סגור תצוגת כיתה
הפרק

בה בשעה בממלכת יהודה

פסוקים טז-כט

שיעור שלישי מתוך שלושה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

מהלך הוראה זה מחזיר אותנו לנעשה בממלכת יהודה לאחר פרקים רבים שבהם למדנו על ממלכת ישראל. נתחיל בדיון על לחץ חברתי והשפעתו. בליבו של המהלך נלמד על שני מלכים מיהודה – יהורם ואחזיהו אשר מתחתנים עם נשים ממשפחת מלכי ישראל ובהשפעתן עושים הרע בעיני ה'. שניהם משלמים מחיר של מאבקים ומלחמות מבית ומחוץ. נסיים בשאלה מה הקשר בין עשיית הרע בעיני ה' למחירים מדיניים ולאומיים, כפי שראינו בפרק.

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – דיון – לחץ חברתי:
נדון עם התלמידים על לחץ חברתי:

 • מה גורם לכם להיות מושפעים מהחברה, ומה עוזר לכם להתנגד להשפעות כאלו?

אפשרות שנייה – סרטון – לחץ חברתי:
נצפה בסרטון המתאר ניסוי על לחץ חברתי ונדון עם התלמידים על ההשפעה החזקה של הלחץ מהחברה:

 • כיצד הייתם מתנהגים במקרה המתואר בסרטון?

נראה את הקשר בין שתי הממלכות ונשאל:

 • האם יש קשר בין לחץ חברתי להשפעה של ממלכות זו על זו?

אפשרות שלישית – דיון – אחדות:
נדון עם התלמידים בנושא האחדות:

 • האם הייתם נלחמים בעבור אחדות בכל מחיר?
 • האם יש עקרונות שכדאי לוותר עליהם למען האחדות בין הקבוצות בעם?
 • האם יש ערכים ועקרונות שכדאי לא לוותר עליהם?

הזמנה לקריאה

נקרין את מפת התפלגות הממלכה על הלוח.
ניזכר בהתפלגות הממלכה ובשתי הממלכות החיות זו לצד זו – יהודה וישראל. לכל ממלכה מלך משלה. במשך פרקים רבים למדנו על הנעשה בממלכת ישראל, וכעת אנחנו עוברים לבחון מה קורה בה בעת בממלכת יהודה.
נסכם ונראה מי מולך במקביל למי בשתי הממלכות. נקרין תרשים של מלכי יהודה ומלכי ישראל (ראו קישור גם בממערך השיעור). נסמן על הלוח מהי התקופה שאנו עוסקים בה כעת – בישראל מולך יורם בן אחאב וביהודה מולך יהושפט המעביר את הממלכה ליהורם. יש לשים לב לבלבול בין יורם ליהורם ולהדגיש את ההבדל כדי למנוע אי הבנה בהמשך.

ניצור תעודת זהות קצרה ליהורם, מלך יהודה החדש – נבקש מהתלמידים לקרוא את פסוקים טז-כד ולמלא את הפרטים על הלוח:
שם:_______ (יהורם)
מולך על: __________ (יהודה)
בן ________ (32) שנים בעת המלכתו.
מספר שנות מלכותו: _________ (8)
מתחתן עם _____________ (בת אחאב ואיזבל) מממלכת ____________ (ישראל).
הולך בדרכי ______________(ממלכת ישראל) ועושה _______(הרע) בעיני ה'.
לאחר שנפטר ____________ (אחזיהו) בנו מולך תחתיו.

נראה בתרשים את מעבר המלכות מיהורם לאחזיהו. נתבונן במפה על ממלכת יהודה ונשאל את התלמידים:

 • על פי המפה, איזו ממלכה נשלטת תחת ממלכת יהודה? (אדום)

נקרא את פסוקים טז-כט ונחלק לתלמידים את דף העבודה על מרד אדום בתקופת יהורם (ראו פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).
נמשיך לעקוב אחרי ממלכת יהודה. נקרא שוב את פסוקים כה-כט ונשלים את תעודת הזהות של אחזיהו על הלוח:
שם: ___________ (אחזיהו)
שם האם: ______________ (עתליה) קשריה המשפחתיים: _________(בת עמרי. יש להרחיב בעל פה כי הכוונה היא ככל הנראה שעתליה הייתה לבית עמרי, אביו של אחאב, וכי עתליה הייתה ביתם של אחאב ואיזבל – עוד הוכחה לקשרים המשפחתיים הנרקמים בין משפחות המלוכה של ישראל ויהודה ולהשפעות ההדדיות)
מולך על ___________ (יהודה)
הומלך _______(12) שנה לאחר שהומלך יורם בן אחאב בממלכת ישראל.
בן _______ (22) שנים בעת המלכתו.
כמה שנים מלך על ירושלים? _________ (שנה)
עושה _________ (הרע) בעיני ה', כמו בית ____________ (אחאב) כי הוא ____________ (מושפע מהם בשל הקשר המשפחתי שלו אליהם: "כִּי חֲתַן בֵּית אַחְאָב הוּא")
יוצא למלחמה עם __________ (יורם מלך ישראל) נגד _______ (חזהאל) מלך ______ (ארם). תוצאות המלחמה: _______ (הארמים מכים את יורם ופוצעים אותו)

נסב את תשומת לב התלמידים להדגשה בפסוקים שמלכי ישראל הם המשפיעים לרעה על מלכי יהודה.
נקרא עם התלמידים את פסוק כט ונראה אתם כי הקשרים בין הממלכות אדוקים מאוד. יורם מלך ישראל חולה, ואחזיהו מלך יהודה בא לבקרו במיוחד.
בתזכורת על פילוג הממלכה ועל השלכותיה אנו מסיימים את המסע שלנו בספר מלכים – למדנו את ספר מלכים א ואת סיפורי אלישע הנבחרים ממלכים ב. כדאי להסב את תשומת לב התלמידים לכך. התחלנו את ספר מלכים בממלכה מאוחדת תחת דוד ולאחר מכן תחת שלמה, לאחר מכן עיקר הספר עסק בפילוג הממלכה ובמשמעות הדתית שלו (עונש על עשיית הרע בעיני ה'). וכאן, לצד התיאור הבעייתי של המלכים, אנחנו מסיימים את הלימוד שלנו בנימה של אחדות ואחווה בין הממלכות, המלכים בקשר זה עם זה.

מבט לחיים

אפשרות ראשונה -אחדות בעם
למדנו על קשרי האחדות והאחווה בעם. נדון עם התלמידים:

 • כיצד לדעתכם משפיעה האחדות על העם?
 • מה היתרון של הקשר בין הממלכות ומה החיסרון?
 • מה לדעתכם היום מגביר אחדות בין חלקי העם ומה פוגע באחדות?

אפשרות שנייה – גמול:
ראינו שוב ושוב בספר מלכים את הקשר בין עשיית הרע בעיני ה' לבין הצרות והמלחמות הבאות בעקבות המעשים הרעים. נדון עם התלמידים בשאלה:

 • מה משמעות הקשר בין הדברים?
 • איזה מסר ספר מלכים מבקש להעביר לנו בסיפורים אלו ובקישור זה?
אפשר עוד...

סוף העיסוק שלנו בספר מלכים הוא הזדמנות מצוינת ללמוד מעט על ההיסטוריוגרפיה של הספר. נחלק לתלמידים את דף העבודה (ראו פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור). 

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
לחץ חברתי
קרדיט: סרטון על ניסוי על לחץ חברתי. פורסם על ידי ברק פימה – מנחה קבוצות,...
לחץ חברתי

קרדיט: סרטון על ניסוי על לחץ חברתי. פורסם על ידי ברק פימה – מנחה קבוצות, מאמן אישי ומרצה ב-5 בנובמבר 2016.

מפת התפלגות הממלכה
מפת התפלגות הממלכה. מטח
מפת התפלגות הממלכה

מפת התפלגות הממלכה. מטח

לוח מלכי יהודה ומלכי ישראל מפילוג הממלכה
תרשים מלכויות ישראל ויהודה מתוך אתר תנ"ך הרצוג
לוח מלכי יהודה ומלכי ישראל מפילוג הממלכה

תרשים מלכויות ישראל ויהודה מתוך אתר תנ"ך הרצוג

דפי עבודה והעשרה לשיעור
אין דרך חזרה
נאמר: "וַיָּבֹא אֱלִישָׁע דַּמֶּשֶׂק" (מלכים ב ח, ז) ושואלים: למה הלך לשם?אמר ר' יוחנן: שהלך...
אין דרך חזרה
"וַיָּבֹא אֱלִישָׁע דַּמֶּשֶׂק וּבֶן הֲדַד מֶלֶךְ אֲרָם חֹלֶה, וַיֻּגַּד לוֹ לֵאמֹר בָּא אִישׁ הָאֱלֹהִים עַד הֵנָּה." (ח, ז)

Elena3567/shutterstock.com

נאמר: "וַיָּבֹא אֱלִישָׁע דַּמֶּשֶׂק" (מלכים ב ח, ז) ושואלים: למה הלך לשם?
אמר ר' יוחנן: שהלך להחזיר את גחזי בתשובה, וגחזי לא חזר.
אמר אלישע לגחזי – חזור בך.
אמר לו גחזי – כך קיבלתי ממך, שכל מי שחטא והחטיא את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה.

(עיבוד. על פי: תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף מז, עמוד א)

 • על פי המדרש, מדוע גחזי אינו מאמין שיוכל לחזור בתשובה?
אלישע נשאר בבית
לפי שלא יכול אלישע ללכת את רמות גלעד למשוח את יהוא, כי יֶחְרַד כל העם...
אלישע נשאר בבית
"וֶאֱלִישָׁע הַנָּבִיא קָרָא לְאַחַד מִבְּנֵי הַנְּבִיאִים, וַיֹּאמֶר לוֹ חֲגֹר מָתְנֶיךָ וְקַח פַּךְ הַשֶּׁמֶן הַזֶּה בְּיָדֶךָ וְלֵךְ רָמֹת גִּלְעָד." (ט, א)

חרברנדט ואן דן אקהאוט, אלישע והאישה השונמית, 1649, מאוסף המוזאון הלאומי בוורשה, מתוך ויקישיתוף

לפי שלא יכול אלישע ללכת את רמות גלעד למשוח את יהוא, כי יֶחְרַד כל העם בבואו שמה ויתגלה הדבר, עשה הדבר על ידי שליח, וישלח אחד מבני הנביאים שהיו לפניו למשוח אותו.

(פירוש אברבנאל למלכים ב)

 • לפי פירוש אברבנאל, מדוע ביקש אלישע מאחד מבני הנביאים להמליך את יהוא ולא עשה זאת בעצמו?
כִּי מָה עַבְדְּךָ הַכֶּלֶב
"כִּי מָה עַבְדְּךָ הַכֶּלֶב" – ביטוי מקראי הבא להמעיט בערך העצמי של הדובר, כאשר הוא...
כִּי מָה עַבְדְּךָ הַכֶּלֶב
"וַיֹּאמֶר חֲזָהאֵל: כִּי מָה עַבְדְּךָ הַכֶּלֶב כִּי יַעֲשֶׂה הַדָּבָר הַגָּדוֹל הַזֶּה, וַיֹּאמֶר אֱלִישָׁע: הִרְאַנִי ה' אֹתְךָ מֶלֶךְ עַל אֲרָם." (ח, יג)

koblizeek/shutterstock.com

"כִּי מָה עַבְדְּךָ הַכֶּלֶב" – ביטוי מקראי הבא להמעיט בערך העצמי של הדובר, כאשר הוא מדבר אל אדם בכיר ממנו ומבקש לחלוק לו כבוד. הביטוי מוכר לנו גם משפות שמיות עתיקות אחרות. חזאל התכוון לומר שהוא איש פשוט, ולא יוכל לבצע מעשה גדול כמו השמדת ממלכת ישראל.

 • מצאו מופעים נוספים של הביטוי "כי מה עבדך הכלב" במקרא.
מַשְׁתִּין בְּקִיר
כשמגיע אחד מבני הנביאים להמליך את יהוא, הוא מטיל על יהוא את המשימה להשמיד את...
מַשְׁתִּין בְּקִיר
"וְאָבַד כָּל בֵּית אַחְאָב, וְהִכְרַתִּי לְאַחְאָב מַשְׁתִּין בְּקִיר וְעָצוּר וְעָזוּב בְּיִשְׂרָאֵל." (ט, ח)

"משתין בקיר". Charlie Goodall/ shutterstock.com

כשמגיע אחד מבני הנביאים להמליך את יהוא, הוא מטיל על יהוא את המשימה להשמיד את בית אחאב ולהכרית את ה"מַשְׁתִּין בְּקִיר".

להמשך קריאה

הפרשנים חלוקים בנוגע למשמעות הביטוי: יש הטוענים כי הכוונה היא להשמיד את כל מה שיש לאחאב, עד אחרון הכלבים; פרשנים אחרים הציעו כי משמעות הצירוף "מַשְׁתִּין בְּקִיר" היא גבר, כלומר על יהוא מוטלת המשימה להשמיד את כל הגברים המשתייכים לבית אחאב.
היום משתמשים בביטוי "מַשְׁתִּין בְּקִיר" במשמעות של עלוב נפש, מי שמצוי בשולי החברה.

 • כתבו שני משפטים – באחד שבצו את הביטוי "משתין בקיר" במשמעותו המקראית, ובשני במשמעות של עלוב נפש.
סיפור בתוך סיפור
בתחילת פרק ח מוזכר פעמיים נס החייאת בן השונמית על ידי הנביא אלישע. בציור מוצג...
סיפור בתוך סיפור
"וֶאֱלִישָׁע דִּבֶּר אֶל הָאִשָּׁה אֲשֶׁר הֶחֱיָה אֶת בְּנָהּ לֵאמֹר: קוּמִי וּלְכִי אתי (אַתְּ) וּבֵיתֵךְ וְגוּרִי בַּאֲשֶׁר תָּגוּרִי, כִּי קָרָא ה' לָרָעָב וְגַם בָּא אֶל הָאָרֶץ שֶׁבַע שָׁנִים." (ח, א)

בנימין וסט, אלישע מקים לתחייה את בן האישה השונמית, 1766, מתוך ויקישיתוף

בתחילת פרק ח מוזכר פעמיים נס החייאת בן השונמית על ידי הנביא אלישע. בציור מוצג הסיפור הפלאי, המופיע במלכים ב פרק ד.

 • במה תורם סיפור ההשבה לחיים של הנער, המוזכר פעמיים בפרק ח, לסיפור השבת הרכוש של האישה האלמנה/השונמית?
ארם
  אֲרָם – שם כולל לשבטים שמיים-מערביים מתחילת האלף הראשון לפני הספירה, שחיו בכל ארצות...
ארם
"וַיֵּלֶךְ אֶת יוֹרָם בֶּן אַחְאָב לַמִּלְחָמָה עִם חֲזָאֵל מֶלֶךְ אֲרָם בְּרָמֹת גִּלְעָד, וַיַּכּוּ אֲרַמִּים אֶת יוֹרָם." (ח, כח)

ממלכת דוד והממלכות השכנות (ארם, עמון). המאה העשירית לפנה"ס. קרטוגרפיה: תמר סופר, סופר מיפוי

 

אֲרָם – שם כולל לשבטים שמיים-מערביים מתחילת האלף הראשון לפני הספירה, שחיו בכל ארצות הקשת הפורייה (הַסַהַר הַפּוֹרֶה), כלומר הארצות שבין איראן, תורכיה, ארמניה, סוריה וארץ ישראל, עד מדבר עֲרָב בדרום, באזור המכונה מֶסוֹפּוֹטַמְיָה.

להמשך קריאה

יש עדויות ארכאולוגיות לקיומם של הארמים כבר מהמאה ה-14 לפני הספירה.
לפי התנ"ך, מוצאם של הארמים, כמו מוצאם של בני ישראל, הוא משֵׁם, בנו של נוח.
סיפורי התנ"ך משקפים תקופות של משא ומתן ואף קשרי חיתון עם הארמים (כמו יעקב ולבן), ותקופות אחרות של מלחמות ויריבויות טריטוריאליות (בימי דוד ואחאב, לדוגמה).

מבוסס על מקרא גשר – האתר שלך ללימודי התנ"ך – אנציקלופדיה. © גשר מפעלים חינוכיים.

 • על פי הפרק, מה טיב היחסים בין ארם לישראל?
רמות גלעד
רמות גלעד הייתה עיר בגלעד (בעבר הירדן המזרחי), אזור פורה מבחינה חקלאית בתקופת התנ"ך. לעיר...
רמות גלעד
"וֶאֱלִישָׁע הַנָּבִיא קָרָא לְאַחַד מִבְּנֵי הַנְּבִיאִים, וַיֹּאמֶר לוֹ חֲגֹר מָתְנֶיךָ וְקַח פַּךְ הַשֶּׁמֶן הַזֶּה בְּיָדֶךָ וְלֵךְ רָמֹת גִּלְעָד." (ט, א)

רמות גלעד הייתה עיר בגלעד (בעבר הירדן המזרחי), אזור פורה מבחינה חקלאית בתקופת התנ"ך. לעיר הייתה חשיבות ביטחונית כיוון ששכנה סמוך לגבול עם ארם, ולכן התנהלו מלחמות על השליטה בה.
רמות גלעד נמצאה בנחלת שבט גד, והייתה אחת מערי המקלט שנועדו לרוצחים בשגגה.

 • פִּתחו את ספר מלכים א בפרק כב, פסוק כ. מה עוד התרחש ברמות גלעד?
הַמְלָכָה
הַמְלָכָה – טקס שבו מוענקות למלך סמכויות שלטון רשמיות או טקסיות. בתקופת התנ"ך כלל טקס...
הַמְלָכָה
"וְלָקַחְתָּ פַךְ הַשֶּׁמֶן וְיָצַקְתָּ עַל רֹאשׁוֹ וְאָמַרְתָּ כֹּה אָמַר ה' מְשַׁחְתִּיךָ לְמֶלֶךְ אֶל יִשְׂרָאֵל, וּפָתַחְתָּ הַדֶּלֶת וְנַסְתָּה וְלֹא תְחַכֶּה." (ט, ג)

הר הזיתים, הנקרא גם "הר ההמחשה" משום שמהזיתים שגדלו בו יצרו את השמן שבו משחו מלכים. צילום: Andrew Shiva, מתוך ויקישיתוף, CC BY-SA 4.0

הַמְלָכָה – טקס שבו מוענקות למלך סמכויות שלטון רשמיות או טקסיות. בתקופת התנ"ך כלל טקס ההמלכה משיחה בשמן על ידי כוהן או נביא, כדי לסמל את בחירתו של המלך על ידי האל.
למשוח מישהו פירושו להפוך אותו מתאים לתפקיד מסוים. ממשמעות זו נולדה גם המילה "משיח" – מי שמושחים אותו להיות קדוש ולהציל את העם.

 • מה כלל טקס ההמלכה של יהוא, על פי הסיפור המקראי?
יורם ואחזיהו מחוץ לתנ"ך
כתובת תל דן היא מצבה שעליה כתובת בארמית עתיקה. המצבה מתוארכת לתקופת הבית הראשון, והיא...
יורם ואחזיהו מחוץ לתנ"ך
"בִּשְׁנַת שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה לְיוֹרָם בֶּן אַחְאָב מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל, מָלַךְ אֲחַזְיָהוּ בֶן יְהוֹרָם מֶלֶךְ יְהוּדָה." (ח, כה)

כתובת "בית דוד" מתל-דן, צילום:Oren Rozen, מתוך ויקישיתוף, CC BY-SA 4.0\

כתובת תל דן היא מצבה שעליה כתובת בארמית עתיקה. המצבה מתוארכת לתקופת הבית הראשון, והיא הממצא החוץ-מקראי החשוב ביותר, ואולי אף היחיד, שבו מופיע הצירוף "בית דוד".

להמשך קריאה

הכתובת היא מצבת ניצחון ארמית שהקים אחד ממלכי ארם בעקבות ניצחון על ממלכת ישראל. בכתובת מוזכר יהורם בן אחאב מלך ישראל וכנראה גם אחזיהו בן יהורם מלך יהודה, המכונה בה ככל הנראה "[מל]ך בית דוד". שניהם מוזכרים במלכים ב, ח.

 • מדוע כתובת תל דן נחשבת ממצא חשוב כל כך?
מי הרג את יורם?
בסרטון תוכלו להתרשם מכתובת תל דן, שבה מסופר על מותו של יורם בן אחאב, מלך...
מי הרג את יורם?
"וְהִכִּיתָה אֶת בֵּית אַחְאָב אֲדֹנֶיךָ, וְנִקַּמְתִּי דְּמֵי עֲבָדַי הַנְּבִיאִים וּדְמֵי כָּל עַבְדֵי ה' מִיַּד אִיזָבֶל." (ט, ז)

בסרטון תוכלו להתרשם מכתובת תל דן, שבה מסופר על מותו של יורם בן אחאב, מלך ישראל. מוזכר בה גם המלך ששלט ביהודה באותה התקופה – אחזיהו בן יהורם – בהתאם למסופר במלכים ב, ח.

 • מי הרג את יורם בן אחאב על פי המקרא, ומי הרג אותו על פי כתובת תל דן?

קרדיט: והארץ הייתה תוהו ובוהו-תולדות ארץ ישראל פרק 4: מעצמה אזורית/כאן 11 תאגיד השידור הישראלי, 2016