סגור תצוגת כיתה
הפרק

גירוש הגר

פסוקים א-כא

שיעור שני מתוך שלושה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

עם לידת יצחק וגירוש הגר וישמעאל משפחתו של אברהם עוברת בפרק שינויים מטלטלים, התרחבות וצמצום. כיצד כל אחד משני אירועים אלו משפיע על בני המשפחה, ומה אפשר ללמוד מהסמיכות שלהם? אילו רגשות ומסרים טמונים בסיפורה של הגר?

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – משפחה מונוגמית מול ריבוי נשים:
נשאל את התלמידים:

 • מהם המבנים המשפחתיים המוכרים לכם?
 • מדוע לדעתכם המודל המונוגמי הוא המודל השכיח בעולם המערבי?
 • נסו לשער: אילו דינמיקות רגשיות עשויות להיווצר במבנה של ריבוי נשים?

נדון בפער בין המודל המונוגמי, השכיח בעולמנו, לבין מודלים אחרים, ובייחוד ריבוי נשים, כפי שמוכר לנו מן העת העתיקה ומתרבויות שונות כיום.

אפשרות שנייה – יהודים וערבים
לכיתות בהם הדיון מתאים: נזכיר בכיתה את סוגיית היחסים בין יהודים לערבים כיום. נשאל את התלמידים:

 • במבט רחב על שושלות העמים, מהו הקשר המשפחתי בין שני העמים החיים פה כיום?
 • מה ידוע לכם על ראשית היחסים בין אבות העמים?
 • כיצד הסיפור ההיסטורי משפיע לדעתכם על הרגשות בין העמים ועל הפוליטיקה כיום?

אפשרות שלישית – משחק סכום אפס:
נסביר לתלמידים את המונח 'משחק סכום אפס' מתחום תורת המשחקים המתאר מצב שבו הרווח של צד אחד בא על חשבון הפסדו של הצד האחר. מכאן שיש ניגוד אינטרסים מוחלט בין הצדדים. דוגמה למשחקי סכום אפס הם שחמט, דמקה ושש-בש.
נשאל את התלמידים:

 • האם כל המצבים בין אנשים דומים לדעתכם למשחק סכום אפס?

נזמין את התלמידים לשתף בשיח או בכתיבה, בזוגות או בקבוצות או במליאה:

 • מתי בחייכם אתם חשים שאתם במשחק סכום אפס ומתי לא?
 • כיצד הייתם רוצים להרגיש?
 • האם אתם יכולים להשפיע אם תחושו במשחק סכום אפס או בשותפות שבה כולם יכולים להרוויח?

הזמנה לקריאה

חלק ראשון – גירוש הגר:
נקרא יחד את פסוקים ט-כא (אם נלמד כבר הסיפור הקודם על הולדת יצחק), או את פסוקים א-כא (למעוניינים במבט רחב על שני הסיפורים).
לאחר הקריאה, נחלק לתלמידים כרטיסיות שאלות ומחשבות על הדמויות (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור). הבחירה בעבודה על הכרטיסיות בזוגות או בקבוצות נתונה לשיקול דעת המורה וכן כמות הכרטיסיות שכל תלמיד יעשה. בעבודה על הכרטיסיות התלמידים ינסו לאתר את דעת המקרא על סיפור גירוש הגר ולשאוב מן הפסוקים כמה שיותר רמזים, פרטי מידע ורגשות.

לאחר העבודה על הכרטיסיות של הדמויות נדון:

 • מדוע אלוהים מצווה על אברהם לשמוע בקולה של שרה?

נבקש מתלמידים לייצג את דעתו של אברהם ואת דעתה של שרה (אפשר להשתמש בשיטת הכובע החם).
נעיין בפירוש רד"ק לפסוק ונדגיש כי רד"ק רואה בדברי שרה דברי אמת. על אף הקושי של אברהם צדקה שרה בדבריה.

ראוי לזכור גם את ההתנהגות השלילית של ישמעאל המצחק, ופעמים כאשר יש התנהגות שלילית מאוד ראוי לנהוג באפס סובלנות. שרה מסמלת את הצד הנכון והכואב, לעיתים צריך גם לדעת לגרש בעת הצורך.

יצירה שיתופית: בכיתה יצירתית נזמין את התלמידים לחמש דקות יצירה שיתופית בעקבות הפסוקים: נפרוס שני בריסטולים גדולים בכיתה, כל בריסטול יוקדש לאחד משני הסיפורים, והתלמידים ימלאו את הבריסטולים במילים ובציור. אפשר לחלק את הכיתה לשתי קבוצות, ולהזמין כל תלמיד לקרוא את הפסוקים ומתוך הקריאה לגשת לאחד הבריסטולים ולהוסיף בו ציור, כותרת, מילים מנחות, רגשות. נתלה את היצירות השיתופיות בכיתה ונסביר דרכן את מהלך העלילה ואת הרגשות שהובעו.

כתיבת יומן: אפשר להנחות את התלמידים לבחור אחת מן הדמויות בסיפור, ולכתוב את יומנה האישי: להיכנס לנעליה ולכתוב את שני הסיפורים בפרק מנקודת מבטה.

לימוד מדרשים: אפשר להפנות את התלמידים למדרשים המובאים בדף העבודה: מדרשים, ולבקש מהם לענות על השאלות בעקבותיהם.
לסיכום השלב הקודם נשאל את התלמידים:

 • מה כל אחת מן הדמויות בסיפור מרגישה?
 • כיצד הסיפור מצטייר מנקודת מבטה?
 • בעיני הדמויות בפרק מה החיבור בין סיפור הלידה לסיפור הגירוש?

כדאי להנחות את התלמידים לכתוב בזוגות או בקבוצות את השאלות הרגשיות העולות מהסיפור ומדברות אליהם, לאחר הכתיבה אפשר לעבד את השאלות לסרטון, לכתיבה רגשית או לציורי קומיקס. אם רוצים לעשות זאת בקצרה, אפשר להזמין מתנדבים ולהציג "טיפול משפחתי" בהצגה ספונטנית מאולתרת.

חלק שני – לאחר הגירוש, פסוקים טו-כא:
נעבור עם הפסוקים אל המדבר יחד עם הגר וישמעאל. נקרא את פסוקים טו-כא יחד ונחלק לתלמידים את דף העבודה לעבודה עצמית (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור).

לאחר העבודה על המדרש נשאל את התלמידים:

 • לקולו של מי ענה המלאך? מדוע לדעתכם? (ישמעאל. אולי בשל מצוקתו הגדולה, בשל חוליו מהמדבר)
 • מה ההבטחה שמבטיח המלאך להגר על ישמעאל? (גוי גדול. הבטחה שהובטחה גם לאברהם מובטחת עתה לבנו, ישמעאל. מדובר בהבטחה שונה מההבטחה ליצחק)

נעיין בפסוק יג ובפסוק יח ונשאל את התלמידים:

 • מה משותף לשני הפסוקים? (הבטחה להורים – אברהם והגר – שישמעאל יהיה לגוי גדול)

נפתח ונקרא בפרק יז פסוקים א-ד. נשאל את התלמידים:

 • במה מבורך אברהם?
 • מה הכוונה המון גויים?
 • כיצד פסוקים אלה מתבארים לאור הקריאה בפרק? (אברהם מבורך בהמשך זרעו, ובהיותו אב המון גויים – אפשר שהכוונה לישמעאל וליצחק)
 • מה מערכת היחסים בין יצחק לישמעאל בסוף הפרק? (ישמעאל נמצא במדבר ומובטח לו שיהפוך לעם גדול, ואילו יצחק באוהל אברהם ולו הבטחה דומה. אחים שהופכים לעמים)
 • כיצד לדעתכם הבטחה זו לישמעאל תשפיע על היחסים בין ישמעאל ליצחק בעתיד?

מבט לחיים

מוצעות להלן שלוש אפשרויות לחתימה ואיסוף השיעור בנגיעה אישית-עכשווית, בכתיבה או בשיח משתף:

אפשרות ראשונה – יהודים וערבים:
אפשר להעלות בכיתה את סוגיית היחסים בין יהודים לערבים, ולשאול את התלמידים:

 • האם למרות הקושי בסיפור אפשר לשאוב גם תקווה מן המתואר בו? כיצד?

נספר לתלמידים את המשך הסיפור המקראי, ונעיין בסיפור מות אברהם המתאר את קבורתו בעבודה משותפת לשני בניו (בראשית פרק כה פסוקים ח-ט). אם נבחרה הפתיחה בנושא זה – אפשר לסגור מעגל בסיום זה. אם לא נבחרה פתיחה זו – אפשר להוסיף שאלות לדיון מהצעת הפתיחה.

אפשרות שנייה – שיר:
אפשר להזמין את התלמידים להאזין לשיר 'הגר' שכתב והלחין שלום וחנוך ושר אריק איינשטיין, ולבחון את פרשנותו לפסוקים. לאחר שנאזין לשיר ונעיין בו נדון עם התלמידים:

 • במה השיר נאמן לסיפר המקראי?
 • במה הוא שונה ממנו?
 • כיצד השיר מפרש את הסיפור במקרא?
 • עם איזו דמות השיר מזדהה, ועל איזו דמות מבטו ביקורתי?
 • במה אתם מסכימים עם פרשנות השיר ובמה קריאתו אינה מדויקת בעיניכם?

אפשרות שלישית – עונש גירוש:
אפשר לעורר דיון בשאלות אלה:

 • מתי נכון לזרוק ילד מבית הספר?
 • האם לפעמים תלמידים צריכים לגרום שמישהו ייזרק מבית הספר כי התנהגותו מזיקה לאחרים?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: למדנו על גירוש הגר וישמעאל.
מיומנויות: ניתוח רגשי ואיתור רמזים לנקודות מבט שונות בתוך הסיפור המקראי.
מתודות: סיעור מוחות ושיתוף, יצירה משותפת לאור עלילת הפסוקים, עריכת "טיפול משפחתי".

אפשר עוד...

יצחק וישמעאל, עקדה וגירוש:
נרחיב את המבט בשאלת היחסים בין יצחק לישמעאל ונעלה את הדמיון בין גירוש ישמעאל לעקדת יצחק לאור הנקודות האלה:

 • בשניהם בן של אברהם יוצא לקראת מותו.
 • בשניהם הפסוק מציין כי אברהם השכים בבוקר.
 • בשניהים התערבות המלאך מן השמים מצילה את הילד.

ייתכן שדמיון זה הוא הבסיס לסיפור המובא בקוראן על אודות עקדת ישמעאל. עיד אל אדחה – חג הקרבן המוסלמי – מציין את עקדת ישמעאל.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
דפי עבודה והעשרה לשיעור
רד"ק על פסוק יב
"כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ" – בדבר הזה כי היא אומרת אמת, כי...
רד"ק על פסוק יב

"כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ" – בדבר הזה כי היא אומרת אמת, כי לא ירש עם יצחק.
"כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע" – כי מה שאמרתי, 'לך ולזרעך', לא אמרתי אלא על יצחק, כי הוא הזרע המיוחד לך.

השיר 'הגר'
למילות השיר קרדיט: אריק אינשטיין, 'הגר' מערוץ OldIsraeliSongs משירי ארץ ישראל הישנה והטובה פורסם 2014
השיר 'הגר'

למילות השיר

קרדיט: אריק אינשטיין, 'הגר' מערוץ OldIsraeliSongs משירי ארץ ישראל הישנה והטובה פורסם 2014

צוחק מי שצוחק אחרון
דרש רבי עקיבא: (בראשית כא) ותרא שרה וגו', אין מצחק, אלא גִלוי עריות […] רבי...
צוחק מי שצוחק אחרון
"וַתֵּרֶא שָׂרָה אֶת בֶּן הָגָר הַמִּצְרִית אֲשֶׁר יָלְדָה לְאַבְרָהָם מְצַחֵק." (פסוק ט)

musmellow/shutterstock.com

דרש רבי עקיבא: (בראשית כא) ותרא שרה וגו', אין מצחק, אלא גִלוי עריות […]
רבי ישמעאל אומר: אין הלשון הזה של צחוק, אלא עבודת כוכבים […]
רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: אין הלשון הזה צחוק, אלא לשון שפיכות דמים […]

(עיבוד לבראשית רבה, פרשה נג, יא)

 • כיצד מפרשים חכמים את צחוקו של ישמעאל, וכיצד ניתן לפרש את צחוקו על פי ההקשר של הסיפור?
כאן ועכשיו
"באשר הוא שם" אמר רבי סימון: קפצו מלאכי השרת לְקַטְרֵגוֹ [להעלות דברי ביקורת על ישמעאל],...
כאן ועכשיו
"וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת קוֹל הַנַּעַר וַיִּקְרָא מַלְאַךְ אֱלֹהִים אֶל הָגָר מִן הַשָּׁמַיִם וַיֹּאמֶר לָהּ מַה לָּךְ הָגָר, אַל תִּירְאִי כִּי שָׁמַע אֱלֹהִים אֶל קוֹל הַנַּעַר בַּאֲשֶׁר הוּא שָׁם." (פסוק יז)

Katy Luck/shutterstock.com

"באשר הוא שם"
אמר רבי סימון: קפצו מלאכי השרת לְקַטְרֵגוֹ [להעלות דברי ביקורת על ישמעאל], אמרו לפניו: רִבון העולמים! אדם שהוא עתיד להמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר?!
אמר להם [הקב"ה]: עכשיו מה הוא, צדיק או רשע?
אמרו לו: צדיק!
אמר להם: איני דן את האדם, אלא בשעתו.

(מתוך בראשית רבה, פרשה נג, יד)

 • המדרש מציג שאלה פילוסופית מרתקת – האם האל יכול לדון אדם לפי מה שהוא עתיד לעשות? מהי התשובה שמציע המדרש לשאלה זו?
בן זקונים
יצחק נולד להוריו לאחר שנות המתנה מרובות למימוש ההבטחה האלוהית, כשהיו כבר זקנים, לכן הוא...
בן זקונים
"וַתַּהַר וַתֵּלֶד שָׂרָה לְאַבְרָהָם בֵּן לִזְקֻנָיו, לַמּוֹעֵד אֲשֶׁר דִּבֶּר אֹתוֹ אֱלֹהִים." (פסוק ב)

Liudmila Fadzeyeva/shutterstock.com

יצחק נולד להוריו לאחר שנות המתנה מרובות למימוש ההבטחה האלוהית, כשהיו כבר זקנים, לכן הוא "בן זקונים".
היום נהוג להשתמש בביטוי זה כדי לתאר את הבן הצעיר ביותר במשפחה, שנולד להורים מבוגרים יחסית.

 • כיצד חשו אברהם ושרה עם היוולדו של יצחק כבן זקונים?
כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת
בעקבות המצב הקשה שבו היו שְׁרויים הגר וישמעאל, הגר מחליטה להתרחק מישמעאל במרחק של "כִּמְטַחֲוֵי...
כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת
"וַתֵּלֶךְ וַתֵּשֶׁב לָהּ מִנֶּגֶד הַרְחֵק כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת כִּי אָמְרָה אַל אֶרְאֶה בְּמוֹת הַיָּלֶד, וַתֵּשֶׁב מִנֶּגֶד וַתִּשָּׂא אֶת קֹלָהּ וַתֵּבְךְּ." (פסוק טז)

הגר וישמעאל מתוך סדרת ציורי התנ"ך של גוסטב דורה

בעקבות המצב הקשה שבו היו שְׁרויים הגר וישמעאל, הגר מחליטה להתרחק מישמעאל במרחק של "כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת" ממנו, כדי שלא לראות אותו מת. משמעות הביטוי "כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת" היא מרחק בינוני, כמרחק שאליו מגיעים חיצים הנורים מקשת.

 • חפשו דימוי אחר, המתאים למציאות של ימינו, שממחיש את המרחק שבו נמצאת הגר ביחס לישמעאל.
לכי לך אל המדבר
בשיר שלפניכם מתואר גירוש הגר מנקודת מבט מלאת חמלה למצבה של הגר. הגר מילים ולחן:...
לכי לך אל המדבר
"וַתֹּאמֶר לְאַבְרָהָם גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת בְּנָהּ כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן הָאָמָה הַזֹּאת עִם בְּנִי עִם יִצְחָק." (פסוק י)

בשיר שלפניכם מתואר גירוש הגר מנקודת מבט מלאת חמלה למצבה של הגר.

למילות השיר

הגר
מילים ולחן: שלום חנוך

כשיצלצל בעיר הפעמון בקול אדיר
אות הוא ללכת
השליכי אֶת צְרוֹרֵךְ על גב
ואת עינייך נא מִנְעִי מבכי
אמצי את יד ילדֵך, יד ישמעאל
וּשְׂאִי אותו עִמך אל התבל

קומי קומי הגר הגר
ולכי לָך אל המדבר
אל המדבר, הגר

עברי אישה בעיר
וכל אחד פניו יסתיר מפני עינייך
אמרי שלום, ברכִי הגר
את מי אשר בעיר נשאר אחרייך
אמצי את יד ילדך, יד ישמעאל
ושאי אותו עִמך אל התבל

קומי קומי הגר הגר
ולכי לך אל המדבר
אל המדבר, הגר

הנה אני אשא ידי
חזקי הגר, אל תמעדי בדרך
אל תעצרי למחות דמעות עינייך
הלחוֹת עד בוא הערב
אמצי את יד ילדך, יד ישמעאל
ושאי אותו עִמך אל התבל

קומי קומי הגר הגר
ולכי לך אל המדבר
אל המדבר, הגר

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.

 • כיצד מתאר השיר את גירוש הגר, ובמה תיאור זה שונה מן המסופר בתנ"ך?
 • אילו תחושות מעורר הלחן, והאם תחושות אלו מתאימות לאווירה העולה מן הסיפור המקראי?

קרדיט: אריק איינשטיין – הגר/OldIsraeliSongs משירי ארץ ישראל הישנה והטובה, 2014

המגורשים
אָבֵּל פַּן (1963-1883) נולד בלטביה והתחנך במשפחה יהודית מסורתית. הוא עלה לארץ בשנת 1920 ולימד...
המגורשים
"וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל הָגָר שָׂם עַל שִׁכְמָהּ וְאֶת הַיֶּלֶד וַיְשַׁלְּחֶהָ וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע." (פסוק יד)

גירוש הגר מציורי התנ"ך של אבל פן, 1950 בקירוב. באדיבות המשפחה

אָבֵּל פַּן (1963-1883) נולד בלטביה והתחנך במשפחה יהודית מסורתית. הוא עלה לארץ בשנת 1920 ולימד באקדמיה לאומנות "בצלאל" בירושלים. בתחילת דרכו כאומן, התפרסם בסדרת ציורים על הפְּרָעוֹת ביהודים בזמן מלחמת העולם הראשונה.

להמשך קריאה

הוא צייר תמונות רבות בנושאים תנ"כיים, דְיוֹקָנאות (ציור פניו של אדם) וכן ציורים בנושא השׁוֹאָה.
בתמונה שלפניכם הגר וישמעאל מתוארים מכיוון גבם, ואנו, הצופים, נמצאים לכאורה במקום שממנו הם גורשו. דבר זה מדגיש את פגיעותן של הדמויות. הגר וישמעאל שניהם ארוכים וצנומים, דמויותיהם משתלבות בצבעי הרקע, הגוונים עדינים ולא רוויים, יש אזורים ריקים רבים בציור ונדמה שהצהוב המדברי שלעברו הם פוסעים מציף את הכול, גם את האוויר סביב. כל אלה יוצרים אווירה שקטה ומלאת תוּגָה, אך גם הרגשת מחנק.

 • התבוננו בציור נוסף של אבל פן, גירוש אדם וחוה מגן העדן. מה הם קווי הדמיון בין תיאור גירוש אדם וחוה מגן העדן לבין תיאור גירוש הגר וישמעאל? מדוע יצר האומן דמיון בין שני הסיפורים?
מדבר פארן
  החוקרים אינם תמימי דעים בנוגע לזיהוי הוודאי של מדבר פארן. אחת ההצעות שהועלתה היא...
מדבר פארן
"וַיֵּשֶׁב בְּמִדְבַּר פָּארָן וַתִּקַּח לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם." (פסוק כא)

ואדי פארן, Nika Lerman/shutterstock.com

 

החוקרים אינם תמימי דעים בנוגע לזיהוי הוודאי של מדבר פארן.
אחת ההצעות שהועלתה היא שמדבר פארן הוא מדבר הררי ושומם המשתרע בין ישראל לבין מצרים, על פני חלק מן הנגב וממדבר סיני, והוא המקום שבו התיישב ישמעאל לאחר גירושו מבית אברהם.

להמשך קריאה

בהמשך מוזכר מדבר פארן בסיפור נדודי בני ישראל במדבר, וגם דוד הגיע אליו בעת שברח מפני שאול.
בחפירות ארכאולוגיות במקום נמצאו שרידי התיישבות קדומה, מתקופת מלכי יהודה ועד לתקופה הערבית הקדומה.
על פי הקוראן, מדבר פארן שוכן דווקא בערב הסעודית, שבה נמצאת העיר המקודשת למוסלמים – מֶכָּה.

 • מה מאפיין את מקום מושבו של ישמעאל?
ארץ גרר
גרר אומנם אינה מוזכרת מפורשות בסיפורנו, אולם היא המקום המכונה כאן "אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים". מן הפרק...
ארץ גרר
"וַיִּכְרְתוּ בְרִית בִּבְאֵר שָׁבַע, וַיָּקָם אֲבִימֶלֶךְ וּפִיכֹל שַׂר צְבָאוֹ וַיָּשֻׁבוּ אֶל אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים." (פסוק לב)

נוף נחל גרר, 2013. לע"מ.

קרטוגרפיה: סופר מיפוי.

גרר אומנם אינה מוזכרת מפורשות בסיפורנו, אולם היא המקום המכונה כאן "אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים". מן הפרק הקודם (כ) אנו יודעים כי אבימלך היה מלך גרר. גרר הייתה עיר ממלכה חשובה בנגב המערבי, והיא הייתה ממוקמת בין עזה לבאר שבע.

להמשך קריאה

באזור נמצא נחל גרר המוכר לנו היום, ובסביבתו היו שטחי מרעה, בארות מים רבות ושטחים חקלאיים.
במסגרת נדודיהם בארץ הגיעו לגרר אברהם ויצחק, ושהו בה באישורו של אבימלך.
נראה כי גרר הייתה עיר מלוכה כנענית שהפכה לעיר מרכזית בתקופה הפלשתית. אחר כך, מראשית ימי המלוכה בישראל ועד המאה השמינית לפני הספירה, הייתה גרר לעיר מלוכה ישראלית. העיר שלטה על אזורים נרחבים בצפון הנגב, אזור שבו הייתה התיישבות עד לתקופה הרומאית-ביזנטית. הזיהוי המדויק של העיר ומיקומה אינם ידועים, ויש השערות שונות בעניין זה.

 • מדוע הפכה גרר לעיר מרכזית בתקופות שונות?
חמת מים
חֵמַת המים שהגר לוקחת איתה אל המדבר היא מעין מימייה עשויה מעור צאן, הקרויה גם...
חמת מים
"וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל הָגָר שָׂם עַל שִׁכְמָהּ וְאֶת הַיֶּלֶד וַיְשַׁלְּחֶהָ, וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע." (פסוק יד)

נושא מים בירושלים, 1890-1900 בערך. Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

חֵמַת המים שהגר לוקחת איתה אל המדבר היא מעין מימייה עשויה מעור צאן, הקרויה גם "נֹאד מים" במקומות אחרים במקרא.

 • אילו הייתם הגר, מה הייתם לוקחים אתכם לדרך?
 • עיינו בהמשך הסיפור. מדוע חשוב למספר לומר לנו שהגר לקחה חמת מים ביציאתה למדבר?
ברית מילה
ברית מילה היא מצווה מרכזית ביהדות, לפיה כל זכר יהודי חייב לְהִמוֹל ביום השמיני לאחר...
ברית מילה
"וַיָּמָל אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק בְּנוֹ בֶּן שְׁמֹנַת יָמִים כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֹתוֹ אֱלֹהִים." (פסוק ד)

מילת יצחק על ידי אברהם, ספר תורה מרגנסבורג, שנת 1300 לערך, מאוסף מוזיאון ישראל צילום © מוזיאון ישראל.

ברית מילה היא מצווה מרכזית ביהדות, לפיה כל זכר יהודי חייב לְהִמוֹל ביום השמיני לאחר לידתו. המילה היא כריתת העורלה המקיפה את איבר המין הגברי. טקס המילה היה קיים גם בקרב עמים שכנים במזרח הקדום, שנהגו לבצע את טקס המילה באמצעות אבני צור חדות.

להמשך קריאה

אברהם קיים את המצווה בעת שנצטווה עליה בהיותו בן תשעים ותשע שנים, הוא מל גם את בנו ישמעאל בגיל שלוש-עשרה ואת יצחק בגיל שמונה ימים. בעקבות סיפור זה נוהגים עד היום המוסלמים למול את בניהם לפני הגיעם לגיל שלוש-עשרה.
הנצרות, בהשפעת התרבות היוונית, התנגדה לברית המילה וראתה בה פגיעה בשלמות הגוף של האדם.

 • מהי עמדתה של כל אחת משלוש הדתות המונותאיסטיות (יהדות, נצרות, אסלאם) בנוגע למילת הבנים?
 • חפשו באינטרנט טיעונים בעד ונגד ברית המילה והציגו אותם בכיתה.
זמן מדבר
לאחר הגירוש מבית אברהם, הגר וישמעאל משתקעים במדבר. בסרטון שלפניכם תוכלו לקבל הצצה לחיים במדבר.
זמן מדבר
"וַיְהִי אֱלֹהִים אֶת הַנַּעַר וַיִּגְדָּל וַיֵּשֶׁב בַּמִּדְבָּר וַיְהִי רֹבֶה קַשָּׁת." (פסוק כ)

לאחר הגירוש מבית אברהם, הגר וישמעאל משתקעים במדבר. בסרטון שלפניכם תוכלו לקבל הצצה לחיים במדבר.

 • אילו תכונות ויכולות דרושות למי שחי במדבר?

קרדיט: Desert time זמן מדבר/Eyal Bartov, 2012

הגר הפרטית שלי
בסרטון תוכלו להתרשם מנקודת מבטה של גילה אלמגור, אחת השחקניות המוערכות בישראל, על דמותה של...
הגר הפרטית שלי
"וַתֹּאמֶר לְאַבְרָהָם גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת בְּנָהּ כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן הָאָמָה הַזֹּאת עִם בְּנִי עִם יִצְחָק." (פסוק י)

בסרטון תוכלו להתרשם מנקודת מבטה של גילה אלמגור, אחת השחקניות המוערכות בישראל, על דמותה של הגר.

 • כיצד רואה גילה אלמגור את מעשה הגירוש של הגר?

קרדיט: הגר, גילה אלמגור. מטח