סגור תצוגת כיתה
הפרק

חטא העגל- "ומאוד לא פשוט לחכות"‏

שיעור ראשון מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

מנקודת השיא של מעמד הר סיני ומתן תורה מגיעים בני ישראל ליצירת עגל מזהב ולקריאה ‏‏"אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל".מה גורם להם לעשות זאת? האם הם באמת מאמינים שהעגל שזה ‏עתה נוצר הוא אלוהים? במהלך הוראה זה נדון בסיבות ליצירת העגל, ומדוע חטא העגל היה ‏חמור כל כך. ובכלל, איך נופלים ממקום גבוה למקום כה נמוך. ‏

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה: דיון
נשאל את התלמידים:‏

 • מה קורה לכם כשאתם צריכים לחכות הרבה זמן למשהו חשוב, ואינכם יודעים כמה ‏זמן צריך עוד לחכות? כיצד זה גורם לכם להרגיש? ‏
 • האם אתם מנסים לעשות משהו בינתיים? ‏
 • האם ההמתנה טובה או רעה בסופו של דבר?‏

אפשרות שנייה: שיר
נאזין עם התלמידים לשירו של אהוד בנאי 'עגל הזהב' (ראו עזר הוראה: עגל הזהב) ונדון עם ‏התלמידים בשאלות המובאות בעזר ההוראה.‏

‏(בני ישראל משוועים למשה שינהיג אותם, והעגל משמש להם תחליף)‏

אפשרות שלישית: שיר
נחלק את המילים של השיר 'למחרת' שכתבה לאה גולדברג ושרה יהודית רביץ, נאזין לו (ראו עזר הוראה: ‏למחרת) ונדון עם התלמידים בשאלות המובאות בעזר ההוראה.‏

הזמנה לקריאה

‏*הערה מקדימה למורה- בהתאם לנושא השיעור, אפשר לגרום לחוויית המתנה קצת ‏מתסכלת בהתנהלות השיעור. לדוגמה: אפשר להמתין עם תשובה לשאלה שנשאלתם, ומיד ‏לערוך על כך רפלקציה: איך הרגשתם כשלא קיבלתם תגובה בזמן?‏

ניזכר בשיעורים האחרונים ובנקודות השיא שעזבנו את בני ישראל למרגלות הר סיני במתן ‏תורה (פרקים יט-כ). נשלים בקצרה את האירועים שבין מתן תורה לחטא העגל- לאחר מתן ‏תורה משה עולה להר סיני ושומע מצוות, משפטים והוראות ויורד להעביר את דבר ה' לעם. ‏לאחר מכן שוב הוא עולה להר לארבעים יום ומצווה על הקמת המשכן.

נקרא את פרק לב פסוקים א-ו. בקריאה ראשונה נבין את השתלשלות הפסוקים. בקריאה השנייה נבקש ‏מהתלמידים לשאול על הפסוקים שאלות ונכתוב אותן על הלוח. מתוך השאלות שעלו, נציין שלוש שאלות ‏עיקריות שנדון בהן בהמשך (בשיעור זה או בשיעורים הבאים) ואלו הן:‏

 • איך לאחר נקודת שיא שליציאת מצרים ומתן תורה יצרו בני ישראל עגל?‏
 • מה מטרת יצירת העגל? האם בני ישראל מאמינים שעגל הזהב ישמש תחליף לאלוהים?‏
 • מדוע אהרן משתף פעולה עם מעשה העגל?(בנושא זה נרחיב בשיעור האחרון ביחידה)‏

מדוע חטא וישראל בחטא העגל?‏
כדי לנסות ולהבין את החטא נשוב אל המפגש האחרון של משה עם בני ישראל בטרם עלה להר סיני ‏נקרא את הפסוקים ונדון בשאלות שבדף העבודה: שמות פרק כד פסוקים יב-יח. ‏

אפשר לצייר את המעמד–בני ישראל עומדיםבתחתית ההר, הזקניםואהרןבחציהדרך, ומשה על הר סיני. ‏משה אומר שישוב מתישהו: "עַד אֲשֶׁר נָשׁוּב אֲלֵיכֶם", לכאורה לזמן קצר, אך למעשה הוא ‏עלההרארבעיםיום, ובני ישראל כלל אינם יודעים מתי יחזור.‏

נציין שהאירועים בפסוקים שקראנו כעת מתרחשים בתום אותם ארבעים יום. נקרא שוב את פסוק א ‏ונשאל:‏

 • "כִּיבֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה לָרֶדֶת מִן הָהָר"- מה מטריד את העם? מה לדעתכם הם חושבים שקרה למשה? ‏‏(בני ישראל אינם יודעים מה עלה בגורלו של משה, שכן איננו חוזר כבר כמה שבועות, ולפי מניין ‏הימים כבר היה אמור לחזור– על פי רש"י טעו בני ישראל בספירה)‏
 • "קוּם עֲשֵׂהלָנוּ אֱלֹהִים אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ"- מה חסר לבניי שראל? ומה הם מבקשים מאהרן?‏

נקרא את פרשנות הרשב"ם והרמב"ן לפסוק א (ראו דף עבודה: רשב"ם ורמב"ן לפסוק א) ונשאל במליאת ‏הכיתה את השאלות שבדף העבודה.‏

‏(רשב"ם: בני ישראל רוצים אלוהים אחרים שיגיד להם כיצד לנהוג – אלטרנטיבה לאלוהים. ‏

רמב"ן: בני ישראל רוצים מנהיגאחר שילך לפניהם, הם אינם רוצים אלוהים אחרים אלא נציג חדש של ‏אלוהים, אלטרנטיבה למשה, ולא לאלוהים)‏

נשאל את התלמידים:‏

 • "כִּי זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ אֲשֶׁר הֶעֱלָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם"- כיצד בני ישראל תופסים אתמשה? (בשביל בני ‏ישראל משה הוא האיש אשר העלם מארץ מצרים על פי דבר ה')‏

נקרא את פסוקיםב-ו, נבין את השתלשלות האירועים ונשאל:‏

 • מה אהרן מבקש מבני ישראל לעשות? ‏
 • מה הוא עושה עם הזהב?‏
 • איך מתייחסים בני ישראל לעגל הזהב?‏
 • מדוע אהרן מכריז "חַגלַה' מָחָר"? ‏
 • מההקשר בין האמירה של העם:"אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל" לאמירה של אהרן:"חַגלַה' מָחָר"?‏
 • מהאפשר להבין מכאן על הגישה של אהרן כלפי בקשתם?‏

(אהרן מבקש מבני ישראל להביא את תכשיטי הזהב, ומהם הוא יוצר עגל.בני ישראל קוראים "אֵלֶּה ‏אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל" ,וכנגד אהרן מכריז: "חַגלַה' מָחָר" – אולי בניסיון להחזיר את בני ישראל למסלול. אהרן ‏עדיין מכוון את לבו לשמיים– על פי רש"י. רעיון זה תומך בגישה העולה מהרמב"ן, שהעגל אינו חלופה ‏לאלוהים אלא רק ייצוג וסמל שלו בקרב בני ישראל)‏
סיכום קצר:נחזור לשאלות הכתובות על הלוח ונראה שענינו על שתיה שאלות הראשונות – בני ישראל ‏חיכו למשה ארבעים יום ולילה, וראו שבושש לבוא, ואולי חשבו שמשהו קרה לו. הם מבקשים מאהרן ‏אלטרנטיבה לאלוהים (על פי רשב"ם) או אלטרנטיבה למשה(על פי רמב"ן).‏

נקפוץ לפסי ונשאל:‏

 • כיצד ה' מגיב לחטא העגל? (ה' רוצה לכלות את בניי שראל)‏

לפי הגישה של רשב"ם, שבני ישראל מחפשים אלטרנטיבה לאלוהים- התגובה הקשה מובנת. בני ישראל ‏עוברים בבירור על הדיברה ראשון ועל הדיבר השני –"אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית ‏עֲבָדִים, לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָי".‏
לפי הגישה של רמב"ן, שלפיה בני ישראל מחפשיםאלטרנטיבהלמשה – מדוע החטא חמור כל כך?‏

מה היה נורא כל כך בחטא העגל?‏
נפנה את התלמידים לדף העבודה: מה היה נורא כל כךבחטא העגל ובו יבחנו את הנושא.‏

מבט לחיים

נשאל את התלמידים:‏

 • האם אתם מזדהים עם הצורך במשהו גשמי שיסמל משהו רוחני?‏
 • האם זה מקלע להקרבה אל הרוחני?‏
 • האם הייתם פעם בחגיגה או באירוע חברתי שהגיע למקומות שלא חשבתם שיגיעו? ‏
 • איך זה גרם לכם להרגיש או להתנהג?‏
 • איך אדם תופס את עצמו ואומר אני לא חלק מ'הצחוק' הקולקטיבי הזה?‏

סיכום - מה היה לנו?

תוכן: דנו בסיבות לחטא העגל, בקושי של בני ישראל לחכות ובצורך שלהם במישהו שיחליף ‏את משה. לאחר מכן דנו בשאלה מדוע חטא העגל היה חטא חמור כל כך.‏
מיומנויות: פרשנות, אינטרטקסטואליות.‏
מתודות: שיר, דף עבודה.‏

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
עגל הזהב
עגל הזהב מילות השיר מתוך שירונטמילים ולחן: אהוד בנאי אנחנו כאן בלב מדברצמאים למים חייםואתה...
עגל הזהב

עגל הזהב

מילות השיר מתוך שירונט
מילים ולחן: אהוד בנאי

אנחנו כאן בלב מדבר
צמאים למים חיים
ואתה על ראש ההר
מעל העננים
אין שום אות
אין סימן
כל כך הרבה ימים
במעגל סגור מסתובבים
סביב עגל הזהב.‏

אין מי שיכה על הסלע
מי יתן כיוון
באפילה כאן נלחמים על כל פירור
סביב עגל הזהב

הוא לא יורד מראש ההר
הוא לא יורד אל העם
הם יוצאים במחול טירוף
ושוכחים את עצמם
רוקדים סביב עגל הזהב
סביב עגל הזהב

מתחננים אליו, אל נא תעזוב אותנו עכשיו
היה לנו לאב
עדר נעזב, רוקד סביבו
קורא אליו לשווא
עגל הזהב
עגל הזהב

פורסם על ידי מוזיקה ישראלית ב-16 בפברואר 2011.‏

 • למה בני ישראל משוועים?‏
 • למה או למי העגל משמש תחליף?‏
למחרת
למחרת מילות השיר מתוך שירונטמילים: לאה גולדברג הירוק היום ירוק מאודוהאפור היום אפור מאודוקצת שחור...
למחרת

למחרת

מילות השיר מתוך שירונט
מילים: לאה גולדברג

הירוק היום ירוק מאוד
והאפור היום אפור מאוד
וקצת שחור ואין לובן בעיר
והנסער היום נסער מאוד
והעבר היום – עבר מאוד
קצת עתיד, ואין הווה באוויר.‏

ועוד לא קל לנשום, ועוד לא קל
לחשוב מול הרוח
ומאוד לא פשוט לחכות
הסערה נוגעת בריסים,‏
ומשתבר כל רגע לרסיסים
אך הירוק היום ירוק מאוד

פורסם בערוץ הרשמי של יהודית רביץ ‏YehuditRavitzChannel

 • מה התחושות העולות בשיר? ‏
 • מה לדעתכם משמעות המילים "אין הווה באוויר"? ‏
 • כיצד מרגישה המשוררת במצב הזה?‏
 • מדוע "מאוד לא פשוט לחכות"?‏
 • איך אתם מגיבים כשאתם צריכים לחכות למשהו?‏
דפי עבודה והעשרה לשיעור
חירות
פירוש מקובל למושג "חופש" הוא היעדר כל מסגרת מחייבת. המדרש מציע נקודת מבט אחרת."וְהַלֻּחֹת מַעֲשֵׂה...
חירות
"וְהַלֻּחֹת מַעֲשֵׂה אֱלֹהִים הֵמָּה, וְהַמִּכְתָּב מִכְתַּב אֱלֹהִים הוּא חָרוּת עַל הַלֻּחֹת."
(לב, טז)

shutterstock.com

פירוש מקובל למושג "חופש" הוא היעדר כל מסגרת מחייבת. המדרש מציע נקודת מבט אחרת.
"וְהַלֻּחֹת מַעֲשֵׂה אֱלֹהִים הֵמָּה, וְהַמִּכְתָּב מִכְתַּב אֱלֹהִים הוּא חָרוּת עַל הַלֻּחֹת" (לב, טז) – אל תקרא חָרוּת אלא חֵרוּת, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה.

(משנה, מסכת אבות, פרק ו משנה ב)

 • האם מקובלת עליכם הקביעה כי חירות תלויה במערכת חוקים? הביעו את עמדתכם.
 • איזו משמעות מקבל המושג "חירות" במשנה? והאם היא מקבילה למשמעות המושג "חירות" כיום?
הניחה לי
"וְעַתָּה הַנִּיחָה לִי וְיִחַר אַפִּי בָּהֶם וַאֲכַלֵּם…"וְכִי משֶׁה הָיָה תּוֹפֵשׂ בְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁהוּא אוֹמֵר:...
הניחה לי
"וְעַתָּה הַנִּיחָה לִּי וְיִחַר אַפִּי בָהֶם וַאֲכַלֵּם, וְאֶעֱשֶׂה אוֹתְךָ לְגוֹי גָּדוֹל."
(לב, י)

shutterstock.com

"וְעַתָּה הַנִּיחָה לִי וְיִחַר אַפִּי בָּהֶם וַאֲכַלֵּם…"
וְכִי משֶׁה הָיָה תּוֹפֵשׂ בְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁהוּא אוֹמֵר: "הַנִּיחָה לִי"?!
אֶלָּא לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְמֶלֶךְ שֶׁכָּעַס עַל בְּנוֹ וְהִכְנִיסוֹ לְקִיטוֹן (חדר קטן) וּמַתְחִיל לְבַקֵּשׁ לְהַכּוֹתוֹ, וְהָיָה הַמֶּלֶךְ מְצַעֵק מִן הַקִּיטוֹן: "הַנִּיחָה לִי שֶׁאַכֶּנּוּ". וְהָיָה פַּדְגּוֹג (מחנך) עוֹמֵד בַּחוּץ.
להמשך המדרש

אָמַר הַפַּדְגּוֹג: "רַק הַמֶּלֶךְ וּבְנוֹ לִפְנִים בַּקִּיטוֹן, לָמָּה הוּא אוֹמֵר – הַנִּיחָה לִי? אֶלָּא מִפְּנֵי שֶׁהַמֶּלֶךְ מְבַקֵּשׁ שֶׁאֵלֵךְ וַאֲפַיְסֶנוּ עַל בְּנוֹ, לְכָךְ הוּא מְצַעֵק הַנִּיחָה לִי. כָּךְ אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמשֶׁה: "וְעַתָּה הַנִּיחָה לִי". אָמַר משֶׁה: "מִפְּנֵי שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹצֶה שֶׁאֲפַיֵּס עַל יִשְׂרָאֵל, לְפִיכָךְ הוּא אוֹמֵר – וְעַתָּה הַנִּיחָה לִי". מִיָּד הִתְחִיל לְבַקֵּשׁ עֲלֵיהֶם רַחֲמִים, "וַיְחַל משֶׁה אֶת פְּנֵי ה' אֱלֹהָיו" (לב, יא).

ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי, ספר האגדה, עם פירוש חדש מאת אביגדור שנאן, 2015, עמ' 96. © הוצאת דביר.

 • על פי המדרש, מה תפקידו של משה?
מי לה' אליי
אחרי חטא העגל ושבירת הלוחות, משה קורא לנאמנים ביותר לה' להתייצב ולהילחם בעובדי העגל. בני...
מי לה' אליי
"וַיַּעֲמֹד משֶׁה בְּשַׁעַר הַמַּחֲנֶה וַיֹּאמֶר, מִי לַה' אֵלָי, וַיֵּאָסְפוּ אֵלָיו כָּל בְּנֵי לֵוִי."
(לב, כו)

אחרי חטא העגל ושבירת הלוחות, משה קורא לנאמנים ביותר לה' להתייצב ולהילחם בעובדי העגל. בני שבטו, שבט לוי, הם הראשונים שהתגייסו, אם בשל הקרבה המשפחתית ואם בשל התנגדותם לחטא העגל. היום ביטוי זה משמש, בהשאלה או שלא, לקריאה לעמוד לצידו של אדם או להתגייסות לרעיון מתוך נאמנות ומוכנות למאבק. שנים רבות לאחר מכן קרא מתתיהו החשמונאי קריאה דומה – "כל המקנא לתורה והעומד בברית – יצא אחריי!" (ספר מקבים א, פרק ב) ויש מקורות שמייחסים לו גם את הקריאה "מי לה' אלי".

 • בפרק לב משה מבטא שני צדדים באישיותו ובתפקידו. בקריאה זו ובהוצאתה לפועל הוא מבטא את מידת הדין. היכן הוא מבטא את מידת הרחמים? בססו את תשובתכם על הכתוב.
קול ענות חלושה
יהושע שומע קולות ממחנה ישראל ומתאר אותם למשה כקולות מלחמה. משה מבחין בין הקולות לבין...
קול ענות חלושה
"וַיֹּאמֶר אֵין קוֹל עֲנוֹת גְּבוּרָה וְאֵין קוֹל עֲנוֹת חֲלוּשָׁה, קוֹל עַנּוֹת אָנֹכִי שֹׁמֵעַ."
(לב, יח)

shutterstock.com

יהושע שומע קולות ממחנה ישראל ומתאר אותם למשה כקולות מלחמה. משה מבחין בין הקולות לבין הפרשנות של יהושע, וקובע כי לא מדובר בקולות של מנצחים בקרב (קול ענות גבורה) או של מפסידים בקרב (קול ענות חלושה), אלא בקולות רמים בלבד (קול ענות). כבר על ההר מבין משה באילו קולות מדובר. היום מקובל להשתמש בביטוי "קול ענות חלושה" לתיאור קול רפה שמעיד על חולשה, ובהשאלה – לתיאור של התנגדות מעטה, מחאה סמלית בלבד, או לתיאור מקרה שהחל ב"רעש" גדול והסתיים ללא הדים או השארת רושם.

 • תנו דוגמא לסיטואציה שהביטוי "קול ענות חלושה" במשמעותו היום, מתאים לתאר אותה.
קול ענות אנוכי שומע
  מיכאל סגן-כהן שילב ביצירה זו שתי סצנות מקראיות באמצעות ציטוט משני מקורות: ממקור טקסטואלי –...
קול ענות אנוכי שומע
"וְרָאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת פְּנֵי משֶׁה, כִּי קָרַן עוֹר פְּנֵי משֶׁה, וְהֵשִׁיב משֶׁה אֶת הַמַּסְוֶה עַל פָּנָיו עַד בֹּאוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ."
(לד, לה)

מיכאל סגן כהן, קול ענות, אקריליק על בד טרילין, 160X250 ס"מ, 1996. © באדיבות ליאורה לאור סגן-כהן

 

מיכאל סגן-כהן שילב ביצירה זו שתי סצנות מקראיות באמצעות ציטוט משני מקורות: 
ממקור טקסטואלי – "קוֹל עַנּוֹת אָנֹכִי שֹׁמֵעַ" (שמות לב, יח), וממקור חזותי – הפסל "משה" שיצר האומן מיכלאנג'לו, שבו מתואר משה כשבידו לוחות הברית ומראשו יוצאות שתי קרניים (ככל הנראה בשל תרגום שגוי של הביטוי "קָרַן עוֹר פָּנָיו" המופיע כמה פעמים בשמות לד).

להמשך קריאה

סגן-כהן קשר באמצעות החיבור שני רגעים מנוגדים בחיי משה: האחד הוא רגע של התעלות – עור פניו של משה קורן בשל ההתגלות והקִרבה לאל. השני, שמוזכר באמצעות הציטוט, הוא רגע של שפל הקשור לחטא העגל. הציטוט הופך את המעמד שתיאר מיכלאנג'לו לטרגי, לרגע של שפל ואכזבה. הפסוק לא מועתק בכתב הדפוס הנהוג בספרי תורה אלא בכתב יד, שמבליט את הממד אישי ומחזיר אותנו לסיטואציה המקורית, שבה נאמרו הדברים על ידי מנהיג שחווה אכזבה.
הטרגיות בדמותו של משה באה לידי ביטוי בצבעי הציור. הדמות מצוירת בלבן ובאפור, וכמו צפה על רקע שחור שמאיים לבלוע אותה ולהפוך אותה לחלק ממנו.
לקריאה נוספת

עיבוד. מבוסס על: ענת בסר, "שפל והתעלות", אתר מיזם 929

האומן מיכאל סגן-כהן הרבה להשתמש בטקסטים כתובים ביצירותיו. בהתיחסותו ליצירה זו הוא כתב: "בכך שהוספתי למיכלאנג'לו את המילים – כתב ומראה דיבורו – אזי אני מפרש את המבט של משה כמבט של מישהו שמקשיב למשהו… מחפש צליל".

 • לדעתכם, איזו פרשנות מוסיף החיבור בין הטקסט לציור, ואיזו פרשנות נותן הטקסט למבט של משה?
שור הזהב מניו יורק
בשנת 1989 הוצב מול בניין הבורסה בניו יורק פסל ברונזה מוזהב במשקל 3,200 ק"ג. את...
שור הזהב מניו יורק
"וַיַּשְׁכִּימוּ מִמָּחֳרָת וַיַּעֲלוּ עֹלֹת וַיַּגִּשׁוּ שְׁלָמִים, וַיֵּשֶׁב הָעָם לֶאֱכֹל וְשָׁתוֹ וַיָּקֻמוּ לְצַחֵק."
(לב, ו)

שור הזהב, מנהטן ארתורו די מודיקה. צילום משנת 2015 צילום: Matej Kastelic / Shutterstock.com

בשנת 1989 הוצב מול בניין הבורסה בניו יורק פסל ברונזה מוזהב במשקל 3,200 ק"ג. את הפסל, שכינויו "השור המסתער", יצר האומן ארתורו די מודיקה כמתנת חג המולד לתושבי ניו יורק, כדי לחזק את רוחם של האמריקנים בעקבות משבר הבורסה של שנת 1987. האומן בחר לפסל דווקא שור משום שהוא מסמל, החל מהמאה ה-18, עליות שערים בבורסה האמריקנית, בעוד הדוב מסמל ירידות שערים. די מודיקה רצה לבטא את עוצמת הכוח הקפיטליסטי ואת התקווה להתאוששות כלכלית. לכן הוא גם בחר להעמיד את הפסל בכניסה לוול סטריט.

להמשך קריאה

שור הזהב של הספקולנטים מניו יורק, המציג את כוחו ללא התנצלות, מרפרר גם אל עגל הזהב העברי. גם עגל הזהב מייצג סגידה לחומר אולם הוא עדיין רק עגל, הכוח השוֹרי עדיין לא התפתח בו למלוא עוצמתו. הוא בא לבטא רצון למוחשיות, בדת שנעדרת כל ביטוי מוחשי. העגל הוא רצון ליצור המשׂגה דתית. "השור המסתער" מייצג את עבודת האלילים המודרנית של התרבות האמריקנית, הבאה לידי ביטוי במאפייני התרבות הצרכנית ובסגידה להצלחה החומרית.
לקריאה נוספת ולהעמקה

 • אי אפשר שלא לחשוב על הדמיון בין שור הזהב של האומן ארתורו די מודיקה לבין סיפור עגל הזהב. מה הן נקודות הדמיון ביניהם? ומה הן נקודות השוני?
פנים וחוץ במחנה ישראל
בתחילה נתן ה' למשה על הר סיני הוראות להקמת אוהל מועד בתוך המחנה, כדי ששכינתו...
פנים וחוץ במחנה ישראל
"וּמשֶׁה יִקַּח אֶת הָאֹהֶל וְנָטָה לוֹ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה הַרְחֵק מִן הַמַּחֲנֶה וְקָרָא לוֹ אֹהֶל מוֹעֵד, וְהָיָה כָּל מְבַקֵּשׁ ה' יֵצֵא אֶל אֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר מִחוּץ לַמַּחֲנֶה."
(לג, ז)

אוהל מועד בלב המחנה, סדר חניית השבטים במדבר. איור: מנחם הלברשטט

בתחילה נתן ה' למשה על הר סיני הוראות להקמת אוהל מועד בתוך המחנה, כדי ששכינתו תימצא בתוך עמו: "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם" (כה, ח). אבל בגלל חטא העם, התרחק ה' ממנו, ובינתיים הושעתה הקמת אוהל מועד. לכן הקים משה את האוהל הרחק מן המחנה, כדי להדגיש כי אין שכינת ה' יכולה לשכון בתוכם – הם אינם ראויים לכך. אבל כדי למנוע נתק מוחלט ולאפשר את חידוש המגע, קבע משה את האוהל ל"אֹהֶל מוֹעֵד".

נוסח הקרדיט: מבוסס על שמריהו טלמון ויצחק אבישור (עורכים), עולם התנ"ך – שמות, 2002, עמ' 198, הוצאת דברי הימים. © הזכויות בעולם התנ"ך שמורות ליהודה עתי

 • על פי האיור, היכן נמצא אוהל מועד?
 • האם האיור מתאר את המצב שהיה לפני חטא העגל או אחריו?
 • מה מטרת היציאה של משה ממחנה ישראל?
נזמי זהב
  נזם – תכשיט שעונדים על האוזניים או על האף. כתכשיט לאוזניים, ענדו אותו נשים...
נזמי זהב
"וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אַהֲרֹן, פרקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר בְּאָזְנֵי נְשֵׁיכֶם בְּנֵיכֶם וּבְנֹתֵיכֶם, וְהָבִיאוּ אֵלָי."
(לב, ב)

עגילים דמויי סהר עשויים זהב, תל אל-עג'ול, ברונזה תיכונה ב - ברונזה מאוחרת. צילום: קלרה עמית, באדיבות רשות העתיקות

עגיל זהב בן יותר מ-2000 שנה. צילום: אליהו ינאי, באדיבות ארכיון עיר דוד

 

נזם – תכשיט שעונדים על האוזניים או על האף. כתכשיט לאוזניים, ענדו אותו נשים וגם גברים (בפסוק ב נתבקש העם להביא את נזמי הזהב שבאוזני הנשים, הבנים והבנות).  

נזמי זהב נזכרים גם בזיקה לעבודת אלילים, וגם בתרומות להכנת המשכן הביאו את הנזמים יחד עם תכשיטים אחרים.

להמשך קריאה

עגילי זהב מתקופת הברונזה המאוחרת ב ומתקופות מאוחרות לה, שנמצאו בחפירות, משלימים לנו את התמונה על תכשיטים בתקופת המקרא. מהתיאור המקראי אנו למדים כי עגילים מסוימים שימשו כנראה גם כנזמים.
במטמון שנתגלה בתל אל עג'ול, שנחשב עד היום אחד המטמונים העשירים והיפים שנתגלו בארץ ישראל, נמצאו עגילים ותליונים לצד פיסות זהב לא מעובדות. התכשיטים עוצבו בידי בעלי מלאכה כנענים ויש בהם גם השפעות מעמי האזור האחרים.

 • חפשו באתר dicta את המילה "נזם".
  לאחר קריאת התוצאות, ספרו מה אתם יודעים על הנזמים המוזכרים בתנ"ך.
 • כיצד התצלומים של הממצאים מהחפירות בארץ ישראל משלימים את התמונה ואת המידע על הנזמים?
העגל במזרח הקדום
בין סמלי המזרח היו בני הבקר בעלי מעמד מיוחד. עוצמתם הרבה הפכה להיות סמל לכוחות...
העגל במזרח הקדום
"וַיִּקַּח מִיָּדָם וַיָּצַר אֹתוֹ בַּחֶרֶט וַיַּעֲשֵׂהוּ עֵגֶל מַסֵּכָה, וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הֶעֱלוּךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם."
(לב, ד)

צלמית פר, אזור שומרון, המאה ה-12 לפני הספירה. קמ"ט ארכאולוגיה – קצין מטה ארכאולוגיה. צילום © מוזיאון ישראל, ירושלים / ארדון בר חמא

בין סמלי המזרח היו בני הבקר בעלי מעמד מיוחד. עוצמתם הרבה הפכה להיות סמל לכוחות אלוהיים מסוגים שונים. נוסף על העוצמה נודע תפקיד חשוב לכושרם המיני, וגם כוח זה נחשב במזרח לכוח אלוהי. במצרים נודעה חתחור, מהחשובות באלות מצרים, שהייתה בין השאר גם אלת פריון ולידה, בדמות פרה או כעומדת על גבי פרה.

להמשך קריאה

במסופוטמיה תואר לעיתים אל הירח, ננר-סין, בדמות שור מלכותי הצועד ברוב הוד, פר צעיר ועַז, עָב קרניים, הרחם המוליד את הכול (ערבוב הזכר והנקבה לא הפריע למשורר השומרי הקדום). בכנען היה אל בשם "שור אל", ראש הפנתאון הכנעני-אוגריתי, שהיה אבי האלים. לפריון נודע תפקיד מרכזי, והשם "פר" העיד עליו שזו תכונתו. צלמית הפר שנמצאה ב"אתר הפר" שבצפון השומרון, וצלמית עגל הברונזה שנמצאה במקדש באשקלון מן התקופה הכנענית, מעידים גם הם על כך שבאותם הימים עבדו את הבקר.

העם היוצא ממצרים שחיפש לו סמל לא נאחז באל מסוג האל המולך והשולט, כפי שהיה מקובל במצרים שממנה ברח, למרות אירועי יציאת מצרים. הוא שב אל הבסיס הקמאי ביותר, אל בקשת הברכה והשפע, אל הבטחת החיים, ואת זה נתן לו מן המוכן סמל העגל.

מבוסס על חגי משגב, "הביאו לנו אל מוּכּר", אתר מיזם 929

 • על פי קטע הקריאה, מדוע נבחר על ידי העם דווקא הדימוי של העגל?
"עשרת הדיברות" של דה מיל
הבמאי ססיל דה מיל, שהתחיל את עשייתו הקולנועית בעידן הסרט האילם והמשיך ביצירת סרטי הראווה...
"עשרת הדיברות" של דה מיל
"וַיְהִי כַּאֲשֶׁר קָרַב אֶל הַמַּחֲנֶה וַיַּרְא אֶת הָעֵגֶל וּמְחֹלֹת, וַיִּחַר אַף משֶׁה וַיַּשְׁלֵךְ מִיָּדָו אֶת הַלֻּחֹת וַיְשַׁבֵּר אֹתָם תַּחַת הָהָר."
(לב, יט)

הבמאי ססיל דה מיל, שהתחיל את עשייתו הקולנועית בעידן הסרט האילם והמשיך ביצירת סרטי הראווה ההוליוודיים, ביים את הגרסה הראשונה של "עשרת הדיברות" ב-1923.
כבן לכומר ולאם יהודייה, האובססיה שלו למשה לא מיצתה את עצמה וב-1956, כשהוא בן 75, ביים גרסה נוספת של הסרט. הפעם התארך הסרט לשלוש שעות וארבעים דקות. עם יול ברינר בתפקיד פרעה, צ'לטון הסטון כמשה ועם החזון המופרע והמגלומני של דה מיל, הפך הסרט להצלחה ההוליוודית הגדולה ביותר דאז.

להמשך קריאה

עם יציאת הסרט בנובמבר 1956, הצהיר דה מיל כי מהות הדיברות היא שאין חופש בלי חוקים ושהוא מקווה שהצופים "לא רק ייהנו מהבידור ומהראוותנות אלא גם יתמלאו ברוחה של האמת" (תרגום חופשי).
למרות הצהרתו זו ולמרות שם סרטו (עשרת הדיברות), הסרט לא עסק בצַווי המוסר שהביאו הדיברות. כפי שהעיד דה מיל עצמו, הוא ראה בסיפור את "אחד מסיפורי ההרפתקאות הגדולים שאי פעם נכרכו בספר", וגם יחסי אלוהים ומשה היו חלק מהדרמה הגדולה.

מבוסס על אילאיל אלכסנדר, "עשרת הדיברות – הסרט", אתר מיזם 929

 • אילו הבדלים אתם מוצאים בין המתואר בפסוקים לבין הקטע מהסרט של דה מיל?

קרדיט: מתוך: עשרת הדיברות, ססיל ב', 1956 ארה"ב ,Motion Picture Associates

'סימנים' - שמות פרק לב
ליאת רגב והרב בני לאו בשיחה קצרה על שמות פרק לב.
'סימנים' - שמות פרק לב
"וַיִּגֹּף ה' אֶת הָעָם, עַל אֲשֶׁר עָשׂוּ אֶת הָעֵגֶל אֲשֶׁר עָשָׂה אַהֲרֹן."
(לב, לה)

ליאת רגב והרב בני לאו בשיחה קצרה על שמות פרק לב.

 • הדוברים בסרטון חלוקים בדעתם בנוגע להתנהגותו של אהרֹן. מה העמדות שלהם, ומה היא עמדתכם?

קרדיט: 'סימנים' – שמות פרק לב / 929 תנך ביחד