סגור תצוגת כיתה
הפרק

ברית הגבעונים – חלק שני: השקר מתגלה אך הברית נשמרת

פרק ט, טז-כז

שיעור רביעי מתוך חמישה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

הזמנה ללימוד

נספר בקצרה את אירועי הפרקים הקודמים: נזכיר את ברית הגבעונים והיכן עצרנו את הסיפור. נבקש מהתלמידים להעלות השערות: כעת, לאחר שנכרתה הברית, מה עומד לקרות לדעתכם? נשמע רעיונות שונים בכיתה.

מבט ראשון

נקרין על הלוח את פסוקים טז-כז, נבקש מאחד התלמידים לקרוא ונבאר מילים קשות:

 • "וַיִּלֹּנוּ" – התלוננו.
 • "וְלֹא יִהְיֶה עָלֵינוּ קֶצֶף" – ולא יכעסו עלינו שלא קיימנו את השבועה.
 • "וְעַתָּה אֲרוּרִים אַתֶּם" – מכיוון ששיקרתם אתם מקוללים.
 • "וְלֹא יִכָּרֵת מִכֶּם עֶבֶד" – לא נהרוג אתכם (בגלל השבועה).
 • "חֹטְבֵי עֵצִים וְשֹׁאֲבֵי מַיִם" – האנשים שדואגים למלא את הפעולות הפשוטות וההכרחיות לשגרה.

מבט שני

כדי להבין מה קורה בפסוקים נשחק 'של מי השורה הזאת': נכניס פתקים מקופלים ובהם שאלות לתוך כובע, נקרא כל פעם לתלמיד מתנדב אחר לשלוף שאלה מהכובע ולענות עליה, אם התלמיד אינו יודע את התשובה הוא יכול להיעזר בכיתה.

שאלות:

 • מה קרה לאחר שלושה ימים? (השקר התגלה)
 • מה אמרו הנשיאים לבני העדה שהתלוננו על הגבעונים? (אי אפשר להרוג אותם)
 • מדוע לא רצו הנשיאים להרוג את הגבעונים? (נדרו נדר לה')
 • כיצד הצדיקו הגבעונים את מעשיהם? (פחדו שיהרגו אותם מכיוון שהם מעמי הארץ)
 • מה היה עונשם של הגבעונים? (הפכו להיות חוטבי עצים ושואבי מים לבני ישראל)

מבט שלישי

התלמידים יתחלקו לזוגות, וכל זוג יצטרך לכתוב או להציג דיאלוג מדומיין בין שתי דמויות: איש מבני ישראל (מתוך העדה) ונשיא. השניים יתווכחו בנושא קיום השבועה – הנשיא יצטרך לשכנע את בן העדה שהשבועה מוכרחה להתקיים, ולהציע סיבה מדוע אין להפר אותה. נשמע כמה מן הדיאלוגים בכיתה.

נציע שתי פרשנויות מדוע לא הופרה השבועה:

 1. "וְלֹא הִכּוּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי נִשְׁבְּעוּ לָהֶם נְשִׂיאֵי הָעֵדָה בַּה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל" – לפי הרב עדין שטיינזלץ, מי שנשבע נשבע בה' ואי אפשר לחלל שבועה כדי לא לפגוע בקדושת ה'.
 2. לפי חז"ל, השבועה ניתנה ברבים, ולמעמד הפומבי יש משמעות חזקה יותר מלשבועה פרטית בין שניים (אפשר לתת לדוגמה את מעמד הנישואין שקורה מול הציבור).

שתי התשובות האלה נותנות מקום לחילול שם ה' בעולם: הגבעונים לא היו זכאים לחנינה, אך ישראל לא הרגו אותם כדי שלא יאמרו הגויים שעם ישראל אינו מקיים את שבועתו. נוכל ללמוד מפרשה זו שבעת בניית המסגרת הלאומית עם ישראל אינו שוכח את ייעודו האוניברסלי – להיות אור לגויים, וייעודו זה מחייב אותו להתנהגות ערכית מעל למצופה בכל צעד ושעל.

מבט לחיים

נתמקד בעונשם של הגבעונים – "חֹטְבֵי עֵצִים וְשֹׁאֲבֵי מַיִם". נשאל את התלמידים:

 • מה דעתכם על העונש הזה?
 • מה המשמעות שלו?

נסביר שהמילים "חוטבי עצים ושואבי מים" הפכו לביטוי שמשמעותו לתת לזרים לעשות בשבילנו עבודה שחורה.
נשאל את התלמידים:

 • האם יש לכם דוגמאות לאנשים שאפשר לקרוא להם "חוטבי עצים ושואבי מים" בימינו?
 • בימים שלא צריך לשאוב מים ולחטוב עצים, איזו עבודה שחורה אחרת צריך לעשות?

נבקש מהתלמידים לחפש בבית בעיתונים, בטלוויזיה או ברחובות את "חוטבי העצים ושואבי המים" המודרניים.
לחלופין נבקש מהתלמידים לכתוב בכיתה סיפור קצר ובו עליהם לשלב את הביטוי.

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: עסקנו בחלקו השני של סיפור ברית הגבעונים – מרגע גילוי השקר ועד סוף הפרק. התמקדנו בשאלה מדוע לאחר גילוי התרמית לא הפרו ישראל את השבועה לגבעונים אלא רק הענישו אותם.
מיומנות: למדנו את הביטוי "חוטבי עצים ושואבי מים" ואת משמעותו הרלוונטית לימינו.
מתודות: כתבנו או הצגנו דיאלוג מדומיין בין שתי דמויות – בן העדה ואחד הנשיאים בניסיון להבין את הסיבה לקיום השבועה למרות המרמה.

העשרות
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
והנחש היה ערום...
במדרש מוקבלים מעשיהם של הגבעונים למעשה המרמה של הנחש בגן עדן. נראה שחז"ל הסתמכו במדרש...
והנחש היה ערום...
"וַיֹּאמֶר אִישׁ יִשְׂרָאֵל אֶל הַחִוִּי, אוּלַי בְּקִרְבִּי אַתָּה יוֹשֵׁב וְאֵיךְ אֶכְרָת לְךָ בְרִית." (פסוק ז)

איור: shutterstock.com

במדרש מוקבלים מעשיהם של הגבעונים למעשה המרמה של הנחש בגן עדן. נראה שחז"ל הסתמכו במדרש על הדמיון בין השם "חיוי" – עמם של הגבעונים – ובין המילה "נחש" בארמית – חיויא.

מן האמורי היו (הגבעונים), ולמה קורא אותם "חוי"?
על שעשו מעשה חוי – מעשה נחש.
הנחש אמר: יודע אני שאמר להם הקב"ה "כִּי בְּיוֹם אֲכָלְךָ מִמֶּנּוּ מוֹת תָּמוּת" (בראשית ב, יז), אך אני הולך ומרמה אותם והם אוכלים ונענשים, ואני יורש את הארץ לעצמי.
כך עשו הגבעונים – אמרו: יודעים אנו שאמר הקב"ה לישראל "כִּי הַחֲרֵם תַּחֲרִימֵם הַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי" (דברים כ, יז), "לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית" (דברים ז, ב), אך אנו הולכים ומרמים אותם והם כורתים אתנו ברית.
יהרגו אותנו – יעברו על השבועה,
יקיימו אותנו – יעברו על הגזרה.
בין כך ובין כך נענשים, ואנו יורשים את הארץ לעצמנו.

(עיבוד. על פי: מדרש במדבר רבה [וילנא], פרשת נשא, פרשה ח סימן ד)

 • על פי המתואר בפרק ט פסוקים ג-ד, כיצד הערימו הגבעונים על ישראל? ציינו שני שלבים בתוכנית של הגבעונים.
שבועה ברבים
ר' יהודה אומר: כל נדר שידעו עליו רבים — לא יחזיר, ושלא ידעו עליו רבים...
שבועה ברבים
"לֹא הִכּוּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי נִשְׁבְּעוּ לָהֶם נְשִׂיאֵי הָעֵדָה בה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, וַיִּלֹּנוּ כָל הָעֵדָה עַל הַנְּשִׂיאִים." (פסוק יח)

איור: shutterstock.com

ר' יהודה אומר: כל נדר שידעו עליו רבים — לא יחזיר, ושלא ידעו עליו רבים — יחזיר. אמר ר' יהושע בן לוי: מה הטעם של ר' יהודה? מניין לו שיש לחלק בין נדר שידעו בו רבים לבין כזה שלא ידעו בו? — שנאמר בפרשת הגבעונים: "לֹא הִכּוּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי נִשְׁבְּעוּ לָהֶם נְשִׂיאֵי הָעֵדָה" (יהושע ט, יח).
משמע ששבועה שנעשתה בפני רבים – אי אפשר לבטל אותה, וכן נדר שיודעים עליו רבים — שוב אי אפשר לבטלו.

(תלמוד, מסכת גיטין, דף מו עמוד א, על פי ביאור שטיינזלץ)

 • על פי המדרש, מדוע יש לקיים את השבועה לגבעונים?
 • על פי פסוק כ, מדוע יש לקיים את השבועה?
אל תירא ואל תחת
כל מיני דברים יכולים לגרום לנו לפחד. חושך, מקומות גבוהים, זיכרון שלילי, מישהו או משהו...
אל תירא ואל תחת
"וַיֹּאמֶר ה' אֶל יְהוֹשֻׁעַ אַל תִּירָא וְאַל תֵּחָת קַח עִמְּךָ אֵת כָּל עַם הַמִּלְחָמָה וְקוּם עֲלֵה הָעָי רְאֵה נָתַתִּי בְיָדְךָ אֶת מֶלֶךְ הָעַי וְאֶת עַמּוֹ וְאֶת עִירוֹ וְאֶת אַרְצוֹ." (ח, א)

כל מיני דברים יכולים לגרום לנו לפחד. חושך, מקומות גבוהים, זיכרון שלילי, מישהו או משהו שנראים לנו מסוכנים, כל אלה עלולים לגרום לנו תחושה פנימית של חוסר ביטחון. הפחד הוא הגיוני ומותר, אבל לפעמים כדאי לנסות להתגבר עליו.
בפרק שלנו יהושע מפחד, ואלוהים אומר לו: "אַל־תִּירָא וְאַל־תֵּחָת", ובמילים פשוטות – אל תפחד.
האזינו לשיר "אל תפחד" של הזמר והיוצר אהוד בנאי.

למילות השיר

אל תפחד.
מילים ולחן: אהוד בנאי.

אל תפחד
אתה לא לבד

הייתה זו דקירה קטנה
זעזוע פתאומי ומהיר,
נכון, איבדת שליטה לרגע
לא היית מספיק זהיר,
ועכשיו פעמוני אזהרה
מצלצלים בראשך
אתה רוצה לשכוח
להתחיל מהתחלה

אז תאמין שאם קלקלת
אתה יכול גם לתקן, כן, כן.

אל תפחד
אתה לא לבד.

אם יחזור שוב רגע הפחד
אבוא להושיט לך יד
תמיד אהיה קרוב אליך
לחבק במקרה שתרעד

עכשיו פעמוני אזהרה
מצלצלים בראשך
אתה רוצה לשכוח
להתחיל מהתחלה

אז תאמין שאם קלקלת
אתה יכול גם לתקן, כן, כן.

אל תפחד
אתה לא לבד.

6.5. © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.

 • לפי הפסוק – מה דרכו של אלוהים לגרום ליהושע לא לפחד?
 • ולפי השיר – כיצד בני האדם יכולים לעזור זה לזה וגם לעצמם לא לפחד?

קרדיט: אהוד בנאי – אל תפחד / מוזיקה ישראלית

חטבי עצים ושאבי מים
הגבעונים רימו את יהושע כדי להציל את חייהם. הם ידעו שאם הוא יחשוב שהם מעיר...
חטבי עצים ושאבי מים
"וַיִּתְּנֵם יְהוֹשֻׁעַ בַּיּוֹם הַהוּא חֹטְבֵי עֵצִים וְשֹׁאֲבֵי מַיִם לָעֵדָה וּלְמִזְבַּח ה' עַד־הַיּוֹם הַזֶּה אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחָר." (ט, כז)

הגבעונים רימו את יהושע כדי להציל את חייהם. הם ידעו שאם הוא יחשוב שהם מעיר קרובה, הוא יהרוג אותם.

להמשך קריאה

לכן הם הציגו את עצמם כאילו הם מעיר רחוקה. יהושע נשבע להם שהוא לא יפגע בהם וכרת איתם ברית. אבל אז התגלתה התרמית!
האם השבועה בתוקף? או שמותר ליהושע לבטל את השבועה? יהושע החליט על פתרון ביניים.

 • התבוננו בסרטון המתעד פעולה של חוטבי עצים ברומניה- מה דורשת פעולת ביקוע וניסור העצים מהעושים אותה?
 • אילו עוד פעולות עושים חוטבי עצים? ואילו פעולות עושים שואבי מים?
 • למה דווקא לסוג העבודה הזה ייעד יהושע את הגבעונים?

קרדיט: אבי טיולים ברומניה – חוטבים עצים בהרי הקרפטים, חורף 2014 / אבי טיולים – טיולי צ'ורבה ברומניה

גל אבנים
"גל האבנים" שמופיע בפסוק הוא דרך לסמן את המקום שבו השליכו את מלך העי, אחרי...
גל אבנים
"וְאֶת מֶלֶךְ הָעַי תָּלָה עַל הָעֵץ עַד עֵת הָעָרֶב וּכְבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ צִוָּה יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּרִידוּ אֶת נִבְלָתוֹ מִן הָעֵץ וַיַּשְׁלִיכוּ אוֹתָהּ אֶל פֶּתַח שַׁעַר הָעִיר וַיָּקִימוּ עָלָיו גַּל אֲבָנִים גָּדוֹל עַד הַיּוֹם הַזֶּה." (ח, כט)

"גל האבנים" שמופיע בפסוק הוא דרך לסמן את המקום שבו השליכו את מלך העי, אחרי שמת מוות מבזה.

להמשך קריאה

הרעיון של הצבת אבנים כדי לסמן מקום, הוא רעיון שמופיע במקומות נוספים (זוכרים את 12 האבנים בגלגל?). נוסף על כך, האבנים שבפרק משמשות גם לזיכרון מאורע.
אומנים ברחבי העולם משתמשים באבנים ליצירת פסלים בטבע. אתם מוזמנים לצפות!

קרדיט: Watch This Guy Balance Rocks on Water in the Most Mesmerizing Way | Short Film Showcase / National Geographic, 2017

 • שערו – כיצד מצליחים האומנים לגרום לכך שהאבנים לא ייפלו?
 • מדוע לדעתכם "גל אבנים" הוא דרך לזיכרון?
מי מסתתר מאחורי המסכה?
"הומלס" (אדם חֲסַר בית) משחק כדורגל ברחוב. האם הייתם ניגשים אליו? הייתם משחקים איתו? לא...
מי מסתתר מאחורי המסכה?
"וַיַּעֲשׂוּ גַם הֵמָּה בְּעָרְמָה וַיֵּלְכוּ וַיִּצְטַיָּרוּ וַיִּקְחוּ שַׂקִּים בָּלִים לַחֲמוֹרֵיהֶם וְנֹאדוֹת יַיִן בָּלִים וּמְבֻקָּעִים וּמְצֹרָרִים." (ט, ד)

"הומלס" (אדם חֲסַר בית) משחק כדורגל ברחוב. האם הייתם ניגשים אליו? הייתם משחקים איתו?

להמשך קריאה

לא ייאמן! האיש שחשבנו שהוא "הומלס" הוא כריסטיאנו רונאלדו, הכדורגלן הפורטוגלי המפורסם! אחד הכדורגלנים הטובים ביותר בכל הזמנים!

 • כיצד התחפש רונאלדו לאדם חסר בית?
 • כיצד הגיבו האנשים כאשר הם לא ידעו מי הוא?
 • כיצד הגיבו האנשים כאשר הם כן ידעו מי הוא?
 • במה הסרטון דומה ובמה הוא שונה מהסיפור בפרק, על הגבעונים שהתחפשו?

קרדיט: Cristiano Ronaldo surprises a kid on a Madrid's street 2015 [FULL VIDEO] /AshStudio7,2015

גבעון? המקום ה(לא)נכון
בפרק שלפנינו יש מתח, מלחמה באזור. יהושע וצבאו חצו את הירדן, התמקמו בגלגל, וכבר כבשו...
גבעון? המקום ה(לא)נכון
"וַיְהִי כִשְׁמֹעַ כָּל הַמְּלָכִים אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בָּהָר וּבַשְּׁפֵלָה וּבְכֹל חוֹף הַיָּם הַגָּדוֹל אֶל מוּל הַלְּבָנוֹן הַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי הַכְּנַעֲנִי הַפְּרִזִּי הַחִוִּי וְהַיְבוּסִי: וַיִּתְקַבְּצוּ יַחְדָּו לְהִלָּחֵם עִם יְהוֹשֻׁעַ וְעִם יִשְׂרָאֵל פֶּה אֶחָד: וְיֹשְׁבֵי גִבְעוֹן שָׁמְעוּ אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוֹשֻׁעַ לִירִיחוֹ וְלָעָי." (ט, א-ג)
 איור מפות: איל אילת. מאושר ע"י המאייר.

איור מפות: איל אילת. מאושר ע"י המאייר.

בפרק שלפנינו יש מתח, מלחמה באזור. יהושע וצבאו חצו את הירדן, התמקמו בגלגל, וכבר כבשו את יריחו ואת העי. מלכי האזור, כפי שאנחנו מבינים מהפסוק, חשו מאוימים והתקבצו יחד ("פה אחד") כדי להילחם ביהושע. לגבעונים, לעומת זאת, הייתה תוכנית אחרת…

התבוננו במפה ומצאו את העיר גבעון.

 • חישבו, על סמך המיקום של העיר גבעון במפה, מדוע לגבעונים הייתה תוכנית אחרת משל שאר המלכים?
הר גריזים - קהילת השומרונים
בסרטון מוצג ריאיון עם השחקנית והזמרת סופי צדקה. היום סופי היא יהודייה (היא התגיירה), אבל...
הר גריזים - קהילת השומרונים
"וְכָל יִשְׂרָאֵל וּזְקֵנָיו וְשֹׁטְרִים וְשֹׁפְטָיו עֹמְדִים מִזֶּה וּמִזֶּה לָאָרוֹן נֶגֶד הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם נֹשְׂאֵי אֲרוֹן בְּרִית ה' כַּגֵּר כָּאֶזְרָח חֶצְיוֹ אֶל מוּל הַר גְּרִזִים וְהַחֶצְיוֹ אֶל מוּל הַר עֵיבָל כַּאֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה עֶבֶד ה' לְבָרֵךְ אֶת הָעָם יִשְׂרָאֵל בָּרִאשֹׁנָה." (ח, לג)

בסרטון מוצג ריאיון עם השחקנית והזמרת סופי צדקה. היום סופי היא יהודייה (היא התגיירה), אבל במקור היא שומרונית. ולא, היא לא עלתה לארץ, השומרונים חיים בארץ ישראל. יש להם מכנה משותף עם היהודים, אבל גם נקודות שוני.

צפו בסרטון עד דקה  3:23 :

 • לפי מה שהבנתם מהסרטון – מדוע סופי החליטה לצאת מהעדה השומרונית?
 • אילו דברים חדשים למדתם בעקבות הצפייה?

קרדיט: חדשות השבת – סופי צדקה/כאן 11, 2017

זהירות! מארב מאחוריכם!
בני ישראל בדרכם לנסות בפעם השנייה לכבוש את העָי, אולם הפעם יש תוכנית! בשלב הראשון...
זהירות! מארב מאחוריכם!
"...רְאוּ אַתֶּם אֹרְבִים לָעִיר מֵאַחֲרֵי הָעִיר... וַאֲנִי וְכָל הָעָם אֲשֶׁר אִתִּי נִקְרַב אֶל הָעִיר וְהָיָה כִּי יֵצְאוּ לִקְרָאתֵנוּ כַּאֲשֶׁר בָּרִאשֹׁנָה וְנַסְנוּ לִפְנֵיהֶם: וְיָצְאוּ אַחֲרֵינוּ עַד הַתִּיקֵנוּ אוֹתָם מִן הָעִיר כִּי יֹאמְרוּ נָסִים לְפָנֵינוּ כַּאֲשֶׁר בָּרִאשֹׁנָה וְנַסְנוּ לִפְנֵיהֶם: וְאַתֶּם תָּקֻמוּ מֵהָאוֹרֵב וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת הָעִיר וּנְתָנָהּ ה' אֱלֹהֵיכֶם בְּיֶדְכֶם." (פסוקים ד-ז)
המארב לעי. איור: בלה גולדנברג טייב

המארב לעי. איור: בלה גולדנברג טייב

בני ישראל בדרכם לנסות בפעם השנייה לכבוש את העָי, אולם הפעם יש תוכנית! בשלב הראשון – לפצל את כוח הלוחמים לשתי יחידות. יחידה אחת תהיה במארב מאחורי העיר, והשנייה תבוא בגלוי מול שער העיר.

להמשך קריאה

בשלב השני – הכוח הגלוי מגיע אל שער העיר, כל אנשי העי יוצאים לתקוף אותו ואז, במפתיע, הכוח האורב יוצא מהמחבוא שמאחורי העיר ומשתלט על העיר!

 • הסבירו – מה תפקידם של אנשי הכוח האורב? לְמָה הם צריכים לשים לב? אילו תכונות חשוב שיהיו למי שמשמש בתפקיד זה?
הנעל העתיקה בעולם
  נמצאה הנעל העתיקה ביותר בעולם! הנעל, בת 5,500 שנה, נמצאה במערה בארמניה (מדינה שנמצאת...
הנעל העתיקה בעולם
"זֶה לַחְמֵנוּ חָם הִצְטַיַּדְנוּ אֹתוֹ מִבָּתֵּינוּ בְּיוֹם צֵאתֵנוּ לָלֶכֶת אֲלֵיכֶם וְעַתָּה הִנֵּה יָבֵשׁ וְהָיָה נִקֻּדִים: וְאֵלֶּה נֹאדוֹת הַיַּיִן אֲשֶׁר מִלֵּאנוּ חֲדָשִׁים וְהִנֵּה הִתְבַּקָּעוּ וְאֵלֶּה שַׂלְמוֹתֵינוּ וּנְעָלֵינוּ בָּלוּ מֵרֹב הַדֶּרֶךְ מְאֹד." (ט, יב-יג)
<a href="http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0010984" target="_blank" rel="noopener">First Direct Evidence of Chalcolithic Footwear from the Near Eastern Highlands</a><br /> Ron Pinhasi, Boris Gasparian,Gregory Areshian,Diana Zardaryan, Alexia Smith, Guy Bar-Oz,Thomas Higham

First Direct Evidence of Chalcolithic Footwear from the Near Eastern Highlands
Ron Pinhasi, Boris Gasparian,Gregory Areshian,Diana Zardaryan, Alexia Smith, Guy Bar-Oz,Thomas Higham

 

נמצאה הנעל העתיקה ביותר בעולם! הנעל, בת 5,500 שנה, נמצאה במערה בארמניה (מדינה שנמצאת בגבול בין היבשות אירופה ואסיה).

להמשך קריאה

הנעל עשויה עור, מתאימה לרגל ימין, במידה 37, והייתה כנראה נעל של גבר. כאשר נמצאה היה בתוכה עשב, כנראה כדי לשמור על צורתה ועל הגמישות שלה. איך סגרו את הנעל? הסתכלו בתמונה, בעזרת שרוכים! אז בפעם הבאה שהגבעונים מספרים שהנעליים שלהם בלויות, הראו להם מהי נעל בלויה באמת!
רוצים ללמוד עוד דבר חשוב? כשאנשים מתחדשים בנעליים חדשות, אומרים להם תבלו, ולא תתחדשו! הכוונה היא שיזכו ללכת למקומות טובים ומעניינים ולְבַלוֹת את הנעליים, כלומר להפוך אותן למשומשות.

 • הגבעונים התחפשו לאנשים שבאו מרחוק, וכדי להוכיח שהם באמת באו מרחוק הם הצטיידו בפריטי לבוש, ציוד ומזון שנראו ישנים ובלויים. אילו פריטים? איזה פריט מכל הפריטים שהם הביאו מופיע גם בתמונה?
הגבעונים בחרוזים
הסופר הישראלי אפרים סידון כתב את סיפורי התנ"ך בחרוזים לילדים. לפעמים ברור וקל יותר להבין...
הגבעונים בחרוזים
"וַיֵּלְכוּ אֶל יְהוֹשֻׁעַ אֶל הַמַּחֲנֶה הַגִּלְגָּל וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו וְאֶל אִישׁ יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה בָּאנוּ וְעַתָּה כִּרְתוּ לָנוּ בְרִית" (ט, ו)

הסופר הישראלי אפרים סידון כתב את סיפורי התנ"ך בחרוזים לילדים. לפעמים ברור וקל יותר להבין את הסיפור, כשמספרים לנו אותו בחרוזים. את הספרים שלו מלווים האיורים של המאייר הישראלי דני קרמן. רוצים גם? בבקשה!

 • אתם מוזמנים לאייר בעצמכם את הפרק, או לכתוב את המשכו בחרוזים.

קרדיט: תנ"ך בחרוזים – הגבעונים וכיבוש יתר חלקי הארץ/ חינוכית ראשונים בעולם, 2014

חשיפת האמת!
צפו בקטע מתוך חדשות התנ"ך. בסרטון מתואר (בדרך הומוריסטית) המפגש הדרמטי בין הגבעונים לבין בני...
חשיפת האמת!
" וַיַּעֲשׂוּ גַם הֵמָּה בְּעָרְמָה וַיֵּלְכוּ וַיִּצְטַיָּרוּ וַיִּקְחוּ שַׂקִּים בָּלִים לַחֲמוֹרֵיהֶם וְנֹאדוֹת יַיִן בָּלִים וּמְבֻקָּעִים וּמְצֹרָרִים." (ט, ד)

צפו בקטע מתוך חדשות התנ"ך. בסרטון מתואר (בדרך הומוריסטית) המפגש הדרמטי בין הגבעונים לבין בני ישראל. צפו בסרטון ונסו להבין מהו התעלול של הגבעונים.

 • אחרי שצפיתם בסרטון והבנתם מה קרה שם, חזרו אל פסוק ד. איזו מילה בפסוק מתאימה לתיאור מעשה הגבעונים?

קרדיט: חדשות התנ"ך: כיבוש העי / חינוכית ראשונים בעולם, 2016