סגור תצוגת כיתה
הפרק

דוד, מנהיג בחסד

פרק ט

שיעור שני מתוך שניים
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

בשיעור זה נעסוק במידת הדין ובמידת החסד. נלמד על בחירתו של דוד לקיים את הבטחתו ליהונתן להביא אל שולחנו את בנו מפיבושת, הצאצא האחרון מבית שאול. בחירה זו היא דוגמה לגמילות חסד מנהיגותית.

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – קיום הבטחות:
נשאל את התלמידים:

 • מה גורם לכם לקיים הבטחות?
 • נסו להיזכר בהבטחה שקיימתם או שמישהו הבטיח לכם וקיים.
 • כיצד חשתם כאשר עמדתם בהבטחתכם?
 • האם היו לבטים אם לעמוד בהבטחה או לא, ממה הם נבעו?
 • מה הוביל אתכם להחלטה לעמוד בהבטחה?

היום נלמד על קיום הבטחה של דוד.

 • מה לדעתכם המשמעות שמלך עומד בהבטחותיו?

אפשרות שנייה – מנהיגות פוליטית:
נקרא קטע קצר על מנהיגות.
נשאל את התלמידים:

 • מדוע קצין בצה"ל צריך להיות אחד שקם לזקנה באוטובוס?
 • איך צריך להתנהג מנהיג?
 • מהן לדעתכם התכונות שחשוב שיהיו למנהיג?
 • כיצד היינו מצפים שמנהיג יתייחס למי שחולק עליו? מדוע?

אפשרות שלישית – עשיית חסד:
נחלק לתלמידים דף ובו מדרש מבראשית רבה מתוך העיבוד של ספר האגדה לצד שאלות הבנה (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור).
נאסוף במליאה את תשובות התלמידים. נסביר שהיום נלמד על מעשה חסד שעושה דוד המלך – דוגמה למידת הרחמים.
הערה למורה: בלשון חז"ל החליפו מ"ם סופית בנו"ן סופית (לדוגמה: נישואין). אפשר להציע לתלמידים להחליף נו"ן במ"ם ולהבין שמדובר במים חמים וקרים, ולאחר מכן לענות על השאלות.

הזמנה לקריאה

נקרין על הלוח את פרק ט, נקרא אותו ונשאל שאלות הבנה לפי סדר ההתרחשות:

 • כיצד גילה דוד על קיומו של מפיבשת? (שאל את שריו שקראו לציבא)
 • מה היה תפקידו של ציבא? (עבד שאול – אפשר להוסיף כי ככל הנראה הוא היה המפקח על רכושו של שאול אחרי מותו)
 • כיצד מכנה ציבא את מפיבשת? (נכה רגליים)
 • מה דעתכם על כינוי זה – האם הוא מבטא הערכה או זלזול? האם הייתם מצפים ליחס כזה מעבד כלפי אדונו?
 • מי מביא את מפיבשת אל דוד? (דוד דואג להביא את מפיבשת)
 • מדוע לדעתכם ציבא לא עושה זאת?
 • מה עשה מפיבושת בפגישתו עם דוד? (נפל על פניו והשתחוה)
 • כיצד התייחס דוד אל מפיבשת? (הרגיע אותו: "אַל תִּירָא" והזמין אותו לאכול על שולחנו)
 • כיצד הגיב מפיבשת אל חסדי דוד? (השתחווה בפעם השנייה וענה לו בהתבטלות – כינה את עצמו "הַכֶּלֶב הַמֵּת")
 • מה הורה דוד לציבא לעשות? (להעביר למפיבושת את כל אשר היה לשאול ולכל ביתו. ושציבא ועבדי שאול שציבא היה ממונה עליהם יעבדו לו את האדמה. בפירות האדמה ישתמש מפיבשת להוצאותיו ולפרנסת בנו, ומפיבשת עצמו יאכל על שולחן המלך)
 • כיצד מתואר ציבא? (בעל בנים, והרבה עבדים)

נשים לב לפער בין התיאור של ציבא לתיאור של מפיבשת. בעוד מפיבשת נראה כפליט, ציבא נראה כגביר בעל רכוש ועבדים. דוד משרטט את מערכת היחסים מחדש ומשעבד את ציבא למפיבשת (להרחבה אפשר לקרוא את מאמרו של אמנון בזק).

 • מה ענה ציבא להוראת דוד? (שימלא את כל מה שביקש)

אפשר להזמין ארבעה מתנדבים שיגלמו את הדמויות החשובות בפרק: דוד, אחד מעוזריו, ציבא ומפיבשת, ויציגו לכיתה את המתרחש בפרק, או יקראו לכיתה ממקומם את הפסוקים, כל אחד יקרא את הפסוקים של הדמות שהוא מגלם.
לאחר שנוודא שכל התלמידים הבינו את ההתרחשות בפרק נפנה לעסוק בנושא העומק – מידת החסד שנוקט דוד כלפי מפיבושת.

 • מדוע דוד נוהג בחסד עם מפיבושת? (דוד מקיים את הבטחתו ליהונתן)
 • מדוע אם כן מפיבושת ירא וחושש ודוד צריך להרגיעו? (לא ברור מאליו שזו תהיה הדרך שיבחר דוד. דוד מתנהג כאן בגדולה, לא רק שאינו הורג את בית שאול אלא אף נוהג עם מפיבושת חסד)

נחלק לתלמידים דפים ובהם פסוקים נבחרים מפרק יח ומפרק כ בשמואל א. ונשאל שאלה מנחה (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור):

 • מה הקשר בין הפסוקים האלה לבין מעשהו של דוד בפרקנו? הדגישו את הפסוקים הרלוונטיים לבחירתו של דוד.

נקרין על הלוח את הפסוקים ונדגיש את הברית שנכרתה בין דוד ליהונתן ואת בקשתו של יהונתן לא להכרית את זרעו.
כעת מובן מדוע לקח דוד את מפיבושת אל ארמונו ועשה עמו חסד זה.

 • מה דוד עלול להפסיד מעשיית החסד הזאת ומה הוא יכול להרוויח מכך? (החסד הזה של דוד מסכן אותו שכן אם הוא משאיר צאצא של בית שאול בחיים עלולים לקום ממנו מתנגדים למלכותו של דוד. מצד שני, מפיבושת לא איים על דוד, ודווקא קירובו של מפיבושת הוא מהלך פוליטי לאגד תחת דוד את תומכי שאול)

נדגיש שההבטחה של דוד ליהונתן הייתה ברית שכרתו ביניהם. החסד כלפי מפיבשת הוא חסד גם כלפי יהונתן – קיום הברית והשארת זרעו.
לסיכום חלק זה נוכל לבקש מן התלמידים לכתוב סיפור קצר שמספר על המפגש בין דוד למפיבושת וציבא, או להכין הצגה קצרה שבה הדמויות קמות לתחייה, וכל מה שלמדנו בשיעור יוכל לבוא לידי ביטוי בדיאלוג ביניהם.

מבט לחיים

נקרא עם התלמידים את הכתבה 'בתי משפט קהילתיים'. או את הכתבה 'הכל נשאר בקהילה' (ראו קישורים לכתבות גם בממערך השיעור: כתבה א, כתבה ב).
בכתבה מתוארים בתי המשפט הקהילתיים שמציעים שיקום במקום כליאה. נשאל את התלמידים:

 • כיצד באה לידי ביטוי מידת החסד בתופעה המתוארת בכתבה זו?

נערוך שיח קצר על האפשרות שלא לכלוא אלא להציע שיקום ונשאל:

 • מה דעתכם על הפתרון הזה?
 • מתי הוא יכול לעבוד ומה הסכנות שלו?

בסיום הכתבה מציין אלון אפנג'ר שמה שיכול למנוע ממנו לחזור אל הסמים זו התחושה החזקה שמחבקים אותו, מלווים אותו, מראים שאכפת ממנו ומשם הוא מקבל כוחות לא לחזור אל הפשיעה.

לחלופין, נוכל לבקש מהתלמידים לחשוב על מצב שבו הם נהגו במידת החסד כלפי מישהו, או על מצב שמישהו אחר עשה עמם חסד ונשאל את התלמידים:

 • מה אפשר את הוויתור על מידת הדין?
 • מה נוכל ללמוד מכך לעתיד?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: למדנו על דוד המקיים את הבטחתו ליונתן ומביא אל ארמונו את מפיבושת – הצאצא האחרון לבית שאול, וביררנו מה היו המניעים של דוד במעשהו זה, ואם מדובר כאן במעשה חסד או בתרגיל פוליטי שנועד לקרב אליו את שבטי ישראל שתמכו בשאול.
מיומנויות: קראנו פסוקים מפרק אחר, השווינו לפרקנו והסקנו מסקנות.
מתודות: הבענו בהצגה או בכתב מפגש בין דמויות מן הפרק.

אפשר עוד...

מדרש השם מפיבושת:
בשם 'מפיבושת' כלולה המילה 'בושת'. שם זה מזמין אותנו לתהות מדוע זכה נער צעיר ופיסח לשם שנושא בתוכו את הבושה באופן כה מובהק. על מדרש שם זה והרחבה בנוגע לדמותו וליחסיו עם דוד ראו מאמרו של יכין אפשטיין מתוך אתר 929.

חסד או פוליטיקה?
יש המפרשים כי בחירתו של דוד לסמוך את מפיבושת לשולחנו לא נבעה רק מנדיבות וחסד אלא גם מתוך רצון לפקח מקרוב על נצר למלכות שקדמה לו. על פרשנות זו אפשר לקרוא במאמרו של מיכאל הנדלזלץ מתוך אתר 929.

ציבא:
בפרק זה ציבא, עבד שאול, הוא דמות שולית יחסית. אך עיון מעמיק בפסוקים ובפרשנות מעלה כי ציבא היה תככן שהשתלט על רכושו של שאול ובהמשך הפסוקים הוא מתגלה כנוכל של ממש. להרחבה ראו מאמרו של הרב אמנון בזק באתר ישיבת הר-עציון.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
מנהיגות, אלעזר שטרן
"דיברנו [כמה קצינים בכירים בצה"ל] עם כמה קצינים נוספים על הגדרת הקצין והוא אמר [הרמטכ"ל...
מנהיגות, אלעזר שטרן

"דיברנו [כמה קצינים בכירים בצה"ל] עם כמה קצינים נוספים על הגדרת הקצין והוא אמר [הרמטכ"ל דאז, משה בוגי יעלון]: "לא יודע מה זו הגדרה". אחר כך חשב קצת ואמר: "מי שלא קם לזקנה באוטובוס לא יכול להיות קצין".

(אלעזר שטרן, משא כומתה, תל אביב 2009)

דפי עבודה והעשרה לשיעור
בתי משפט קהילתיים
לכתבה 'במקום מאסר חיבוק מראש העיר' מתוך אתר הארץ
הכל נשאר בקהילה
לכתבה 'הכל נשאר בקהילה' מתוך אתר דבר ראשון
דוד בעיני חז"ל
כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה, בא רוח צפונית ונושבת...
דוד בעיני חז"ל
"וַיִּמְלֹךְ דָּוִד עַל כָּל יִשְׂרָאֵל וַיְהִי דָוִד עֹשֶׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה לְכָל עַמּוֹ." (פרק ח, פסוק טו)

פסיפס דוד מנגן בנבל, מבית הכנסת היהודי בעזה . באדיבות רשות העתיקות

כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה, בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו. מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו.
אמרו לו: אדוננו המלך! עמך ישראל צריכים פרנסה.
אמר להם: לכו והתפרנסו זה מזה.
אמרו לו: אין הקומץ (החגב) משביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו (מעצמו).
אמר להם: לכו ופשטו ידיכם בגדוד (הילחמו בעמים אחרות וקחו את השלל).
מיד הלכו להיוועץ באחיתופל ובסנהדרין ובאורים ותומים.

(עיבוד. על פי: תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ג עמוד ב. ביאור לפי ספר האגדה, אביגדור שנאן)

להמשך קריאה

לפי הפרק דוד מלך ישראל מכה על ימין ועל שמאל, מודד בחבל, מעקר את הרכב, לוקח שלל – מלך המלחמות. ורק בסוף הפרק מסופר שהוא גם עשה צדקה ומשפט בתוך ישראל ויהודה. חז"ל הדגישו בתלמוד הבבלי במסכת ברכות את הפָּן האחר של דוד – מנהיג שהתעניין בחיי הרוח, שהמלחמות וענייני ניהול המדינה לא העסיקו אותו.

 • איזה פָּן בדמותו של דוד עולה מהפרק? ואיזה מהמדרש?
 • הכינור מזוהה עם דוד, אך במדרש שמור לו תפקיד אחר מהרגיל. מה תפקידו של הכינור במדרש?
תֹּאכַל לֶחֶם עַל שֻׁלְחָנִי
הזכות לאכול לחם, כלומר לסעוד, על שולחן המלך, מעידה על יחס מיוחד ועל רצון טוב...
תֹּאכַל לֶחֶם עַל שֻׁלְחָנִי
"וַיֹּאמֶר לוֹ דָוִד אַל תִּירָא כִּי עָשֹׂה אֶעֱשֶׂה עִמְּךָ חֶסֶד בַּעֲבוּר יְהוֹנָתָן אָבִיךָ... וְאַתָּה תֹּאכַל לֶחֶם עַל שֻׁלְחָנִי תָּמִיד." (פרק ט, פסוק ז)

Vectorpocket / Shutterstock.com

הזכות לאכול לחם, כלומר לסעוד, על שולחן המלך, מעידה על יחס מיוחד ועל רצון טוב ואהדה מצד השליט. הביטוי מופיע בהקשרים שונים פעמים אחדות במקרא, בין השאר בדברי אליהו לאחאב במלכים א יח, יט: "וְעַתָּה שְׁלַח קְבֹץ אֵלַי אֶת כָּל יִשְׂרָאֵל אֶל הַר הַכַּרְמֶל וְאֶת נְבִיאֵי הַבַּעַל אַרְבַּע מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים וּנְבִיאֵי הָאֲשֵׁרָה אַרְבַּע מֵאוֹת אֹכְלֵי שֻׁלְחַן אִיזָבֶל."
דוד פועל באופן שונה מהמצופה – הוא אינו פוגע במפיבושת, שהוא נצר לבית שאול, אלא מזמין אותו אל ארמונו ופורש עליו את חסותו.

מבוסס על שמעון בר-אפרת, מקרא לישראל: שמואל ב, 1996, עמ' 99. © הוצאת עם עובד.

 • חזרו אל הכתוב במקרא – מה הוא המניע של דוד למעשה זה? האם תוכלו לחשוב על מניעים נוספים?
הַכֶּלֶב הַמֵּת אֲשֶׁר כָּמוֹנִי
פעולותיו של מפיבושת – השתחוויות בפני דוד, ומילותיו של מפיבושת – "עבדך", מלמדות על יחסי...
הַכֶּלֶב הַמֵּת אֲשֶׁר כָּמוֹנִי
"וַיִּשְׁתַּחוּ וַיֹּאמֶר מֶה עַבְדֶּךָ כִּי פָנִיתָ אֶל הַכֶּלֶב הַמֵּת אֲשֶׁר כָּמוֹנִי." (פרק ט, פסוק ח)

Ekaterina Popelniak / Shutterstock.com

פעולותיו של מפיבושת – השתחוויות בפני דוד, ומילותיו של מפיבושת – "עבדך", מלמדות על יחסי הכוחות בין השניים. מפיבושת מכנה את עצמו "כלב מת" כדי להדגיש את חוסר חשיבותו. בתקופת המקרא כלב נחשב נחות בחייו, קל וחומר במותו. היום הכלב אומנם ידוע כחברו הטוב ביותר של האדם, אך מתוך הכתוב עולה תמונה אחרת שלפיה הכלב הוא דימוי לחוסר הערך של האדם.

מבוסס על שמעון בר-אפרת, מקרא לישראל: שמואל ב, 1996, עמ' 99. © הוצאת עם עובד.

 • השוו את דברי מפיבושת לדברי דוד אל שאול בשמואל א כד, יד.
  מה אפשר ללמוד מהשוואה זו על המהפך שחל במעמדו של דוד?
דוד ומפיבושת - יחסי הכוחות
באיור, הלקוח מתוך תנ"ך מורגן המאויר – אחת היצירות המרשימות של ימי הביניים, מפיבושת כורע...
דוד ומפיבושת - יחסי הכוחות
"וַיָּבֹא מְפִיבֹשֶׁת בֶּן יְהוֹנָתָן בֶּן שָׁאוּל אֶל דָּוִד וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו וַיִּשְׁתָּחוּ. וַיֹּאמֶר דָּוִד: מְפִיבֹשֶׁת, וַיֹּאמֶר: הִנֵּה עַבְדֶּךָ." (פרק ט, פסוק ו)

אוסף ספריית ומוזיאון מורגן ( MS M.638 fol. 40v). מתוך ויקישיתוף

באיור, הלקוח מתוך תנ"ך מורגן המאויר – אחת היצירות המרשימות של ימי הביניים, מפיבושת כורע לפני דוד. מלוויו מסייעים לו בשל נכותו: "וְהוּא פִסֵּחַ שְׁתֵּי רַגְלָיו" (פסוק יג). בפסוקים מצוין כי מפיבושת משתחווה פעמיים. בפעם הראשונה (פסוק ו), בפגישתו עם דוד הוא נופל על פניו בהתאם לנימוסי החצר אך זהו גם סימן לחרדתו מפני דוד. בפעם השנייה (פסוק ח), מתוך הודיה על מעשיו של דוד כלפיו.

 • כיצד מודגשים באיור הבדלי המעמד בין דוד לבין מפיבושת – מה הדמויות לובשות, כיצד הן מתוארות, היכן הן ממוקמות, לאן הן מביטות?
מפיבושת על פי זלדה
מפיבושת, בנו הפיסח של יהונתן בן שאול, הוא מהדמויות השוליות במקרא.לעומת זאת בשירתה של המשוררת...
מפיבושת על פי זלדה
"וַיִּקְרָא הַמֶּלֶךְ אֶל צִיבָא נַעַר שָׁאוּל וַיֹּאמֶר אֵלָיו, כֹּל אֲשֶׁר הָיָה לְשָׁאוּל וּלְכָל בֵּיתוֹ נָתַתִּי לְבֶן אֲדֹנֶיךָ." (פרק ט, פסוק ט)

נשים פורצות דרך – נחמה פוחצ'בסקי, זלדה, עיצוב אסנת אשל, תאריך הופעה: 09/02/2016, באדיבות השירות הבולאי, דואר ישראל

מפיבושת, בנו הפיסח של יהונתן בן שאול, הוא מהדמויות השוליות במקרא.
לעומת זאת בשירתה של המשוררת זלדה (1914–1984) הוא זוכה למקום של כבוד ומוזכר, אם במפורש ואם ברמז, בשלושה שירים.
בשירה זה חוזרים שני היבטים מרכזיים המופיעים בסיפור המקראי – הזיקה בין מפיבושת ליהונתן, המחייבת את דוד, והבלטת הניגוד בין ציבא לבין מפיבושת.
בבית הראשון מופיעה הציפור, ובבית האחרון – הנחש. המשוררת מציגה את הציפור כמחזה יפה, תמים ונמרץ ואת הנחש כמאוס וערמומי. בעולם הטבע היחס בין בעלי חיים אלו הוא של טורף ונטרף.

מבוסס על:  מרים סקלרץ, מפיבושת – מן המקרא לשירת זלדה.

למילות השיר

מפיבושת

עֵינֶיךָ הַמְּרַצְּדוֹת
צִפֳּרִים קְטַנּוֹת יוֹנְקוֹת דְּבַשׁ.

כַּאֲשֶׁר בָּכִיתָ
הַמֶּלֶךְ לֹא שָׁמַע.

כַּאֲשֶׁר נָפַלְתָּ
הָעוֹלָם לֹא חָזַר לַתֹּהוּ וָבֹהוּ.

מְפִיבֹשֶׁת, חָלַמְתָּ
עַל יְדִידוּת תְּמִימָה יוֹתֵר

מָאַסְתָּ בְּחָכְמַת הַנָּחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי,
בְּנוֹ שֶׁל יְהוֹנָתָן.

© כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם.

 • חזרו אל הפסוקים – לאיזו ממערכות היחסים של מפיבושת מכוונת המשוררת? זו עם דוד או עם ציבא?
צוֹבָה
צובה מוכרת גם כארם צובה (או צובא), ממלכה ארמית בדרום סוריה מצפון לדמשק. למלחמה נגד...
צוֹבָה
"וַיַּךְ דָּוִד אֶת הֲדַדְעֶזֶר בֶּן רְחֹב מֶלֶךְ צוֹבָה, בְּלֶכְתּוֹ לְהָשִׁיב יָדוֹ בִּנְהַר פְּרָת." (פרק ח, פסוק ג)

ממלכת דוד והממלכות השכנות במאה העשירית לפנה"ס קרטוגרפיה: תמר סופר

צובה מוכרת גם כארם צובה (או צובא), ממלכה ארמית בדרום סוריה מצפון לדמשק. למלחמה נגד ארם צובה ולתוצאות הניצחון עליה מוקדשת כמחצית הפרק, מכיוון שממלכה זו הייתה החזקה ביותר באזור ובעלת ההשפעה הרבה ביותר.
גם אם נניח שהמספרים הנקובים במקרא בדבר החילות הארמיים שנלחמו נגד דוד מופרזים, הם משמשים המחשה לכוחה הצבאי הרב של ארם צובה בחיל רגלים וברכב.

מבוסס על שמעון בר-אפרת, מקרא לישראל: שמואל ב, 1996, עמ' 85. © הוצאת עם עובד.

 • מה ניתן ללמוד מהמפה על היקף כיבושיו הצבאים של דוד?
לּוֹ דְבָר
"לוֹ דְבָר" היא עיר בגלעד ממזרח לירדן. הימצאות מפיבושת שם, מעידה על פיזורם של צאצאי...
לּוֹ דְבָר
"וַיֹּאמֶר לוֹ הַמֶּלֶךְ: אֵיפֹה הוּא, וַיֹּאמֶר צִיבָא אֶל הַמֶּלֶךְ: הִנֵּה הוּא בֵּית מָכִיר בֶּן עַמִּיאֵל בְּלוֹ דְבָר." (פרק ט, פסוק ד)

"לוֹ דְבָר" היא עיר בגלעד ממזרח לירדן. הימצאות מפיבושת שם, מעידה על פיזורם של צאצאי שאול מפחד משטרו של דוד. מפיבושת, הירא מדוד, משיב בהכנעה שמגיעה עד לכלל השפלה עצמית והתבטלות, והוא רואה במעשהו של דוד כלפיו (לעומת יחסו ליתר בני שאול) מעשה של חסד.

מבוסס על אברהם לבנון, ויהי בימי שאול : בית שאול המלך, 2001, עמ' 153. © הוצאת כרמל

 • מדוע מוצא מפיבושת מקלט דווקא בגלעד? היעזרו בשמואל א, פרק יא, פסוקים א-ז או בשמואל א, פרק לא, פסוקים יא-יג.
סוסי מלחמה
עיקור הסוסים הנזכר בפסוק הוא כריתת הגידים המחברים את פרסת הסוס אל הארכובה (הברך). בכך...
סוסי מלחמה
"וַיִּלְכֹּד דָּוִד מִמֶּנּוּ אֶלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת פָּרָשִׁים וְעֶשְׂרִים אֶלֶף אִישׁ רַגְלִי, וַיְעַקֵּר דָּוִד אֶת כָּל הָרֶכֶב וַיּוֹתֵר מִמֶּנּוּ מֵאָה רָכֶב." (פרק ח, פסוק ד)

ציור קיר של תות ענח' אמון על מרכבת קרב משמיד את אויביו באמצעות קשת, בסביבות 1327 לפני הספירה, מתוך ויקישיתוף

עיקור הסוסים הנזכר בפסוק הוא כריתת הגידים המחברים את פרסת הסוס אל הארכובה (הברך). בכך חדל הסוס לשמש כבהמת מלחמה. לדעת כמה חוקרים, הוויתור על השימוש ברכב משקף תקופה קדומה בתולדות ישראל שבה לא היו בני ישראל מיומנים דיים לטפל בסוסים ולעסוק בתחזוקת המרכבות.
הגישה לרכב עתידה להשתנות רק בימי שלמה, שהרבה בבניית מבצרים וביבוא מרכבות וסוסים.

מבוסס על שמואל אברמסקי (עורך), עולם התנ"ך -שמואל ב, 1996-1993, עמ' 86. © הזכויות בעולם התנ"ך שמורות לד"ר יהודה עתי

 • דוד מתואר כאן כמי שנוהג ברוח "חוק המלך", המגביל את המלך ואת כוחו. הוכיחו זאת על בסיס הכתוב בדברים יז, טז.
נְכֵה רַגְלָיִם
סיבת נכותו של מפיבושת נזכרת בשמואל ב, פרק ד, פסוק ד: "וְלִיהוֹנָתָן בֶּן שָׁאוּל בֵּן...
נְכֵה רַגְלָיִם
"וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ: הַאֶפֶס עוֹד אִישׁ לְבֵית שָׁאוּל וְאֶעֱשֶׂה עִמּוֹ חֶסֶד אֱלֹהִים, וַיֹּאמֶר צִיבָא אֶל הַמֶּלֶךְ: עוֹד בֵּן לִיהוֹנָתָן נְכֵה רַגְלָיִם." (פרק ט, פסוק ג)

איור: מיכל בן-חמו

דוד ומפיבושת, איור מאת Paul Hardy, מתוך ויקישיתוף

סיבת נכותו של מפיבושת נזכרת בשמואל ב, פרק ד, פסוק ד: "וְלִיהוֹנָתָן בֶּן שָׁאוּל בֵּן נְכֵה רַגְלָיִם, בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים הָיָה בְּבֹא שְׁמֻעַת שָׁאוּל וִיהוֹנָתָן מִיִּזְרְעֶאל וַתִּשָּׂאֵהוּ אֹמַנְתּוֹ וַתָּנֹס וַיְהִי בְּחָפְזָהּ לָנוּס וַיִּפֹּל וַיִּפָּסֵחַ וּשְׁמוֹ מְפִיבֹשֶׁת."

מעמדו של הנכה במקרא, כפי שעולה מהפרק, הוא נמוך. גם איש מזרע המלוכה, כמו מפיבושת, מתקשה להגן על זכויותיו ונזקק לחסדיהם של אחרים.

 • יש הטוענים כי דאגתו של דוד למפיבושת מוּנעת משבועתו ליהונתן אביו (שמואל א, פרק כ, פסוק מב) ויש הטוענים שמעשיו של דוד נעשו מתוך רצון להשגיח על מעשי נכדו של שאול, יותר מהרצון לעשות חסד. ומה דעתכם?
חדשות התנ"ך
חדשות התנ"ך
"וַיַּךְ אֶת מוֹאָב וַיְמַדְּדֵם בַּחֶבֶל הַשְׁכֵּב אוֹתָם אַרְצָה וַיְמַדֵּד שְׁנֵי חֲבָלִים לְהָמִית וּמְלֹא הַחֶבֶל לְהַחֲיוֹת..." (פרק ח, פסוק ב)

 • לדברי המנחה (צביקה הדר), החל מפרקים אלה והלאה מתגלה הצד האפל של דוד. האם אתם מסכימים עם הנחה זו בנוגע לאופן שבו ניהל דוד את מלחמותיו (פרק ח)? בססו את תשובתכם בכתוב.

קרדיט: חדשות התנ"ך: כבשת הרש / כאן חינוכית, 2012