סגור תצוגת כיתה
הפרק

הפיתוי והחטא

פסוקים א-יג

שיעור ראשון מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

במהלך הוראה זה נעסוק בחטא עצמו, בפיתוי של הנחש, בתפקידה ואפיונה של כל אחת מן הדמויות ביחידה ובאופן שבו האיש והאישה מתנערים מהאחריות לחטאם.
סיפור האכילה מפרי עץ הדעת – החטא הראשון – מציב את השאלה מי אחראי על מעשי האדם. האם האדם הוא קורבן של נסיבות חייו או שהבחירה בידו ועליו לשאת בתוצאות מעשיו? האם הנחש, הגורם המפתה, אחראי על המעשים? האם האישה שלא הצליחה לעמוד בפיתוי? האם האיש שנעתר למעשי האישה בלי עוררין? ואולי האלוהים שברא את האישה, הנחש, האיש ועץ הדעת ואסר על האכילה ממנו, ולמעשה ברא עולם שהפיתוי מובנה בו?

הזמנה ללימוד

הצעה ראשונה – שלגיה ומוגלי:
אומנם במקרא לא מצוין איזה פרי היה פרי עץ הדעת, אך בתרבות, בספרות, באומנות ועוד התקבע כי התפוח הוא הפרי האסור, והוא הפך להיות סמל לפיתוי. כמו כן, הנחש, הערמומי והפתלתל נתפס אף הוא כסמל המפתה. דוגמה לכך אפשר למצוא בסרטים המצוירים של וולט דיסני שלגיה ומוגלי (שמבוססים על אגדות האחים גרים ועל הספר של רודיארד קיפלינג) – המכשפה הרעה מפתה את שלגיה בתפוח אדום ויפה שמתברר כי הוא מורעל, והנחש מהפנט את מוגלי, לוכד אותו במבטו, ושולל ממנו את יכולות ההתנגדות שלו.
נתבונן בדימויים וננסה להבין: הנחש והתפוח הם סמלים של הפיתוי ושל המפתה.

 • מהו פיתוי?
 • מה הפיתוי גורם לאדם?

הצעה שנייה – התפוח הגדול.

הזמנה לקריאה

בפרק זה מתחיל הדיאלוג הראשון בתנ"ך. פרק זה בנוי כמעט כמו מחזה, אפשר לערוך קריאה משותפת לתלמידים בחלוקה לתפקידים: המספר, הנחש, האישה, האיש ואלוהים (ראו הצעה לקריאת הפסוקים כמו מחזה. נמצא גם בממערך השיעור).
שני דיאלוגים מצויים בפסוקים א-יד: דיאלוג בין הנחש לאישה שבו האיש נפקד. ולאחריו בא דיאלוג בין אלוהים לאיש, שבסופו האישה מצטרפת לשיח וגם עונה לאלוהים.
נקרא יחד את פסוקים א-יד.

שימו לב:

 • מי לא מדבר זה עם זה? האיש והאישה אינם מדברים זה עם זה, אף שיש ביניהם אינטראקציה, מה לדעתכם המשמעות של חוסר הדיבור ביניהם? (אולי מכיוון שהם נזופים הם אינם מתקשרים בדיבור ואינם חולקים את מחשבותיהם)
 • לנחש יש מידע פנימי על מה קורה אם אוכלים מפרי העץ. מיהו הנחש הזה?

נקרא לעומק כל אחד מן הדיאלוגים וננסה לאפיין את הדמויות, על פי הדיבורים ועל פי המעשים.

דיאלוג ראשון: פסוקים א-ז – הפיתוי והחטא (נחש, איש ואישה)
דיאלוג שני: פסוקים ח-יג – התחמקות מהחטא ומאחריות (אלוהים, איש ואישה)

נקרא בקול את הפסוקים לתלמידים ונסביר את המילים הקשות בזמן הקריאה לשם הבנה בסיסית את הכתוב. אחרי הקריאה הראשונית נחלק את הכיתה לשלוש קבוצות, כל קבוצה תקבל כרטיס של דמות או דמויות (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור) שאותן היא תבחן ותאפיין לאור שני הדיאלוגים – האיש, האישה והנחש ואלוהים (אם הכיתה גדולה אפשר לחלק לקבוצות קטנות יותר ולהכין כמה כרטיסים לכל דמות). לאחר הדיונים בקבוצות נאסוף את המחשבות והמסקנות שעלו על כל דמות.

נחש ואלוהים

דיאלוג ראשון – פסוקים א-ז:
נחש: המקרא מאפיין את הנחש ערום.

 • מהי עורמה? (הטעיית אחרים בדרך מתוחכמת. מעניין הקשר למילה ערום)
 • כיצד הנחש פועל בעורמה? שימו לב כיצד הנחש פותח בדברים עם האישה וכיצד הוא מגיב לתשובתה. (הנחש משבש את דברי ה' ומוסיף: "אַף כִּי")
 • מה הנחש אומר שמוביל בסופו של דבר לאכילת האישה מן הפרי? (אפשר להציע שמה שגורם לאישה לאכול הוא ההסבר מה יקרה כשיאכלו מפרי עץ הדעת, אך כמובן יכולות להיות תשובות נוספות).
 • האם לדעתכם הנחש משקר לאישה לגבי מה יקרה אם יאכלו מן העץ? (נראה שכן. מהפסוקים לא עולה שהנחש יודע מה התוצאה של האכילה מהפרי האסור)

דיאלוג שני – פסוקים ח-יג:
אלוהים:

 • כיצד מיוצג אלוהים בפסוקים? (אלוהים מיוצג באופן מיתמם. הוא 'כאילו' אינו יודע היכן האיש והוא גם לכאורה אינו יודע שהם אכלו מפרי העץ)
 • מדוע הוא מיוצג באופן זה? (אפשר להציע שאלוהים גורם לאיש ולאישה לעמוד מאחורי המעשים שלהם, נותן להם הזדמנות להכיר באשמה ולספר את הסיפור)
 • מה פירוש שאלת אלוהים: "אַיֶּכָּה"? האם הוא שואל רק על מקומו הפיזי של האדם? (סביר להניח שהשאלה מתכוונת למכלול רחב יותר ולא רק לפן הפיזי)

אישה

דיאלוג ראשון – פסוקים א-ז:

 • כיצד האישה עונה לשאלה הראשונה של הנחש? (מציינת את החיוב שנאמר: "מִפְּרִי עֵץ הַגָּן נֹאכֵל")
 • מה היא משנה מהאיסור שניתן לאיש בפרק ב? (לא אומרת: "מִכֹּל עֵץ הַגָּן"; מתייחסת לפרי ולא לעץ; מוסיפה איסור נגיעה)
 • כיצד האישה מתייחסת לפרי לפני דברי הנחש וכיצד ומה היא עושה אחרי השיחה עם הנחש? (אחרי השיחה עם הנחש האישה אוכלת מהפרי)
 • האם האישה מפתה את האיש לאכול מן הפרי? (אפשר להבין כי הנתינה הייתה פיתוי, אך לא הכרחי)
 • מדוע האיש אינו שואל את השאלות ששאלה האישה את הנחש?

דיאלוג שני – פסוקים ח-יג:

 • מדוע האלוהים פונה דווקא לאיש ולא לאישה? (אולי משום שהאדם הוא שצווה לא לאכול)
 • היכן לדעתכם נכחה האישה בזמן השיחה בין אלוהים לאיש?
 • מדוע האישה מאשימה את הנחש? (אולי היא מרגישה שהנחש רימה אותה)

איש

דיאלוג ראשון – פסוקים א-ז:

 • מדוע פנה הנחש דווקא לאישה ולא לאיש?
 • היכן לדעתכם נכח האיש בזמן השיחה בין הנחש לאישה?
 • למה לדעתכם האיש פסיבי?

דיאלוג שני – פסוקים ח-יג:

 • כיצד מגיב האיש לבואו של אלוהים ומדוע הוא מגיב כך? (מתחבא. בפסוק מתוארת תשובה – משום שהוא ירא וערום)
 • כיצד הוא עונה על שאלת האל?
 • במה האיש מאשים את האל ובמה הוא מאשים את האישה? (את האשה – שנתנה לו לאכול, את האל – "הָאִשָּׁה אֲשֶׁר נָתַתָּה עִמָּדִי…")
 • האם דמותו של האיש משתנה בין שני הדיאלוגים? במה? (כיוון אפשרי לתשובה: האיש פסיבי מאוד בדיאלוג הראשון. הפסיביות הזאת מתחזקת בדיאלוג השני כאשר הוא מטיל את האשמה על האישה. יתרה מזו, הוא אינו עומד מאחורי מעשיו אלא מתחבא)

סיכום

הנחש פועל בעורמה, הוא מפעיל על האישה מניפולציה, מציג את הדברים באופן אחר או חלקי וחושף לה מידע חדש שגורם לה להסתכל אחרת על הפרי. אלוהים מוצג כאילו אינו יודע מה מתרחש בגנו – הוא אינו יודע היכן האדם, מה מעשיו ומי האחראי למתרחש בגן.

בתשובה לשאלת הפתיחה של הנחש האישה משנה מדברי אלוהים, מוסיפה את איסור הנגיעה על איסור האכילה, טועמת מפרי העץ ומביאה גם לאיש לאכול. לאחר מכן האישה מתחבאת, וכמעט נעלמת מהפסוקים. הדו-שיח מתנהל בין אלוהים לאדם בעוד האישה שותקת עד אשר אלוהים פונה אליה ישירות והיא מגלגלת את האחריות אל הנחש.

בדיאלוג הראשון האיש פסיבי מאוד, הוא אוכל מן הפרי שהאישה מגישה לו בלי שהיא צריכה לשכנע אותו ובלי לברר איזה פרי זה. בדיאלוג עם אלוהים לאחר מכן הוא מנסה להסתיר את חטאו ודווקא כך חושף את מעשהו, משם הוא מגלגל את האחריות על האישה שהביאה לו את הפרי ועל האל שהביא לו את האישה.

לשאלה מי באמת אחראי על מעשה החטא נותן המקרא תשובה בפסוקים הבאים – דבר האלוהים ברור וישר – כולם נושאים באחריות וכולם נענשים. הנחש, שלא קיבל אפילו זכות תגובה והתגוננות, בא ראשון על עונשו, ולאחר מכן גם האיש והאישה נענשים. למקרא יש תשובה ברורה – כל אחד אחראי, וכל אחד נושא בתוצאות המעשים שלו.

מבט לחיים

 • מיהו הנחש? האם הוא דמות ממשית או מטפורה לפיתוי וליצר הרע?
 • האם הפיתויים של האדם באים לו מבחוץ או מבפנים?
 • כיצד אני מגיב כאשר אני עושה מעשה לא ראוי? האם אני לוקח אחריות על מעשיי או מגלגל את האחריות הלאה ממני?
 • מה האחריות שלי אם מישהו אחר מפתה אותי לאכול מהדבר האסור או לעשות מעשה אסור?
 • מה אפשר לעשות כדי להתמודד עם פיתוי?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: בשיעור זה עסקנו בנושא הפיתוי והאחריות. שאלנו כיצד הפיתוי פועל על האדם? ומה קורה כאשר האדם לא עומד בפיתוי ונופל בחטאו? מי אחראי למעשה האדם? בשאלות אלו דנו דרך אפיון הדמויות הנמצאות בגן העדן: האיש, האישה, הנחש ואלוהים.
מיומנויות: קריאת פסוקים והבנתם, השלמת פערי מידע ופרשנות.
מתודות: בפתיחת השיעור התנסינו בביקורת תרבות דרך קריקטורה או סרטונים. במהלך השיעור עבדנו בקבוצות.

אפשר עוד...
 • מדוע אלוהים שתל מלכתחילה את העץ בתוך הגן ולאחר מכן אסר לאכול עליו?
 • מה יחסנו לפיתוי: האם הוא טוב או רע?
 • לקריאה נוספת: המאמר 'הפיתוי והגירוש מגן העדן', גילי קוגלר, מאתר מקראנט.
העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
התפוח הגדול
By omnimoney /shutterstock.com העיר ניו יורק מכונה 'התפוח הגדול', כינוי זה נתן לעיר נגן ג'ז...
התפוח הגדול
העיר ניו יורק

By omnimoney /shutterstock.com

העיר ניו יורק מכונה 'התפוח הגדול', כינוי זה נתן לעיר נגן ג'ז מניו אורלינס וכתב מניו יורק ציטט אותו וכך חלחל לאט-לאט הכינוי בקרב הקהל.

 • מדוע העיר מכונה כך? מה הקשר בין העיר ניו יורק לתפוח?
 • האם השם "התפוח הגדול" מחמיא לעיר ניו יורק או מבקר אותה?
 • מה אפשר להבין מכך על היחס של החברה למקומות כאלה?
דפי עבודה והעשרה לשיעור
כמה זמן נדרש לאדם לחטוא?
אמר רבי יוחנן בר חנינא: שתים עשרה שעות הוי היום. שעה ראשונה הוצבר עפרו, שניה...
כמה זמן נדרש לאדם לחטוא?
"וַיְגָרֶשׁ אֶת הָאָדָם וַיַּשְׁכֵּן מִקֶּדֶם לְגַן עֵדֶן אֶת הַכְּרֻבִים וְאֵת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת לִשְׁמֹר אֶת דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים." (פסוק כד)

Min C. Chiu/shutterstock.com

אמר רבי יוחנן בר חנינא: שתים עשרה שעות הוי היום. שעה ראשונה הוצבר עפרו, שניה נעשה גולם, שלישית נמתחו אבריו, רביעית נזרקה בו נשמה, חמישית עמד על רגליו, ששית קרא שמות, שביעית נזדווגה לו חוה, שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה (נולדו קין והבל ואחיותיהן), תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן, עשירית סרח, אחת עשרה נידון, שתים עשרה נטרד והלך לו

(תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף לח, עמוד ב)

להמשך קריאה

בתקופת חז"ל היום היה מחולק ל־12 שעות זמניות (ולא ל־24 כפי שמקובל כיום) לפי שעות האור. כך יוצא שבתקופת הקיץ שעה זמנית ארוכה יותר מ-60 דקות.

 • על פי המדרש, כמה זמן עבר מרגע שהאדם נברא ועד שחטא?
 • למה המדרש מחדד על טבע האדם, שאינו מופיע בטקסט המקראי?
איזה עץ הוא עץ הדעת טוב ורע?
אמר רב נחמן בר יצחק: לא נצרכה אלא לרבי יהודה שאמר: "חיטה מין אילן היא",...
איזה עץ הוא עץ הדעת טוב ורע?
"וַתֵּרֶא הָאִשָּׁה כִּי טוֹב הָעֵץ לְמַאֲכָל וְכִי תַאֲוָה הוּא לָעֵינַיִם וְנֶחְמָד הָעֵץ לְהַשְׂכִּיל וַתִּקַּח מִפִּרְיוֹ וַתֹּאכַל וַתִּתֵּן גַּם לְאִישָׁהּ עִמָּהּ וַיֹּאכַל." (פסוק ו)

Kudryashka/shutterstock.com

אמר רב נחמן בר יצחק: לא נצרכה אלא לרבי יהודה שאמר: "חיטה מין אילן היא", דתניא: אילן שאכל ממנו אדם הראשון.
רבי מאיר אומר: גפן היה, שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין, שנאמר: "וישת מן היין וישכר".
רבי נחמיה אומר: תאנה היתה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו, שנאמר: "ויתפרו עלה תאנה".
ר' יהודה אומר: חיטה היתה שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן.

(תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף מ, עמוד א)

 • איזה סוג עץ הוא עץ הדעת טוב ורע על פי המדרש, ואיזה סוג פירות הוא מניב לדעתכם?
עלה תאנה
בסיפור המקראי עלה התאנה נועד לכסות את ערוות האדם ואשתו, משום שחשו בושה לאחר האכילה...
עלה תאנה
"וַתִּפָּקַחְנָה עֵינֵי שְׁנֵיהֶם וַיֵּדְעוּ כִּי עֵירֻמִּם הֵם וַיִּתְפְּרוּ עֲלֵה תְאֵנָה וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם חֲגֹרֹת." (פסוק ז)

korkeng/shutterstock.com

בסיפור המקראי עלה התאנה נועד לכסות את ערוות האדם ואשתו, משום שחשו בושה לאחר האכילה מעץ הדעת טוב ורע.

להמשך קריאה

כיום אפשר להשתמש בביטוי "עלה תאנה" כתיאור לניסיון לכסות על פגמים ועוולות. לדוגמה, האישה היחידה בקבוצה היא עלה התאנה של חברה שיש בה רוב גברי.

 • אילו 'עלי תאנה' אתם מכירים? חפשו דוגמאות אקטואליות.
בזיעת אפיו
בסיפור המקראי נענש האדם על חטא האכילה מעץ הדעת טוב ורע בעונש של מידה כנגד...
בזיעת אפיו
בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם עַד שׁוּבְךָ אֶל הָאֲדָמָה כִּי מִמֶּנָּה לֻקָּחְתָּ כִּי עָפָר אַתָּה וְאֶל עָפָר תָּשׁוּב. (פסוק יט)

בסיפור המקראי נענש האדם על חטא האכילה מעץ הדעת טוב ורע בעונש של מידה כנגד מידה: האדם לקח מפרי העץ בקלות ובמהירות, ואילו עונשו הוא שיצטרך לעבוד קשה כדי ליהנות מפרי עמלו.

להמשך קריאה

כיום משמעות הביטוי "בזיעת אפיו" היא בעבודה קשה ומפרכת. לדוגמה: בזיעת אפיים הגעתי לאן שהגעתי, שום דבר לא קיבלתי בחינם.

 • כיצד אפשר לשלב את הביטוי "בזיעת אפיו" בעברית בת זמננו?

קרדיט: מקראנט, מטח, 2014

הפיתוי והגירוש
בציור שלפנינו, הלקוח מתוך תקרת הקפלה הסיסטינית, מתוארים חטא האכילה מעץ הדעת טוב ורע בצד...
הפיתוי והגירוש
"וַתֵּרֶא הָאִשָּׁה כִּי טוֹב הָעֵץ לְמַאֲכָל וְכִי תַאֲוָה הוּא לָעֵינַיִם וְנֶחְמָד הָעֵץ לְהַשְׂכִּיל וַתִּקַּח מִפִּרְיוֹ וַתֹּאכַל וַתִּתֵּן גַּם לְאִישָׁהּ עִמָּהּ וַיֹּאכַל." (פסוק ו)
"וַיְגָרֶשׁ אֶת הָאָדָם וַיַּשְׁכֵּן מִקֶּדֶם לְגַן עֵדֶן אֶת הַכְּרֻבִים וְאֵת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת לִשְׁמֹר אֶת דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים." (פסוק כד)

מיכלאנג'לו, הפיתוי והגירוש מגן עדן, המאה ה־16, פרסקו. מאוסף הקפלה הסיסטינית, מתוך ויקישיתוף.

בציור שלפנינו, הלקוח מתוך תקרת הקפלה הסיסטינית, מתוארים חטא האכילה מעץ הדעת טוב ורע בצד שמאל, ועונש הגירוש מגן העדן בצד ימין.

להמשך קריאה

אפשר להבחין בדמותם של הנחש, אדם וחוה ומלאך אלוהים המגרש אותם מגן העדן. הנחש מוצג כיצור כלאיים המורכב מנחש ומאישה, המפתה את האיש לאכול מפרי העץ האסור.
הקפלה הסיסטינית היא כנסייה הנמצאת בקריית הוותיקן שברומא. על תקרת הכנסייה מצוירים תשעה ציורי קיר שיצר האומן מיכאלאנג'לו המתארים סצנות מקראיות מספר בראשית. הציורים נוצרו בטכניקה ייחודית הנקראת "פרסקו" שבה מציירים על טיח רטוב.

 • התבוננו היטב בציור. מהו עץ הדעת טוב ורע לדעת מיכאלאנג'לו?
 • מדוע בחר מיכאלאנג'לו לצייר את הנחש כיצור כלאיים המורכב מנחש ומאישה?
טעם הכוח והשלטון
השיר "בראשית" נכתב במקור על ידי דון מקלין באנגלית, ותורגם על ידי רחל שפירא. השיר...
טעם הכוח והשלטון
"וַיֹּאמֶר ה' אֱלֹהִים הֵן הָאָדָם הָיָה כְּאַחַד מִמֶּנּוּ לָדַעַת טוֹב וָרָע וְעַתָּה פֶּן יִשְׁלַח יָדוֹ וְלָקַח גַּם מֵעֵץ הַחַיִּים וְאָכַל וָחַי לְעֹלָם." (פסוק כב)

השיר "בראשית" נכתב במקור על ידי דון מקלין באנגלית, ותורגם על ידי רחל שפירא. השיר מתאר את היצירה האלוהית כשלֵמה ונשגבת ומולה את האלימות האנושית. לאחר האכילה מעץ הדעת טוב ורע האדם קיבל יכולות אלוהיות, אולם הוא מנצל את הכוח ואת השלטון כדי להחריב ולהרוס באמצעות מלחמות.

למילות השיר

בראשית
גלי עטרי
מילים ולחן: דון מקלין
תרגום: רחל שפירא

בְּרֵאשִׁית הָיָה לֹא כְלוּם, רַק חֹשֶׁךְ וּדְמָמָה
מִדְּבַר הָאֱלֹהִים בָּקַע יֹפִי הָאֲדָמָה
מֵעַל הָעֲרוּצִים קֹרְצוּ כּוֹכְבֵי יַהֲלוֹמִים
בָּעֵשֶׂב הֶחָדָשׁ הוֹפִיעוּ יְצוּרִים אִלְּמִים
וְהָאָדָם הָיָה פְּרֻדָּה בְּרֶצֶף הָאֵינְסוֹף
שֶׁאֱלֹהִים בְּחָכְמָתוֹ שָׁמַר אוֹתָהּ לַסּוֹף.

הִתְעַצַּמְנוּ מֵאָז, הִתְעַצַּמְנוּ מֵאָז
וְכָבַשְׁנוּ כִּסֵּא וְגַם נֵזֶר
הִתְעַצַּמְנוּ מֵאָז, לִילָדֵינוּ בִּלְבַד
רַק לָהֶם לֹא הָיִינוּ לְעֵזֶר.

הֶהָרִים קִבְּלוּ צוּרָה וְכָךְ הָעֲמָקִים
וּנְהָרוֹת פִּלְּסוּ דַּרְכָּם בַּחֲרִיצַת סַכִּין
גַּלֵּי גֵּאוּת הָיוּ אֶת לֵב הָאֶרֶץ מְפַלְּחִים
קַרְנֵי הַשֶּׁמֶשׁ הִשְׁתַּבְּרוּ אֶל בֹּהַק מִשְׁטָחִים
וְשִׁיר חַיִּים פָּרַץ כְּמוֹ הִמְנוֹן וּכְמוֹ מָחוֹל
טִפָּה שֶׁל דָּם נָפְלָה אֵי שָׁם, הִכְתִּימָה אֶת הַחוֹל.

הִתְעַצַּמְנוּ מֵאָז…

וּנְשָׁרִים דָּאוּ מֵעַל הַגַּן הַמְּבֹרָךְ
טִפַּת הַדָּם הָפְכָה אָדָם כְּעֵץ חַיִּים צָמַח
בְּגֹדֶל בְּדִידוּתוֹ צַלְעוֹ חָרְגָה מֵעַצְמוֹתָיו
עֻצְּבָה לִהְיוֹת לוֹ לְבַת זוּג מֻשְׁלֶמֶת בְּכָל תָּו
וְעֵץ הַדַּעַת, כָּךְ הֻדְגַּשׁ, אָסוּר לְמַאֲכָל
בְּגַן הָעֵדֶן הַנָּחָשׁ לְרַגְלֵיהֶם זָחַל.

הִתְעַצַּמְנוּ מֵאָז…
עֵץ הַדַּעַת מָוֶת בּוֹ, בּוֹ חַיֵּיכֶם תְּלוּיִים
אִכְלוּ אִכְלוּ לָחַשׁ נָחָשׁ, הֱיוּ כֶּאֱלֹהִים
אִכְלוּ אִכְלוּ מִפְּרִי הָעֵץ טִרְפוּ אוֹתוֹ עַד תֹּם
עַד שֶׁתָּבִינוּ מַהוּ טַעַם כֹּחַ וְשִׁלְטוֹן
אָבַד לָנוּ אוֹתוֹ הַגַּן, אֲשֶׁר אִבְּדוּ שְׁנֵיהֶם
אָבוֹת קוֹבְעִים אֶת הַמְּחִיר שֶׁמְּשַׁלְּמִים בְּנֵיהֶם.

© כל הזכויות שמורות למתרגמת ולאקו"ם.

 • אלוהים חושש שהאדם יאכל מעץ הדעת טוב ורע ויהיו לו יכולות אלוהיות. מהי היכולת שהוענקה לאדם לאחר האכילה מן העץ על פי השיר, ומדוע היא כה מסוכנת?
היכן נמצא גן עדן?
גן עדן הוא גן הממוקם בעדן, מקום מפגשם של ארבעת הנהרות: הפישון, הגיחון, הפרת והחידקל...
היכן נמצא גן עדן?
"וַיְשַׁלְּחֵהוּ ה' אֱלֹהִים מִגַּן עֵדֶן לַעֲבֹד אֶת הָאֲדָמָה אֲשֶׁר לֻקַּח מִשָּׁם." (פסוק כג)

Mopic/shutterstock.com

Homo Cosmicosc/shutterstock.com

גן עדן הוא גן הממוקם בעדן, מקום מפגשם של ארבעת הנהרות: הפישון, הגיחון, הפרת והחידקל (אזור הסהר הפורה החולש על שטחן של עיראק, סוריה, לבנון, ישראל ומצרים).

להמשך קריאה

משמעות המילה עדן היא חיים, ומכאן אפשר ללמוד על טיבו של גן עדן – מקום החיים. על פי המתואר במקרא, בגן עדן צמחו עצים שונים, וביניהם גם עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. גם במיתוסים קדומים אנו מוצאים גנים קסומים שבהם צומחים עצים בעלי סגולות.
בתקופת חז"ל החלה מחלוקת בנוגעה לטיבו של גן עדן: האם הוא מקום פיזי שנמצא על פני הארץ או מקום ערטילאי שאליו מגיעים הצדיקים לאחר המוות?
גן עדן היה מקור השראה לאומנים שונים, ויש הרואים את גן עדן ב"ארץ לעולם לא" בסיפור פיטר פן של מתיו ברי. "ארץ לעולם לא" היא אי בדיוני שלא מזדקנים בו ויש בו יצורים פלאיים.

 • מהן הגישות השונות לקיומו של "גן עדן"? – האם זה מקום פיזי שנמצא בעולם או מקום סמלי? הציגו נימוקים לכאן ולכאן.
מי הוא הנחש?
תמונת דרקון משער אישתר שנמצא בבבל העתיקה. השער נבנה במאה השישית לפני הספירה בפקודת נבוכדנצר...
מי הוא הנחש?
"וַיֹּאמֶר ה' אֱלֹהִים אֶל הַנָּחָשׁ כִּי עָשִׂיתָ זֹּאת אָרוּר אַתָּה מִכָּל הַבְּהֵמָה וּמִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה עַל גְּחֹנְךָ תֵלֵךְ וְעָפָר תֹּאכַל כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ." (פסוק יד)

דרקון, פרט מ"שער אישתר", צולם במוזאון פרגמון בברלין, 2016. צילום: 360b / Shutterstock.com

תמונת דרקון משער אישתר שנמצא בבבל העתיקה. השער נבנה במאה השישית לפני הספירה בפקודת נבוכדנצר השני.

להמשך קריאה

מהשער יצאו תהלוכות מרשימות בתקופות החגים ובאירועים מיוחדים. השער בנוי מלבנים כחולות ועליהן דמויות שונות מתוך המיתולוגיה הבבלית. בין השאר מופיעה דמות הדרקון שבתמונה – יצור המורכב מחיבור של כמה חיות: נשר, חתול ונחש. כיום השער נמצא במוזאון הפרגמון בברלין, ואפשר להתרשם ממנו.
הדרקון המופיע בתמונה הוא ייצוג איקוני של דמות הנחש הקדום, שהיו לו ארבע רגלים. הנחש היה אחד ממפלצות הים האדירות, שבהן נאבקו האלים על פי המיתוסים הקדומים. עדות להימצאותן של מפלצות ים ולמאבק של ה' בהן נמצאת גם במקרא.

 • אילו תכונות יוצאות דופן של הנחש מתגלות בפרק באמצעות התמונה משער אישתר?
מי מפחד מנחשים?
  הנחש הוא חיה חסרת גפיים השייכת למשפחת הזוחלים. בעולם קיימים כ־2,300 מיני נחשים המחולקים...
מי מפחד מנחשים?
"וְאֵיבָה אָשִׁית בֵּינְךָ וּבֵין הָאִשָּׁה וּבֵין זַרְעֲךָ וּבֵין זַרְעָהּ הוּא יְשׁוּפְךָ רֹאשׁ וְאַתָּה תְּשׁוּפֶנּוּ עָקֵב." (פסוק טו)

חפץ פולחני בצורת נחש. אורכו כ־20 ס"מ. הוא מתוארך למאה ה־13 לפנה"ס. צלמית הנחש נתגלתה במבנה מקודש ולכן אפשר לקשור את הצלמית לפולחן. צילום: באדיבות רשות העתיקות.

 

הנחש הוא חיה חסרת גפיים השייכת למשפחת הזוחלים. בעולם קיימים כ־2,300 מיני נחשים המחולקים ל־15 משפחות ופרוסים על פני כל היבשות למעט אנטארטיקה (משום שהנחשים מעדיפים ארצות חמות).

להמשך קריאה

הנחשים נחשבים לאחד ממיני החיות הפחות אהודים בציבור, ולרוב שלא באשמתם. ללא עזרתם, האדם היה אבוד במלחמתו במזיקים השונים, אשר משמידים את היבולים החקלאיים ומעבירים מחלות שהמיתו מיליוני בני אדם במהלך ההיסטוריה.
בניגוד לאמונות שונות, נחשים אינם רודפים אחרי בני אדם ולרוב ינסו לברוח מן האדם ברגע שייתקלו בו. כאשר נוקטים בכל אמצעי הזהירות – בראש ובראשונה שמירה על מרחק ביטחון ועל עירנות – אין כלל ממה לחשוש. עם זאת, כאשר דוחקים נחש לפינה, מנסים ללכוד אותו או פשוט דורכים עליו בטעות, הוא לא יהסס לנשוך או להכיש כדי להציל את חייו.

 • כיצד העונש שקיבל הנחש מתקשר לחטא הפיתוי?
 • מדוע לדעתכם מוצאים צלמיות נחשים כחפצים ששימשו לפולחן (כמו הנחש שבתמונה)?
החטא ועונשו
אילו פרטים המופיעים בטקסט המקראי אינם מופיעים בסרטון, וצריך להוסיפם לדעתכם? קרדיט: 929 סיכום שבועי...
החטא ועונשו
"וַיֹּאמֶר מִי הִגִּיד לְךָ כִּי עֵירֹם אָתָּה הֲמִן הָעֵץ אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ לְבִלְתִּי אֲכָל מִמֶּנּוּ אָכָלְתָּ." (פסוק יא)

 • אילו פרטים המופיעים בטקסט המקראי אינם מופיעים בסרטון, וצריך להוסיפם לדעתכם?

קרדיט: 929 סיכום שבועי – בראשית פרקים א-ה/929 תנך ביחד, 2014

איזה טעם היה לפרי עץ הדעת טוב ורע?
גיל קופטש יוצא לברר איזה טעם היה לפירות עץ הדעת טוב ורע, ואיזה סוג ידיעה...
איזה טעם היה לפרי עץ הדעת טוב ורע?
"וַתֵּרֶא הָאִשָּׁה כִּי טוֹב הָעֵץ לְמַאֲכָל וְכִי תַאֲוָה הוּא לָעֵינַיִם וְנֶחְמָד הָעֵץ לְהַשְׂכִּיל וַתִּקַּח מִפִּרְיוֹ וַתֹּאכַל וַתִּתֵּן גַּם לְאִישָׁהּ עִמָּהּ וַיֹּאכַל." (פסוק ו)

גיל קופטש יוצא לברר איזה טעם היה לפירות עץ הדעת טוב ורע, ואיזה סוג ידיעה הם מקנים לאדם.

 • מדוע על פי הנצרות פרי עץ הדעת טוב ורע הוא תפוח?
 • מהי הידיעה שמעניק עץ הדעת טוב ורע?

קרדיט: האישורים ליצירות המוסיקליות התקבלו מאולפני זינקו בע"מ.