סגור תצוגת כיתה
הפרק

אחאב, יהושפט והנביאים

פסוקים א-כח

שיעור ראשון מתוך שניים
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

סיפור המלחמה האחרונה של אחאב בארם מתאר את הרצון האנושי התמידי בוודאות, לקראת התמודדות. במהלך הוראה זה נחשוב על הרצון של אנשים להתכונן למלחמה, ולהתמודד עם אי הוודאות המתלווה לה.

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – דיון:
נשאל את התלמידים:

 • מה מנהיג יכול לעשות בהתכוננות לפני יציאה למלחמה כאשר הוא חושש מפני תוצאותיה? (להתייעץ עם מומחים, לערוך הכנה מעמיקה המתבססת על המקום והזמן, לתכנן את התגובה לתוצאות האפשריות, לכרות ברית עם מדינות נוספות ועוד)
 • מדוע מנהיגים תמיד חוששים ממלחמות?

נכתוב על הלוח את הציטוט הידוע: 'המלחמה היא ממלכת אי הוודאות'. נסביר שמלחמות יכולות להשתנות בן רגע ומושפעות מגורמים רבים: מזג האוויר, מורל האנשים, ציוד, מיקום, גיאוגרפיה, בעלי חיים וכו'. שינויים אלה גורמים לאי ידיעה ולחשש מפני המלחמה.

אפשרות שנייה – ישראל ערוכה למלחמה:
נפתח בהסבר: חיפוש פשוט בגוגל של המילים 'ישראל ערוכה למלחמה' מניב כשמונים אלף תוצאות. דיונים, סרטונים, כתבות וראיונות רבים עוסקים בשאלה זו, והיא תמיד אקטואלית. נקרין לתלמידים את התמונה מתוך חיפוש גוגל, ונשאל את התלמידים:

 • מדוע השאלה האם אנחנו ערוכים למלחמה חשובה כל כך ותמיד נמצאת על סדר היום?
 • מה אמורים לעשות מנהיגים כדי להיערך למלחמה?
 • מה משמעות המילה "להיערך"?

נסכם שבהיערכות למלחמה חושבים מה מאיים על המדינה ואיזה נשק או פעולות עלול לעשות האויב.

הזמנה לקריאה

נקרא את פסוקים א-ג ונסביר שישראל וארם נמצאים בקונפליקט מתמשך.
נקרין על המסך את מפת ארץ ישראל שבה רואים את פילוג ישראל ויהודה (ראו קישור למפה גם בממערך השיעור), ונזכיר שמאז הפילוג בימי ירבעם ורחבעם יחסי ממלכת ישראל ויהודה יודעים עליות ומורדות. בפרקנו דווקא מוזכר הקשר הידידותי בין הממלכות, ואף יהודה מצטרפת למלחמה שבבסיסה היא מלחמת של ממלכת ישראל.

נתעכב על פירוש המילה "מַחְשִׁים" ונשאל:

 • מדוע אחאב מלך ישראל רוצה לצאת למלחמה?

נקרין את פרשנותו של רש"י על הלוח ונסביר שפירוש המילה הוא מתעצלים. לפי הסבר זה אפשר להבין שאחאב יוזם את הקרב ולא ארם.

פרק זה דרמטי וייחודי. נכתוב את השאלות שלהלן על הלוח, נקרא את פסוקים ד-כח יחד ונסביר אותם. לאחר מכן נחלק את התלמידים לזוגות ונבקש מהם שוב לקרוא את הפסוקים ולענות על השאלות הכתובות על הלוח במחברותיהם.

 • מדוע יהושפט רוצה לשאול את דבר ה'? (כדי לדעת אם כדאי לצאת לקרב או לא)
 • מה מתנבאים הנביאים ומדוע? (כולם מנבאים ניצחון לישראל)
 • מדוע יהושפט רוצה דווקא נביא נוסף לארבע מאות הנביאים הקיימים? (יהושפט חושב שהנביאים חוששים לתת לו תשובה שאינה טובה)
 • יהושפט אינו מאמין לנביאים של אחאב ומבקש נביא ה'. קראו את דברי רש"י וענו:
  • מה מפריע ליהושפט?
  • מה הסימן שלפיו יהושפט מבין שנבואתם אינה אמת? (יהושפט מבין מסגנון הנבואה האחיד, שהמתנבאים אינם מנבאים אמת)

רש"י על פסוק ז:
"הַאֵין פֹּה נָבִיא לַה' עוֹד" – מקבלני אין שני נביאים מתנבאים בלשון אחד, ואלה כולם לשון אחד אומרים.

 • מדוע אחאב אינו רוצה לקרוא למיכיהו בן ימלה? (טוען שמיכיהו תמיד מנבא עליו רעות, חושש שגם הפעם זה מה שיקרה)
 • עד שמיכיהו מגיע הנביאים מתנבאים לפני המלכים ומחזקים אותם לקראת המלחמה. השליח שמגיע למיכיהו מציע לו לומר ככל הנביאים האחרים. מה תשובתו של מיכיהו? (הוא משיב שהוא יאמר את מה שה' יגיד לו)
 • מה מיכיהו אומר לשאלת המלכים? האם אתם חושבים שזו נבואת ה'? מדוע?

נחזור למליאה ונלמד יחד את דברי מיכיהו בן ימלה – אפשר לבקש משני תלמידים לקרוא את דברי מיכיהו במנגינה שונה על פי הפירושים השונים של מצודת דוד.
נשאל את התלמידים:

 • מהן שתי הדרכים שבהן קורא מצודת דוד את דברי מיכיהו? (מיכיהו אמר מעצמו את הדברים ולא מנבואה או אמר בלעג(
 • מדעו לדעתכם לא אמר מיכיהו את הנבואה האמיתית? (נראה שמיכיהו מנסה שלא לומר את נבואת ה'. אולי מתוך חשש שיפגעו בו, אולי מתוך הבנה שלא יקשיבו לו)
 • מה גורם לו לנבא נבואה נוספת ומה תוכנה? (המלך השביע אותו בשם אלוהים)
 • מה הסיפור שמספר מיכיהו בנבואתו? כתבו במילים שלכם או ציירו את הנבואה.
 • מדוע שלח ה' רוח שקר בפני הנביאים?
 • איך מגיב צדקיהו הנביא כששומע את נבואת מיכיהו? (מכה אותו וכועס עליו)
 • על מה הוא כועס עליו? (צדקיהו רואה בעצמו נביא אמת שדרכו עוברת הנבואה, הוא כועס שמיכיהו טוען שהנבואה שלו אינה מנבאת את העתיד לבוא)
 • לפי נבואת מיכיהו הנביאים ניבאו את דבר ה', אך דבר ה' הזה נאמר להם כדי להטעות את הנביאים עצמם ואת המלכים. כיצד לדעתכם מרגישים הנביאים המלכים כשהם שומעים את נבואת מיכיהו?

נזמין את התלמידים לכתוב את תגובת אחד המלכים לדברי מיכיהו על פי דעתם.

מבט לחיים

נבקש מהתלמידים לחשוב על מצב שהם רצו להתכונן אליו בחייהם משום שחששו לגבי תוצאותיו ולכתוב את המצב בקצרה במחברותיהם. נשאל את התלמידים:

 • מה אפשר לעשות כדי להתכונן טוב למצבים בחיים?

אפשר ורצוי לשתף בפתיחה בהתכוננות אישית של המורה להתמודדות.
כעת נבקש מהתלמידים לחשוב על התמודדות עתידית, ונשקיע כמה דקות לחשוב כיצד כל תלמיד יכול להתכונן להתמודדות שלו.

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: עסקנו ברצון של אחאב לצאת למלחמה ובהכנה שלו. למדנו על הנביאים שניבאו לקראת המלחמה ועל הפער בין נבואתם לנבואת מיכיהו.
מיומנויות: היעזרות במפה ועיון בפסוקים.
מתודות: חשיבה אקטואלית על הנושא הנלמד, קריאת פסוקים, הצגה.

אפשר עוד...

שאול ואחאב שואלים בנביאים:
נוכל להשוות בין הרצון של אחאב לקבל נבואה על הקרב, לבין הרצון של שאול לקבל נבואה על הקרב. בספר שמואל א פרק כח פסוקים ו-יג שאול אינו מקבל תשובה מה' לא בחלומות, לא באורים ובתומים ולא דרך הנביאים. מעניין להשוות בין הסיפורים ולראות שבמקרה של שאול את התשובה נותנת בעלת האוב. במקרה של אחאב את התשובה האמיתית נותן דווקא הנביא.

הכנה למלחמה דרך הדף הקרבי:
החל במלחמת העצמאות, במלחמות ישראל רבות כתבו מפקדים בצה"ל 'דף קרבי' – מעין תחליף לנאום הכנה לקרב. נעיין בדף אחד מתוך הדפים האלה ונחשוב כיצד הדף אמור להכין את החיילים לקרב (ראו קישור גם בממערך השיעור). נחשוב גם כיצד המפקד שכתב את הדף מתכונן בעצמו.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
ישראל ערוכה למלחמה - תמונה מתוך חיפוש גוגל
ישראל ערוכה למלחמה - תמונה מתוך חיפוש גוגל

מפת הפילוג
למפת פילוג הממלכה מתוך הספרייה הווירטואלית של אתר מט"ח
פרשנות רש"י לפסוק ג
"וַאֲנַחְנוּ מַחְשִׁים" – מתעצלים
פרשנות רש"י לפסוק ג

"וַאֲנַחְנוּ מַחְשִׁים" – מתעצלים

מצודת דוד על פסוק טו
"עֲלֵה וְהַצְלַח" – מעצמו אמר לו בברכה, הלוואי שתצליח וימסרם ה׳ בידך. או שאמר בלעג...
מצודת דוד על פסוק טו

"עֲלֵה וְהַצְלַח" – מעצמו אמר לו בברכה, הלוואי שתצליח וימסרם ה׳ בידך.
או שאמר בלעג והיתול בסגנון נביאי הבעל.

דף קרבי
לדף קרבי מתוך ויקיפדיה
רוחות רפאים
וַיֵּצֵא הָרוּחַ וַיַּעֲמֹד לִפְנֵי ה' וַיֹּאמֶר אֲנִי אֲפַתֶּנּוּ […] מאי רוח? אמר רבי יוחנן: רוחו...
רוחות רפאים
"וַיֵּצֵא הָרוּחַ וַיַּעֲמֹד לִפְנֵי ה' וַיֹּאמֶר אֲנִי אֲפַתֶּנּוּ, וַיֹּאמֶר ה' אֵלָיו בַּמָּה." (פסוק כא)

איור רוח רפאים, Earlymorningproject/shutterstock.com

וַיֵּצֵא הָרוּחַ וַיַּעֲמֹד לִפְנֵי ה' וַיֹּאמֶר אֲנִי אֲפַתֶּנּוּ […]
מאי רוח?
אמר רבי יוחנן: רוחו של נבות היזרעאלי הוה ליה למידק [הגיעה כדי לדקדק].

(תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף פט, עמוד א)

 • קראו את המדרש. מדוע רוחו של נבות היא זו שפיתתה את נביאי השקר?
מי הוא נביא השקר?
  הגמרא מפרטת סוגים של נביאי שקר: המתנבא מה שלא שמע ומה שלא נאמר לו,...
מי הוא נביא השקר?
"וַיִּגַּשׁ צִדְקִיָּהוּ בֶן כְּנַעֲנָה וַיַּכֶּה אֶת מִיכָיְהוּ עַל הַלֶּחִי, וַיֹּאמֶר אֵי זֶה עָבַר רוּחַ ה' מֵאִתִּי לְדַבֵּר אוֹתָךְ." (פסוק כד)

מערה 4 בקומראן, שבה נמצאה רשימה של נביאי שקר (בדומה לרשימה המוזכרת בגמרא), וביניהם מוזכר צדקיה בן כנענה. צילום: Sopotnicki/shutterstock.com

 

הגמרא מפרטת סוגים של נביאי שקר:
המתנבא מה שלא שמע ומה שלא נאמר לו, והמתנבא בשם עבודת כוכבים [עבודה זרה], מיתתם בידי אדם… המתנבא מה שלא שמע: כגון צדקיה בן כנענה.

(תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף פט, עמוד א)

 • אילו סוגים של נביאי שקר מוזכרים בגמרא?
 • איזה סוג של נביא שקר הוא צדקיה בן כנענה?
פֶּה אֶחָד
משמעות הביטוי "פֶּה אחד" בסיפורנו היא שארבע מאות הנביאים שעמדו לפני המלך ניבאו את אותה...
פֶּה אֶחָד
"וְהַמַּלְאָךְ אֲשֶׁר הָלַךְ לִקְרֹא מִיכָיְהוּ דִּבֶּר אֵלָיו לֵאמֹר הִנֵּה נָא דִּבְרֵי הַנְּבִיאִים פֶּה אֶחָד טוֹב אֶל הַמֶּלֶךְ, יְהִי נָא דבריך (דְבָרְךָ) כִּדְבַר אַחַד מֵהֶם וְדִבַּרְתָּ טּוֹב." (פסוק יג)

פה אחד robodread/shutterstock.com

משמעות הביטוי "פֶּה אחד" בסיפורנו היא שארבע מאות הנביאים שעמדו לפני המלך ניבאו את אותה הנבואה, כאילו היו פֶּה אחד שאומר דבר אחד.
היום מקובל להשתמש בביטוי כדי לתאר הכרעה שהתקבלה ללא מתנגדים.

 • האם מצב המוסכם על כולם "פה אחד" הוא מצב חיובי או שלילי?
עֲלֵה וְהַצְלַח
לאחר ש-400 נביאי השקר מנבאים לאחאב הצלחה במלחמה, מאחל מיכיהו בן ימלא לאחאב: "עֲלֵה וְהַצְלַח",...
עֲלֵה וְהַצְלַח
"וַיָּבוֹא אֶל הַמֶּלֶךְ וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֵלָיו מִיכָיְהוּ הֲנֵלֵךְ אֶל רָמֹת גִּלְעָד לַמִּלְחָמָה אִם נֶחְדָּל, וַיֹּאמֶר אֵלָיו עֲלֵה וְהַצְלַח וְנָתַן ה' בְּיַד הַמֶּלֶךְ." (פסוק טו)

alphaspirit/shutterstock.com

לאחר ש-400 נביאי השקר מנבאים לאחאב הצלחה במלחמה, מאחל מיכיהו בן ימלא לאחאב: "עֲלֵה וְהַצְלַח", כלומר צא אל המלחמה ונצח בה.
היום מקובל להשתמש בביטוי זה כדי לעודד אדם העומד לפני ביצוע משימה (לאו דווקא לפני יציאה למלחמה).

 • חפשו באינטרנט את הביטוי "עלה והצלח" בהקשרים שונים.
מות אחאב
בתחריט מתואר רגע מותו של אחאב בעיניו של האומן יוליוס שנור פון קרולספלד, שחי בין...
מות אחאב
"וַתַּעֲלֶה הַמִּלְחָמָה בַּיּוֹם הַהוּא וְהַמֶּלֶךְ הָיָה מָעֳמָד בַּמֶּרְכָּבָה נֹכַח אֲרָם, וַיָּמָת בָּעֶרֶב וַיִּצֶק דַּם הַמַּכָּה אֶל חֵיק הָרָכֶב." (פסוק לה)

מות אחאב, Julius Schnorr von Carolsfeld, המאה ה-19

בתחריט מתואר רגע מותו של אחאב בעיניו של האומן יוליוס שנור פון קרולספלד, שחי בין המאות ה-18 וה-19 לספירה בגרמניה.

 • כיצד מתואר מות אחאב ביצירה זו – רגע שפל או רגע גבורה?
מות אחאב
בתחריט מתואר רגע מותו של אחאב בעיניו של האומן גוסטב דורה, שחי במאה ה-19 בצרפת.
מות אחאב
"וַתַּעֲלֶה הַמִּלְחָמָה בַּיּוֹם הַהוּא וְהַמֶּלֶךְ הָיָה מָעֳמָד בַּמֶּרְכָּבָה נֹכַח אֲרָם, וַיָּמָת בָּעֶרֶב וַיִּצֶק דַּם הַמַּכָּה אֶל חֵיק הָרָכֶב." (פסוק לה)

בתחריט מתואר רגע מותו של אחאב בעיניו של האומן גוסטב דורה, שחי במאה ה-19 בצרפת.

 • כיצד מתואר מות אחאב ביצירה זו – רגע שפל או רגע גבורה?
ארם
ארם הוא שם כולל לשבטים שמיים-מערביים מתחילת האלף הראשון לפני הספירה, שחיו בכל ארצות הקשת...
ארם
"וַיֵּשְׁבוּ שָׁלֹשׁ שָׁנִים אֵין מִלְחָמָה בֵּין אֲרָם וּבֵין יִשְׂרָאֵל." (פסוק א)

קרטוגרפיה: תמר סופר, סופר מיפוי

ארם הוא שם כולל לשבטים שמיים-מערביים מתחילת האלף הראשון לפני הספירה, שחיו בכל ארצות הקשת הפורייה (הסהר הפורה), אלה הארצות שבין איראן, תורכיה, ארמניה, סוריה וארץ ישראל, עד מדבר עֲרָב בדרום, באזור המכונה מֶסוֹפּוֹטַמְיָה. יש עדויות ארכאולוגיות לקיומם של הארמים כבר מהמאה ה-14 לפני הספירה.

להמשך קריאה

לפי התנ"ך, מוצאם של הארמים, כמו מוצאם של בני ישראל, הוא משֵׁם, בנו של נוח.
סיפורי התנ"ך משקפים תקופות של משא ומתן ואף קשרי חיתון עם הארמים (כמו יעקב ולבן), ותקופות אחרות של מלחמות ויריבויות טריטוריאליות (בימי דוד ואחאב, לדוגמה).

מבוסס על https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4741

 • מה הרקע ליציאה למלחמה מול ארם, על פי המתואר בתחילת הסיפור המקראי?
שומרון
  העיר שומרון שוכנת סמוך לכפר הפלסטיני סבסטיה שבהרי השומרון. העיר הייתה בירת ממלכת ישראל...
שומרון
"וְיֶתֶר דִּבְרֵי אַחְאָב וְכָל אֲשֶׁר עָשָׂה וּבֵית הַשֵּׁן אֲשֶׁר בָּנָה וְכָל הֶעָרִים אֲשֶׁר בָּנָה, הֲלוֹא הֵם כְּתוּבִים עַל סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל." (פסוק לט)

כניסה לאולם מלבני תת-קרקעי שבו היו לפי ההשערה קברי עמרי ואחאב. צילום: דניאל ונטורה, CC BY-SA 2.5, מתוך ויקישיתוף

שרידים מיסודות ארמון אחאב - בחלק העליון לאורך, צילום:Daniel Ventura, מתוך ויקישיתוף, CC BY 3.0

 

העיר שומרון שוכנת סמוך לכפר הפלסטיני סבסטיה שבהרי השומרון. העיר הייתה בירת ממלכת ישראל במאות התשיעית והשמינית לפני הספירה, לאחר שעמרי, אביו של אחאב, קנה אותה.

להמשך קריאה

במקום נתגלו שרידי בניין מפואר המעוטר בשנהב, ככל הנראה זהו "בֵית הַשֵּׁן אֲשֶׁר בָּנָה" אחאב המוזכר בפרק כב.
חלק מהארכאולוגים סבורים כי במקום נמצאים קברי עמרי ואחאב.
על חורבות העיר העתיקה בנה המלך הורדוס עיר שהיו בה, בין השאר, מקדש ואצטדיון.

 • מן הממצאים הארכאולוגיים עולה כי שומרון הייתה עיר גדולה ומפוארת. מה אפשר ללמוד מכך על דמותו של אחאב?
 • האם התיאור של אחאב במקרא תואם למה שניתן להסיק מן הממצאים הארכאולוגיים?
יציאה למלחמה בעולם העתיק
  לפני יציאה למלחמה בעולם העתיק היה נהוג לפנות אל האלים, כדי לקבל את אישורם...
יציאה למלחמה בעולם העתיק
"וַיֹּאמֶר יְהוֹשָׁפָט אֶל מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל, דְּרָשׁ נָא כַיּוֹם אֶת דְּבַר ה'." (פסוק ה)

האורים והתומים היו קבועים בחושן של הכהן הגדול Andreas F. Borchert, commons.wikimedia, CC BY 4.0

 

לפני יציאה למלחמה בעולם העתיק היה נהוג לפנות אל האלים, כדי לקבל את אישורם ליציאה לקרב וכדי לדעת מראש את תוצאות המלחמה. הפנייה אל האלים הייתה באמצעות הכוהנים או הנביאים.

להמשך קריאה

בספר יהושע, למשל, יהושע הצטווה לפנות אל הכוהן הגדול, שלבש את "האורים והתומים" על חזהו ודרכם הועבר המסר האלוהי אם לצאת לקרב או לא. כמוהו, גם מלכים ביקשו לפנות אל האל באמצעות "האורים והתומים".

 • מהי התשובה האלוהית שניתנה למלך ישראל לפני היציאה לקרב?
מעשה סמלי
מעשה סמלי הוא מעשה שמיועד להביע רעיון מסוים. נביאי ישראל הרבו לעשות מעשים סמליים כדי...
מעשה סמלי
"וַיַּעַשׂ לוֹ צִדְקִיָּה בֶן כְּנַעֲנָה קַרְנֵי בַרְזֶל, וַיֹּאמֶר כֹּה אָמַר ה' בְּאֵלֶּה תְּנַגַּח אֶת אֲרָם עַד כַּלֹּתָם." (פסוק יא)

כיפת ברונזה מעוגלת, מעוטרת בזוג קרניים, מסופוטמיה. עולם התנ"ך, מלכים א. כל הזכויות בעולם התנ"ך שייכות לד"ר יהודה עתי.

מעשה סמלי הוא מעשה שמיועד להביע רעיון מסוים. נביאי ישראל הרבו לעשות מעשים סמליים כדי להבהיר את נבואותיהם, לדוגמה שמואל, שקרע את מעילו כדי להמחיש את קריעת המלוכה משאול.

להמשך קריאה

במקרה שלפנינו חובש צדקיה בן כנענה קרני ברזל, שסימלו בעולם העתיק כוח. הקרניים מסמלות גם שפע הזורם מהאל אל בני האדם. כתרים בעלי קרניים הונחו על ראשיהם של פסלי אלים ואלות של תרבויות האזור.

 • מהו המעשה הסמלי שעשה צדקיה בן כנענה, ומה משמעותו?
כשכולם שוחים בזרם
בסרטון מתואר ניסוי הקונפורמיות של אָש, ניסוי פסיכולוגי שמציג את ההתנהגות של היחיד בסיטואציה שבה...
כשכולם שוחים בזרם
"וַיִּקְבֹּץ מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֶת הַנְּבִיאִים כְּאַרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם הַאֵלֵךְ עַל רָמֹת גִּלְעָד לַמִּלְחָמָה אִם אֶחְדָּל, וַיֹּאמְרוּ עֲלֵה וְיִתֵּן אֲדֹנָי בְּיַד הַמֶּלֶךְ." (פסוק ו)

בסרטון מתואר ניסוי הקונפורמיות של אָש, ניסוי פסיכולוגי שמציג את ההתנהגות של היחיד בסיטואציה שבה כולם חושבים אותו הדבר.

 • לאור הניסוי של אָש, כיצד ניתן להבין את ההתנבאות של 400 הנביאים?

קרדיט: ניסוי הקונפורמיות של אש/ArvutOrg, 2012

מה שלא מסופר על אחאב בתנ"ך
בסרטון תוכלו להתרשם מדמותו של אחאב כפי שהיא מצטיירת מהממצאים החוץ- מקראיים.
מה שלא מסופר על אחאב בתנ"ך
"וְיֶתֶר דִּבְרֵי אַחְאָב וְכָל אֲשֶׁר עָשָׂה וּבֵית הַשֵּׁן אֲשֶׁר בָּנָה וְכָל הֶעָרִים אֲשֶׁר בָּנָה, הֲלוֹא הֵם כְּתוּבִים עַל סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל." (פסוק לט)

בסרטון תוכלו להתרשם מדמותו של אחאב כפי שהיא מצטיירת מהממצאים החוץ- מקראיים.

 • כיצד אחאב מתואר בממצאים החוץ-מקראיים? האם תיאור זה עולה בקנה אחד עם המתואר בתנ"ך?

קרדיט: והארץ הייתה תוהו ובוהו – תולדות ארץ ישראל פרק 4: מעצמה אזורית | כאן 11 לשעבר רשות השידור, 2016