סגור תצוגת כיתה
הפרק

ההחלטה לבנות את בית המקדש

שיעור שני מתוך שלושה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

העם מתקשה להתחיל בבניין בית המקדש בשל המצב הכלכלי הקשה. במהלך ההוראה נבחן את ‏התיאורים של חגי למצב הכלכלי הקשה של העם ולמאמציו להיחלץ ממנו. בנוסף לכך, נבחן כיצד חגי ‏מנסה לשנות את תפיסת העם שלפיה קודם כול צריך להתבסס כלכלית, ורק לאחר מכן להתחיל בבניית ‏המקדש. חגי מבקש להנחיל תפיסה אחרת – יש להתחיל לבנות את בית המקדש גם בתנאי מחסור, מה ‏שיסייע בסופו של דבר להביא גם ברכה כלכלית לעם.‏

הזמנה ללימוד

הצעה ראשונה: חלוקת משאבים
נבקש מהתלמידים לחשוב על פרויקט שהיו רוצים ליזום בבית הספר (רעיונות אפשריים – יום ספורט ‏בבית הספר, מעבר ללמידה ממוחשבת, התנדבות בקהילה וכו').‏

 • ערכו רשימה של האמצעים הדרושים לכם לפרויקט. ‏
 • מה תהיה העלות המשוערת של הפרויקט? (ושל כל אמצעי ואמצעי)‏
 • כעת קצצו חמישים אחוז מהתקציב – האם הפרויקט יוכל לצאת לדרך? ואם כן, באיזו מתכונת? ‏מה יהיו התחליפים?‏

הצעה שנייה: תקופת הצנע
נספר לתלמידים על תקופת הצנע ונערוך דיון על פתרונות בזמן משבר כלכלי. ‏
‏"שנה לאחר קום המדינה התרחש משבר כלכלי חמור במדינת ישראל. מדינת ישראל קלטה מאות אלפי ‏עולים ממדינות שונות שהיו חסרי כול והייתה צריכה לדאוג להם. בנוסף לכך, היא הייתה צריכה לכסות את ‏העלויות של מלחמת העצמאות שעלתה לה כסף רב וגבתה את חייהם של אלפי גברים ונשים. מכיוון שלא ‏הייתה כלכלה מפותחת היה חשש שמחירי המוצרים יעלו וייגרם רעב שיפגע בתושבי המדינה הצעירה".‏

 • כתבו שניים-שלושה פתרונות אפשריים להתמודדות עם המשבר הכלכלי בתקופת קום המדינה?‏
 • מה היתרונות והחסרונות של כל פתרון?‏

אם יש זמן אפשר להרחיב את הדיון ולקרוא את הערך 'מדיניות הקיצוב' מתוך ויקיפדיה בקישור ‏זה.
ולעמוד על הפתרון שניתן למשבר הכלכלי, ועל היתרונות והחסרונות שלו.‏

הזמנה לקריאה

שלב ראשון: רקע היסטורי – על הצהרת כורש ובניין בית המקדש
נקרא את עזרא פרק א ונשאל:‏

 • מה כורש מלך פרס מבטיח לגולי יהודה?‏
 • כיצד הוא דואג שהחלטה זו תצא אל הפועל? אילו אמצעים הוא מקצה לכך? (כסף וזהב, כלי ‏המקדש, תרומות של יהודים שנשארים בבבל)‏
 • אילו משאבים נדרשים כדי לקיים את הצהרת כורש? ‏
 • אילו קשיים לדעתכם צפויים בדרך להגשמת המשימה?‏

שלב שני: קריאה והבנה
נקרא את פרק א בחגי, נסביר את המילים הקשות ונוודא הבנה של השיח בין חגי לעם. ‏
הנבואה שלפנינו מתרחשת כמה שנים לאחר הצהרת כורש, כאשר טרם התחילו בהכנות לבניית בית ‏המקדש. ‏

 • סמנו את דברי העם בפרק המתייחסים לכוונה (או אי הכוונה) לבניין בית המקדש. (פסוק ב:"הָעָם ‏הַזֶּה אָמְרוּ 'לֹא עֶתבֹּא עֶתבֵּית ה' לְהִבָּנוֹת'")‏
 • מדוע לדעתכם העם סבור שאין זו העת לבנות את בית המקדש? ‏
 • אילו קשיים יכולים לעמוד בפניו?‏

שלב שלישי: ניתוח פסוקים ו-ח – המצב הכלכלי הקשה בארץ

 • חלקו את פסוק ו לחמישה חלקים. (הצעת חלוקה בדף עבודה: פסוקים)‏
 • איזו מילה חוזרת על עצמה? ("וְאֵין")‏

נסביר את הביטוי "מִשְׂתַּכֵּר אֶלצְרוֹר נָקוּב" – צרור הוא מעין ארנק או כיס, צרור נקוב הוא ארנק שיש בו ‏חורים, ולכן המטבעות נופלים ממנו.‏

 • מה המצב של העם המשתקף מהפסוק? ‏
 • מדוע אין הוא מתחיל לבנות את בית המקדש? (העם במצב כלכלי קשה, מאמציו אינם נושאים ‏פרי)‏

עקב המצב הכספי הירוד של העם נדון בכיתה:‏

 • מה לדעתכם עדיף מבחינת העם: לחכות שהמצב הכלכלי ישתפר, או להתחיל בבניית המקדש גם ‏אם האמצעים מועטים? מדוע?‏
 • לפי פסוקים ז ו-ח מהי עמדתו של חגי? ‏
 • מה מניע אותו?‏

שלב רביעי: קללת חגי – פסוקים ט-יא

 • מה המצב המתואר בפסוק ט? ‏
 • למי יש בית ולמי אין בית?‏
 • האם המצב הכלכלי של העם ישתנה בעקבות פסוקים אלו.‏

נקרין את הפסוקים על הלוח מחולקים ונדגיש את המילים 'כלאו' ו'חורב' (ראו דף עבודה: פסוקים). 

סיכום
חגי מציג כאן רעיון תיאולוגי עמוק – כל עוד בית המקדש לא נבנה, תמשיך לרבוץ קללה על הארץ. ‏בעקבות זאת, רק התחלת בניית המקדש, גם אם באמצעים מצומצמים, תוביל ליציאה מהמשבר.בכך חגי ‏מנסה להפוך את התפיסה של העם שקודם כול רוצה להתבסס כלכלית ורק לאחר מכן לבנות את בית ‏המקדש.‏

מבט לחיים

דיון – קשיים בדרך להגשמת המטרה
נפתח לדיון את השאלות האלה:‏

 • האם הצבתם לעצמכם פעם מטרה חשובה והיה קשה לכם להגשים אותה? (או סיפורים של ‏אנשים אחרים)‏
 • מה הייתה המטרה? ‏
 • מה החשיבות שלה בעיניכם?‏
 • מה היו הקשיים? ‏
 • האם הצלחתם להתמודד אתם? ‏
 • אם כן, באיזה אופן?‏

סיכום - מה היה לנו?

תוכן: למדנו את פרק א בחגי. התמקדנו בקושי הכלכלי ששרר באותה תקופה בארץ, שהוביל לכך שהעם ‏לא החל לבנות את בית המקדש. וראינו את הניסיון של חגי להפוך את תפיסת העם שלפיה לפני ‏שמתחילים לבנות את המקדש יש להתבסס כלכלית. ‏
מיומנויות: התנסינו בחלוקה של הפרק לחלקים, בניתוח דימויים ובזיהוי התפיסות המנוגדות של העם ‏והנביא.‏
מתודות: פתחנו בדיון על הקצאת משאבים, או לחלופין בסקירה היסטורית. המשכנו לעיון מעמיק בפרק ‏שהתמקד בניסיון של חגי לשנות את תפיסת העם לגבי חלוקת המשאבים ובניין בית המקדש. וסיימנו ‏בשתי אפשרויות לפעילויות העשרה העוסקת בדמותו ובנייתו של בית המקדש השני.‏

אפשר עוד...

פעילות העשרה בעקבות הקריאה – ההבדלים בין הבית הראשון לבית השני
קראו את הערך 'בית המקדש' מתוך האנציקלופדיה היהודית באתר דעת של מכללת הרצוג בקישור זה‏ וענו:‏

 • מה היו ההבדלים בין המקדש הראשון למקדש השני?‏
 • בית המקדש השני נבנה פעמיים, בידי שבי ציון (כפי שמתואר בפרק שלמדנו) ובידי הורדוס מאות ‏שנים מאוחר יותר. במה הוסיף הורדוס על המבנה הקודם של בית המקדש השני?‏

למתקדמים: סיור בירושלים העתיקה שמתמקד במפעל הבנייה המרשים של הורדוס בהר הבית (הכותל ‏המערבי הוא אחד השרידים העיקריים שלו).‏

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
דפי עבודה והעשרה לשיעור
אכבד ואכבדה
בפרק זה כתוב "ואכבד", ויש לקרוא "וְאֶכָּבְדָה". אחת הסוגיות המעניינות במדרש היא העיסוק בחילופי הקרי...
אכבד ואכבדה
"עֲלוּ הָהָר וַהֲבֵאתֶם עֵץ וּבְנוּ הַבָּיִת, וְאֶרְצֶה בּוֹ ואכבד (וְאֶכָּבְדָה) אָמַר ה'."
(א, ח)

shutterstock.com

בפרק זה כתוב "ואכבד", ויש לקרוא "וְאֶכָּבְדָה". אחת הסוגיות המעניינות במדרש היא העיסוק בחילופי הקרי והכתיב.

לקריאת המדרש

אמר רב שמואל בר איניא: מאי דכתיב "וארצה בו ואכבד" (חגי א, ח)
וקרינן ואכבדה מאי שנא דמחוסר ה"א?
אלו חמישה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הן: ארון וכפורת וכרובים, אש, ושכינה, ורוח הקודש, ואורים ותומים

(תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף כא עמוד ב).

הרב שמואל בר איניא לומד מהשינוי באיות שיש חמישה דברים שלכאורה היו צריכים להיות במקדש השני ואינם. ומה הם חמשת הדברים? ארון הקודש וכל מה שעליו, אש התמיד שמקורה מהאל, השכינה ששרתה בבית המקדש, וכמוה רוח הקודש ואמצעי הדו-שיח בין האל לבין הכוהן הגדול – אורים ותומים.
את חמשת הדברים הללו ניתן לחלק לשלוש: הדברים הממשיים – ארון, אורים ותומים. הדבר החצי ממשי – אש, ודברים שאינם מוחשיים – שכינה ורוח הקודש.

מבוסס על יכין אפשטיין, "הבו לי מקדש מעצים", אתר מיזם 929

 • מי שגדל על תיאורי המקדש הראשון התקשה לבנות את המקדש השני. החוסרים המוחשיים ושאינם מוחשיים תרמו בוודאי לתחושה זו.
  מה מדגיש המדרש המבוסס על הקרי: "וְאֶרְצֶה בּוֹ וְאֶכָּבְדָה אָמַר ה'"?
מִשְׂתַּכֵּר אֶל צְרוֹר נָקוּב
בעולם העתיק לא היו כנראה מכנסיים ומן הסתם גם לא כיסי מכנסיים. אנשים החזיקו את...
מִשְׂתַּכֵּר אֶל צְרוֹר נָקוּב
"זְרַעְתֶּם הַרְבֵּה וְהָבֵא מְעָט, אָכוֹל וְאֵין לְשָׂבְעָה שָׁתוֹ וְאֵין לְשָׁכְרָה, לָבוֹשׁ וְאֵין לְחֹם לוֹ, וְהַמִּשְׂתַּכֵּר מִשְׂתַּכֵּר אֶל צְרוֹר נָקוּב."
(א, ו)

shutterstock.com

בעולם העתיק לא היו כנראה מכנסיים ומן הסתם גם לא כיסי מכנסיים. אנשים החזיקו את כספם בצרור – נרתיק עשוי בד שהיה קשור אל הבגד. הביטוי "השתכר אל צרור נקוב" מתאר מצב שבו אדם מכניס את הכסף שהרוויח לתוך צרור מחורר, לכן הכסף נופל ואובד וההשתכרות הופכת לחסרת משמעות.
גם היום משתמשים בביטוי זה כדי לתאר אדם שמתקשה להתפרנס ואינו רואה ברכה בעמלו.

 • בפסוק יש עוד תיאורים הממחישים את המחסור שבו חי קהל שומעיו של חגי. מצאו אותם בפסוק והסבירו אותם.
ספון בביתו
חגי מאשים את העם שנשאר "ספון בביתו" בזמן שבית המקדש חרב. כלומר במצב שבו על...
ספון בביתו
"הַעֵת לָכֶם אַתֶּם לָשֶׁבֶת בְּבָתֵּיכֶם סְפוּנִים, וְהַבַּיִת הַזֶּה חָרֵב."
(א, ד)

shutterstock.com

חגי מאשים את העם שנשאר "ספון בביתו" בזמן שבית המקדש חרב. כלומר במצב שבו על החברה לדאוג לבית המקדש, כל אחד מסתגר בביתו ודואג רק לעצמו. היום משתמשים בביטוי "ספון בביתו" כדי לתאר אדם שמתבודד ואינו נוטה לצאת ולהשתלב עם הבריות.

מבוסס על: רוביק רוזנטל, מילון הצירופים, 2009, עמ' 600. © הוצאת כתר.

 • בית האלוהים חרב, ובניגוד לכך עומדים בתי האנשים, הבתים שבהם הם ספונים.
  בדקו במילון מה הם פירושי המילה "סָפוּן", והסבירו את הניגוד המוצג בפסוק בין בית האלוהים לבין בתי האנשים.
פחוות יהודה
  ארץ ישראל הייתה יחידה מנהלית עצמאית במשך כל תקופת השלטון הפרסי, החל משנת 539...
פחוות יהודה
"בִּשְׁנַת שְׁתַּיִם לְדָרְיָוֶשׁ הַמֶּלֶךְ בַּחֹדֶשׁ הַשִּׁשִּׁי בְּיוֹם אֶחָד לַחֹדֶשׁ, הָיָה דְבַר ה' בְּיַד חַגַּי הַנָּבִיא אֶל זְרֻבָּבֶל בֶּן שְׁאַלְתִּיאֵל פַּחַת יְהוּדָה וְאֶל יְהוֹשֻׁעַ בֶּן יְהוֹצָדָק הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל לֵאמֹר."
(א, א)

מטבעות "יהד", פחוות יהודה, התקופה הפרסית. צילום: ספר ירושלים מאת מיכאל אבי יונה, 1956. מתוך ויקיפדיה העברית

גבולות פחוות יהוד ואת היישובים שבהם התיישבו היהודים שעלו מבבל. כרטוגרפיה: סופר מיפוי. שמרתי לך כמה קבצים, תראי מה מתאים לך

 

ארץ ישראל הייתה יחידה מנהלית עצמאית במשך כל תקופת השלטון הפרסי, החל משנת 539 לפנה"ס ועד לכיבושה בידי אלכסנדר מוקדון בשנת 332 לפנה"ס. בתקופה זו היא נקראה בשם "פחוות יהודה" או "יהוד מדינתא" – רָשׁוּת ממשל עצמי-יהודי בחבל יהודה בארץ ישראל בתקופה הפרסית.

מבוסס על: קציעה אביאלי-טביביאן, מסעות בזמן – ממדינת מקדש לעם הספר, "יהוד מדינתא ושכנותיה", 2008. כרטוגרפיה: סופר מיפוי. © מטח.

 • כיצד מטבעות "יהד" מספרים את סיפור עצמאותה של פחוות יהודה?
  אתם מוזמנים לחפש עוד מידע על כך באינטרנט.

בית המקדש השני
בית המקדש השני – מקדש לאלוהים שנבנה בהר הבית בירושלים על ידי עולי בבל בראשית...
בית המקדש השני
"עֲלוּ הָהָר וַהֲבֵאתֶם עֵץ וּבְנוּ הַבָּיִת, וְאֶרְצֶה בּוֹ ואכבד (וְאֶכָּבְדָה) אָמַר ה'."
(א, ח)

דגם ירושלים בימי בית שני, shutterstock.com

בית המקדש השני – מקדש לאלוהים שנבנה בהר הבית בירושלים על ידי עולי בבל בראשית שיבת ציון, בהנהגת זרובבל מבית דוד ויהושע בן יהוצדק הכוהן הגדול, כ-70 שנה לאחר חורבן הבית הראשון. בית המקדש השני נבנה בתמיכת הפרסים ובעידודם, כפי שבוטא בהצהרת כורש. המקדש עבר שיפוץ והורחב במידה ניכרת על ידי המלך הורדוס בשנת 19 לפנה"ס, ונחרב בשנת 70 לספירה בידי הרומאים. לפי המחקר ההיסטורי, המקדש הוקם בשנת 516 לפנה"ס ועמד על תילו כ-586 שנים.

לוח השנה המקראי
בלוח העברי הקדום שבתורה אין לחודשי השנה שמות, אלא מספרים סוֹדְרִים בלבד: החודש הראשון… החודש...
לוח השנה המקראי
"בְּיוֹם עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה לַחֹדֶשׁ בַּשִּׁשִּׁי, בִּשְׁנַת שְׁתַּיִם לְדָרְיָוֶשׁ הַמֶּלֶךְ."
(א, טו)

לוח גזר, המוזאון לארכאולוגיה, תורכיה. צילום: Osama Shukir Muhammed Amin, The Gezer Calendar tablet, CC BY-SA 4.0

בלוח העברי הקדום שבתורה אין לחודשי השנה שמות, אלא מספרים סוֹדְרִים בלבד: החודש הראשון… החודש השלישי… החודש החמישי… החודש השביעי…
ספירת חודשי השנה התחילה בחודש הראשון, שהיה חודש האביב (ניסן), "רֹאשׁ חֳדָשִׁים, רִאשׁוֹן… לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה" (שמות יב, ב), והסתיימה בחודש השנים-עשר, תשרי.

להמשך קריאה

כאמור, בתורה אין לחודשים שמות אלא מספרים בלבד. אבל בהמשך ספרי התנ"ך, בספר מלכים, נזכרים שלושה מחודשי השנה גם בשמותיהם העבריים העתיקים (שלא נשתמרו בלוח העברי): החודש השני, אייר, נקרא "יֶרַח זיו" (מלכים א, ו, לז), החודש השביעי (תשרי) נקרא יֶרַח האיתנים (מלכים א, ח, ב) והחודש השמיני (מרחשוון) נקרא "יֶרַח בּוּל" (מלכים א, ו, לח).
שמות חודשי השנה המוכרים לנו היום הגיעו אלינו מבבל לפני כ-2,500 שנה יחד עם שבי ציון, שחזרו מגלות בבל ליהודה בשנת 538 לפנה"ס. שמות החודשים בלוח העברי הם שמות בבליים שמקורם בשפה האכדית העתיקה, ולא שמות עבריים.

מבוסס על: מתיה קם, "חודשי השנה בלוח העברי", קופצים ללוח העברי. © מטח

 • קראו חגי א, פסוק א – באיזה חודש מדובר?
 • קראו חגי ב, פסוק א – באיזה חודש מדובר?
שמתיך כחותם
  בנבואתו האחרונה חגי פונה אל זרובבל, המנהיג מבית דוד. אלוהים עומד להתערב במערך המדיני...
שמתיך כחותם
"בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' צְבָאוֹת אֶקָּחֲךָ זְרֻבָּבֶל בֶּן שְׁאַלְתִּיאֵל עַבְדִּי נְאֻם ה' וְשַׂמְתִּיךָ כַּחוֹתָם, כִּי בְךָ בָחַרְתִּי נְאֻם ה' צְבָאוֹת."
(ב, כג)

מגילת פפירוס חתומה בשבע חותמות שונות. המגילה התגלתה במערה בוואדי דליה באזור בקעת הירדן. חוזה למכירת עבד, על פי הכתוב בארמית – נחתם בשומרון בשנת 335 לפנה"ס. בצילום: WD1 – וואדי דליה 1 – חוזה מכירת עבד א', צילום: נגיב אנטון אלבינה, באדיבות רשות העתיקות

 

בנבואתו האחרונה חגי פונה אל זרובבל, המנהיג מבית דוד. אלוהים עומד להתערב במערך המדיני ולכונן סדר חדש, ואז ימלוך ביהודה זרובבל בן שאלתיאל הפחה, נכדו של המלך יהויכין שגלה לפני 67 שנים מירושלים.

להמשך קריאה

היום נהוג לחתום בכתב על כל מסמך בעל תוקף משפטי. בימי קדם, ספר חתום היה כנראה מגילה שלא ניתן לפתוח אותה בקלות. בעבר היו מסמכים שנחתמו גם על ידי החותמות ("בולות") של העדים לכתיבת המסמך. לאחר הכתיבה היו מגלגלים את המגילה, חותמים אותה בעזרת טין רך ואז העדים היו מטביעים את החותמת שלהם בטין ויוצרים "בולה" עם שם או סמל. לאחר שהטין היה מתקשה, לא היה אפשר לפתוח את המגילה ללא שבירת החותמות או פגיעה במגילה עצמה. שיטת חתימה זו נועדה להבטיח שאם תתגלע בעתיד מחלוקת בנוגע להסכם המתועד במסמך, ניתן יהיה לבדוק אותו בידיעה שאיש לא ערך שינויים בתוכן המסמך החתום.

לרוב מגלים בחפירות ארכאולוגיות רק את הבולות. המסמך שאותו חתמו, שהיה עשוי מקלף או מפפירוס – שניהם חומרים אורגניים – לא שורד. במקרים נדירים מתגלים גם מסמכים חתומים.

מבוסס על: רשות העתיקות, "אז אתה חותם?", אתר מיזם 929

 • היעזרו בהסבר על החותמות בימי קדם – מה הכוונה של הנביא כשהוא מתאר את זרובבל כחוֹתָם?
חגי אנימציה
חגי מציב זה מול זה את בית האלוהים ואת ביתו של האדם, ומזמין אותנו להרהר...
חגי אנימציה

חגי מציב זה מול זה את בית האלוהים ואת ביתו של האדם, ומזמין אותנו להרהר במקומו של הבית בעולמנו.

 • לפי הסרטון והפסוקים – כיצד הצליח חגי לעורר את שבי ציון?

קרדיט: הנביא חגי / 929 תנ"ך ביחד

הרקע ההיסטורי לנבואת חגי
הפרק השישי בסדרה "והארץ הייתה תוהו ובוהו" עוסק בימי שיבת ציון – בעדויות המקראיות והארכאולוגיות,...
הרקע ההיסטורי לנבואת חגי
"בִּשְׁנַת שְׁתַּיִם לְדָרְיָוֶשׁ הַמֶּלֶךְ בַּחֹדֶשׁ הַשִּׁשִּׁי בְּיוֹם אֶחָד לַחֹדֶשׁ, הָיָה דְבַר ה' בְּיַד חַגַּי הַנָּבִיא אֶל זְרֻבָּבֶל בֶּן שְׁאַלְתִּיאֵל פַּחַת יְהוּדָה וְאֶל יְהוֹשֻׁעַ בֶּן יְהוֹצָדָק הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל לֵאמֹר."
(א, א)

הפרק השישי בסדרה "והארץ הייתה תוהו ובוהו" עוסק בימי שיבת ציון – בעדויות המקראיות והארכאולוגיות, ובניתוח הקשיים של שבי ציון והאתגרים שניצבו בפניהם.

 • מה הוא הרקע ההיסטורי לנבואת חגי?
 • לפי הסרטון, מה היה הלך הרוח בקרב המנהיגים של שבי ציון?
 • האם הכרת רקע זה עוזרת להבין את נבואת חגי?

קרדיט: והארץ הייתה תוהו ובוהו – תולדות ארץ ישראל. פרק 6: השיבה | כאן 11 לשעבר רשות השידור / 2016