סגור תצוגת כיתה
הפרק

איך רוצחים בטעות ואיך מוכיחים את זה?

פסוקים ט-כה

שיעור ראשון מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

הזמנה ללימוד

נקרין על הלוח את השיר 'קין והבל' מאת יהודה עמיחי.
נשאל את התלמידים:

 • לפי יהודה עמיחי למה רצח קין את הבל? (בגלל טעות, לא בכוונה)

נסביר שהיום נתמקד בשאלה מה קורה אם מישהו הורג מישהו אחר בטעות, מהן ההנחיות של אלוהים לעם ישראל בעניין זה טרם כניסתם לארץ.

מבט ראשון

נזכיר לתלמידים שבפרקים הקודמים למדנו על חלוקת הנחלות. נספר שבראשית הפרק הלוויים מקבלים את 48 עריהם המפוזרות בין השבטים. נזכיר שללויים אין נחלה כיוון שהם עובדים בבית המקדש, וכל שבט מפריש קצת מהנחלה האישית שלו לשבט לוי.
נראה לתלמידים מפה של ערי הלויים.

נקרין את פסוקים ט-כה על הלוח. נקרא אותם ברצף בקול ונזמין את התלמידים לכתוב במחברת מילה אחת שאינם מכירים מתוך הפסוקים.
נכתוב על הלוח את המילים הקשות: בשגגה, גואל הדם, בצדיה.
נבקש מארבעה תלמידים שונים לנסות לנחש את משמעות המילה לפי ההקשר שלה בתוך הפסוק.
לאחר הניחושים, נכתוב את משמעות המילים על הלוח:

 • "בִּשְׁגָגָה" – בשוגג, כלומר בטעות. משגה.
 • "גֹּאֵל הַדָּם" – אדם ממשפחת הנרצח שרוצה להרוג את הרוצח כדי לגאול את דם הנרצח.
 • "בִּצְדִיָּה" – בכוונת זדון.

מבט שני

נקרא שוב את פסוקים ט-טו ונשאל שאלות הבנה:

 • מה מטרת עיר המקלט? (להגן על הרוצח עד שיתברר אם רצח במזיד או בשוגג, וגם להגן עליו לאחר שהתברר שהוא הרג בשוגג)
 • כמה ערי מקלט יש? (יש שש ערי מקלט – שלש בעבר הירדן המערבי ושלש בעבר המזרחי. בנוסף לאלו יש גם את ערי הלויים המשמשים באופנים מסוימים גם כן כערי מקלט)
 • מי יכול להימלט אליהן? (כל מי שרצח ולא ברור אם הוא רצח בכוונה או בטעות, וגם מי שהרג בשוגג בוודאות)
 • למה צריך אותן אם יש מנהג גאולת דם? (להתמודד בכלים משפטיים עם גאולת הדם – לוודא שהיא תתקיים רק אם היה רצח בכוונה תחילה)

נסביר לתלמידים שעיר המקלט מנסה להתמודד בכלים משפטיים עם מנהג גאולת הדם שהיה מנהג משפחתי-שבטי: ערי המקלט אינן מונעות מקרובי הנרצח להרוג את הרוצח, אבל מוודאות שתהיה גאולת דם רק אם הרצח היה בכוונה תחילה (חשוב לציין שכל זה מדובר רק בשלב שלפני המשפט. אם יתברר שאדם רצח, בית משפט יעניש אותו ולא המשפחה).
נחלק לתלמידים דף ובו פסוקים טז-כג שלא בסדרם, ולצד כל פסוק יצטרכו התלמידים להקיף 'בשגגה' או 'במזיד' (ראו פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).
כעת נבקש מן התלמידים לעבור על הפסוקים ולהדגיש באדום מילים שמבטאות כוונה תחילה לרצח בזדון (לדוגמה: בְּשִׂנְאָה, בְּאֵיבָה, הִכָּהוּ) ובירוק מילים שמצביעות על טעות אנוש (בְּפֶתַע, בְּלֹא אֵיבָה).

מבט שלישי

נשאל את התלמידים:

 • מה אתם חושבים על הכלים שדרכם המקרא מבקש להבחין בין רצח בשגגה לרצח בכוונה תחילה?
 • האם תמיד אפשר לדעת אם ההרג קרה בטעות או בכוונה?
 • אדם מת, האם משנה אם מי שהרג אותו עשה זאת בטעות?
 • האם זה צריך להשפיע על העונש?

נראה שכל מערכות המשפט מתעסקות בשאלת הכוונה של ההורג. ודאי שלא דומה אדם שהרג מישהו בתאונה בלי להתכוון (כגון הריגת ילד שקפץ לכביש בפתאומיות) לאדם שנוסע לכיוון מישהו כדי לרצוח אותו.
נשמע מהתלמידים דעות לכאן ולכאן – אפשר לחלק את התלמידים לשניים ולבקש מחצי אחד לכתוב טיעונים בעד הקלה בעונש לרוצח בשגגה והחצי השני לכתוב טיעונים נגד.

מבט לחיים

נסביר לתלמידים שגם בימינו, בדומה לחוק המקראי, יש אבחנה משפטית בין רצח בכוונה תחילה לבין הריגה, והמניע הוא המבדיל בין השניים. נקרין שני סרטונים – האחד מתאר הריגה בשוגג והשני רצח במזיד, ואחריהם נדון בהבדלים בין הרג בשגגה לרצח במזיד.
לחלופין אפשר לשמוע עם התלמידים את השיר 'אדוני השופט'.
נשאל את התלמידים:

 • אומנם השיר היתולי, אך האם האיש הזה עושה את הדברים בשגגה או במזיד?
 • האם אתם חושבים שהשופט היה מאמין לו שהשכן הכניס את ראשו בטעות מתחת לגרזן שלו?

השיר שם דגש על הכוונה: האם הייתה כוונה לפשוע, או שהפשע נעשה בטעות. חיים חפר, כותב השיר, מנסה להעביר מסר שלפיו האשם ינסה פעמים רבות להתחמק מאחריות לפשע בהטיית מושג הכוונה: הוא התכוון כך, אך בטעות יצא אחרת. על השופט להתבונן במקרה ולהחליט אם יש ממש בדברי הנאשם או שאלו תירוצים שלאחר מעשה בניסיון לחמוק מעונש.

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: היכרנו את רעיון ערי המקלט, בחנו את ההבדל בין רוצח במזיד להורג בשגגה, והעמקנו בשאלה איך אפשר לרצוח מישהו בטעות.
מיומנויות: קראנו את הפסוקים וחיפשנו מילים מנחות שיעזרו לנו למיין אותו לשני קריטריונים.
מתודות: שמענו שיר וצפינו בסרטונים כדי ללמוד על ההבדל בין רצח בשגגה לכוונה תחילה בימינו.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
קין והבל, יהודה עמיחי
קַיִן וְהֶבֶל, אִי הֲבָנָה שֶׁל אַהֲבָה. קַין רַק רָצָה לְחַבֵּק אוֹתוֹ חָזָקוְחָנַק אוֹתוֹ. שְׁנֵיהֶם לֹא...
קין והבל, יהודה עמיחי

קַיִן וְהֶבֶל, אִי הֲבָנָה שֶׁל אַהֲבָה.
קַין רַק רָצָה לְחַבֵּק אוֹתוֹ חָזָק
וְחָנַק אוֹתוֹ. שְׁנֵיהֶם לֹא הֵבִינוּ

(מהאנתולוגיה לנצח אנגנך)

מפת ערי הלויים
מפת ערי הלוויים מתוך ויקיפדיה מהן הערים שבמפה? כמה ערים מסומנות במפה ולמי הן שייכות?
מפת ערי הלויים
"צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָתְנוּ לַלְוִיִּם מִנַּחֲלַת אֲחֻזָּתָם עָרִים לָשָׁבֶת". (פסוק ב)

מפת ערי הלוויים מתוך ויקיפדיה

 • מהן הערים שבמפה?
 • כמה ערים מסומנות במפה ולמי הן שייכות?
דפי עבודה והעשרה לשיעור
סרטון על הרג בשוגג
האם יש הבדל בין רצח בכוונה תחילה להריגה בטעות? קרדיט: 'אני רונית זיגלשטיין גרמתי למותה של...
סרטון על הרג בשוגג
"וְאִם בְּפֶתַע בְּלֹא אֵיבָה הֲדָפוֹ, אוֹ הִשְׁלִיךְ עָלָיו כָּל כְּלִי בְּלֹא צְדִיָּה" (פסוק כב)

 • האם יש הבדל בין רצח בכוונה תחילה להריגה בטעות?

קרדיט: 'אני רונית זיגלשטיין גרמתי למותה של אישה'. ערוץ ידיעות אחרונות, פורסם בתאריך 30 במאי 2018. 

סרטון על רצח במזיד
האם יש הבדל בין רצח בכוונה תחילה להריגה בטעות? קרדיט: רצח נהג המונית דרק רוק, ערוץ...
סרטון על רצח במזיד
"וְאִם בְּשִׂנְאָה יֶהְדֳּפֶנּוּ, אוֹ הִשְׁלִיךְ עָלָיו בִּצְדִיָּה וַיָּמֹת" (פסוק כ)

 • האם יש הבדל בין רצח בכוונה תחילה להריגה בטעות?

קרדיט: רצח נהג המונית דרק רוק, ערוץ החדשות, פורסם בתאריך 7 בינואר 2010.

אדוני השופט
קרדיט: השיר 'אדוני השופט' שכתב חיים חפר והלחין סשה ארגוב, פורסם בערוץ משירי א"י הישנה והטובה...
אדוני השופט

קרדיט: השיר 'אדוני השופט' שכתב חיים חפר והלחין סשה ארגוב, פורסם בערוץ משירי א"י הישנה והטובה ב-14 בנובמבר 2014.

איפה עיר המקלט הקרובה?
כֵּיוָן שֶׁעָמַד משֶׁה וְאָמַר לוֹ אלוהים: "וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרִים" (במדבר לה, יא). אָמַר משֶׁה: רִבּוֹנוֹ...
איפה עיר המקלט הקרובה?
"וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרִים עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם, וְנָס שָׁמָּה רֹצֵחַ מַכֵּה נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה." (פסוק יא)

צילום: Protasov AN/shutterstock.com

כֵּיוָן שֶׁעָמַד משֶׁה וְאָמַר לוֹ אלוהים: "וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרִים" (במדבר לה, יא).
אָמַר משֶׁה: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, זֶה שֶׁהָרַג נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה בַּצָּפוֹן אוֹ בַּדָּרוֹם, מִנַּיִן יוֹדֵעַ הֵיכָן עָרֵי מִקְלָט שֶׁיְהֵא בּוֹרֵחַ לְשָׁם?
אָמַר לוֹ אלוהים: "תָּכִין לְךָ הַדֶּרֶךְ" (דברים יט, ג), תְּכַוֵּן לְךָ הַדֶּרֶךְ שֶׁלֹא יִהְיוּ טוֹעִים וְיִמְצָא אוֹתוֹ גּוֹאֵל הַדָּם וְיַהַרְגֵּהוּ.

(מדרש במדבר רבה, פרשה כג פסקה יג)

 • המדרש מנסה לדמיין מצב של מישהו שהרג בשגגה ומנסה למצוא במהירות האפשרית את עיר המקלט הקרובה.
  מה הפתרון שמציע המדרש?
 • "בעד מי" המדרש – גואל הדם או ההורג בשגגה? נמקו את תשובתכם.
איך זה עבד?
המדרש לומד מהשימוש במילה "וְהִצִּילוּ" את תרחיש האירועים בערי המקלט. "וְהִצִּילוּ" – מכאן אתה מבין:...
איך זה עבד?
"וְהִצִּילוּ הָעֵדָה אֶת הָרֹצֵחַ מִיַּד גֹּאֵל הַדָּם וְהֵשִׁיבוּ אֹתוֹ הָעֵדָה אֶל עִיר מִקְלָטוֹ אֲשֶׁר נָס שָׁמָּה, וְיָשַׁב בָּהּ עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל אֲשֶׁר מָשַׁח אֹתוֹ בְּשֶׁמֶן הַקֹּדֶשׁ." (פסוק כה)

בית משפט. צילום: MR.Yanukit/shutterstock.com

המדרש לומד מהשימוש במילה "וְהִצִּילוּ" את תרחיש האירועים בערי המקלט.

"וְהִצִּילוּ" – מכאן אתה מבין:
הרג נפש אחת – בין בשוגג בין במזיד – הכל נמלטים לערי מקלט.
בתי דין שולחים, ומביאים אותם משם.
מי שנתחייב מיתה – הרגוהו.
ומי שלא נתחייב מיתה – פטרוהו…

(מעובד. על פי: ספרי במדבר, ק"ס, ט)

 • לפי המתואר במדרש – מה מתרחש לאחר שהרוצח נמלט לעיר המקלט?
מכה נפש בשגגה
הפסוקים מבחינים בין פגיעה באדם בְּזָדוֹן לבין פגיעה באדם בִּשְׁגָגָה. בְּזָדוֹן – בכוונה, בִּשְׁגָגָה –...
מכה נפש בשגגה
"לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלַגֵּר וְלַתּוֹשָׁב בְּתוֹכָם תִּהְיֶינָה שֵׁשׁ הֶעָרִים הָאֵלֶּה לְמִקְלָט, לָנוּס שָׁמָּה כָּל מַכֵּה נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה." (פסוק טו)

איור: Fred Ho/shutterstock.com

הפסוקים מבחינים בין פגיעה באדם בְּזָדוֹן לבין פגיעה באדם בִּשְׁגָגָה.
בְּזָדוֹן – בכוונה, בִּשְׁגָגָה – בטעות, בלי כוונה.
גם אם התוצאה היא אותה התוצאה – פגיעה באדם – העונש של הפוגע הוא שונה.

 • נסו לחשוב על מקרים מהיום-יום שבהם עלולים לפגוע במישהו בטעות.
  כיצד אפשר למנוע פגיעה בטעות?
 • מדוע עונשו של הפוגע בשגגה שונה מעונשו של הפוגע בזדון, גם אם התוצאה היא אותה התוצאה? האם זה הוגן לדעתכם?
ערי מקלט
במקרא, משמעות הביטוי "עָרֵי מִקְלָט" היא מילולית – ערים של ממש. בעברית המודרנית משתמשים בביטוי...
ערי מקלט
"וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרִים עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם, וְנָס שָׁמָּה רֹצֵחַ מַכֵּה נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה." (פסוק יא)

עיר מקלט. איור מתוך ספר של צ'ארלס פוסטר, מתוך ויקישיתוף

במקרא, משמעות הביטוי "עָרֵי מִקְלָט" היא מילולית – ערים של ממש. בעברית המודרנית משתמשים בביטוי בהשאלה – עיר מקלט היא כל מקום מבטחים בשעת חירום, וגם כינוי שלילי למקום שמתקבצים בו אנשים שעושים מעשים לא רצויים או לא חוקיים.

 • הסבירו את הביטוי "עיר מקלט" במשמעותו המקראית ובמשמעותו היום.
את תהיי לי עיר מקלט
אהוד בנאי, הזמר והיוצר הישראלי, הוציא את אלבומו הראשון "אהוד בנאי והפליטים" כשהיה בן 34....
את תהיי לי עיר מקלט
"וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרִים עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם, וְנָס שָׁמָּה רֹצֵחַ מַכֵּה נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה." (פסוק יא)

אהוד בנאי, הזמר והיוצר הישראלי, הוציא את אלבומו הראשון "אהוד בנאי והפליטים" כשהיה בן 34. אחד השירים באלבום נקרא "עיר מקלט". השיר לא מדבר על איש שרצח בשגגה, וגם לא על ערי המקלט שבתורה, אבל השימוש בביטוי "עיר מקלט" שולח אותנו לחפש קווי דמיון ושוני בין עיר המקלט שבשיר לבין עיר המקלט שבפרק.

למילות השיר

עִיר מִקְלָט / אהוד בנאי

לִפְנֵי שֶׁהַטִּפְטוּף יֵהָפֵך לְמַבּוּל
אֲנִי חַיָּב לִמְצֹא שַׁעַר לֹא נָעוּל
כִּי שׁוּב חָזַר אֵלַי הַבְּלוּז
חַיָּב לָצֵאת, חַיָּב לָזוּז
עַל הַכְּבִישׁ הַמִּתְפַּתֵּל בֵּין עַכּוֹ לִצְפַת
בִּטְבֶרְיָה עַל הַמֵּזַח, יוֹרֵד עַד לְאֵילַת
נִפְלָט, נִמְלָט, מְבַקֵּשׁ עִיר מִקְלָט
נִפְלָט, נִמְלָט, מְבַקֵּשׁ – עִיר מִקְלָט

בָּאֹפֶק נוֹצְצִים הָאוֹרוֹת הָרְחוֹקִים
לְשָׁם אֲנִי אַגִּיעַ בְּכוֹחוֹתַי הָאַחֲרוֹנִים
וְאַתְּ חַכִּי בַּפֶּתַח וְהַדְלִיקִי אֶת הָאוֹר
בֶּן אָדָם חוֹזֵר אֵלַיִךְ מִן הַכְּפוֹר
קְחִי אוֹתִי אֶל הַמִּזְבֵּחַ, לִפְנֵי שֶׁאֶשָּׁבֵר
וְעַד שֶׁהָאֱמֶת תֵּצֵא אֲנִי בָּךְ אֶסְתַּתֵּר
כִּי אַתְּ, כֵּן אַתְּ, תִּהְיִי לִי – עִיר מִקְלָט

כֵּן עַד שֶׁהָאֱמֶת תֵּצֵא אֲנִי בָּךְ אֶסְתַּתֵּר
עַד שֶׁהַסּוּפָה תַּחְלֹף וְהַקֶּרַח יִשָּׁבֵר
עַד שֶׁמַּעְיָן זוֹרֵם יִפְתַּח וִיפַכֶּה
עַד שֶׁהַשּׁוֹפֵט יָבוֹא וְאוֹתָנוּ יְזַכֶּה
אַתְּ, כֵּן אַתְּ, תִּהְיִי לִי – עִיר מִקְלָט

 • מה המשמעות של "עיר מקלט" בשיר?
 • העלו נקודות דמיון ונקודות שוני בין השיר המודרני לבין הרעיון של "עיר מקלט" בפרק.
רודפים ונרדפים
האיור מתאר את רגע הגעתו של רוצח בשגגה לעיר המקלט.
רודפים ונרדפים
"וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרִים עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם, וְנָס שָׁמָּה רֹצֵחַ מַכֵּה נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה." (פרק יא)

איור מתוך עיבוד סיפורי התנ"ך, מאת הסופר צ'ארלס פוסטר קנט, המאה ה-19, מתוך ויקישיתוף

האיור מתאר את רגע הגעתו של רוצח בשגגה לעיר המקלט.

 • ביצירה יש שלוש דמויות. מה מייצגת כל דמות?
 • התבוננו בתנועות הגוף של כל דמות – כיצד התנועות מבטאות את הרגשתה?
ערי מקלט
עָרֵי מִקְלָט היו שש ערים בעלות תפקיד מיוחד – אליהן יכול היה לברוח אדם שרצח...
ערי מקלט
"וְהֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתֵּנוּ, שֵׁשׁ עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם. אֵת שְׁלֹשׁ הֶעָרִים תִּתְּנוּ מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן וְאֵת שְׁלֹשׁ הֶעָרִים תִּתְּנוּ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן, עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה." (פסוקים יג-יד)

עָרֵי מִקְלָט היו שש ערים בעלות תפקיד מיוחד – אליהן יכול היה לברוח אדם שרצח בשגגה (בטעות) אדם אחר. בערים אלה הוא קיבל הגנה עד אשר עמד לדין. ההגנה הייתה מפני "גואלי הדם" – קרובי המשפחה של ההרוג, שרצו להעניש את ההורג.
פירוט ערי המקלט מופיע גם בספר דברים, פרק ד.
במונחים משפטיים של ימינו אין רוצח בשגגה, אלא הורג בשגגה.

 • הסתכלו במפה, והסבירו את ההיגיון בפיזור הגאוגרפי של הערים שנבחרו להיות ערי מקלט.
ערי הלוויים
לקראת הכניסה לארץ הגדיר משה 48 ערים מיוחדות לאנשי שבט לוי. תפקידם של אנשי שבט...
ערי הלוויים
"כָּל הֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לַלְוִיִּם אַרְבָּעִים וּשְׁמֹנֶה עִיר, אֶתְהֶן וְאֶת מִגְרְשֵׁיהֶן." (פסוק ז)

לקראת הכניסה לארץ הגדיר משה 48 ערים מיוחדות לאנשי שבט לוי. תפקידם של אנשי שבט לוי היה לעסוק בפולחן ובזבח, והם היו למעשה נותני שירותים לשאר שבטי ישראל. שבט לוי לא קיבל נחלה משלו ואנשיו היו מפוזרים בין כל השבטים, אך הם קיבלו ערים נפרדות, צמודות לערים שלהן נתנו שירותי דת.

 • מאחר שלשבט לוי לא הייתה נחלה משלו לשבת בה, הִקצה כל שבט ערים עבור הלוויים. מה היתרון בערים נפרדות ללויים, ומה החיסרון בכך?
גאולת דם
"גאולת דם" – תגובה של משפחת הנרצח לרוצח בזדון. על פי החוק המקראי, האחריות על...
גאולת דם
"גֹּאֵל הַדָּם הוּא יָמִית אֶת הָרֹצֵחַ, בְּפִגְעוֹ בוֹ הוּא יְמִיתֶנּוּ." (פסוק יט)

ציור: Caton Woodville, מתוך The Illustrated London News, ה-19 ביוני 1880

"גאולת דם" – תגובה של משפחת הנרצח לרוצח בזדון. על פי החוק המקראי, האחריות על הענשת הרוצח בעונש מוות מוטלת על משפחת הנרצח. מה "גואלים"? את הדם ואת האדמה.

להמשך קריאה

לפי התפיסה המקראית, הרוצח פגע לא רק באדם ובמשפחה שלו אלא גם באדמה, שממנה נוצרו בני האדם. לכן יש "לגאול" את דמו של הנרצח בשם האדמה. "גאולת דם" שונה מ"נקמת דם". ב"נקמת דם" משפחת הנרצח פוגעת לא רק ברוצח אלא בעוד אנשים הקרובים אליו.

 • הסבירו במילים שלכם את ההבדל בין גאולת דם לבין נקמת דם.
 • איזה נוהג, לדעתכם, היה מפוקח יותר? הסבירו את עמדתכם והסבירו מדוע היה צריך לפקח.
אבן יד
  איך אפשר לדעת אם אדם הרג בטעות (בִּשְׁגָגָה) או בכוונה (בְּמֵזִיד)? בבית המשפט צריך...
אבן יד
"וְאִם בְּאֶבֶן יָד אֲשֶׁר יָמוּת בָּהּ הִכָּהוּ וַיָּמֹת, רֹצֵחַ הוּא, מוֹת יוּמַת הָרֹצֵחַ." (פסוק יז)

גוסטב דורה, מות אבימלך, מתוך ויקישיתוף

אבני משקל ממלכת יהודה, המאה ה-7 לפני הספירה, אבן גיר צילום © מוזיאון ישראל, ירושלים

 

איך אפשר לדעת אם אדם הרג בטעות (בִּשְׁגָגָה) או בכוונה (בְּמֵזִיד)?
בבית המשפט צריך להציג הוכחות ברורות וחותכות – לכאן או לכאן.
אחת הדרכים לדעת היא לבדוק מה הוא הכלי שבאמצעותו התבצע ההרג.

להמשך קריאה

בפרק שלנו מוגדרים כמה סוגי חומרים, כמו ברזל, עץ ואבן, שלפי גודלם ואופיים אפשר לדעת מה הייתה כוונתו של מי שזרק אותם או השתמש בהם.
"אֶבֶן יָד אֲשֶׁר יָמוּת בָּהּ" – הכוונה לאבן גדולה ורצינית, שברור שמי שהשתמש בה לא התכוון לשחק בה או לשקול באמצעותה, אלא להרוג.

 • התבוננו בשתי התמונות שלפניכם. באיזו מהן מוצגת "אֶבֶן יָד אֲשֶׁר יָמוּת בָּהּ"?
 • בפרק מופיעים גם "עץ" ו"ברזל". הביאו דוגמאות לכלים עשויים ברזל ולכלים עשויים עץ, שיכולים להעיד על כוונת זדון או על הרג בשוגג.
ירון לונדון והרב אברהם חזן ז"ל - הרב הראשי למשטרה ובתי הסוהר, על רוצח בשגגה ומשמעותן של ערי המקלט
תת- גונדר הרב אברהם חזן ז"ל- הרב הראשי למשטרה ובתי הסוהר על רוצח בשגגה ועל...
ירון לונדון והרב אברהם חזן ז"ל - הרב הראשי למשטרה ובתי הסוהר, על רוצח בשגגה ומשמעותן של ערי המקלט
(בראשית פרק ט פסוק ו) שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת־הָאָדָם׃
(במדבר פרק לה) יא וְהִקְרִיתֶ֤ם לָכֶם֙ עָרִ֔ים עָרֵ֥י מִקְלָ֖ט תִּֽהְיֶ֣ינָה לָכֶ֑ם וְנָ֥ס שָׁ֨מָּה֙ רֹצֵ֔חַ מַכֵּה־נֶ֖פֶשׁ בִּשְׁגָגָֽה׃ יב וְהָי֨וּ לָכֶ֧ם הֶֽעָרִ֛ים לְמִקְלָ֖ט מִגֹּאֵ֑ל וְלֹ֤א יָמוּת֙ הָֽרֹצֵ֔חַ עַד־עָמְד֛וֹ לִפְנֵ֥י הָֽעֵדָ֖ה לַמִּשְׁפָּֽט׃

תת- גונדר הרב אברהם חזן ז"ל- הרב הראשי למשטרה ובתי הסוהר על רוצח בשגגה ועל משמעות הציווי של שימוש בערי מקלט.

 • מה הם התנאים שבהם צריכים לעמוד ערי המקלט ומדוע?
 • איך צריכות להיראות הדרכים לערי המקלט ומדוע?
 • כיצד תפקידן של ערי המקלט מבטאים את היחס לרוצח בשגגה כמי שאינו נקי לחלוטין מחטא אף שלא הייתה כוונה במעשיו
 • כיצד ערי המקלט מתמודדות באופן משפטי מתוך אחריות חברתית עם מנהג גאולת הדם שהיה מקובל בעמי האזור?

שבעים פנים – פרשות מטות-מסע, 2013, כאן חינוכית

ייחודו של שבט לוי
בסוף ספר במדבר מתוארת החלוקה של הארץ לנחלות לפי שבטים. כל שבט קיבל נחלה משלו,...
ייחודו של שבט לוי
"וְאֵת הֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לַלְוִיִּם אֵת שֵׁשׁ עָרֵי הַמִּקְלָט אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לָנֻס שָׁמָּה הָרֹצֵחַ, וַעֲלֵיהֶם תִּתְּנוּ אַרְבָּעִים וּשְׁתַּיִם עִיר. כָּל הֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לַלְוִיִּם אַרְבָּעִים וּשְׁמֹנֶה עִיר, אֶתְהֶן וְאֶת מִגְרְשֵׁיהֶן." (פסוקים ו-ז)

בסוף ספר במדבר מתוארת החלוקה של הארץ לנחלות לפי שבטים. כל שבט קיבל נחלה משלו, חוץ משבט לוי.

 • במה שונה שבט לוי משאר השבטים? מדוע?

קרדיט: סיכום שבועי: במדבר כט-לו / 929 תנך ביחד, 2015