?
איך כובשים עיר?
    שתי התמונות מתארות שיטות מלחמה לכיבוש עיר עם חומה, בדרכים שמנסות להתגבר על...
איך כובשים עיר?
"וַיְהִי בִשְׁנַת הַתְּשִׁיעִית לְמָלְכוֹ בַּחֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ בָּא נְבֻכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל הוּא וְכָל חֵילוֹ עַל יְרוּשָׁלַ‍ִם וַיִּחַן עָלֶיהָ וַיִּבְנוּ עָלֶיהָ דָּיֵק סָבִיב. וַתָּבֹא הָעִיר בַּמָּצוֹר עַד עַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה שָׁנָה לַמֶּלֶךְ צִדְקִיָּהוּ" (כה, א–ב)

מבצר מצדה במבט מצפון. בצד ימין נראית הסוללה שבנו הרומאים כדי לכבוש את ראש הצוק. אסף צ', ויקיפדיה העברית

תקיפת מצודה, תחריט נחושת, 1812.

 

 

שתי התמונות מתארות שיטות מלחמה לכיבוש עיר עם חומה, בדרכים שמנסות להתגבר על חומת המגן: "דיק" – סוללות או מגדלים שנבנו בעבר סביב ערים בצורות בעת מצור, כדי לירות מהם אל העיר.

 • מהם היתרונות ומהם החסרונות של השימוש ב"סוללה"?
 • מהם היתרונות ומהם החסרונות של השימוש במגדל?
 • חשבו: כיצד חומה יכולה להיות בעבור החיים בתוכה גם מגן וגם מכשול?
ככה מעבדים את הכרם
  משל הכרם מתאר מחזור שלם של 12 עבודות הנעשות בכרם. בלשון קצרה ובהימנעות מחזרות,...
ככה מעבדים את הכרם
"וַיְעַזְּקֵהוּ וַיְסַקְּלֵהוּ וַיִּטָּעֵהוּ שֹׂרֵק וַיִּבֶן מִגְדָּל בְּתוֹכוֹ וְגַם יֶקֶב חָצֵב בּוֹ וַיְקַו לַעֲשׂוֹת עֲנָבִים..." (פסוק ב)

גת לדריכת ענבים בסטף, אזור ירושלים, צילום: RevolutioNine, ויקיפדיה העברית

סיקול אבנים בטרסה באבו גוש, Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, matpc.21421

 

משל הכרם מתאר מחזור שלם של 12 עבודות הנעשות בכרם. בלשון קצרה ובהימנעות מחזרות, מעלה הנביא תמונה שלמה של עיבוד הכרם: הכורם מנכש את הקוצים; עודר את השדה; מסקל את האבנים; בונה מהן גדר אבנים ומתקין עליה משוכת קוצים; הוא נוטע "שרק" – גפן שגון ענביה אדום כהה ויינה אדום – ומטפח בהתמדה את כרמו: הוא משקה אותו, עודר בין הגפנים, גוזם את הזְמוֹרוֹת, בונה בו מגדל שמירה וחוצב בו יקב.

פרופ' יאיר הופמן, מתוך: עולם התנ"ך – ישעיהו. הזכויות בעולם התנך שמורות לד"ר יהודה עתי.

 • הגפן היא אחד הגידולים החקלאיים העיקריים בארץ, והיא מחייבת טיפול מרובה וטיפוח של שנים עד שתיתן פרי.
 • הציגו שני מקומות נוספים במסורת ובתרבות ישראל שבהם הגפן ופִּרְיָה בעלי תפקיד מרכזי.
מלך עבד מלך
  איך יכול להיות שמלך יהודה היה "עבד" של מלך בבל? האובליסק השחור יכול להאיר...
מלך עבד מלך
"בְּיָמָיו עָלָה נְבֻכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל וַיְהִי לוֹ יְהוֹיָקִים עֶבֶד שָׁלֹשׁ שָׁנִים וַיָּשָׁב וַיִּמְרָד בּוֹ." (כד, א)

פרט מתוך האובליסק השחור: תיאור של יהוא משתחווה לרגליו של שלמאנסר השלישי. מאוסף המוזאון הבריטי, לונדון. מתוך ויקישיתוף.

האובליסק השחור של שלמנאסר השלישי, מוצג במוזאון הבריטי, לונדון. מתוך ויקישיתוף

 

איך יכול להיות שמלך יהודה היה "עבד" של מלך בבל? האובליסק השחור יכול להאיר לנו את הדרך לתשובה.

להמשך קריאה

האובליסק השחור של מלך אשור, המלך שלמנאסר השלישי, הוא ממצא ארכאולוגי חשוב, אשר נמצא בשנת 1845 בצפון עיראק. על האובליסק (אבן גבוהה בגובה 197.85 סנטימטרים) מתועדים מסעות הניצחון של המלך האשורי באמצעות תבליטים מאוירים וטקסט כתוב. הם מתארים מלכים זרים מעלים מנחה למלך אשור, וביניהם יהוא מלך ישראל.

 • התבוננו בתבליט המתאר את מלך ישראל מביא מנחה למלך אשור. אומנם זה לא אותו המלך, אבל דרך התבליט אפשר לענות על השאלה: איך יכול להיות שיהויקים היה עבד למלך אחר? מה המשמעות של ה"עבדות"?
חורבן ירושלים
שבע דקות על אירוע שהתרחש לפני 2,500 שנה והשפיע עמוקות על החיים ועל הלך המחשבה...
חורבן ירושלים
"וַיִּשְׂרֹף אֶת בֵּית ה' וְאֶת בֵּית הַמֶּלֶךְ וְאֵת כָּל בָּתֵּי יְרוּשָׁלַ‍ִם וְאֶת כָּל בֵּית גָּדוֹל שָׂרַף בָּאֵשׁ. וְאֶת חוֹמֹת יְרוּשָׁלַ‍ִם סָבִיב נָתְצוּ כָּל חֵיל כַּשְׂדִּים אֲשֶׁר רַב טַבָּחִים." (כה, ט–י)

שבע דקות על אירוע שהתרחש לפני 2,500 שנה והשפיע עמוקות על החיים ועל הלך המחשבה במשך דורות.

 • נסו לכתוב לעצמכם בנקודות את רצף האירועים שהובילו לחורבן, את מהלך החורבן ואת החיים שאחריו.
 • ציינו שני גילויים ארכאולוגיים המופיעים בסרטון.
 • בצפייה שנייה ובעין ביקורתית – שימו לב אילו חלקים מהסרט הם ריאליסטיים ואילו הדמיה. מדוע?

קרדיט: הכיבוש הבבלי וחורבן הבית הראשון. ערוץ היוטיוב של Megalim Institute מכון מגלי"ם

רצח פוליטי
במוצאי שבת, 4 בנובמבר 1995, בסיומה של עצרת תמיכה בתהליך השלום, רצח יגאל עמיר את...
רצח פוליטי
"וַיְהִי בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בָּא יִשְׁמָעֵאל בֶּן נְתַנְיָה בֶּן אֱלִישָׁמָע מִזֶּרַע הַמְּלוּכָה וַעֲשָׂרָה אֲנָשִׁים אִתּוֹ וַיַּכּוּ אֶת גְּדַלְיָהוּ וַיָּמֹת וְאֶת הַיְּהוּדִים וְאֶת הַכַּשְׂדִּים אֲשֶׁר הָיוּ אִתּוֹ בַּמִּצְפָּה." (כה, כה)

במוצאי שבת, 4 בנובמבר 1995, בסיומה של עצרת תמיכה בתהליך השלום, רצח יגאל עמיר את ראש הממשלה יצחק רבין.

להמשך קריאה

הרצח זיעזע את החברה הישראלית והשפיע עליה באופן עמוק. ההשפעה הייתה בשני מישורים, גם לכיוון הקיצוניות והאלימות, וגם לכיוון של הרצון להידברות ולמעורבות חברתית. רבים השוו בין המסופר בתנ"ך על רצח גדליה, הנציב היהודי על דלת העם שהבבלים השאירו בארץ בשנת 586 לפני הספירה, לבין רצח ראש הממשלה יצחק רבין שהתרחש בשנת 1995.

נסו לחשוב על נקודות דמיון בין שני האירועים.

 • מה היו ההשלכות של רצח גדליה?
 • הביעו את עמדתכם האישית – במרחק של יותר מ־20 שנה, מהן ההשפעות של רצח רבין על החברה הישראלית?

קרדיט: "לבכות לך", מילים ולחן: אביב גפן, ההקלטה בביצוע אביב גפן: מהאלבום: "המכתב": באדיבות הד ארצי בע"מ. © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.

גלות בבל והצהרת כורש
גלות בבל והצהרת כורש / מכון מגלי"ם, 2019 הסרטון של מכון מגלי"ם מלווה את גולי...
גלות בבל והצהרת כורש
"וַיִּשְׂרֹף אֶת בֵּית ה' וְאֶת בֵּית הַמֶּלֶךְ וְאֵת כָּל בָּתֵּי יְרוּשָׁלִַם וְאֶת כָּל בֵּית גָּדוֹל שָׂרַף בָּאֵשׁ."
(כה, ט)

גלות בבל והצהרת כורש / מכון מגלי"ם, 2019

הסרטון של מכון מגלי"ם מלווה את גולי ירושלים בדרכם לבבל לאחר חורבן בית המקדש הראשון, ומתמקד בפרק הזמן שבין החורבן לשיבת ציון.

 • מה מתואר בסרטון כ"צעד חסר תקדים, המשנה את פניו של העולם העתיק"?
  הסבירו וחוו את דעתכם על המהלך ועל השלכותיו.
קרית השלטון ובית הבולות
ירמיהו, הנביא מענתות, מנהל מאבק עיקש נגד השחיתות בחצרו של המלך יהויקים ומתריע על החורבן...
קרית השלטון ובית הבולות
בְּיָמָיו עָלָה נְבֻכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל וַיְהִי־לוֹ יְהוֹיָקִים עֶבֶד שָׁלֹשׁ שָׁנִים וַיָּשָׁב וַיִּמְרָד־בּוֹ׃ (מלאכים ב, כד, א)

ירמיהו, הנביא מענתות, מנהל מאבק עיקש נגד השחיתות בחצרו של המלך יהויקים ומתריע על החורבן שימיט נבוכדנאצר מלך בבל על ממלכת יהודה אם זו לא תתקן את מעשיה. אבל יהויקים ופקידיו אטומים לקריאות הנביא . הסרט משחזר את 'קריית השלטון' שבה חיו ופעלו פקידי המלך. בהדמיה נראים בתי היוקרה וחפצי מותרות שנחשפו בחפירות ארכאולוגיות בשטח G בעיר דוד, ובתוכם ריהוט עץ יוקרתי ואסלת שירותים מלפני 2600 שנה! התגלית החשובה ביותר היא הארכיון המלכותי (בית הבולות) שבו חשף הארכיאולוג יגאל שילה 51 טביעות חותם (בולות) בכתב עברי עתיק, ובתוכן בולות של פקידי מלוכה רמי מעלה המוזכרים בתנ"ך.

 • באילו פשעים מאשים ירמיהו את יהויקים? מדוע לדעתכם מסרב יהויקים לקבל את נבואתו של ירמיהו ועל מה הוא סומך בהחלטתו למרוד בבבל?

קרדיט: קרית השלטון ובית הבולות, 2015, מגלי"ם

בור ירמיהו
את ירמיהו הנביא קיללו, היכו, והשליכו לבור אבל לא הצליחו להשתיק אותו. על אף האיומים...
בור ירמיהו
כִּי עַל־אַף יְהוָה הָיְתָה בִירוּשָׁלִַם וּבִיהוּדָה עַד־הִשְׁלִכוֹ אֹתָם מֵעַל פָּנָיו וַיִּמְרֹד צִדְקִיָּהוּ בְּמֶלֶךְ בָּבֶל׃ (מלאכים ב, כד, כ)

את ירמיהו הנביא קיללו, היכו, והשליכו לבור אבל לא הצליחו להשתיק אותו. על אף האיומים על חייו ירמיהו התעקש להוכיח את העם על חטאיו ולהזהיר אותו מפני החורבן שיבוא אם ימרוד בבבל . כאשר ממקום כלאו ירמיהו קורא לתושבי ירושלים הנצורה למלט את נפשם תוך כדי מלחמה, נכנע צדקיהו ללחץ השרים הדורשים את מותו וירמיהו מושלך לבור שבו בוץ טובעני בעוון בגידה.

 • מה ניתן ללמוד על אישיותו של צדקיהו מסיפור זריקת ירמיהו לבור? מה היו הטיעונים של שרי צדקיהו להוצאתו להורג של ירמיהו?

קרדיט: בור ירמיהו, 2015, מגלי"ם