סגור תצוגת כיתה
הפרק

השוואה בין שני סיפורי הבריאה

פרקים א-ב

שיעור שני מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

העולם המוכר לנו נברא באופן מלא בפרק א; אולם כשמגיע פרק ב', להפתעת הקורא, יש תיאור בריאה הבנוי באופן שונה. פתאום נראה שאין צמחייה, כי אין גשם ואין אדם שיעבוד את האדמה – אלוהים בורא אדם, נוטע גן (עדן) ומצמיח עצים. אבל גם לאדם חסר משהו: "לֹא טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדּוֹ". ושוב החיסרון הוא המניע לבריאה – קודם כול בריאת החיות, שלא סיפקו את התשובה המתאימה, ואחר כך בריאת האישה – עצם מעצמיו של האדם, מענה לבדידותו הקיומית, עזר כנגדו. מהם ההבדלים המהותיים בין בריאה מאורגנת והיררכית לבין בריאה מתוך חוסר ובמענה לחוסר? מה מספרים תיאורי הבריאה השונים על מהותו של אלוהים והעולם, האישה והאדם? אילו שני מודלים שונים של זוגיות מצטיירים בפרקים אלו? מהלך ההוראה להלן מציע לקרוא את פרק ב בהשוואה לסיפור הקודם לו.

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – שאלות:
נבקש מהתלמידים לענות מהידע הכללי שלהם על שאלות אלו:

 • כיצד נברא האדם?
 • כיצד נבראה האישה?
 • מה נאמר להם על עצי גן העדן?

בדרך כלל הסיפור המוכר הוא הסיפור המופיע בפרק ב: בריאת האדם מהאדמה; בריאת האישה מן האיש; איסור אכילת פרי עץ הדעת. לאור התשובות שיעלו מהתלמידים, נסב את תשומת לב התלמידים לכך שהסיפור בפרק א אינו מתאר כך את הבריאה, אז מאיפה אנו מכירים תיאורים אלו? בואו נקרא.

אפשרות שנייה – ציטוט:
נכתוב על הלוח את הציטוט מפי אפלטון: "ההכרח הוא אֵם ההמצאה".
נשאל את התלמידים:

 • מדוע הצורך, החוסר והכורח מובילים להמצאות ותגליות?
 • מהם היתרונות והחסרונות של לידת המצאות מתוך צרכים?
 • איזה מודל אחר או מודלים אחרים מובילים להמצאות ויצירה?
 • מה לדעתכם עדיף: ליצור מתוך השפע או מתוך החוסר? הסבירו

הזמנה לקריאה

נקרא עם התלמידים את פרק ב פסוקים ד-כה ונסביר את המילים הטעונות הסבר. ננחה את התלמידים לתור אחר הבדלים בין סיפור הבריאה בפרק א לתיאור בפרק ב. לאחר הקריאה נשמע את תשובות התלמידים להבדלים שמצאו בין סיפור הבריאה הראשון לסיפור הבריאה השני.

נמלא יחד טבלה המשווה בין שני סיפורי הבריאה בעבודה כיתתית, בזוגות או בקבוצות (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור).

ננתח יחד בכיתה את הטבלה וננסה למצוא אם יש מכנה משותף להבדלים בין הסיפורים:

 • האם שינויי הגרסאות בין פרק א לפרק ב מצטרפים לכדי מאפיינים חוזרים?

בשיח הכיתתי ננסה לאפיין באור שונה את סיפור הבריאה בפרק א וסיפור הבריאה בפרק ב. נדון עם התלמידים:

 • כיצד אפשר לפרש את עצם נוכחותם של שני סיפורי בריאה שונים בזה אחר זה?
 • איך יכול להיות שבספר הספרים, הנמכר ביותר בעולם כיום, מופיעה כפילות כזו בסיפור הראשון?
 • האם זו טעות מקרית או בחירה מכוונת?
 • אם זו אינה טעות – מה רוצים להגיד בכך?

נתמקד בבריאת האיש והאישה – בעקבות הטבלה נאפיין כל אחד מהסיפורים: נדגיש את ההבדלים בין אדם הנברא "בְּצֶלֶם אֱלֹהִים" לאדם שהוא "עָפָר מִן הָאֲדָמָה"; בין אדם שאלוהיו מברך אותו ומייעד לו לשלוט בעולם, לכבוש ולרדות, לבין אדם המקבל ציווי לשמור את האדמה ולעובדה. נבחן את הפער בין תיאור בריאת האישה עם האדם מלכתחילה, לבין תיאור בריאת האישה אחרי האדם מצלעו. נחשוב עם התלמידים:

 • אילו שני דגמים של אנשים ואילו שני מודלים של זוגיות מצטיירים פה?
 • מה עמדותינו כלפי כל אחד מסיפורי בריאה אלו, על העולם והאדם המצטיירים בהם?

נדון יחד:

 • איזו דמות אלוהים מצטיירת בכל אחד מסיפורי הבריאה?
 • מה המניע לבריאה הנראה מכל אחד מהסיפורים, ואיזה תיאור עדיף בעיניכם?

אפשר לחלק לתלמידים בריסטולים ולהנחות אותם ליצור בקבוצות ציורים או דגמים של שני הפרופילים: האדם הנברא בפרק א, והאדם הנברא בפרק ב: מה כל אחד מהם עושה? על מה הוא חושב? איפה נמצאת האישה ביחס לאדם?

לאחר הדיון, שמיעת פרשנויות התלמידים להבדלים בין סיפורי הבריאה, וציור שני סוגי האדם נקרא מדבריו של הרב סולובייצ'יק (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור). נדגיש לתלמידים כי הרב סולובייצ'יק מתאר שתי גישות שונות לפרשנות ההבדל בין סיפורי הבריאה: הוא מראה כיצד מסבירה התיאוריה של מבקרי המקרא את כפילות זו. לאחר מכן הוא מתאר תשובה אחרת, שאותה הוא מציע לפתרון סוגיית הכפילות. תשובתו של הרב סולובייצ'יק מתייחסת לכפילות שיש באדם – שני טיפוסים שנמצאים במינון שונה בין אדם לאדם. האחד "יוצר ובעל הדר" והשני "נכנע ועניו". נסביר בכיתה את כל אחת משתי הגישות האלה ונחדד עם התלמידים את עמדותיהם בנוגע לשני כיווני פרשנות אלו.

נזמין את התלמידים לסגור מעגל לפתיחה שנבחרה:

 • מה אפשר לומר מתוך הפסוקים על שאלת מניעי היצירה מתוך השפע או החוסר?
 • איזה מבין סיפורי הבריאה מוכר יותר לדעתכם, ולמה?

לאור הלימוד בשיעור, בחינת ההשוואה בין הסיפורים וקריאת פרשנות – ננחה את התלמידים לכתוב את עמדתם המנומקת:

 • כיצד לדעתכם נכון להסביר את הכפילות בסיפורי הבריאה במקרא?

אפשר לסיים בקריאת השיר 'סיפור' של אסתר אטינגר, המתכתב עם מיתוס הקשר הזוגי בסיפורי הבריאה (ראו דף עבודה עם מילות השיר גם בממערך השיעור).

נזמין את התלמידים לשתף, בשיח או בכתיבה:

 • באילו מצבים אתם מזדהים יותר עם האדם המתואר בפרק א, ומתי אתם קרובים לאדם המתואר בפרק ב?
 • מה נולד בחייכם באופן מסודר ומאורגן, ומה נוצר דווקא מתוך החוסר והצורך?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: מהלך ההוראה השני מעמיק בשאלת היחס בין שני סיפורי הבריאה המובאים בזה אחר זה במקרא. פירוט ההשוואה בין הסיפורים, ומתוך ההשוואה – נדרשת משמעותה.
מיומנויות: קריאת פסוקים ואיתור ההבדלים בין תיאורים מקבילים; הסקת מסקנות מתוך ההשוואה הטקסטואלית; אבחנה בין פרשנות ביקורת המקרא לפרשנות מסורתית.
מתודות: סיעור מוחות ושיתוף; עריכת השוואה בין הפסוקים; דיון פרשני; כתיבה עיונית ואישית.

אפשר עוד...
 • שני דגמים של זוגיות – פוסט באתר 929.
 • שני מודלים של נשיות – מאמר מחקרי של הספרייה הוירטואלית באתר מטח הסוקר את תפיסת האישה ועיצובה בבראשית פרקים א-ג.
העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
דפי עבודה והעשרה לשיעור
לפיכך נברא האדם יחידי
בשונה מהצומח ומהחי שנבראו בקבוצות, האדם נברא יחידי. המדרש מסיק מכך מסקנות מוסריות וחינוכיות. …לפיכך...
לפיכך נברא האדם יחידי
"וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ, זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם." (פסוק כז)

פרטים מציורי התקרה בקפלה הסיסטינית בוותיקן, 2016. צילום: Creative Lab / Shutterstock.com

בשונה מהצומח ומהחי שנבראו בקבוצות, האדם נברא יחידי. המדרש מסיק מכך מסקנות מוסריות וחינוכיות.

…לפיכך נברא האדם [הראשון] יחידי, ללמדך:
(א) שכל המאבד [הורג] נפש אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים [המציל] נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו קיים [הציל] עולם מלא.
(ב) ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו: אבא גדול מאביך.
(ג) להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא: שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה; ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל האדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהן דומה לחברו.
לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר: בשבילי נברא העולם.

(עיבוד. על פי: משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד משנה ה)

 • הציעו כותרת לכל סיבה שמציעה המשנה לכך שהאדם נברא יחידי.
 • לדעתכם, מה היא הסיבה החשובה ביותר?
אני הייתי קודם
אדם נברא בערב שבת, ומפני מה? שלא יהיו המינים אומרים – שותף היה לו להקדוש...
אני הייתי קודם
"וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ, וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל הָאָרֶץ וּבְכָל הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ." (פסוק כו)

צילום: shutterstock.com

אדם נברא בערב שבת, ומפני מה?
שלא יהיו המינים אומרים – שותף היה לו להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.
דבר אחר – שאם תזוח דעתו עליו, אומר לו – יתוש קדמך במעשה בראשית."
(עיבוד. על פי: תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף לח, עמוד א)
להמשך קריאה

חז"ל מזכירים לאדם שאסור לו לחוש עצמו חשוב מדי ושיזכור שאפשר להסתכל על הדברים אחרת – אולי העובדה שהיתוש נברא לפניו בבראשית א מצביעה על חשיבות היתוש? זו אמירה מדרשית שמערערת על ההיררכיה בין אדם וחיה, או לפחות מבקשת להאיר זרקור עליה.

 • על פי עמדת המדרש – האם סיפור הבריאה מקנה לאדם רשות להתנהג ביוהרה כלפי ברואים אחרים?
למה נברא העולם בְּב'?
לָמָּה נִבְרָא הָעוֹלָם בְּב'? אֶלָּא מַה ב' זֶה סָתוּם מִכָּל צְדָדָיו וּפָתוּחַ מִלְּפָנָיו, כָּךְ אֵין...
למה נברא העולם בְּב'?
"בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ." (פסוק א)

איור: shutterstock.com

לָמָּה נִבְרָא הָעוֹלָם בְּב'? אֶלָּא מַה ב' זֶה סָתוּם מִכָּל צְדָדָיו וּפָתוּחַ מִלְּפָנָיו, כָּךְ אֵין לְךָ רְשׁוּת לוֹמַר מַה לְּמַטָּה, מַה לְּמַעְלָה, מַה לְּפָנִים, מַה לְּאָחוֹר, אֶלָּא מִיּוֹם שֶׁנִּבְרָא הָעוֹלָם וּלְהַבָּא

(מדרש בראשית רבה, א, י)

חוקרי ספרות סבורים כי בשיר הילדים התמים "נדנדה" התכתב חיים נחמן ביאליק עם מדרש זה:
נַדְנֵדָה / חיים נחמן ביאליק
נַד, נֵד, נַד, נֵד
רֵד, עֲלֵה, עֲלֵה וָרֵד!
מַה לְמַעְלָה?
מַה לְמָטָּה? –
רַק אֲנִי,
אֲנִי וָאָתָּה;
שְׁנֵינוּ שְׁקוּלִים
בַּמֹּאזְנָיִם
בֵּין הָאָרֶץ
לַשָּׁמַיִם.

לאתר פרויקט בן-יהודה

 • לדעתכם, מדוע המדרש אוסר על האדם לשאול שאלות מסוימות?
 • מצאו את המשפט בשירו של ביאליק שמתכתב כביכול עם המדרש, והסבירו את עמדתו של ביאליק בנושא זה, כפי שהיא עולה מן השיר.
תוֹהוּ וָבוֹהוּ
הַצֶמֶד הַשָׁלֵם "תוֹהוּ וָבוֹהוּ" בָּא בַּתָנָ"ךְ עוֹד בִּשְׁנֵי מְקוֹמוֹת, וְהוּא מְצַיֵן חוּרְבָּן וַאֲבַדוֹן: "מִדּוֹר לָדוֹר...
תוֹהוּ וָבוֹהוּ
"וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּיִם". (א, ב)

Zakharchuk / Shutterstock.com

הַצֶמֶד הַשָׁלֵם "תוֹהוּ וָבוֹהוּ" בָּא בַּתָנָ"ךְ עוֹד בִּשְׁנֵי מְקוֹמוֹת, וְהוּא מְצַיֵן חוּרְבָּן וַאֲבַדוֹן: "מִדּוֹר לָדוֹר תֶּחֱרָב לְנֵצַח נְצָחִים… וְנָטָה עָלֶיהָ קַו תֹהוּ וְאַבְנֵי בֹהוּ" (ישעיה לד, י–יא), "רָאִיתִי אֶת הָאָרֶץ וְהִנֵּה תֹהוּ וָבֹהוּ וְאֶל הַשָּׁמַיִם וְאֵין אוֹרָם" (ירמיה ד, כג).

להמשך קריאה

בְּשִׁירַת הַאֲזִינוּ הַמַשְׁמָעוּת הַיְסוֹדִית שֶׁל "תוֹהוּ" הִיא – שְׁמָמָה: "יִמְצָאֵהוּ בְּאֶרֶץ מִדְבָּר וּבְתֹהוּ יְלֵל יְשִׁמֹן" (דברים לב, י). גַם בְּעַרְבִית הַמִילָה تِيه (תִיַה) – מִדְבָּר. גַם בְּסִפְרוּת חֲזַ"ל הַמִילָה "תוֹהוּ" מְצַיֶינֶת רִיק וְהֶבֶל, כְּגוֹן בָּצֵירוּף "מַעֲשֵׂה תוֹהוּ" – מַעֲשֵׂה שָׁוְוא וְהֶבֶל. לַמִילָה בּוֹהוּ יֵשׁ כַּנִרְאֶה מַשְׁמָעוּת זֵהָה אוֹ דוֹמָה (הַשׁוֹרֶשׁ הָעֲרָבִי בה"ו מְצַיֵין רֵיקָנוּת). מתוך: "פרשת בראשית – תוהו ובוהו", האקדמיה ללשון העברית, 13 באוקטובר 2015 © כל הזכויות שמורות לאקדמיה ללשון העברית.

 • נַחֲזוֹר אֶל פְּתִיחַת הַסִיפּוּר – מַדוּעַ נִבְרָא הָעוֹלָם מִתוֹהוּ וָבוֹהוּ?
 • "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ …" – מָה קָדַם לְמָה, בְּרִיאַת הַשָׁמַיִים וְהָאָרֶץ אוֹ הַתוֹהוּ וָבוֹהוּ? נַמְקוּ אֶת תְשׁוּבַתְכֶם
בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ
הביטוי "בצלם אלהים" מגדיר בלשון מיוחדת, ובניסוח יחיד מסוגו את הקשר שבין האדם לאל, את...
בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ
"וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם". (א, כז)

מיכלאנג'לו, "בריאת האדם", פרסקו, 1511 בערך, הקפלה הסיסטינית, ותיקן, רומא. מתוך ויקישיתוף

הביטוי "בצלם אלהים" מגדיר בלשון מיוחדת, ובניסוח יחיד מסוגו את הקשר שבין האדם לאל, את הקרבה המהותית שבין הנברא ובין בוראו. הוא עורר פרשנויות רבות לאורך הדורות, בדתות ובתרבויות שונות בעולם.

להמשך קריאה

רמב"ם פירש את הביטוי "צלם אלוהים" כיכולתו השכלית של האדם, המייחדת אותו מכל שאר היצורים: "ומפני השכל האלוהי המודבק בו (=באדם)" נאמר עליו שנברא בצלם אלוהים ובדמותו.
ר' עובדיה ספורנו רואה בשכל האנושי את צלם האלוהים שבאדם, אך מוסיף לכך את הבחירה החופשית: "ובקצת ידמה האדם לאל יתברך, הפועל בבחירה."
הרב סולוביצ'יק מגדיר את צלם האלוהים שבאדם כ"כישרונו הכריזמטי של האדם היוצר. דמיונו של האדם לאלוהים מתבטא בשאיפתו וביכולתו של האדם להיות יוצר" (יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, איש האמונה, הוצאת מוסד הרב קוק, התשנ"ב־1992, עמ' 14).

בימינו מתכוונים לשאר הרוח שבאדם, לְמוֹתָר האדם על שאר היצורים, המאפשר לו לשמור על כבודו ועל ערכיו המוסריים גם במצבים קשים, משפילים ולעתים בלתי אנושיים.

 • מהי לדעת הפרשנים השונים מהותו של צלם האלוהים שבאדם?
 • ולדעתכם? מהו צלם אלוהים שבאדם?
סיפור הבריאה בשירה העברית
בשיר 'בראשית' שני חלקים המתארים את מלאכת הבריאה, כשביניהם מפריד הבית: וְהָאָדָם אִלֵּף כָּל בְּהֵמָה...
סיפור הבריאה בשירה העברית

בשיר 'בראשית' שני חלקים המתארים את מלאכת הבריאה, כשביניהם מפריד הבית:

וְהָאָדָם אִלֵּף כָּל בְּהֵמָה
וְהָאָדָם חָרַשׁ בָּאֲדָמָה
וְהָאָדָם הִמְצִיא אֶת הַגַּלְגַּל
וְהָאָדָם הֵשִׁיט סְפִינוֹת עַל גַּל
וְהָאָדָם רִסֵּן אֶת הַקִּיטוֹר
וְהָאָדָם טָס מַעְלָה כַּצִּפּוֹר
וְהָאָדָם כָּבַשׁ כּוֹכְבֵי מָרוֹם
וְהָאָדָם בָּרָא אֶת הָאָטוֹם

למילות השיר

בראשית
תפוח זהב
מילים: חיים חפר
לחן: סשה ארגוב

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ
וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹּהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְּהוֹם

וּבַיּוֹם הָרִאשׁוֹן הִבְדִּיל אֱלֹהִים בֵּין חֹשֶׁךְ לְאוֹר
וַיְהִי אוֹר
וְהַבֹּקֶר בָּהִיר זָרַח בָּעוֹלָם וְאַחֲרָיו בָּא הַלַּיְלָה
שָׁחֹר
וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹּקֶר יוֹם אֶחָד

וּבַיּוֹם הַשֵּׁנִי הוּא יָצַר אֶת הָרָקִיעַ
הָרָקִיעַ הַנִּפְלָא וְהַכָּחֹל
הָרָקִיעַ שֶׁפָּרַץ מִתּוֹךְ הַמַּיִם וְהִבְקִיעַ
וְנִפְרַשׂ מֵעָל גָּבוֹהַּ וְעָגֹל

וּבַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי הוּא יָצַר אֶת הַיַּבֶּשֶׁת
אֶת הָעֵמֶק אֶת הָהָר וְאֶת הַיָּם
וְנָטַע הַרְבֵּה עֵצִים וְגַם שָׁתַל פְּרָחִים וָדֶשֶׁא
שֶׁהִפְלִיאוּ אֶת הָעַיִן בְּיָפְיָם
וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹּקֶר יוֹם שְׁלִישִׁי

וּבַיּוֹם הָרְבִיעִי אֶת הַשֶּׁמֶשׁ בָּרָא וְיָרֵחַ עָלָה בַּלֵּילוֹת
רִבְבוֹת כּוֹכָבִים כָּל כּוֹכָב הוּא מַזָּל סוֹבְבוּ
וְעָבְרוּ בַּמְּסִלּוֹת
וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹּקֶר רְבִיעִי

וּבְיוֹם חֲמִישִׁי הוּא יָצַר חַיִּים בַּמַּיִם
אֶת הַצְּדָפִים אֶת הַדָּגִים הַתַּנִּינִים
וּבְאוֹתוֹ הַיּוֹם פָּרְחוּ בְּנֵי הַכָּנָף אֶל הַשָּׁמַיִם
הַנְּשָׁרִים הַסְּנוּנִיּוֹת וְהַיּוֹנִים

וּבַיּוֹם הַשִּׁשִּׁי הוּא יָצַר חַיּוֹת בַּחֶלֶד
אֶת הַפִּילִים הָאַיָּלוֹת אֶת הַצְּבוֹעִים
וּבְאוֹתוֹ הַיּוֹם מַמָּשׁ הוּא בָּרָא אָדָם בְּצֶלֶם
הוּא בָּרָא אָדָם בְּצֶלֶם אֱלֹהִים
וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹּקֶר יוֹם שִׁשִּׁי

וְהָאָדָם אִלֵּף כָּל בְּהֵמָה
וְהָאָדָם חָרַשׁ בָּאֲדָמָה
וְהָאָדָם הִמְצִיא אֶת הַגַּלְגַּל
וְהָאָדָם הֵשִׁיט סְפִינוֹת עַל גַּל
וְהָאָדָם רִסֵּן אֶת הַקִּיטוֹר
וְהָאָדָם טָס מַעְלָה כַּצִּפּוֹר
וְהָאָדָם כָּבַשׁ כּוֹכְבֵי מָרוֹם
וְהָאָדָם בָּרָא אֶת הָאָטוֹם

וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹּהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְּהוֹם

וּבַיּוֹם הָרִאשׁוֹן הִבְדִּיל אֱלֹהִים בֵּין חֹשֶׁךְ לָאוֹר
וַיְהִי אוֹר
וְהַבֹּקֶר בָּהִיר זָרַח בָּעוֹלָם וְאַחֲרָיו בָּא הַלַּיְלָה
שָׁחֹר
וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹּקֶר יוֹם אֶחָד

וּבַיּוֹם הַשֵּׁנִי הוּא יָצַר אֶת הָרָקִיעַ
הָרָקִיעַ שֶׁפָּרַץ מִתּוֹךְ הַמַּיִם וְהִבְקִיעַ
וּבַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי הוּא יָצַר אֶת הַיַּבֶּשֶׁת
וְנָטַע הַרְבֵּה עֵצִים וְגַם שָׁתַל פְּרָחִים וָדֶשֶׁא
וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹּקֶר יוֹם שֵׁנִי, יוֹם שְׁלִישִׁי
וַיִּבְרָא אֶת הַמְּאוֹרוֹת בָּרְבִיעִי

וּבְיוֹם חֲמִישִׁי הוּא יָצַר חַיִּים בַּמַּיִם
וּבְאוֹתוֹ הַיּוֹם פָּרְחוּ בְּנֵי הַכָּנָף אֶל הַשָּׁמַיִם
וּבַיּוֹם הַשִּׁשִּׁי הוּא רָאָה כִּי מַעֲשֵׂהוּ תָּם
וַיִּשְׁבֹּת מִכָּל מְלַאכְתּוֹ וְלֹא בָּרָא אֶת הָאָדָם
וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי טוֹב

נוסח הקרדיט: © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.

 • איזה סיפור בריאה היה מקור השראה לכל חלק בשיר?
 • מהו תפקידו של הבית המתחיל ב"וְהָאָדָם אִלֵּף כָּל בְּהֵמָה…"?
 • האם אתם מזהים דבר ביקורת בבית זה? אם כן – מהו?

קרדיט: "בראשית" – התרנגולים 1961 מילים: חיים חפר ז"ל

גן עדן של האסלם
  בספר הקוראן (הספר הקדוש למוסלמים) יש רמיזות לסיפורים ולאלמנטים מהתנ"ך. כך, גם שם מושם...
גן עדן של האסלם
"וְנָהָר יֹצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת הַגָּן וּמִשָּׁם יִפָּרֵד וְהָיָה לְאַרְבָּעָה רָאשִׁים". (פסוק י)
חצר בארמונות אלהמברה בגרנאדה, ספרד.

חצר בארמונות אלהמברה בגרנאדה, ספרד. הארמון נבנה בין השנים 1492-1238. צילום: חצר של הדסים. גרנאדה. Marques/ shutterstock.com

  בספר הקוראן (הספר הקדוש למוסלמים) יש רמיזות לסיפורים ולאלמנטים מהתנ"ך. כך, גם שם מושם דגש על המים המצויים בתוך גן עדן, אשר "מעיינות בו מפכים" (הקוראן, סורה 88, פסוק 12).

להמשך קריאה

במקום אחר בקוראן מוזכרים במפורש נהרות גן עדן: "המאמינים ועושי הטוב הם המובחרים שבברואים. יבואו על גמולם אצל ריבונם בגני עדן אשר נהרות זורמים למרגלותיהם." (סורה 98, פסוקים 8-7). בתרבות המוסלמית הגן הוא סמל לגן עדן השמיימי, ולכן נמצא בגן המוסלמי בדרך כלל ברֵכה או תעלות מים במקום מרכזי – כמו בארמון שלפניכם.

 • האם אתם מכירים עוד גנים בארץ ובעולם שהמים הם חלק מרכזי בהם?
 • מדוע, לדעתכם, המים הם חלק רב-משמעות בגן עדן?
איפה גן העדן?
  בעקבות התיאור המקראי הריאלי של גן העדן, ניסו פרשנים בכל הדורות לאתר את המקום...
איפה גן העדן?
"וַיִּטַּע ה' אֱלֹהִים גַּן בְּעֵדֶן מִקֶּדֶם וַיָּשֶׂם שָׁם אֶת הָאָדָם אֲשֶׁר יָצָר". (ב, ח)

תיאור גן עדן מתוך: האחים לימבורג, "ספר השעות של הדוכס ברי", 1411–1416. מאוסף Condé Museum. מתוך ויקישיתוף

מפה של גן עדן. הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור

 

בעקבות התיאור המקראי הריאלי של גן העדן, ניסו פרשנים בכל הדורות לאתר את המקום הקסום הזה.

להמשך קריאה

רש"י, פרשן יהודי־צרפתי, ימי הביניים: "פישון – הוא נילוס מצרים, ועל שם שמימיו מתברכין ועולין ומשקין את הארץ נקרא פישון. דבר אחר שהוא מגדל פשתן, שנאמר אצל מצרים 'ובושו עובדי פשתים'. גיחון – שהיה הולך והומה, והמייתו גדולה מאוד. חדקל – שמימיו חדין וקלין. פרת – שמימיו פרין ורבין, ומברין האדם".

יאירה אמית, חוקרת מקרא: "[…] לכן מטעים בעל הפתיחה לסיפור גן-עדן הן את מקומו האבוד של הגן, כפי שניתן ללמוד מהגיאוגרפיה הדמיונית של הנהרות, והן את העובדה שלא ניתן לחזור לגן-עדן […] ההדגשה והפירוט כי הגן נמצא ליד נהר הנפרד לארבעה נהרות בעלי שמות מוכרים (ב, י–יד) נועדו להטעים כי המדובר במצב השונה מהידוע בעולמנו […]."

מתוך: הגות במקרא: מבחר מתוך עיוני החוג לתנ"ך לזכר ישי רון, הקרן לזכר סגן ישי רון; החברה לחקר המקרא בישראל; עם עובד, 1979, כרך ג

 • נתבקשתם להגיע לגן העדן… כתבתם בוויז "ן עדן", ולא עלתה אף תוצאה. הגיוני?
 • מי מבין הפרשנים או החוקרים סבור כי אפשר לעקוב אחר הגאוגרפיה הריאלית שבתיאור? ומהי הצעתו?
בין המקרא למדע: המפץ הגדול והאתגר האמוני־דתי
כבר שנים רבות אנשים אינם מסתפקים בסיפורי הבריאה העתיקים כהסבר להיווצרות העולם, ומחפשים הסברים באמצעות...
בין המקרא למדע: המפץ הגדול והאתגר האמוני־דתי
"בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ". (א, א)

כבר שנים רבות אנשים אינם מסתפקים בסיפורי הבריאה העתיקים כהסבר להיווצרות העולם, ומחפשים הסברים באמצעות כלים מדעיים.

להמשך קריאה

התאוריה המקובלת היום בעולם המדע, המסבירה את היווצרות העולם, היא תאוריית "המפץ הגדול". מהי תאוריה זו?

 • האם אפשר לשלב בין תאוריית המפץ הגדול ובין סיפורי הבריאה בבראשית א, או שהם סותרים זה את זה?
אקולוגיה במקרא
פרק ב מציג את האדם במרכז הבריאה (גישה אנתרופו־צנטרית), כלומר, הכול נברא לכבודו של האדם...
אקולוגיה במקרא
"וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁמוֹת לְכָל הַבְּהֵמָה וּלְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל חַיַּת הַשָּׂדֶה". (ב, כ)

Pixeljoy / Shuttrerstock.com

פרק ב מציג את האדם במרכז הבריאה (גישה אנתרופו־צנטרית), כלומר, הכול נברא לכבודו של האדם ובשביל צרכיו הקיומיים.

להמשך קריאה

א"ד גורדון כתב על הקשר בין האדם לטבע:
"ברור לכל, כי בהוציאך את הדג מן המים, אפילו אם תצק עליו מים די צורך נשימתו לא תועיל לו הרבה. כי לא רק את הנשימה הוא חסר. חסר הוא את הספירה של המים. חסר הוא את הלחיצה, שהם לוחצים על כל נקודה מנקודות גופו – אותה הלחיצה המקפת והמאחדת, המכריחה אותו להיות בריה בפני עצמה לחיות; חסר הוא את הקשר שבינו ובין המים, את היניקה הנעלמה, ההווית, העולמית שכל אחד מאטומיו יונק מהם ושכולו יונק מהם".

מכל האמור יוצא ברור, כי האדם באשר הוא אדם, צריך להיות תמיד בתוך הטבע; כי הטבע הוא לאדם המרגיש והמכיר ממש מה שהמים הם לדג. כי לא רק להשתקפות בבואתו של הטבע בתוך נפשו זקוק האדם. זקוק הוא לספירה של הטבע, ללחיצה המקפת והמאחדת, שהטבע, שההוויה אין־הסופית לוחצת על כל נקודה מנקודות גופו ונפשו ומכריחה אותו לחיות, להיות אדם ולהיות פרט בפני עצמו".
מתוך: א"ד גורדון מתוך חיבורו 'האדם והטבע' (1924): הפרק "ההכרה והבלתי מודע", פרויקט בן־יהודה

 • כיצד מתאר א"ד גורדון את הקשר בין האדם לטבע?
 • האם אתם מסכימים עם דבריו של גורדון?
 • מהי כוונתו באמירה "כי לא רק את הנשימה הוא חסר", לדעתכם?
פסוק לחיים: "אשר ברא אלוהים לעשות" עם סטס מרדכייב
סטס מרדכייב, מנכ"ל מדור לדור מספר על מפגש מטלטל שהניע אותו להקמת העמותה. יש הקוראים...
פסוק לחיים: "אשר ברא אלוהים לעשות" עם סטס מרדכייב
"אֲשֶׁר־בָּרָא אֱלֹהִים לַעֲשׂוֹת" (בראשית ב', ג')

סטס מרדכייב, מנכ"ל מדור לדור מספר על מפגש מטלטל שהניע אותו להקמת העמותה.

 • יש הקוראים את הפסוק כתיאור סיום הבריאה ויש המוסיפים מקף קטן שמשנה את משמעות הפסוק ומזמן עשייה "אשר ברא אלוהים- לעשות" עם אילו מהקריאות אתם מסכימים
 • מה יכולים להיות המניעים של אדם לעשייה למען החברה?אדם חייב לעשות למען האחרים ולא להעלים עין; אם הוא רואה שריפה, עליו לנסות ולכבות אותה; אם אין ברשותו דלי מים, הוא יכול להשתמש בכוס; אם אין לו כוס, יש לו כף, ואם אין לו כף – אז יש לו כפית. (עמוס עוז) האם אתם מסכימים עם קביעתו של עוז?

קרדיט: פסוק לחיים: "אשר ברא אלוהים לעשות" עם סטס מרדכייב / 929, 2021

האור שלכם והאור שבכם
בכל אחת ואחד מאיתנו ישנו אור פנימי, ניצוץ, מעין מצפן אישי, המיוחד רק לנו, ואשר...
האור שלכם והאור שבכם
"וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַיְהִי אוֹר". (א, ג)

בכל אחת ואחד מאיתנו ישנו אור פנימי, ניצוץ, מעין מצפן אישי, המיוחד רק לנו, ואשר מוביל אותנו לאן שאנחנו חפצים.
האור בסיפור הבריאה מופיע לאחר התיאור "וחושך על פני תהום".

 • מדוע פותח ספר בראשית במציאות חשוכה וקודרת ולא פותח בתיאור האור?
 • כתבו או סַפּרו על אודות מקרה אישי שחוויתם, ובו מצאתם נקודת אור ששינתה את מהלך העניינים ואת קבלת ההחלטות שלכם.

קרדיט: "סימנים" – בראשית א. ערוץ היוטיוב של 929 תנך ביחד

שני סיפורי בריאה
איך מוצגים שני סיפורי הבריאה השונים וההבדלים ביניהם בסרטון? קרדיט: 929 סיכום שבועי – בראשית...
שני סיפורי בריאה
"אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם בְּיוֹם עֲשׂוֹת ה' אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשָׁמָיִם". (ב, ד)

 • איך מוצגים שני סיפורי הבריאה השונים וההבדלים ביניהם בסרטון?

קרדיט: 929 סיכום שבועי – בראשית פרקים א-ה. ערוץ היוטיוב של 929 תנך ביחד