סגור תצוגת כיתה
הפרק

איחוד שבטי ישראל

פסוקים טו-כח

שיעור שני מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

נעיין בחזון השני שעוסק באחדות השבטים. נתחיל דרך דיון על אחדות או עשיית סדר היסטורי נמשיך לעיון בפסוקים בלימוד עצמי ונסכם בדיון על רלוונטיות החזון לימינו.

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – דיון מקדים – מה מוביל לאחדות בעם?
אפשר לערוך דיון מקדים לעיון בנבואה שיעסוק באחדות בעם:

 • מה הם הגורמים החשובים שמובילים לאחדות בעם?
 • מה עשוי לגרום לפירוד בעם?
 • באיזה מחיר עלינו לקדם אחדות בעם?
 • מתי אחדות היא טובה ומתי היא בעייתית? (להבחין למשל בין אחדות לאחידות)

אפשר לחזור למסקנות הדיון לאחר העיון המעמיק בנבואה ולבחון את נקודות הדמיון והשוני בין תשובות התלמידים לבין הגורמים לאחדות בנבואה.

אפשרות שנייה – הקדמה היסטורית – משחק ציר זמן:
כדי להבין את החזון עלינו להבין את המצב של עם ישראל בתקופת יחזקאל – מצב שבו צאצאי ממלכת ישראל וצאצאי מלך יהודה נפרדים כבר מאות שנים. חשוב להבהיר לתלמידים שממלכת יהודה כוללת את שבט יהודה ובנימין תחת הנהגתם של מלכים מבית דוד, וממלכת ישראל כוללת את כל שאר השבטים בהנהגתם של אפרים ומנשה (בני יוסף).

נערוך משחק ציר זמן: בחלק הראשון יקבלו התלמידים רשימה של אירועים (לא לפי הסדר הכרונולוגי) ויתבקשו לסדר אותם מהמוקדם למאוחר. אפשר לכתוב על הלוח או על דף. (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור)
אם יש אינטרנט זמין בכיתה: בחלק השני של המשחק יבדקו התלמידים באינטרנט את התאריכים של האירועים השונים ויקראו מידע על אודותיהם ולאחר מכן יסדרו את ציר הזמן באופן מבוסס. הם ישוו בין הציר המשוער לציר המבוסס.

רשימת האירועים מתוארכים:

 • יציאת מצרים – המאה ה-15 לפנה"ס לערך
 • מלכות דוד ושלמה (הממלכה המאוחדת) – המאה ה-11
 • ההפרדה לשתי ממלכות – ממלכת ישראל וממלכת יהודה – 928 לפנה"ס לערך
 • גלות ישראל – 722 לפנה"ס
 • גלות יהודה וחורבן בית ראשון – 596 לפנה"ס
 • זמן פעולתו של הנביא יחזקאל – 573-591 לפנה"ס

לסיכום הפעילות נשאל את התלמידים:

 • כמה שנים בערך לאחר ההיפרדות לשתי ממלכות מנבא יחזקאל? (400 שנה)

אם נסדר את האירועים על ציר הזמן נראה שבזמן התנבאות יחזקאל כבר מאות שנים קיים פיצול בין שבט יהודה לעשרת השבטים. מכאן שבדומה למצב הנפשי הקשה של העם בחזון העצמות היבשות, נראה שהעם חדל גם להאמין שייתכן איחוד של שבטי ישראל. לאור זאת הנבואה שנקרא כעת מפתיעה.

הזמנה לקריאה- עיון מעמיק - הנבואה על איחוד שבטי ישראל

חלק ראשון – הבנת פשט הפרק:
נקרא את הפסוקים טו-כח, נסביר את המילים הקשות וננסה להבין את פשט הפסוקים. הנבואה מתחלקת לשניים – מעשה סמלי ופירוש שלו.

שאלות מנחות:

 • באילו פסוקים מתואר מעשה הנבואה? תארו אותו במילים שלכם או ציירו אותו.
 • באילו פסוקים מתוארת הפרשנות לנבואה?

חלק שני – עיון בפרשנות למעשה הסמלי:
לפי פירוש הנבואה קיימים כמה שלבים בהקמת הממלכה המאוחדת ננחה את התלמידים להתאים בין הכותרת לבין הפסוקים הרלוונטיים המתארים את השלב בגאולה (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור).

המשך העיון בנבואה:

 • אילו שלבים חוזרים על עצמם בפירוש המעשה הסמלי?
 • התוכן של הנבואה חוזר על עצמו בפסוקים כא-כג ובפסוקים כד-כה, אך קיימים גם הבדלים. מה ההבדל העיקרי? (בפעם הראשונה מדובר ב"מֶלֶךְ אֶחָד", ובפעם השנייה נחשפת זהותו – מלך מבית דוד. המטרה היא להדגיש כי מנהיגותו של דוד היא עיקרון חשוב באיחוד השבטים)
 • אילו חלקים נוגעים לגאולה פיזית? אילו חלקים נוגעים לגאולה רוחנית? בשלבי הגאולה המתוארים בנבואה, מה קודם למה? (קודם חזרה פיזית לארץ ולאחר מכן חזרה בתשובה)
 • אילו מילים מנחות קיימות בנבואה? ("אֶחָד", בפסוקים כה-כח חוזרת גם המילה "לְעוֹלָם")
 • מה החזרות מדגישות? (את אחדות העם ואת הנצחיות של הגאולה שתבוא)

מבט לחיים

אפשרות ראשונה – דיון – רלוונטיות החזון לימינו:
נערוך דיון בכיתה עם התלמידים ובו נבחן את הרלוונטיות של החזון לימינו.
שאלות מנחות:

 • האם לדעתכם מדינת ישראל המודרנית היא התגשמות הנבואה?
 • באיזה אופן לדעתכם הנבואה משתקפת במדינה ובחברה הישראלית?
 • מה הם הפערים ונקודות השוני בין הנבואה לבין מדינת ישראל המודרנית?

אפשרות שנייה- ביקור משפחתי או כיתתי במוזיאון התפוצות בעקבות עשרת השבטים האבודים:
מוזיאון התפוצות מציג מגוון חומרים הנוגעים לקבוצות שטוענות שהן צאצאים של עשרת השבטים. אפשר לערוך ביקור סביב נושא זה במוזיאון (חומר רלוונטי לעניין ממוזיאון התפוצות).

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: בפסוקים מתואר יחזקאל המחבר שני עצים יחד המעשה מסמל את האיחוד העתידי של שבט יהודה עם עשרת השבטים. לאחר מכן מוצג תיאור של שלבי הגאולה שבה עם ישראל יחזור לארצו ויתאחד תחת הנהגתו של מלך מבית דוד.
מיומנויות: יצירת ציר זמן היסטורי, התחקות אחר השלבים בתהליך התגשמות הנבואה – חלוקת הנבואה לחלקים ועמידה על כל שלב בפני עצמו.
מתודות: משחק ציר זמן היסטורי ודיון.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
דפי עבודה והעשרה לשיעור
שפה, עור וגידים
בפסוק מתואר תהליך שבו העצמות מתעטפות בגידים, בבשר ובעור – תהליך של הֲפָחַת חיים חדשים....
שפה, עור וגידים
"וְנָתַתִּי עֲלֵיכֶם גִּדִים וְהַעֲלֵתִי עֲלֵיכֶם בָּשָׂר וְקָרַמְתִּי עֲלֵיכֶם עוֹר וְנָתַתִּי בָכֶם רוּחַ וִחְיִיתֶם וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה'." (פסוק ו)

גוסטב דורה, יחזקאל בעמק העצמות היבשות, מאה 19. מתוך ויקיפדיה העברית

בפסוק מתואר תהליך שבו העצמות מתעטפות בגידים, בבשר ובעור – תהליך של הֲפָחַת חיים חדשים.

להמשך קריאה

למעשה, במשל מופלא זה הנביא יחזקאל מתאר תחייה מחודשת של עם ישראל, העצמות היבשות הקורמות עור וגידים הן ביטוי לתקומתו של עם ישראל הגוֹלֶה וחזרתו אל ארץ ישראל שאליה נכסף.
הביטוי "קָרַם עוֹר וְגִידִים" משמש בעברית של ימינו במשמעות של דבר מה המתממש ומתהווה בהדרגה.

 • האם לדעתכם ביטויים מן המקרא אשר נשתמרו גם בעברית של ימינו, מעידים על חשיבותו של הטקסט המקראי שממנו נלקחו?
 • פסוק ח מוסיף מֵמַד נוסף לתהליך ההתהוות – מהו? ומדוע הוא נחוץ?
לעצמות יש רגליים?!
המשל מתאר תמונה שבה העצמות נעמדות על רגליהן, לאחר שקרמו עור וגידים. יפה לראות את...
לעצמות יש רגליים?!
"וְהִנַּבֵּאתִי כַּאֲשֶׁר צִוָּנִי וַתָּבוֹא בָהֶם הָרוּחַ וַיִּחְיוּ וַיַּעַמְדוּ עַל רַגְלֵיהֶם חַיִל גָּדוֹל מְאֹד מְאֹד." (פסוק י)

איור: מיכל בן-חמו. מתוך מיזם 929

המשל מתאר תמונה שבה העצמות נעמדות על רגליהן, לאחר שקרמו עור וגידים.

להמשך קריאה

יפה לראות את התהליך שעוברות העצמות עד שהן קמות לתחייה.
התחייה והתקומה מסמלות את התהליך שיעבור עם ישראל – לאחר החורבן והחיים בגלות הוא עתיד לעמוד על רגליו בגאווה, לשוב לארצו ולבנות בה את חייו מחדש.

הביטוי "עמד על רגליו" משמש היום כשרוצים לתאר מישהו שהתחזק – פיזית, מנטלית או כלכלית. הוא מזכיר ביטוי נוסף, דיבורי – "נעמד על רגליו האחוריות". מהו בכלל ההבדל ביניהם?

בין יחזקאל להרצל: חזון ומעשה
  "בשנת 1900 הופקה בוורשה גלויה המציגה פרשנות חדשה לחזון המוכר: בגלויה אנו רואים את...
בין יחזקאל להרצל: חזון ומעשה
"וְנָתַתִּי רוּחִי בָכֶם וִחְיִיתֶם וְהִנַּחְתִּי אֶתְכֶם עַל אַדְמַתְכֶם, וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה' דִּבַּרְתִּי וְעָשִׂיתִי נְאֻם ה'." (פסוק יד)

גלויה ובה הדפס המציג את "חזון העצמות היבשות" ניתן לזהות את בני-דמותם של בנימין זאב הרצל ושל מקס נורדאו, מנהיגי התנועה הציונית. אוסף הגלויות, הספרייה הלאומית. www.nli.org.il

 

"בשנת 1900 הופקה בוורשה גלויה המציגה פרשנות חדשה לחזון המוכר: בגלויה אנו רואים את דמותו של יהודי בלבוש מסורתי, עטור זקן לבן עבה וחבוש כיפה לראשו…"

להמשך קריאה

"…בגיא המתפרש מתחתיו נראות דמויות שלדים הקורמות עור וגידים. בין שלל הדמויות ניתן לזהות בבירור רק שתי דמויות הנמצאות בסוף התהליך: בנימין זאב הרצל ומקס נורדאו – מנהיגי התנועה הציונית בזמן הפקת הגלויה."

חן מלול – הספריה הלאומית, מתוך 929

חזון העצמות היבשות שימש, ביו היתר, מקור השראה למפעל הציוני של הרצל. המפעל הציוני קרם עוד וגידים החל מן הקונגרס הציוני העולמי הראשון ב-1897, וזאת לאחר התעוררות הלאומיות באירופה ותחילתה של האנטישמיות המודרנית.

 • האם אתם רואים קשר בין חזון העצמות היבשות לחזונו של הרצל? אם כן, מהו?
 • גם הנביא יחזקאל וגם הרצל היו חלק מיהודֵי הגולה. אילו אתגרים, לדעתכם, עמדו בפניהם שעה שניסו להפיח תקווה בציבור הגוֹלים?
חזון העצמות, השואה והתקומה
  "בקעת הקהילות" היא אתר הנצחה ב"יד ושם" בירושלים. האתר, שתוכנן על ידי אדריכלי הנוף...
חזון העצמות, השואה והתקומה
"וְנָתַתִּי רוּחִי בָכֶם וִחְיִיתֶם וְהִנַּחְתִּי אֶתְכֶם עַל אַדְמַתְכֶם וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה' דִּבַּרְתִּי וְעָשִׂיתִי נְאֻם ה'." (פסוק יד)

"בקעת הקהילות" במוזיאון יד ושם. האתר תוכנן על ידי ליפא יהלום ודן צור. צילום: EdoM, ויקישיתוף

בקעת הקהילות. Marco Plassio, Wikimedia commons, CC BY-SA 3.0

 

"בקעת הקהילות" היא אתר הנצחה ב"יד ושם" בירושלים.

להמשך קריאה

האתר, שתוכנן על ידי אדריכלי הנוף ליפא יהלום ודן צור, נועד להנציח את הקהילות היהודיות ברחבי אירופה ובצפון אפריקה שנהרסו או הושמדו בשואה, את שמותיהן של למעלה מ-5,000 קהילות ישראל אשר נחרבו ואת מעט הקהילות ששרדו.
אדריכלי הנוף הסבירו שהרעיון התבסס על התחפרות בתוך הגבעה, כדי לבטא את הפצע שנוצר בגופו של העם היהודי. האדריכלים ביקשו להנציח עולם שנחרב, ובה בעת לציין את תחיית המתים. הם העידו כי "חזון העצמות היבשות" של הנביא יחזקאל עמד לנגד עיניהם כאשר תכננו את אופי ההנצחה.

 • לפי דעתכם, כיצד פסוק יד מעניק משמעות של תקווה למאורעות השואה הקשים?
 • בחרו פסוקים נוספים מן הפרק המחזקים את דעתכם, ונמקו את הבחירה בהם.
תפוז בטעם אשכולית
  "כיצד מצרפים שני עצים ויוצרים מהם עץ אחד, וממי ירשו הפירות את תכונותיהם? יחזקאל...
תפוז בטעם אשכולית
"דַּבֵּר אֲלֵהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' הִנֵּה אֲנִי לֹקֵחַ אֶת עֵץ יוֹסֵף אֲשֶׁר בְּיַד אֶפְרַיִם וְשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל חֲבֵרָו, וְנָתַתִּי אוֹתָם עָלָיו אֶת עֵץ יְהוּדָה וַעֲשִׂיתִם לְעֵץ אֶחָד וְהָיוּ אֶחָד בְּיָדִי." (פסוק יט)

קְלֶמֶנְטִינָה, זן של פרי הדר הדומה בצורתו, בצבעו ובטעמו לתפוז. הקלמנטינה נוצרה מהכלאה של מנדרינה וחושחש (עץ הדר שפריו אינו אכיל) שביצע במאה ה-19הכומר קלמאן רודייה. הפרי שהתקבל נקרא על שמו: קלמנטינה. Svetlana Serebryakov / Shutterstock.com

 

"כיצד מצרפים שני עצים ויוצרים מהם עץ אחד,
וממי ירשו הפירות את תכונותיהם? יחזקאל מבקש
לצרף שני עצים, דימוי לישראל וליהודה, לעץ אחד…"

להמשך קריאה

"…התקווה לאיחוד שתי הממלכות קיימת תמיד, גם
בימי הגלות. יש הרואים בכך חיבור מעשה מלאכה
ואמנות של שני לוחות עץ או ענפים, אך יחזקאל,
האמון גם על החקלאות בארץ ישראל, אולי התכוון
למלאכת הרכבת שני מיני עצים לעץ אחד, כמעשה
החקלאים.
מעשה ההרכבה מאפשר ליצור משני מינים קרובים
צמח אחד, עץ במקרה הזה, שהתכונות שלו טובות
יותר ממרכיביו של כל מין כשלעצמו, ולפירותיו
התכונות הרצויות."

בילי סביר – 929

בפסוקים יז-כב מתוארת פעולה בוטנית של הַרְכָּבַת שני מיני עצים לעץ אחד.
פעולה זו מוכרת לנו גם היום.

 • האם אתם מכירים צמחים/עצים שהם הרכבה של שני מינים?
 • מהם לדעתכם היתרונות בהרכבת עץ אחד משני מינים? נסו לחשוב על סיבות הקשורות בהשבחה, בצרכים מחקריים וכדומה.
 • לפי פסוקים כא-כב בפרק לז, מה מסמלים שני העצים שהורכבו לאחד? איזה אירוע חשוב בתולדות ישראל נזכר בפסוק כב (היעזרו במלכים א פרק יא)?
סיפורה של עצם
סרטון הידעתם? העצם מספרת לנו סיפור חיים (כמעט) שלם על האדם. למעשה, היא משמשת ארכיון...
סיפורה של עצם
"הָיְתָה עָלַי יַד ה' וַיּוֹצִאֵנִי בְרוּחַ ה' וַיְנִיחֵנִי בְּתוֹךְ הַבִּקְעָה וְהִיא מְלֵאָה עֲצָמוֹת." (פסוק א)

סרטון

הידעתם? העצם מספרת לנו סיפור חיים (כמעט) שלם על האדם.

להמשך קריאה

למעשה, היא משמשת ארכיון ביולוגי חשוב בעבודתם של חוקרים מתחומים שונים, למשל אנתרופולוגיה, מדעי החיים וארכאולוגיה.

 • איזה מידע ניתן להפיק מהעצמות? מה העצמות יכולות לספר לנו על האדם ועל אישיותו?
 • מהן המגבלות בהפקת המידע, בהתחשב בתהליך ההתיישנות של העצמות?
חזון, שואה ותקומה מנקודת מבטו של ילד
צפו בסרטון והאזינו לדבריו של הרב ישראל מאיר לאו, לשעבר הרב הראשי לישראל. חתן פרס...
חזון, שואה ותקומה מנקודת מבטו של ילד
"וַיֹּאמֶר אֵלַי בֶּן־אָדָם הָעֲצָמוֹת הָאֵלֶּה כָּל־בֵּית יִשְׂרָאֵל הֵמָּה הִנֵּה אֹמְרִים יָבְשׁוּ עַצְמוֹתֵינוּ וְאָבְדָה תִקְוָתֵנוּ נִגְזַרְנוּ לָנוּ" (פסוק יא)

צפו בסרטון והאזינו לדבריו של הרב ישראל מאיר לאו, לשעבר הרב הראשי לישראל. חתן פרס ישראל, יו"ר מועצת "יד ושם".

להמשך קריאה

בהיותו ילד בפולין חווה הרב לאו רגע מכונן הקשור לפרק לז, רגע שנתן לו תקווה למרות המציאות הקשה, בייחוד בהיותו ילד תמים שכל החיים לפניו.

 • מהי המשמעות האישית של "חזון העצמות היבשות" בעבור הרב לאו?
 • איזה פסוק בפרק לז הוא מוטו בעבור הרב?

קרדיט: הרב ישראל מאיר לאו על יחזקאל פרק לז. ערוץ היוטיוב של 929 תנך ביחד

משניים לאחד: הַרְכָּבַת עצים
"חזון העצמות היבשות" מספר על תקומה של עצמות המונחות בבקעה. הן קורמות עור וגידים ואז...
משניים לאחד: הַרְכָּבַת עצים
"וְעָשִׂיתִי אֹתָם לְגוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ בְּהָרֵי יִשְׂרָאֵל וּמֶלֶךְ אֶחָד יִהְיֶה לְכֻלָּם לְמֶלֶךְ וְלֹא יהיה־[יִהְיוּ־] עוֹד לִשְׁנֵי גוֹיִם וְלֹא יֵחָצוּ עוֹד לִשְׁתֵּי מַמְלָכוֹת עוֹד." (פסוק כב)

"חזון העצמות היבשות" מספר על תקומה של עצמות המונחות בבקעה.

להמשך קריאה

הן קורמות עור וגידים ואז מגיעה רוח המפיחה בהן חיים, ומייד עוברים אל הנמשל – עם ישראל, שחי בגלות זה שנים, יעמוד על רגליו ויפיח חיים בארץ ישראל השוממה. שתי הממלכות – ישראל ויהודה – יהפכו לאחת, ממש כמו הרכבה של שני מינים בעץ אחד.

בסרטון – הסבר על הרכבת עץ אבוקדו.

 • מדוע בחר הנביא להשתמש בדימוי זה של הַרְכָּבַת עצים? במה תורם הדימוי למסר העיקרי, שעניינו איחוד שתי הממלכות המפוצלות לאחת?

מוזמנים להיעזרו גם בדבריו של פרופ' יוסף פליישמן שפורסמו ב-929

קרדיט: מדריך להרכבת אבוקדו. ערוץ היוטיוב של מושיק יאלום יפה

הנביא יחזקאל - סיכום
הנביא יחזקאל פעל בבבל בקרב גולי גלות יהויכין. הוא התחיל לפעול שש שנים לפני שהמקדש...
הנביא יחזקאל - סיכום
"וַיֹּאמֶר אֵלַי בֶּן-אָדָם הֲתִחְיֶינָה הָעֲצָמוֹת הָאֵלֶּה …" (פסוק ג)

הנביא יחזקאל פעל בבבל בקרב גולי גלות יהויכין.

להמשך קריאה

הוא התחיל לפעול שש שנים לפני שהמקדש חָרַב ושאר העם יצא לגלות. מה התפקיד של נביא במציאות החברתית והלאומית הזו?
צפו בסרטון 929 בסגנון ד"ר סוס.

 • מה מסמל חזון העצמות היבשות?
 • מה מסמל החזון על אחדות העצים?
 • מה הקשר בין הנבואות לבין מציאות החיים של העם?

קרדיט: 929 ספר יחזקאל. ערוץ היוטיוב של 929 תנך ביחד