סגור תצוגת כיתה
הפרק

בארות של אהבה

פרק כד

שיעור שני מתוך שניים
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

אפשר למצוא במקרא סיפורי אהבה וזוגיות שנולדים במפגש ספונטני בין בני הזוג. לאורם בולט סיפור השידוך של יצחק ורבקה בבראשית כד. בעיקרו של מהלך זה נשווה בין שלושה מפגשים שהביאו לנישואין, שהמשותף ביניהם הוא המקום שבו התרחשו – הבאר. מתוך ההשוואה נעסוק במשמעותה של הבאר בסיפורים ובמגוון דרכים למציאת זוגיות.

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – חתונה ממבט ראשון:
נצפה בריאיון עם המומחים של תוכנית השידוכים 'חתונה ממבט ראשון'.
נשאל בכיתה:

 • האם לדעתכם אפשר לזהות התאמה בין בני זוג בלי להפגיש ביניהם?
 • מה היתרונות ומה החסרונות במציאת בן זוג בשידוך?
 • האם הייתם רוצים לפגוש בן זוג או בת זוג באופן כזה? מדוע?

אפשרות שנייה – שידוכים:
נעורר דיון בכיתה:

 • האם אתם מחפשים בן זוג או בת זוג?
 • האם תתנו לאחרים להכיר לכם מישהו או מישהי?
 • מה עדיף לדעתכם – לחפש בן זוג באופן פעיל או לתת לזוגיות לבוא באופן טבעי? מדוע?

הזמנה לקריאה

נערוך חזרה קצרה על מבנה הפרק:
נבקש מהתלמידים לתחום ארבע סצנות בפרק לפי מקומות ההתרחשות ולהעניק שם לכל סצנה. (הצעה לחלוקה: פסוקים א- י: בית אברהם בחברון – אברהם שולח את עבדו למצוא אישה ליצחק; פסוקים יא- כז: על הבאר בארם – עבד אברהם פוגש את רבקה ובוחן אותה; פסוקים כז-סא: בית משפחת רבקה בארם – עבד אברהם מתארח בבית רבקה ומבקש את ידה; פסוקים סב-סז: בדרך לבית אברהם – רבקה פוגשת ביצחק)
נקרין על הלוח את פסוקים א-י ונשים לב למבנה הכיאסטי שלהם.
המבנה המצטלב – הכיאסטי (א-ב-ג-ד-ד-ג-ב-א) – הוא כלי ספרותי סגנוני שבא להדגיש את הרעיונות החוזרים בכתוב ובמיוחד את התוכן שבמרכז המבנה. יש הקוראים למבנה כזה בשם 'מבנה קונצנטרי', מפני הוא סובב במעגלים הולכים ומתרחבים סביב המרכז – הצנטרום.
נשאל את התלמידים:

 • לאור מה שלמדנו על המבנה הכיאסטי, מה מודגש בפסוקים א-י? (האיסור שאוסר אברהם על עבדו להשיב את יצחק למולדתו של אברהם. יצחק חייב להישאר בכנען – פסוקים ה-ו)

נעיין בבראשית פרק יב פסוק א ונשאל את התלמידים:

 • האם תוכלו לזהות בפסוק ד ובפסוק ו ציטוטים של הציווי לאברהם מפרק יב? מהם? ("אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי", "מִבֵּית אָבִי")
 • נסו לחשוב: מדוע אברהם (או המספר) מקשר בין הציווי למצוא כלה ליצחק ולא להשיב את יצחק לחרן לציווי בבראשית פרק יב? (נראה שהמשימה למצוא כלה ליצחק ולהשאירו בכנען נתפסת כהמשכה של המשימה הראשונה של אברהם לעזוב את ארצו ומולדתו. יצחק הוא ממשיך דרכו של אברהם)

נסכם: הן הכיאזמוס של הקטע הן הציטוטים הלשוניים מפרק יב מדגישים את אותו רעיון – מטרת השליחות של עבד אברהם ומציאת הכלה ליצחק היא להשאירו בכנען כדי להמשיך את משימתו של אברהם.

נעבור לעסוק במפגש על הבאר ותוצאותיו – נזמין את התלמידים להשוות בין המפגש על הבאר בפרק כד ובין שני מפגשים אחרים על באר: מפגש יעקב ורחל (בראשית פרק כט) ומפגש משה עם בנות יתרו (שמות פרק ב).
נציע ללמד את הסיפורים המקבילים וההשוואה ביניהם בעזרת מודל ההרכבה (ג'יגסו) שבו התלמידים מעיינים בסיפורים בשלוש קבוצות – כל קבוצה בסיפור אחר (ראו דף עבודה) ואחר כך עוברים ללימוד בשלשות, שבהן תלמיד מכל קבוצה, ומשווים בין הסיפורים שלמדו (ראו דף עבודה ופתרון למורה. דפי העבודה נמצאים גם בממערך השיעור). לחלופין אפשר ללמד את כל השלבים במליאה.
נחזור למליאה, נקרין את הטבלה על הלוח ונאסוף תשובות מהתלמידים. אחר כך נקרין את דברי מדרש שמות רבה.
נשאל את התלמידים:

 • מה כוונת המדרש במילים "קלט דרך אבות"? (משה הבין מה הדרך של האבות למצוא זיווג – ללכת לבאר)
 • איזו באר נוספת מוזכרת במדרש זה? (בארו של יצחק: "בְּאֵר לַחַי רֹאִי")
 • מהו הקשר שהמדרש רומז עליו בין שהייתו של יצחק בבאר לחי רואי ובין הצלחתו של עבד אברהם במשימתו? (יצחק תרם להצלחה בכך שהלך גם הוא לבאר)

נשוב לשאלה הראשונה בעבודה בקבוצות: מדוע משמשת הבאר מקום למציאת זוגיות בסיפורם של שלושה גיבורים מקראיים?
נקרין את דברי הרב אלחנן סמט על הלוח ונקרא אותם יחד (ראו דף עבודה: המפגש על הבאר / הרב אלחנן סמט).
נשאל את התלמידים:

 • כיצד סמט מסביר את התפקיד של הבאר במציאת בן זוג?
 • אילו תכונות אופי עשויה הבאר לחשוף ובכך לסייע במציאת זוגיות?
 • אילו תכונות נחשפו בשלושת הסיפורים שהכרנו בשיעור? כיצד?
 • האם אלו תכונות חשובות גם לכם בבן זוג או בבת זוג? מדוע?
 • כיצד תגלו את התכונות הרצויות?

מבט לחיים

נקרין בכיתה סרטון על שידוכים במגזר החרדי.
בעקבות הסרטון נדון בכיתה:

 • מהם היתרונות של השידוכים לפי הסרטון?
 • מהי ההוכחה שמערכת השידוכים יעילה?
 • האם אפשר להעריך את מידת ההתאמה בין בני זוג רק על סמך הנתונים שלהם? כיצד?
 • אילו מערכות שידוכים אתם מכירים במגזר החילוני?
 • האם אתם שוקלים לעשות בהם שימוש בעתיד לצורך מציאת בן זוג לחיים? מדוע?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: השווינו בין המפגש של עבד אברהם ורבקה למפגשים מקראיים אחרים של שידוך על הבאר ומתוך ההשוואה למדנו על משמעותה של הבאר ועל ייחודיותו של הסיפור בפרקנו. סיימנו בדיון על שידוכים על ידי שליח אל מול אהבה ממבט ראשון במקרא ובימינו.
מיומנויות: תיחומנו פסוקים, הכרנו דפוס חוזר בסיפורי המקרא, נעזרנו במדרש ובפירוש מודרני.
מתודות: הנחינו לימוד במודל ההרכבה (ג'יגסו) וסיימנו בדיון עכשווי אישי.

אפשר עוד...
 • במאמר 'בין שידוך לאהבה ממבט ראשון' של הרב יואל בן נון מתוך אתר דעת, הרב בן נון מרחיב את העיסוק בהבדל בין הזוגיות של יצחק ורבקה לבין הזוגיות של זוגות מקראיים אחרים לאור סיפור השידוך שלהם.
 • מאמרו של ניסן אררט 'שני מפגשים ליד באר המים בארם נהרים' מתוך אתר המכללה האקדמית שאנן מעמיק בהשוואה בין מפגשי השידוך על הבאר בבראשית.
העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
חתונה ממבט ראשון
קרדיט: ריאיון עם המומחים של תוכנית השידוכים 'חתונה ממבט ראשון'. פורסם על ידי ynetב-11 במרץ...
חתונה ממבט ראשון

קרדיט: ריאיון עם המומחים של תוכנית השידוכים 'חתונה ממבט ראשון'. פורסם על ידי ynetב-11 במרץ 2019.

פסוקים א-י – מבנה כיאסטי
פסוקים א-י – מבנה כיאסטי

דפי עבודה והעשרה לשיעור
מדרש שמות רבה פרשה א פסקה לב
"וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ מִדְיָן וַיֵּשֶׁב עַל הַבְּאֵר" (שמות פרק ב פסוק טו) – קלט דרך אבות....
מדרש שמות רבה פרשה א פסקה לב

"וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ מִדְיָן וַיֵּשֶׁב עַל הַבְּאֵר" (שמות פרק ב פסוק טו) – קלט דרך אבות.
שלושה נזדווגו להם זווגיהם מן הבאר: יצחק, יעקב ומשה.
ביצחק כתיב "וְיִצְחָק בָּא מִבּוֹא בְּאֵר לַחַי רֹאִי" (בראשית פרק כד פסוק סב), ועוד שנזדווגה רבקה לאליעזר למעין.
יעקב: "וַיַּרְא וְהִנֵּה בְאֵר בַּשָּׂדֶה" (בראשית פרק כט פסוק ב).
משה: "וַיֵּשֶׁב עַל הַבְּאֵר" (שמות פרק ב פסוק טו).

המפגש על הבאר / הרב אלחנן סמט
הבאר משמשת מוקד של פעילות אנושית אינטנסיבית בגלל היותה מקור חיים לאנשי העיר ולבהמתם. לפיכך...
המפגש על הבאר / הרב אלחנן סמט

הבאר משמשת מוקד של פעילות אנושית אינטנסיבית בגלל היותה מקור חיים לאנשי העיר ולבהמתם. לפיכך ניתן להכיר על הבאר את מידותיהם של בני אדם בתחום החברתי. בשלושת סיפורי הזיווג אכן סיפקה הבאר את העילה להכרת בן הזוג ולרקימת הזיווג עמו: לעבד אברהם שימשה הבאר כאמצעי לבחינת אופייה של המיועדת להיות אישה ליצחק – באמצעותה נתגלו ברבקה מידת החסד והחריצות; …משה הושיע את בנותיו של כהן מדין מיד הרועים שגירשו אותן מן הבאר והשקה את צאנן בצדק, ובכך נשא חן בעיני רעואל אביהן עוד בטרם הכירו פנים בפנים, דבר שהביאו להשיא את ציפורה בתו למשה.
בכל אחד משלושת הסיפורים הללו מבליטה אפוא הבאר תכונת אופי עיקרית של אחד מבני הזוג בעיני בן הזוג השני (או שלוחו): את תכונת החסד השלמה של רבקה בעיני עבד אברהם, את מידת האהבה והגבורה של יעקב בעיני רחל ואת מידת הצדק והרגישות המוסרית של משה, המלווה בנכונות לפעולה, בעיני רעואל ובנותיו.

מתוך מאמרו של הרב אלחנן סמט 'המפגש על הבאר', מתוך אתר דעת

שידוכים
קרדיט: פורסם על ידי כאן ב-7 במאי 2017.
שידוכים

קרדיט: פורסם על ידי כאן ב-7 במאי 2017.

אם ואחות
"וַיְבִאֶהָ יִצְחָק הָאֹהֱלָה שָׂרָה אִמּוֹ…" (בראשית כד, סז).כָּל יָמִים שֶׁהָיְתָה שָׂרָה קַיֶּמֶת הָיָה עָנָן קָשׁוּר...
אם ואחות
"וַיְבִאֶהָ יִצְחָק הָאֹהֱלָה שָׂרָה אִמּוֹ, וַיִּקַּח אֶת רִבְקָה וַתְּהִי לוֹ לְאִשָּׁה וַיֶּאֱהָבֶהָ, וַיִּנָּחֵם יִצְחָק אַחֲרֵי אִמּוֹ."
(פסוק סז)

"וַיְבִאֶהָ יִצְחָק הָאֹהֱלָה שָׂרָה אִמּוֹ…" (בראשית כד, סז).
כָּל יָמִים שֶׁהָיְתָה שָׂרָה קַיֶּמֶת הָיָה עָנָן קָשׁוּר עַל פֶּתַח אָהֳלָהּ, כֵּיוָן שֶׁמֵּתָה פָּסַק אוֹתוֹ עָנָן, וְכֵיוָן שֶׁבָּאת רִבְקָה חָזַר אוֹתוֹ עָנָן. כָּל יָמִים שֶׁהָיְתָה שָׂרָה קַיֶּמֶת הָיוּ דְּלָתוֹת פְּתוּחוֹת לִרְוָחָה, וְכֵיוָן שֶׁמֵּתָה שָׂרָה פָּסְקָה אוֹתָהּ הָרְוָחָה, וְכֵיוָן שֶׁבָּאת רִבְקָה חָזְרָה אוֹתָהּ הָרְוָחָה. וְכָל יָמִים שֶׁהָיְתָה שָׂרָה קַיֶּמֶת הָיָה בְּרָכָה מְשֻׁלַּחַת בָּעִסָּה, וְכֵיוָן שֶׁמֵּתָה שָׂרָה פָּסְקָה אוֹתָהּ הַבְּרָכָה, כֵּיוָן שֶׁבָּאת רִבְקָה חָזְרָה. כָּל יָמִים שֶׁהָיְתָה שָׂרָה קַיֶּמֶת הָיָה נֵר דּוֹלֵק מִלֵּילֵי שַׁבָּת וְעַד לֵילֵי שַׁבָּת, וְכֵיוָן שֶׁמֵּתָה פָּסַק אוֹתוֹ הַנֵּר, וְכֵיוָן שֶׁבָּאת רִבְקָה חָזַר. וְכֵיוָן שֶׁרָאָה אוֹתָהּ שֶׁהִיא עוֹשָׂה כְּמַעֲשֵׂה אִמּוֹ… מִיָּד וַיְּבִאֶהָ יִצְחָק הָאֹהֱלָה.

(מדרש בראשית רבה, פרשה ס פסקה טז)

 • הסבירו כיצד המדרש קושר בין לכתה של שרה, אם יצחק, לבין בואה של אשתו רבקה.
סימן משמיים
  על פי המדרש, אליעזר (בפרק מכונה: עבד אברהם) הסתכן ונהג באופן לא ראוי בבקשתו...
סימן משמיים
"וְהָיָה הַנַּעֲרָ אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיהָ הַטִּי נָא כַדֵּךְ וְאֶשְׁתֶּה וְאָמְרָה שְׁתֵה וְגַם גְּמַלֶּיךָ אַשְׁקֶה, אֹתָהּ הֹכַחְתָּ לְעַבְדְּךָ לְיִצְחָק וּבָהּ אֵדַע כִּי עָשִׂיתָ חֶסֶד עִם אֲדֹנִי."
(פסוק יד)

רבקה ליד הבאר, מתוך בראשית וינה, סוף המאה ה-6 לספירה. מאוסף Österreichische Nationalbibliothek. באדיבות Wikimedia commons

 

על פי המדרש, אליעזר (בפרק מכונה: עבד אברהם) הסתכן ונהג באופן לא ראוי בבקשתו מאלוהים שישתף פעולה עם המבחן שקבע למציאת אישה ליצחק.

לקריאת המדרש

שלושה שאלו שלא כהוגן, ביקשו בקשה בצורה לא ראויה: אליעזר עבד אברהם, שאול בן קיש ויפתח הגלעדי.
לשניים השיב ה' כהוגן, נענו בצורה חיובית, ולאחד השיב ה' שלא כהוגן.
אליעזר עבד אברהם – דכתיב: "וְהָיָה הַנַּעֲרָ אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיהָ הַטִּי נָא כַדֵּךְ…" (בראשית כד, יד). כיוון שהציב זאת כתנאי, שאל שלא כהוגן. יכולה הייתה להיות אפילו חיגרת או עיוורת? השיבו הקב"ה כהוגן, בצורה חיובית, ונזדמנה לו רבקה.

(עיבוד. על פי: תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף ד עמוד א)

 • חז"ל לא היו מחויבים לתקינות פוליטית שמקובלת כיום.
  כשהם שואלים בתמיהה את עבד אברהם על התנאי שניסח, הם מעלים את האפשרות שהייתה יכולה לצאת לקראתו אישה עם לקות שבימים ההם נחשבה למגבלה בניהול משק הבית. מה הביקורת שמעביר המדרש על עבד אברהם?
ונשאל את פיה
המשימה: מציאת אישה ליצחק. לאחר דרך ארוכה עד ארם נהריים, מבחן על פי הבאר והיכרות...
ונשאל את פיה
"וַיֹּאמְרוּ נִקְרָא לַנַּעֲרָ וְנִשְׁאֲלָה אֶת פִּיהָ."
(פסוק נז)

אבל פן, רבקה, ליטוגרפיה. באדיבות משפחת האומן

המשימה: מציאת אישה ליצחק. לאחר דרך ארוכה עד ארם נהריים, מבחן על פי הבאר והיכרות עם המשפחה, העבד מבקש את רשות הבוגרים (אחיה ואִימה של רבקה), אך הם מעבירים את זכות המילה האחרונה אל הנערה. עד היום משתמשים בביטוי "שאל את פיו", שמשמעותו – לברר את רצונו ואת עמדתו של האדם המדובר.

 • האם התנהגות זו – שיתוף הנערה ושאילתה לרצונה – תואמת את מעמד האישה בתקופת המקרא? הסבירו.
שתה וגם גמליך אשקה
ביטוי לנדיבות ולרוחב לב. רבקה מכירה את כללי הכנסת האורחים באזורים שוממים ומדבריים, אך מתעלה...
שתה וגם גמליך אשקה

פסוק אליו מתייחסת היחידה
"וְהָיָה הַנַּעֲרָ אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיהָ הַטִּי נָא כַדֵּךְ וְאֶשְׁתֶּה וְאָמְרָה שְׁתֵה וְגַם גְּמַלֶּיךָ אַשְׁקֶה, אֹתָהּ הֹכַחְתָּ לְעַבְדְּךָ לְיִצְחָק וּבָהּ אֵדַע כִּי עָשִׂיתָ חֶסֶד עִם אֲדֹנִי."
(פסוק יד)


אלכסנדר קבנל, רבקה ואליעזר, 1883, מתוך ויקישיתוף

ביטוי לנדיבות ולרוחב לב. רבקה מכירה את כללי הכנסת האורחים באזורים שוממים ומדבריים, אך מתעלה עליהם. היא דואגת להשקות את עבד אברהם ולאחר מכן את גמליו. כאשר הוא מבקש ממנה מקום לינה בלבד, היא מציעה לו גם תבן ומספוא לגמלים.

 • אילו ביטויים נוספים בשפה העברית מציינים רוחב לב ונדיבות?
המפגש בין רבקה ליצחק / ג'יימס טיסו
ג'יימס טיסו היה אומן צרפתי שיצר במאה ה-19. לקראת סוף ימיו ובעקבות התחזקות אמונתו הדתית,...
המפגש בין רבקה ליצחק / ג'יימס טיסו
"וַתָּקָם רִבְקָה וְנַעֲרֹתֶיהָ וַתִּרְכַּבְנָה עַל הַגְּמַלִּים וַתֵּלַכְנָה אַחֲרֵי הָאִישׁ, וַיִּקַּח הָעֶבֶד אֶת רִבְקָה וַיֵּלַךְ."
(פסוק סא)

ג'יימס טיסו, רבקה פוגשת את יצחק, מאוסף המוזיאון היהודי של ניו יורק, מתוך ויקישיתוף

ג'יימס טיסו היה אומן צרפתי שיצר במאה ה-19. לקראת סוף ימיו ובעקבות התחזקות אמונתו הדתית, ביקר במזרח התיכון. לאחר שובו לאירופה הציג בכמה תערוכות את יצירותיו המבוססות על סיפורי התנ"ך ועל הברית החדשה. בשונה מאומנים אחרים, שכף רגלם לא דרכה מעולם באזור ארץ ישראל, אפשר לזהות ביצירתו היכרות עם הנוף, עם בעלי החיים ועם הלבוש שמאפיינים את הלֶבַנְט. ביצירה עצמה אפשר לשים לב למכלול הדמויות שבפרק, לצבעוניות המדברית, ללבוש האופייני לתקופה ולאזור, להפרשי הגובה בין הגבירה לבין העבד וליצחק שיצא לשוח בשדה.

 • איזה רגע מדויק לכד טיסו ביצירתו זו? התאימו לו פסוק מהפרק.
אליעזר ורבקה / לוין קיפניס
השיר "אליעזר ורבקה" הוא שיר ילדים המבוסס על הפרק. לוין קיפניס היה מגדולי הסופרים והמשוררים...
אליעזר ורבקה / לוין קיפניס
"אֲנִי טֶרֶם אֲכַלֶּה לְדַבֵּר אֶל לִבִּי וְהִנֵּה רִבְקָה יֹצֵאת וְכַדָּהּ עַל שִׁכְמָהּ וַתֵּרֶד הָעַיְנָה וַתִּשְׁאָב, וָאֹמַר אֵלֶיהָ הַשְׁקִינִי נָא."
(פסוק מה)

השיר "אליעזר ורבקה" הוא שיר ילדים המבוסס על הפרק. לוין קיפניס היה מגדולי הסופרים והמשוררים של ימי טרום המדינה וראשיתה. השירים והספרים שכתב חינכו את ילדי ישראל ועיצבו את זהותה המתחדשת של המדינה.

למילות השיר

נַעֲרָה טוֹבָה יְפַת עֵינַיִם,
הַטִּי כַּדֵּךְ, הַשְׁקִינִי מַיִם.

שְׁתֵה, אֲדוֹנִי, כַּדִּי לְפָנֶיךָ,
אַחַר אֶשְׁאַב גַּם לִגְמַלֶּיךָ.

מִי אַתְּ? הַגִּידִי נָא, בַּת חַיִל,
הֲיֵשׁ מָקוֹם לָלוּן בַּלַּיִל?

אֲנִי רִבְקָה, יֵשׁ בַּיִת לָנוּ,
גַּם תֶּבֶן, גַּם מִסְפּוֹא עִמָּנוּ

חֵן חֵן, נַעֲרָה יְפַת עֵינַיִם,
עַל כִּי הִשְׁקֵית אוֹתָנוּ מַיִם.

נֶזֶם-פָּז הִנֵּה לְאָזְנַיִךְ
וּשְׁנֵי צְמִידֵי זָהָב עַל יָדַיִך.

מילים: לוין קיפניס (1990-1890)
לחן: ידידיה אדמון (1982-1894)

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.

 • השיר נאמן למתואר בפסוקים יז-כה, אך בכל זאת יש כמה הבדלים בינו לבין הפסוקים. מצאו לפחות אחד מהם.

קרדיט: אליעזר ורבקה – לוין קיפניס | ידידיה אדמון | בביצוע הדסה סיגלוב / שיר עד, 2014

הבאר
סיפורי המקרא מתארים את אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, כנוודים בעלי מקנה רב. כנוודים באזור...
הבאר
"וַתְּמַהֵר וַתְּעַר כַּדָּהּ אֶל הַשֹּׁקֶת וַתָּרָץ עוֹד אֶל הַבְּאֵר לִשְׁאֹב, וַתִּשְׁאַב לְכָל גְּמַלָּיו."
(פסוק כ)

סיפורי המקרא מתארים את אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, כנוודים בעלי מקנה רב. כנוודים באזור שעל הגבול בין המדבר לבין ארץ הַמִזְרָע, היו חייהם תלויים במים. את המים הם השיגו באמצעות חפירה של בארות. הבאר שימשה מקום מפגש מרכזי באותה התקופה. כך פגש עבד אברהם ליד הבאר את רבקה, ובחר בה להיות אישה ליצחק. גם יעקב פגש את רחל ליד הבאר, וגם משה פגש את בנות יתרו ואת ציפורה, אשתו לעתיד, ליד הבאר במִדְיָן.

מבוסס על אתר מקראנט. © מטח

 • בימינו צעירים מכירים זה את זה בחוג, בתנועת הנוער, בצבא, באוניברסיטה. בתקופת המקרא לא נפגשו בבר אלא בבאר…
  חִשבו על הנורמות המקובלות בימי קדם – מדוע שִׁמשה הבאר גם מקום מפגש רומנטי?
ארם נהריים
ארץ מגוריהם של אברהם ושל משפחתו לפני שעלו לארץ כנען.בארם נהריים שכנו הערים נָחוֹר וחָרָן....
ארם נהריים
"וַיִּקַּח הָעֶבֶד עֲשָׂרָה גְמַלִּים מִגְּמַלֵּי אֲדֹנָיו וַיֵּלֶךְ וְכָל טוּב אֲדֹנָיו בְּיָדוֹ, וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל אֲרַם נַהֲרַיִם אֶל עִיר נָחוֹר."
(פסוק י)

מפת מסופוטמיה. ד"ר אורנה צפריר-ראובן

ארץ מגוריהם של אברהם ושל משפחתו לפני שעלו לארץ כנען.
בארם נהריים שכנו הערים נָחוֹר וחָרָן. משם הובאה רבקה אל יצחק, שם נשא יעקב את לאה ורחל ושם נולדו כמעט כל בני יעקב.
התורה מכנה את ארץ מגוריהם של האבות בשם "ארם נהריים", אף על פי שמבחינה היסטורית זהו שם מאוחר.

להמשך קריאה

בתעודות מצריות קדומות ובתעודות אֶל-עַמַרְנָה נזכר השם "נַהֲרֵין" כשמה של ממלכת מִיתָנִי: מהמאה ה-16 לפנה"ס כללה ממלכה זו את כל מסופוטמיה העליונה. מיתני נכבשה במאה ה-12 לפנה"ס על ידי הארמים, והם שקראו לה "ארם נהריים", כמו שנהגו לקרוא לממלכות ארמיות אחרות: ארם דמשק, ארם צובה וכדומה.
חוקרים אחרים הציעו לפרש את השם "ארם נהריים" כמתייחס לארץ ארם השוכנת בין שני הנהרות הגדולים – הפרת והחידקל.

מבוסס על "ארם נהריים", מקרא גשר: האתר שלך ללימודי התנ"ך – אנציקלופדיה. © גשר מפעלים חינוכיים.

 • בדקו בתחילת הפרק, מדוע שלח אברהם את עבדו דווקא לארם נהריים? באיזה ביטוי השתמש אברהם לתיאור מקום זה?
הגמל המבוית
הגמל נזכר במקרא כבר בסיפורי האבות (למשל – בראשית יב, טז; כד, י), אך יש...
הגמל המבוית
"וַיִּקַּח הָעֶבֶד עֲשָׂרָה גְמַלִּים מִגְּמַלֵּי אֲדֹנָיו וַיֵּלֶךְ וְכָל טוּב אֲדֹנָיו בְּיָדוֹ, וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל אֲרַם נַהֲרַיִם אֶל עִיר נָחוֹר."
(פסוק י)

הגמל נזכר במקרא כבר בסיפורי האבות (למשל – בראשית יב, טז; כד, י), אך יש חוקרים הסבורים שהגמלים הגיעו לארץ כנען רק עם כניסת הפלשתים לאזור, במאה ה-12 לפני הספירה.

להמשך קריאה

הגמל החד-דבשתי המוכר לנו מצוי במערב אסיה, בדרום אסיה ובצפון אפריקה, ואילו במדבריות אסיה המרכזית מצוי גמל דו-דבשתי. תכונותיו ומבנה גופו של הגמל מאפשרים לו לשרוד בתנאי המדבר הקשים, בעיקר בשל יכולתו לאגור בקיבתו ובדבשתו כמויות גדולות של מזון ומים המספיקות לו לימי מחסור. הגמל מכונה "ספינת המדבר", משום שבתקופות קדומות שימש אמצעי תחבורה והובלה מרכזי בין המדבריות. גם בעבודות חקלאיות נעזרו בגמל, למשל בחרישה, את השדות זיבלו בגללים שלו ואף הצבא נעזר בו – לצורכי הובלה ומלחמה. חלב הנאקה שימש לשתייה.

 • מה היא הטענה של הדובר בסרטון? האם טענה זו משפיעה על הסיפור מבחינתכם? הסבירו.

קרדיט: והארץ הייתה תוהו ובוהו – תולדות ארץ ישראל פרק 3: שחר האומה / כאן 11 לשעבר רשות השידור, 2016

נישואים בתקופת המקרא
בסיפור זה אנו שומעים על השידוך הראשון במקרא. למעשה, זהו המקור המפורט ביותר במקרא כולו...
נישואים בתקופת המקרא
"כִּי אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי תֵּלֵךְ וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי לְיִצְחָק."
(פסוק ד)

כל הזכויות ב"עולם התנ"ך" שייכות לד"ר יהודה עתי.

בסיפור זה אנו שומעים על השידוך הראשון במקרא. למעשה, זהו המקור המפורט ביותר במקרא כולו המספר על תהליך הנישואים – השידוך על תנאיו, האירוסים, מתן המוהר וכניסת האישה לביתה החדש. אף את עניין הינומת הכלה היו שלמדו מכך שרבקה כיסתה את פניה בראותה את יצחק. מהלך העניינים נראה אקראי, אבל תפילות העבד וההתנהלות הפלאית, כמעט על פי תוכנית עלומה, רומזות להתערבות אלוהית מאחורי הקלעים.

מבוסס על דליה מרקס, "חיי שרה, חיי רבקה" הדרשה השבועית, התנועה הרפורמית.

 • ערכו השוואה בין המתואר בפרק לבין ההיכרות והנישואים בימינו. אילו מהשלבים המתוארים בפרק מתרחשים גם היום, ואילו לא?
מבט על הפרשה / סיון רהב מאיר
סיון רהב מאיר על פרשת "חיי שרה", מתוך תוכנית הלילה של חדשות ערוץ 2.
מבט על הפרשה / סיון רהב מאיר
"וּלְרִבְקָה אָח וּשְׁמוֹ לָבָן, וַיָּרָץ לָבָן אֶל הָאִישׁ הַחוּצָה אֶל הָעָיִן. וַיְהִי כִּרְאֹת אֶת הַנֶּזֶם וְאֶת הַצְּמִדִים עַל יְדֵי אֲחֹתוֹ…"
(פסוקים כט-ל)

סיון רהב מאיר על פרשת "חיי שרה", מתוך תוכנית הלילה של חדשות ערוץ 2.

 • צפו בסרטון עד דקה 0:46 וחזרו לפסוקים כח-לב. מה ההבדל הגדול בין ההתנהגות של לָבָן לבין התנהגותה של אחותו רבקה כלפי עבד אברהם?

קרדיט: מאליעזר והגמלים, ועד לג'יפ בכביש 90 | פינה לפרשת חיי שרה מתוך תוכנית הלילה / סיון רהב מאיר, 2018

סימנים - בראשית כד
הרב בני לאו וליאת רגב בשיחה על בראשית פרק כד. את מי בעצם התאימו למי...
סימנים - בראשית כד
"וַתֹּאמֶר אֶל הָעֶבֶד מִי הָאִישׁ הַלָּזֶה הַהֹלֵךְ בַּשָּׂדֶה לִקְרָאתֵנוּ, וַיֹּאמֶר הָעֶבֶד - הוּא אֲדֹנִי, וַתִּקַּח הַצָּעִיף וַתִּתְכָּס."
(פסוק סה)

הרב בני לאו וליאת רגב בשיחה על בראשית פרק כד. את מי בעצם התאימו למי בשידוך הזה? האם חשבו בכלל על יצחק? כיצד ייתכן שרבקה לא היססה לרגע? והאם השידוך היה מוצלח?

 • הדוברים מתייחסים לדמיון בין אברהם לבין רבקה. ציינו נקודת דמיון אחת בין השניים.

קרדיט: סימנים – בראשית כד / 929 תנך ביחד, 2015